Het gesprek aangaan met een werknemer over stress
Het gesprek aangaan met een werknemer over stress

Het gesprek aangaan met een werknemer over stress

Een werknemer aanspreken: Bijna geen enkele leidinggevende ontkomt eraan: medewerkers die zich ziekmelden vanwege burn-out gerelateerde klachten. Het is daarom belangrijk dat leidinggevenden dit verzuim serieus nemen en hierover in gesprek gaan met hun medewerkers. Maar dat vindt niet iedereen even makkelijk. Waarom niet? Een werknemer aanspreken omdat je ziet dat hij/zij gebukt gaat onder teveel stress en de resultaten en gezondheid daaronder lijden, is vaak erg lastig. Veel mensen vinden het lastig om aangesproken te worden op stress. Het voelt als falen. Toch doe je een ander een plezier om hem/ haar aan te spreken op stress. Zeker wanneer stress dreigt over te gaan in een burn-out, met alle gevolgen van dien.

In dit artikel laten we zien hoe je stress bespreekbaar kunt maken. We richten ons met name op collega’s en medewerkers, wat niet wegneemt dat deze informatie voor iedereen in te zetten valt.

De voordelen van een werknemer aanspreken  Werknemer aanspreken op verzuim

 • Inzicht krijgen in: wat geeft stress, hoe reageert een werknemer op op spanning, wat zijn valkuilen.
 • Het aanspreken van een medewerker zorgt ervoor dat je uitval kunt voorkomen. Heel handig ook voor leidinggevenden om snel te schakelen en snel te zien welke teamleden ondersteuning kunnen gebruiken.
 • Het geeft inzicht in persoonlijke drijfveren van werknemers. Zodoende kun je het gesprek onderling over stress bevorderen
 • Je weet wanneer je als leidinggevende wat van een werknemer kunt vragen, of juist moet laten ontspannen
 • Effectiviteit wordt vergroot
 • Je kunt de nadelen van stress zoals vermoeidheid, een kort lontje, concentratieproblemen, voorkomen

Wanneer je een werknemer niet moet aanspreken

Stress bespreekbaar maken moet je niet doen wanneer:

 • Een collega net iets heel ergs heeft meegemaakt
 • Wanneer alle collega’s toekijken
 • Wanneer er net een paar deadlines gehaald moeten worden
 • Iemand een slechte dag heeft

Je raadt het al: stress bespreekbaar maken doe je op het meest geschikte moment. Het kan zijn dat het allerbeste moment nooit komt. Zoek dan naar ruimte om in een veilige setting iemand te wijzen op de gevolgen van stress en de symptomen die iemand heeft. Uiteindelijk zal de collega er blij mee zijn.

Een werknemer aanspreken: Randvoorwaarden

Een werknemer aanspreken vraagt om het juiste moment, de juiste omgeving en de juiste houding/ intonatie. Waarschijnlijk breekt hét moment nooit aan. Maar het is goed om te bedenken dat iemand die aangesproken wordt op werkstress, best eens heftig kan reageren. Het is daarom goed om iemand daarvoor apart te nemen en jezelf goed voor te bereiden op zo’n gesprek.

Dus:

 • Goed voorbereiden
 • Veilige omgeving
 • Onder vier ogen
 • Wees concreet
 • Hou het kort
 • Geef ruimte voor reactie

Een medewerker met stress aanspreken  Stress bespreken met werknemer

 Wanneer je de stressklachten van een werknemer herkent, is het van groot belang dat je dit als leidinggevende bespreekbaar maakt. Dit kan lastig zijn, het blijft moeilijk wanneer je iemand de spiegel voorhoudt en confronteert met de symptomen.

Het gegeven dat je oprecht luistert, geeft de ander de ruimte zijn verhaal te doen. Waarna mogelijk het kwartje gaat vallen. Daarna is het pas tijd voor stap 2: samen kijken welke adequate ondersteuning er nodig is om iemand weer op de been te krijgen.

Vroegtijdig een ‘stapje terug’ helpt om medewerkers niet volledig uit te laten vallen. Durf als leidinggevende hierop aan te sturen!

