Stresspreventie bij medewerkers. Voorkom onnodig verzuim
Stresspreventie bij medewerkers

Stresspreventie bij medewerkers

Stresspreventie bij medewerkers: Mensen hebben tegenwoordig meer en meer stress. Alles moet steeds sneller en efficiënter en ook nog beter. Het tempo in de moderne samenleving ligt hoog en de lat wordt steeds hoger gelegd. Er wordt steeds meer over burn-out gesproken. Een steeds groter wordend probleem waar jij als leidinggevende of HR maar mee te dealen hebt. Stress op het werk veroorzaakt vermoeidheid, spanning en uiteindelijk productieverlies. De ziektekosten stijgen en stijgen en je kunt er zo weinig tegen doen. Of toch? Lees waarom stresspreventie zo belangrijk is voor het bedrijf en hoe jij als werkgever het verschil kunt maken voor je werknemers.

Stress: een steeds groter probleem Stresspreventie bij medewerkers

Het gemiddeld verzuim in Nederland bedraagt 3,5%. Binnen deze 3,5% gaat een steeds groter wordend probleem schuil. De afgelopen jaren stijgt het psychisch verzuim. Mercer, een mondiale aanbieder van advies op het gebied van Health, Wealth en Career, voerde een groot Europees onderzoek uit waaruit bleek dat 70% van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door stress. Stress is werkziekte nummer één geworden. Wanneer stress de oorzaak van verzuim is, betekent dat meestal voor werkgevers dat ze hun werknemer langere tijd kwijt zijn. Een werknemer met een burn-out zit namelijk gemiddeld 242 dagen thuis.

Verzuim van werknemers kost werkgevers daarom jaarlijks veel geld. Een burn-out kost al snel €70.000! Niet alleen de kosten voor ziekte stijgen, maar ook de opbrengsten verminderen doordat medewerkers binnen teams uitvallen. Je maakt dus niet alleen kosten vanwege loondoorbetaling, maar ook om de zieke werknemer te vervangen. Daarnaast kan het de productiviteit van je bedrijf nadelig beïnvloeden en dat leidt weer tot een verhoging van de werkdruk van je werknemers, wat weer stress veroorzaakt. Je bedrijf raakt al gauw in een negatieve vicieuze cirkel. Kennis over hoe stress binnen je organisatie vermindert kan worden is dus zeker geen overbodige luxe.

Oorzaken van stress op het werk

De stress van werknemers kan werkgerelateerde stress zijn. Ze ervaren wellicht stress door te hoge verwachtingen, door strakke of aanhoudende deadlines of ze kunnen zich moeilijk ontspannen. Maar het kan ook zijn dat de stress veroorzaakt wordt door privéomstandigheden of door een combinatie van interne en externe factoren. Het is goed om als leidinggevende de oorzaken van de stress te achterhalen om erachter te komen wat jij als leidinggevende kunt doen om het probleem bij de kern aan te pakken. Andere mogelijke oorzaken van stress zijn: werknemers zijn onzeker of niet assertief genoeg, er wordt te weinig gedelegeerd, een werknemer is overbetrokken of perfectionistisch, er worden verkeerde prioriteiten gesteld, er heerst een competitiegeest op de werkvloer, er wordt teveel gemultitaskt of werknemers kunnen zich moeilijk concentreren.

Voorkomen is beter dan genezen stress voorkomen medewerkers

Hoeveel stress is er eigenlijk binnen je organisatie? Dat is een belangrijke vraag die iedere leidinggevende zich zou moeten stellen. Wordt er door jouw werknemers weinig stress ervaren? Dan verdien je zeker een groot compliment! Helaas komt dit maar weinig voor. Maar ook al zou dat het geval zijn dan geldt natuurlijk: voorkomen is beter dan genezen.

Stress voorkom je met de hele organisatie. Door alleen een interventie voorkom je niet het echte probleem. Stresspreventie moet onderdeel zijn van de bedrijfscultuur. Maar de bedrijfscultuur verander je natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Dat kost tijd. De eerste stap in de goede richting is om problemen te herkennen en te erkennen. Veel psychisch verzuim is te voorkomen door vroegtijdig signalen te herkennen en door in gesprek te gaan met de werknemer. Zo’n gesprek kan lastig zijn om te voeren, omdat de meesten het moeilijk vinden om over hun psychische klachten te praten.

