Verzuim verlagen: 8 praktische tips voor leidinggevenden
arrow_drop_up arrow_drop_down

Verzuim verlagen: 8 praktische tips:

Verzuim verlagen: Een bedrijf kan onmogelijk goed functioneren zonder goed personeel. Toch blijkt uit veel onderzoeken dat de laatste jaren het verzuim onder personeel steeds verder toeneemt. Veel mensen melden zich ziek omdat zij kampen met burn-outklachten of klachten die te maken hebben met stress. Het is als werkgever erg vervelend wanneer je personeel zich vaak afwezig meldt. Gelukkig zijn er een aantal dingen die je kunt doen als bedrijf om je verzuim zo laag mogelijk te houden.

Hieronder geven we een aantal tips om het verzuim verlagen te bevorderen:

Veiligheid bieden als leidinggevende Verzuim verminderen

Ongeveer een vijfde van de werknemers kampt ooit met klachten gerelateerd aan stress of zit zelfs tegen een burn-out aan. Dit is enorm veel. Een van de redenen dat dit percentage zo hoog is, is dat veel mensen zich schamen voor hun klachten. Zij denken dat zij zwak zijn omdat zij zich zo voelen en blijven doorwerken zonder bij iemand aan de bel te trekken. Dit heeft vaak tot gevolg dat de klachten alleen maar verergeren, de prestaties van een werknemer dalen tot de werknemer een serieuze burn-out heeft.

Het is dus belangrijk om er als organisatie voor te zorgen dat de werknemer altijd iemand heeft om bij aan te kloppen als hij of zij klachten heeft of zich niet zo prettig voelt. Bij een grote organisatie kan iemand van personeelszaken of leidinggevende hiervoor aangesteld worden. Bij een kleinere organisatie kan de eigenaar of leidinggevende ervoor zorgen dat de werknemer zich op zijn gemak voelt en kwalen uit durft te spreken. Het levert namelijk veel meer op om in een vroeg stadium van een burn-out een werknemer kort op verlof te sturen, dan dat deze nog een tijd doorwerkt en uiteindelijk maanden thuis moet herstellen.

Lees meer over veiligheid bieden aan werknemers

Werknemers blijven opleiden

Natuurlijk zal je mensen in flexibele dienst hebben, maar er zullen vast ook een heleboel mensen in vaste dienst zijn. Deze mensen blijven vaak jaren bij het bedrijf werken en zijn een echte rots in de branding. Het is verstandig deze mensen op te blijven leiden. Dit heeft namelijk veel gunstige gevolgen.
Ten eerste zorg je ervoor dat mensen plezier in hun werk houden en gemotiveerd blijven. Het feit dat jij hen een opleiding of cursus aanbiedt geeft hen het gevoel waardevol te zijn voor het bedrijf. Wanneer zij plezier hebben in hun werk, zullen zij weinig last hebben van stress en daarnaast ook betere resultaten leveren.
Ten tweede zorg je ervoor dat de vaste, betrouwbare mensen in je bedrijf steeds hogerop zullen komen. Op deze manier zorg je er dus voor dat je sterke, slimme en bovenal betrouwbare leidinggevenden krijgt. Deze leidinggevenden kunnen ook weer een positieve invloed uitoefenen op de rest van het personeel. Uiteindelijk wint iedereen dus.

Lees meer over het blijven opleiden van werknemers

Herken de signalen en neem een werknemer serieus Verzuim als gevolg van stress

Als bedrijf ben je natuurlijk alleen maar blij als je werknemers hebt die hard werken. Toch is het ook goed om jezelf te realiseren dat het gemakkelijk door kan slaan. Wanneer een werknemer eenmaal een burn-out heeft, ben je een stuk verder van huis. Het kan een hele dure grap gaan worden. Vandaar is het belangrijk om de symptomen van een burn-out te herkennen:

Vermoeidheid

1. Vermoeidheid. Dit is een van de belangrijkste symptomen van een burn-out. Werknemers hebben het gevoel helemaal opgebrand te zijn en niks meer te kunnen. Bij het beginstadium van een burn-out zal een werknemer wellicht vaker pauze nemen of langzaamaan zijn of haar targets niet halen. Daarna zal hij of zij later beginnen, eerder weggaan of zich afwezig melden.

Slechte eetlust

Slechte eetlust. Wanneer je tegen een burn-out aanzit, kan je veel stress ervaren. Bij veel mensen heeft deze stress tot gevolg dat zij veel minder gaan eten. Dit kan je bij een werknemer opvallen doordat hij of zij amper meer lunchpauzes neemt of gedurende de dag bijna niks eet. Probeer wanneer je dit ziet een werknemer altijd te stimuleren om te eten. Op een lege maag kan je namelijk niet zo goed werken.

Irritatie

Aanhoudende sfeer van irritatie. Wanneer je veel last hebt van stress, heb je vaak een kort lontje. Dat herken je misschien zelf ook wel. Doordat werknemers zoveel stress ervaren, het gevoel hebben te hard te moeten werken en enorm uitgeput zijn kunnen zij erg snel geïrriteerd raken. Wanneer je dit merkt of klachten krijgt van collega’s is het verstandig een gesprek aan te gaan met desbetreffend persoon. Let er wel op dat je de medewerker niet het gevoel geeft dat je hem of haar aanvalt.