Daarbij hebben medewerkers uiteraard zelf ook een verantwoordelijkheid te nemen. Een burn-out of stressklachten zijn nooit volledig toe te kennen aan een werksituatie. Een burn-out wordt ook bepaald door iemands persoonlijkheid en de wijze waarop er met stressvolle situaties wordt omgegaan. De werksituatie kan wel de aanjager zijn. Jouw betrokkenheid als leidinggevende is hierbij essentieel zijn als het gaat om het bespoedigen van het herstel en het voorkomen van terugval.

Maak stress en de impact van stress ook bespreekbaar binnen het gehele team. Vaak wordt dit niet als punt op een vergaderagenda gezet maar worden wel de lasten ervaren als mensen uitvallen.

Wil je als leidinggevende meer tools om een werknemer met burn-out te begeleiden? Maak handig gebruik van onze toolkit! Speciaal voor leidinggevenden: Toolkit voor leidinggevenden

Tips bij het aanspreken van een werknemer

Hieronder een paar praktische handvatten om mee te nemen wanneer je het gesprek met een overbelaste medewerker aangaat.

 • Trek iemand niet abrupt van zijn werkplek, maar geef aan dat je hem graag wil spreken en check wanneer het hem past.
 • Zoek plek waar je elkaar ongestoord kan spreken of stel een voor dit al wandelend te doen
 • Noteer vooraf enkele feiten die jij persoonlijk waarneemt.
 • Benoem de feiten vanuit de Ik-vorm, dus niet jij doet dit en jij bent moe, maar ‘ik zie’, of ‘ik merk’
 • Vraag van tevoren aan de afdeling personeelszaken of HR, wat de standaardprocedure is in deze situaties.
 • Geef hierbij ook aan wat het met jou doet, bijvoorbeeld dat je je zorgen maakt of dat je in verwarring bent omdat je dit gedrag niet kent van degene. Wees hier eerlijk in. Je vraagt iemand in een kwetsbare situatie naar een gevoelig onderwerp (die ander voelt echt wel dat het niet goed gaat). Door te benoemen wat de situatie met jou doet laat je als het ware jouw brughelft zakken
 • Geef daarna ook aan wat je graag van de ander wilt weten:
 • ‘herken je dit?’
 • ‘speelt dit allang?’
 • ‘enig idee waardoor dit komt?’ 
 • Geef bovenal als leidinggevende het gevoel dat je achter je werknemer staat en het bedrijf de werknemer zal helpen er weer bovenop te komen.

Hou dit soort gesprekken altijd vrij van oordelen. Vaak ziet een medewerker er niet ziek uit, maar de kans is groot dat hij zich stevig verzet en zich niet wil laten kennen. Blijf vanuit een open en nieuwsgierige houding in gesprek, samen kijkend naar wat er nodig is om degene te kunnen helpen de stress te reduceren.

Bedenk dat een medewerker die overbelast is, deze klachten ook niet wil hebben. Iedereen is tenslotte het liefst fit en energiek.

De meest voorkomende knelpunten voor leidinggevende om burn-out gerelateerd verzuim bespreekbaar te maken

Waarom vinden velen het moeilijk om het thema burn-out aan te kaarten? Is er nog steeds te weinig kennis over burn-out en werkstress? Of zijn er andere knelpunten voor leidinggevenden om burn-out gerelateerd verzuim bespreekbaar te maken? We zullen vier veelvoorkomende knelpunten onder de loep nemen.

Heersende taboe op werkdruk Stress verminderen medewerkers

Ook al wordt burn-out als een serieus probleem gezien, veel leidinggevenden vinden stress en werkdruk een lastig thema. Over het algemeen hebben leidinggevenden het liever niet op de agenda. Misschien onder een andere naam, zoals ‘bevlogenheid’ of ‘vitaliteit’. De term ‘werkdruk’ is in veel bedrijven een taboe. Vanwege de heersende taboe, durven medewerkers vaak niet aan te geven dat het werk hen teveel wordt. Ze hebben het gevoel dat ze zich aanstellen of zijn bang dat ze een lagere beoordeling zullen krijgen of zelfs hun baan kwijt kunnen raken. Terwijl juist het benoemen de eerste stap is naar een succesvolle aanpak van werkdruk.

Zou je binnen jouw bedrijf deze taboe kunnen doorbreken? Heb je een idee hoe medewerkers zich voelen na een werkdag? Je zou vragen kunnen stellen als: Heb je na een werkdag nog energie om andere dingen te doen? Ben je over het algemeen fit als je ’s morgens opstaat? Door zulke vragen te stellen, geef je aan dat je geïnteresseerd bent in je medewerkers en kun je veel leed voorkomen.