Toch ligt het begin van de oplossing in open en eerlijke communicatie met je werknemers. En wat zijn die signalen die je kunt herkennen? De werknemer voelt zich bijvoorbeeld moe en heeft een lagere productiviteit. Hij wordt steeds cynischer over het werk en heeft veel moeite met veranderingen. Hij is sneller geïrriteerd en heeft steeds meer lichamelijke klachten. Uiteindelijk meldt hij zich steeds vaker ziek. Lees voor meer informatie over signalen herkennen het artikel Stresssignalen herkennen bij medewerkers.

Oog voor het individu

Niet alle werknemers zijn hetzelfde. De een ervaart sneller stress dan de ander. Het is de kunst voor ieder individu om te leren omgaan met de stress die op hem of haar afkomt. Een werknemer moet voor zichzelf weten wanneer er teveel stress op hem afkomt en hoe hij daarop kan anticiperen om niet in een gevaarlijke stresssituatie te komen. Waar zou jij als werkgever op kunnen letten? Houd werknemers in de gaten die bijvoorbeeld geen pauze nemen, achter hun bureau eten en voor iedereen klaar staan.

Zij hebben waarschijnlijk bij thuiskomst ook nog veel te doen en gunnen zich geen rustmoment. Ze lopen risico over hun grens te gaan. Ook de onzekere, minder assertieve of perfectionistische werknemers lopen meer risico op een burn-out. Denk niet alleen aan het functioneren van je bedrijf in geheel, maar heb ook oog voor ieder individu en hoe zich die binnen jouw organisatie voelt. Het is voor alle medewerkers belangrijk dat ze leren om fysieke, mentale en emotionele stress te herkennen, om te buigen en af te voeren.

Creëer een zo prettig mogelijke werkplek Oorzaken stress bij medewerkers

Wat is er nu mooier dan dat je werknemers met plezier naar hun werk gaan en voldoening uit hun werk halen? Creëer daarom een veilige omgeving binnen je bedrijf. Een omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze hun klachten durven te bespreken. Wat doe je als een werknemer aangeeft dat hij overbelast is? Is er ruimte om een tijdje minder werkzaamheden te verrichten? Ga in gesprek met je werknemers, probeer de oorzaken van stress te achterhalen en sta open voor suggesties die worden gedaan. Door vroegtijdig signalen te herkennen en te erkennen, zul je veel stress in je bedrijf kunnen voorkomen. En daardoor kun je uiteindelijk veel ziekteverzuim voorkomen, veel leed vermijden en veel kosten besparen.

Motivatie hooghouden bij medewerkers

Motivatie is de bereidheid tot het verrichten van bepaald gedrag. Bovendien zorgt motivatie ervoor dat iemand tot actie wordt aangezet. Als leidinggevende zie je natuurlijk het liefst dat al je medewerkers enthousiast en gemotiveerd zijn. Je wilt graag het beste uit je bedrijf en je medewerkers halen. Bovendien is het erg belangrijk dat het werk de medewerkers voldoening geeft. Als iemand lange tijd geen voldoening uit zijn werk haalt, loopt hij meer risico op een burn-out. Het is een hele kunst om je medewerkers gemotiveerd te houden. Hoe kun je als leidinggevende een goede coach zijn? Hoe kun je je medewerkers aanmoedigen en ervoor zorgen dat ze gedreven zijn?

Medewerkers laten doen waar ze goed in zijn

Je vindt je werk leuk als je kunt doen waar je goed in bent, als je kunt presteren. Zorg er als leidinggevende dus voor dat medewerkers taken kunnen uitoefenen die bij hen passen. Zorg ervoor dat de juiste persoon op de juiste plek zit. De competenties van de medewerker moeten aansluiten bij het werk dat hij moet verrichten. Daarvoor moet je je medewerkers goed kennen, weten over welke competenties ze beschikken en weten wat hun dromen, wensen en ambities zijn. Als medewerkers werk moeten uitvoeren dat ze niet kunnen of waar ze niet van houden, zal hun motivatie snel dalen. Maar als ze iets kunnen doen binnen hun natuurlijke aanleg en passie, zullen ze beter presteren en zichzelf nog eens extra willen bewijzen. Je zult blije, tevreden en gemotiveerde medewerkers hebben en er zal een aangename werksfeer heersen.