Verminderde prestatie

Als een medewerker zo ontzettend vermoeid raakt, zal dit er uiteindelijk voor zorgen dat zijn of haar prestaties een flink stuk achteruitgaan. Dit omdat de medewerker simpelweg bijna geen energie meer heeft om te werken. Ook zal het aantal fouten dat deze medewerker maakt een stuk hoger worden.

Minder sociale contacten

Wanneer een medewerker last heeft van stress, is de kans groot dat hij of zij sociale contacten (op het werk) uit de weg zal gaan. Hij of zij werkt bijvoorbeeld in de lunchpauze door of komt niet meer op de vrijdagmiddagborrel. Wanneer je dit merkt kan het leuk zijn om de medewerker een keer persoonlijk uit te nodigen. Zo voelt hij of zij zich gezien door jou en kan je er echt voor zorgen dat de dag van een medewerker wordt gemaakt.

Meer kenmerken staan in onze ‘toolbox voor leidinggevenden

Het is ook erg belangrijk om stressklachten van een medewerker altijd serieus te nemen. Ook wanneer je denkt iets te constateren is het goed om aan de bel te trekken. Zoals al eerder gezegd ben je met een echte burn-out veel verder van huis dan wanneer je een medewerker het een paar weekjes iets rustiger aan laat doen.
Mocht je een van bovenstaande klachten constateren bij een medewerker, dan is het altijd verstandig om een gesprek aan te gaan over het welzijn van een medewerker. Wanneer een medewerker daadwerkelijk last heeft van stress zal hij of zij het alleen maar waarderen dat dit jou zo vroeg is opgevallen.

Mocht hij of zij geen last hebben van klachten gerelateerd aan stress, dan vindt de medewerker het vaak alleen maar fijn dat jij je om hem of haar bekommert. Het lijkt in het begin wellicht eng om een werknemer aan te spreken zonder dat je een feitelijke aanleiding hiervoor hebt, maar de ervaring leert dat de meeste werknemers het alleen maar fijn vinden als zij af en toe een hart onder de riem krijgen.

Zorg voor een goede werksfeer

Veel klachten gerelateerd aan stress en klachten die wijzen op een beginnende burn-out ontstaan doordat mensen de werkdruk als te hoog ervaren. Zij moeten te veel dingen doen in een bepaalde tijd of zij kunnen niet goed opschieten met hun collega’s. Door als bedrijf voor een goede werksfeer te zorgen, maak je de kans op een burn-out van een van je werknemers aanzienlijk kleiner.

Het creëren van een goede werksfeer doe je als volgt: Wanneer het team goed met elkaar op kan schieten, heb je eigenlijk al het fundament van een goede werksfeer. Zorg er dus voor dat het team niet alleen met elkaar werkt, maar verder ook samen leuke dingen ondernemen kan. Organiseer bijvoorbeeld een keer per maand een borrel. Zo komen collega’s ook buiten werk om met elkaar in contact en zullen hun banden versterken. Ook een jaarlijks teamuitje (denk aan het bekende team builden) kan bijdragen aan de banden tussen collega’s.

Ook is het erg verstandig om als bedrijf te hameren op het feit dat het gehele bedrijf één team is. Veel mensen kijken slechts naar hun individuele prestaties. Door als bedrijf weinig aandacht te schenken aan de individuele prestaties van een werknemer, maar juist dat van een afdeling als geheel zal je banden versterken en de productiviteit omhoog zien klimmen. Mensen zullen elkaar namelijk gaan helpen wanneer er een probleem is en zij zullen elkaar motiveren om hard aan het werk te gaan om een bepaalde target te halen.

Lees ook: Burn-outpreventie is teamwork

Inzetten op talent Hoe verzuim verlagen

Een bedrijf is net een machine. Ieder gedeelte van de machine moet goed werken om het bedrijf goed te laten draaien. Toch heeft iedereen zijn goede en zijn slechte kanten. Iedere werknemer heeft iets waar hij in uitblinkt en iedere werknemer heeft iets waar hij niet zo goed in is. Het is wel goed om te weten dat vrijwel iedere werknemer zijn uiterste best doet om jou, de baas, tevreden te houden.
Probeer dus in te zetten op het talent van je werknemers en probeer eventuele verbeterpunten achterwege te laten. Uiteraard kan je dit wel aankaarten, maar uiteindelijk heb je er veel meer aan om het talent van je werknemers te laten ontwikkelen. Zo zullen zij namelijk meer plezier krijgen in hun werk en het gevoel hebben dat zij er ook echt toe doen. Dit zorgt ervoor dat zij minder snel last krijgen van klachten en een burn-out krijgen.