Niet willen bemoeien met privézaken

Leidinggevenden praten graag over veel zaken met hun medewerkers, zoals hun verwachtingen of hun werkdoelen, maar ze vragen liever niet naar wat er privé speelt bij een medewerker. Dit is een andere reden waarom leidinggevenden het moeilijk vinden om met hun medewerker in gesprek te gaan over burn-out gerelateerd verzuim. Een medewerker krijgt meestal geen burn-out van alleen werkdruk. Het is vaak een combinatie van omstandigheden in de privésfeer en werksfeer waardoor de emmer overloopt. Aangezien veel burn-outklachten voortkomen uit privéproblemen, wordt dat onderwerp liever gemeden. Natuurlijk ben jij niet de aangewezen persoon om de privéproblemen van je medewerkers op te lossen. Maar wie weet kun je – door de situatie bespreekbaar te maken – net die handvaten aanreiken die je medewerker nodig heeft.

Wanneer een gesprek voeren en wat kun je zeggen?

Andere leidinggevenden zien dat hun medewerkers signalen van overbelasting beginnen te vertonen, maar weten niet wanneer ze met hen in gesprek moeten gaan en wat ze kunnen zeggen. Daarbij voelen ze zich misschien deels ook verantwoordelijk voor de werkdruk. Maar dit hoeft geen belemmering te zijn om burn-out gerelateerde klachten bespreekbaar te maken. Probeer je in te leven in de betreffende medewerker en vraag jezelf af wanneer jij je op je gemak zult voelen om open over het verzuim te praten. Begin bijvoorbeeld geen gesprek als er andere collega’s meeluisteren of als er net opdrachten afgerond moeten worden voor de deadline. Wees tijdens het gesprek vooral oprecht geïnteresseerd en maak geen verwijten. Als je interesse toont en een luisterend oor biedt, loopt het gesprek meestal vanzelf goed.

Het paper ‘een werknemer aanspreken’ is onderdeel van de gratis Toolkit voor werkgevers & leidinggevenden.

Langdurige flexibele contracten

Ten slotte kan het probleem te maken hebben met de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Veel leidinggevenden maken gebruik van langdurige flexibele contacten als middel om medewerkers te selecteren. Belangrijke beoordelingscriteria bij de selectie zijn een hoge productiviteit en stressbestendigheid. Aangezien dit beoordelingscriteria zijn, zullen zowel de leidinggevende als de medewerker niet zo snel burn-outklachten bespreekbaar maken in dit proces. Bedenk in zo’n situatie dat een gesprek tot oplossingen kan leiden die op de lange termijn veel verzuim kunnen voorkomen.

 

 

Trainingen t.b.v. werknemer aanspreken op stressklachten

Wilt u dat uw leidinggevenden daadwerkelijk het open en eerlijke gesprek durven aangaan met de medewerkers ten aanzien van de gewenste bedrijfscultuur, gekoppeld aan de kernwaarden en een preventieve aanpak ter voorkoming van chronische stress en burn-out?

 

Maak kennis met de stresspreventietrainingen van Meulenberg Training en Coaching:

Training stresspreventie

 • Coaching en begeleiding op elk level binnen de organisatie (strategisch, leidinggevenden en medewerkers)
 • Aan de hand van een diepgaande bedrijfscheck een gericht plan van aanpak
 • Leidinggevenden ontdekken hoe om te gaan met medewerkers met burnout
 • Vitalere en fittere medewerkers waardoor een daling van het ziekteverzuim
 • Veilige omgeving met autonome medewerkers die helder communiceren.

 

 

 

Over de schrijver
Ik ben Ruud Meulenberg. Eigenaar en oprichter van Meulenberg Training & Coaching. Ik begeleid mensen met stress- en burnoutklachten door ze 'letterlijk' in beweging te laten komen (wandelen/ hardlopen) Samen met een krachtig team van professionele coaches, help ik mensen door heel Nederland heen om van stress en burn-out af te komen. Ik probeer het goede voorbeeld te geven: Ik werk maximaal 24 uur per week, ik sport, geniet van mijn gezin en ik heb betekenisvol werk ;).
Reactie plaatsen

Cookies