Bekijk voor dit onderwerp het artikel: Loopbaan en burnout

Creëer een sfeer van vertrouwen

Een medewerker raakt gemotiveerd als hij zich in een bepaalde mate verantwoordelijk voelt voor het werk dat hij moet verrichten. Als hij zich meer betrokken voelt bij zijn opdrachten, zal hij zich er meer voor willen inzetten. Vertrouw je medewerkers daarom opdrachten toe en laat ze een project volledig afwerken. Vermijd het om regelmatig te vragen wat de stand van zaken is, want dat kan demotiverend werken. Heb vertrouwen dat de medewerker de opdracht op tijd levert. Je medewerkers hebben het meeste aan een opbouwende omgeving waar ruimte is om te leren. Als er een sfeer van vertrouwen heerst, zullen medewerkers gemotiveerder zijn en zich meer durven te geven.

Veiligheid is enorm belangrijk bij preventie. Lees hiervoor dit artikel: Veiligheid vergroten op de werkvloer

Geef positieve feedback Gedemotiveerd personeel stress

Als leidinggevende is het natuurlijk nodig om het werk van de medewerkers kritisch te beoordelen om goede feedback te geven. Maar probeer vooral opbouwende kritiek te geven en probeer zoveel mogelijk de positieve aspecten van iemands werk naar voren te brengen.

Professor William James: Iedereen snakt naar waardering

Positieve feedback is erg belangrijk. De medewerkers zijn in der tijd aangenomen, omdat ze bepaalde kwaliteit kunnen leveren. Erken deze kwaliteit als leidinggevende en uit je waardering voor geleverde kwaliteit. Geef een oprecht complimentje als iemand een goede werkprestatie heeft geleverd. Wanneer een medewerker een complimentje ontvangt, zal hij vervolgens nog meer gemotiveerd raken om zijn werk goed uit te blijven voeren. Bovendien wordt negatieve feedback sneller geaccepteerd als er ook positieve feedback wordt gegeven.

Je zou het kunnen vergelijken met een verpleegster die bloed moet prikken. Voordat ze de prik geeft, bereidt ze de patiënt erop voor. Ze maakt de huid schoon, zorgt dat de patiënt ontspannen is en doet eventueel een bandje om, zodat de ader goed zichtbaar is. Op dezelfde manier kun je negatieve feedback geven door eerst positieve feedback te geven. Benoem eerst een aantal punten waar je tevreden over bent en kaart vervolgens enkele verbeterpuntjes aan.

Geef een extraatje en verbreed promotiemogelijkheden

Medewerkers die af en toe een extraatje krijgen, zijn bereid om ook af en toe extra werkinspanning te leveren. Je zou bijvoorbeeld een kleine bonus kunnen geven wanneer een doel is bereikt of een medewerker eerder naar huis kunnen laten gaan na een goede prestatie. Daarnaast is het goed om ruimte voor persoonlijke groei te bieden. Zorg ervoor dat het werk geen dagelijkse sleur wordt. Medewerkers raken gedemotiveerd als ze geen uitdaging krijgen, als er geen duidelijkheid is over hun baan of als ze geen vooruitzicht hebben op doorgroeimogelijkheden. Natuurlijk is iedere medewerker verschillend. Sommige medewerkers geven misschien de voorkeur aan duidelijkheid en vastigheid, terwijl anderen constant een uitdaging willen. Probeer de verschillende wensen tegemoet te komen. Bied de mogelijkheid om nieuwe competenties te leren en te groeien in het werkresultaat. Als medewerkers zich kunnen ontwikkelen en kunnen blijven groeien, halen ze meer voldoening uit hun werk.

