Echte burn-outpreventie vraagt om cultuurverandering.
Cookies
Burn-outpreventie vraagt om cultuurverandering
12 januari 2018 

Burn-outpreventie vraagt om cultuurverandering

Burn-outpreventie vraagt om cultuurverandering. Sommige medewerkers presteren beter onder druk dan andere medewerkers. Dat is niet erg, iedere medewerker zoekt daar voor zichzelf een balans in. De een is extreem gevoelig voor druk, de ander heeft zelden last van de druk. Stress is heel normaal, het is een natuurlijke reactie van het lichaam waarbij het zich voorbereid op iets spannends. Op de werkvloer is dit in zekere mate ook niet direct een probleem, maar wat nou als de druk te hoog wordt en omslaat in een burn-out? Cultuurverandering stress

Langdurige te hoge druk, waarbij het lichaam niet meer de tijd krijgt om te herstellen, kan in ernstige gevallen leiden tot een burn-out. En bij een burn-out heeft het lichaam lang nodig om te herstellen en in het oude, rustige ritme terug te komen. Dat is dus in geen enkel bedrijf gunstig. Een burn-out bij een medewerker zorgt niet alleen voor onrust binnen het personeelsbestand, maar het veroorzaakt ook grote financiële gevolgen voor het bedrijf. Preventie van een burn-out is immers beter dan het genezen van een burn-out.

Dit geldt niet alleen voor de getroffen medewerker, het geldt ook simpelweg voor het bedrijf. Daarom zouden bedrijven zich meer moeten richten op het uitbannen van stress en burn-outs bij medewerkers. Er zijn meerdere aspecten waar een bedrijf rekening mee dient te houden om de kans op teveel druk en een burn-out te verlagen. Deze preventieve maatregelen lijken erg vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt dit lang niet altijd het geval te zijn. Het vraagt immers om een cultuurverandering, en dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar hoe kun je als bedrijf werken aan de preventie van de te hoge druk of een burn-out bij de medewerkers?

Een veilige werkomgeving

Zorg voor een veilige omgeving voor de medewerkers. Medewerkers moeten het gevoel hebben hun mening te mogen geven en dat er ook daadwerkelijk geluisterd wordt naar hun mening. Ze moeten zich vrij voelen om zich te kunnen uitspreken en niet het gevoel hebben dat ze, om welke reden dan ook, op hun tenen moeten lopen. In een veilige omgeving zullen bepaalde moeilijkheden of problemen eerder in de groep worden gegooid. Dit zorgt voor een vicieuze cirkel, waarbij openheid meer openheid en dus veiligheid creëert. Lees meer over een veilige werkomgeving.

Bloeien is groeien structurele oplossing aantal burnout gevallen

Neem de tijd om kwaliteit tot uiting te laten komen. Altijd vooruit kijken en door willen gaan is een goede insteek, maar af en toe stilstaan en de controle hebben over bepaalde zaken zal uiteindelijk juist zorgen voor mooie ontwikkelingen. Met alsmaar “doorjagen” laat je kansen liggen die uit kunnen bloeien tot iets moois. Sta eens stil en haal adem, ga niet continu op de automatische piloot door en door. Lees meer over persoonlijke ontwikkeling in strijd tegen burnout

Creëer overzicht

Aansluitend op het vorige punt is het ook zeer belangrijk om af en toe stil te staan als bedrijf en de vraag te stellen: ‘Waar zijn we met zijn allen mee bezig?’ Welke taken heeft iedereen op de werkvloer eigenlijk? Het is heel verleidelijk om de taken te verdelen en ervanuit te gaan dat ieder zijn ding doet, maar af en toe weten waar de rest mee bezig is, kan voor veel verheldering zorgen. En daarbij is het ook erg fijn als andere collega’s op de hoogte zijn van elkaars taken, zodat er onderling meer overlegd kan worden. Creëer als bedrijf dit overzicht voor de medewerkers. Plan bijvoorbeeld een vast moment in op de agenda waarbij kort aan de orde komt wie waar mee bezig is. Daarbij zal je zien dat taken overeenkomen of zelfs overlappen.

In dit interview met Intermediar, vertelt Ruud over zijn visie op dit overzicht (vanaf 2:50)

Burn-outpreventie vraagt om cultuurverandering

Al met al vraagt dit van een bedrijf dat ze niet continu in ontwikkeling is. Bezig zijn met vooruitgang en innoveren is natuurlijk goed, maar verlies vervolgens niet de belangrijke zaken uit het oog. De kwaliteit van het werk moet hoog blijven en wanneer de werkdruk te hoog wordt bij de medewerkers, zal de kwaliteit daarmee ook achteruit gaan. Het gevaar ligt eerder op de loer dan dat je verwacht en daardoor is de kans groot dat je al gauw te laat bent.

Uiteindelijk vraagt dit niet alleen een verandering vanuit de leidinggevende, maar vooral om een verandering van de cultuur binnen het bedrijf. Er moet intern iets veranderen om te kunnen voldoen aan een stressvrije en burn-outvrije omgeving voor de medewerkers. Dit zouden we misschien zelfs de belangrijkste factor kunnen noemen in de gevoeligheid voor burn-outs op de werkvloer. De ideale situatie moet gecreëerd worden door de werkgever en ondersteund worden door de werknemers.

Kenmerken van de stressvrije en burn-outvrije cultuur

Goed communiceren  burn-outpreventie vraagt om cultuurverandering.

Houd anderen op de hoogte van ontwikkelingen en communiceer correct, duidelijk en stabiel met elkaar. Goede communicatie lijkt heel vanzelfsprekend, maar juist daar ligt het gevaar op de loer. Doordat het vaak als normaal wordt gezien, kan het opzij worden geschoven op de agenda. Er zijn immers veel belangrijke zaken. Duidelijke communicatie moet vooraan worden gesteld. Zonder goede communicatie zullen goede ontwikkelingen niet optimaal tot uiting komen.

De richting belangrijker is dan het doel

De richting is belangrijker dan de gemaakte kilometers. Het is effectiever om een lange weg af te leggen tot een prachtig resultaat, dan een korte weg af te leggen tot een resultaat wat uiteindelijk niets toevoegt. Het is niet erg om af en toe stil te staan en te overzien wat er tot op dat moment bereikt is. Daarmee geef je jezelf en anderen de tijd om na te denken over eventuele veranderingen om effectiever te werk te gaan en een beter resultaat te bereiken. Lees meer over de beperkende factor van doelen stellen

Kernwaarden helder

Wat zijn de belangrijkste kernwaarden en is iedereen er wel van op de hoogte? Licht nieuwe medewerkers bijvoorbeeld in en stel een kort, maar bondig, beleid op. Hoe vanzelfsprekend het voor de een kan zijn, zo onverwachts kan het voor een ander zijn. Houd hier dus goed rekening mee.

Medewerkers die doen waar ze goed in zijn

Geef medewerkers de kans om te ontdekken waar kwaliteiten liggen en om te groeien in waar zij goed in zijn. Kwaliteiten van medewerkers kunnen verschuiven, waardoor je niet alleen de nieuwe medewerkers op de juiste plek moet inzetten, maar ook de medewerkers die al langer in dienst zijn op een passende plek moet houden. Wees hier flexibel in, zodat de medewerkers kunnen blijven ontwikkelen indien zij daar de behoefte aan hebben. Lees meer over persoonlijke ontwikkeling

Het belang van vitaliteit wordt gekend

Maak vitaliteit bespreekbaar, zodat eerste symptomen van een burn-out snel herkend worden en er direct stappen ondernomen kunnen worden. Stress mag niet onderschat worden, dus neem het als serieus punt mee in het dagelijkse beleid. In een veilige omgeving zullen anderen ook alerter zijn op verandering in vitaliteit bij een van de medewerkers. Vitaliteit uit zich in levendigheid van de medewerker. Heeft de medewerker energie en doet hij zijn werk graag? Zodra dit verandert, is het van belang deze medewerker extra in de gaten te houden en niet alleen bij anderen te vragen wat er aan de hand is, maar ook op de man af te vragen of er iets aan de hand is. Openheid wordt gewaardeerd. Iedereen kan wel eens een dagje niet goed in zijn vel zitten, maar zodra dit opvallend vaak het geval is of langdurig, moet hier actie op ondernomen worden. Meer over vitale medewerkers 

Medewerkers zich in ‘flow’ bevinden  burnoutpreventie draait om cultuurverandering.

Dit komt vrij veel overeen met het belang van de vitaliteit. Kort gezegd wil dit zeggen: een stabiele interne toestand van de medewerkers. Medewerkers moeten zich goed voelen en lekker in hun vel zitten. Dit bevordert niet alleen de werksfeer, maar ook de volledige efficiëntie op de werkvloer.  Lees meer over arousal

Natuurlijke mobiliteit

Verloop in medewerkers is niet erg, maar ook hier moeten er grenzen zijn. Iedere week een nieuwe medewerker in een klein bedrijf zorgt voor onrust, in tegenstelling tot iedere week een nieuwe medewerker in een bedrijf met duizend medewerkers. Creëer een omgeving waarbij mobiliteit normaal is, maar waarbij het niet omslaat in een instabiele situatie. Lees meer over interne mobiliteit

 

Meer weten over ‘Burn-outpreventie vraagt om cultuurverandering’?

Burn-outpreventie vraagt om cultuurverandering: Bezoek ons trainingsaanbod dat hier perfect op aansluit: 

Burn-outpreventie trainingen

Over de schrijver
Ik ben Ruud Meulenberg. Eigenaar en oprichter van Meulenberg Training & Coaching. Ik begeleid mensen met stress- en burnoutklachten door ze 'letterlijk' in beweging te laten komen (wandelen/ hardlopen) Samen met een krachtig team van professionele coaches, help ik mensen door heel Nederland heen om van stress en burn-out af te komen. Ik probeer het goede voorbeeld te geven: Ik werk maximaal 24 uur per week, ik sport, geniet van mijn gezin en ik heb betekenisvol werk ;).
Reactie plaatsen