Doorgroei en promotiemogelijkheden zijn erg onderschat in stresspreventie bij medewerkers. Vaak wordt er gedacht aan juist minder doen en taken afbouwen. Lees voor meer hierover dit artikel:  Doorgroeien in de organisatie en burnoutpreventie

Communiceer duidelijk Motivatie van medewerkers hooghouden

Vooral als er veel in teams wordt samengewerkt, is goede communicatie erg belangrijk. Goede communicatie is essentieel voor een goede band tussen de leidinggevenden en de medewerkers. Het werkt motiverend voor medewerkers als ze op de hoogte zijn van de gang van zaken van hun werk en van wat er speelt in het bedrijf. Zorg daarom bijvoorbeeld voor een-op-een gesprekken, teambijeenkomsten en interne nieuwsbrieven. Op die manier zullen medewerkers zich betrokken voelen en ze zullen meer plezier in hun werk hebben als ze beseffen dat hun werk een belangrijk onderdeel vormt van het grote geheel.

Goede communicatie helpt bij het verminderen van eenzaamheid. Eenzaamheid, en sociale erkenning is enorm belangrijk bij stresspreventie bij medewerkers. Teamwork en goede communicatie is hiervoor de oplossing. Lees hiervoor dit artikel: Eenzaam en burnout

Geef het goede voorbeeld

Naast alle bovengenoemde factoren die van invloed zijn op de motivatie van je medewerkers, ben jijzelf als leidinggevende ook een belangrijke factor. Je hebt namelijk een grote invloed op de medewerkers. Als jij enthousiast over het werk bent, zullen je medewerkers dat ook sneller zijn. Als jij gemotiveerd bent, zullen je medewerkers ook sneller gemotiveerd zijn. Jouw dynamiek, uitstraling en gedrevenheid is bepalend voor de werksfeer. Geef als leidinggevende dus het voorbeeld en je voorbeeld zal gevolgd worden.

Uiteindelijk kun je motivatie natuurlijk niet afdwingen. Je kunt niemand dwingen om gemotiveerd te zijn. Iedere medewerker zal zichzelf moeten motiveren. Maar zoals we in dit artikel hebben gezien zijn er wel belangrijke factoren die van invloed zijn op de motivatie van je medewerkers. Het is belangrijk dat jij als leidinggevende je medewerkers goed kent, zodat je weet of iedereen op de goede plek zit. Heb vervolgens vertrouwen in je medewerkers en geef ze verantwoordelijkheden. Als ze hun werk goed uitvoeren, laat het ze dan vooral ook weten en beloon extra werkinspanning. Daarnaast is het belangrijk dat er ruimte is voor persoonlijke groei en door duidelijke communicatie zullen medewerkers zich betrokken voelen. Ten slotte kun jij het voorbeeld geven door gemotiveerd te zijn en je werk enthousiast uit te voeren.

Stresspreventie bij medewerkers Stress verlagen personeel

Wil je graag het ziekteverzuim reduceren in alle lagen van je bedrijf? Het team van Meulenberg Training en Coaching wil je graag helpen om stress en burn-outs in je organisatie te voorkomen.

Als wij klaar zijn bij je bedrijf:

  • Weet je beter hoe je een naderende burn-out kun herkennen
  • Weet je hoe je een medewerker kunt aanspreken en succesvol begeleiden
  • Weten teamleden beter wat ze aan elkaar hebben en communiceren helderder
  • Zijn medewerkers beter in staat om hun eigen werkdruk te sturen (autonomie)
  • Kent de organisatie meer veiligheid voor het bespreken van het thema ‘burn-out’
  • Zijn medewerkers vitaler
  • Is er meer rust en meer ontspanning
  • Groeit de effectiviteit
  • Daalt het ziekteverzuim t.a.v. de burn-outgevallen.

Meer weten hierover? Bekijk ons effectieve aanbod op: Stresspreventietraining voor bedrijven

Over de schrijver
Ik ben Ruud Meulenberg. Eigenaar en oprichter van Meulenberg Training & Coaching. Ik begeleid mensen met stress- en burnoutklachten door ze 'letterlijk' in beweging te laten komen (wandelen/ hardlopen) Samen met een krachtig team van professionele coaches, help ik mensen door heel Nederland heen om van stress en burn-out af te komen. Ik probeer het goede voorbeeld te geven: Ik werk maximaal 24 uur per week, ik sport, geniet van mijn gezin en ik heb betekenisvol werk ;).
Reactie plaatsen

Cookies