Lees ook: Employee experience

Houd de werkplek gezond en geef zelf het goede voorbeeld

Door een gezonde werkplek te bieden aan werknemers zorg je er als het ware vanzelf voor dat klachten gerelateerd aan stress verminderen. Door een gezonde werkplek te creëren zullen mensen zich fitter, gelukkiger en vitaler voelen waardoor zij minder last zullen hebben van stress. Er zijn heel veel manieren om een werkplek gezond te houden en te maken.

Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van fruit aan werknemers tijdens de lunchpauzes, werknemers stimuleren vaker de trap te nemen, rookkantines verwijderen, zorgen voor een goede toevoer van frisse lucht, werknemers stimuleren in hun pauze een stukje te gaan wandelen enzovoort. Er zijn bijvoorbeeld veel bedrijven die een deal sluiten met een nabijgelegen lunchtent en een werknemer daar korting bieden. Dit zorgt ervoor dat werknemers een stukje wandelen voor hun lunch, maar ook nog eens genieten van een gezonde lunch.

Uiteraard is het belangrijk dat jij zelf als leider het goede voorbeeld geeft. Als jij tegen jouw medewerkers zegt dat zij beter een blokje om kunnen gaan in hun lunchpauze of moeten stoppen met roken, dan gaat niemand dat natuurlijk doen. Door zelf het voortouw te nemen van een gezonde levensstijl zullen steeds meer werknemers jou volgen.

Houd een vinger aan de pols

Uiteraard kan het zo zijn dat er tijdelijk iets met een van je werknemers aan de hand is waardoor hij of zij geregeld uitvalt. Denk aan problemen met familie, een ziekte, een overlijden of iets anders. Het is wel belangrijk om als werkgever bij dit soort momenten de vinger aan de pols te houden. Toon oprechte interesse in de werknemer en vraag hem of haar hoe het gaat. Door de werknemer te steunen in slechte tijden, zal hij of zij sneller de kracht vinden om weer terug aan het werk te gaan. De werknemer gaat het werk namelijk zien als een veilige haven. Fijn voor de werknemer, want die voelt zich fijn tijdens het werk. Ook fijn voor jou als werkgever, omdat een werknemer een stuk sneller weer aan het werk gaat.

Een helder verzuimbeleid Verzuimbeleid schiet tekort

Wanneer medewerkers zich constant afwezig melden, gaat dit natuurlijk ten koste van hun werkprestaties. Wanneer niet duidelijk is wat er gebeurt bij veelvuldige afwezigheid, zullen mensen eerder geneigd zijn zich ziek te melden. Er gebeurt volgens hen immers toch niks als zij dat doen.
Door een helder verzuimbeleid te hebben als bedrijf voorkom je dat mensen zich ziekmelden terwijl er eigenlijk niet zoveel aan de hand is. Daarnaast zorg je er met een duidelijk verzuimbeleid waarschijnlijk ook voor dat de groep werknemers die risico loopt op een burn-out eerder aan de bel zal gaan trekken. Zij realiseren zich namelijk in een eerder stadium dat zij de werkdruk niet meer aankunnen, waardoor zij hulp gaan zoeken.

 

Er zijn als bedrijf dus vrij veel dingen die je kunt doen om de klachten gerelateerd aan stress bij werknemers te doen verminderen. Er zijn tal van dingen die je kunt doen als bedrijf. Het ligt aan de instelling van het bedrijf, jouw persoonlijke voorkeur en het budget welke tactiek heft beste bij jou past. Mocht je het lastig vinden om deze tips zelf toe te passen, dan kan het handig zijn om een training te volgen. (Langdurige) verzuim verlagen is namelijk voor ieder bedrijf interessant!

 

Trainingen t.b.v. verzuim verlagen

Wilt u dat uw leidinggevenden daadwerkelijk het open en eerlijke gesprek durven aangaan met de medewerkers ten aanzien van de gewenste bedrijfscultuur, gekoppeld aan de kernwaarden en een preventieve aanpak ter voorkoming van chronische stress en burn-out?

 

Maak kennis met de stresspreventietrainingen van Meulenberg Training en Coaching:

Training stresspreventie

  • Coaching en begeleiding op elk level binnen de organisatie (strategisch, leidinggevenden en medewerkers)
  • Aan de hand van een diepgaande bedrijfscheck een gericht plan van aanpak
  • Leidinggevenden ontdekken hoe om te gaan met medewerkers met burnout
  • Vitalere en fittere medewerkers waardoor een daling van het ziekteverzuim
  • Veilige omgeving met autonome medewerkers die helder communiceren.

 

 

 

Over de schrijver
Ik ben Ruud Meulenberg. Eigenaar en oprichter van Meulenberg Training & Coaching. Ik begeleid mensen met stress- en burnoutklachten door ze 'letterlijk' in beweging te laten komen (wandelen/ hardlopen) Samen met een krachtig team van professionele coaches, help ik mensen door heel Nederland heen om van stress en burn-out af te komen. Ik probeer het goede voorbeeld te geven: Ik werk maximaal 24 uur per week, ik sport, geniet van mijn gezin en ik heb betekenisvol werk ;).
Reactie plaatsen

Gratis ebook:  zo herken je een burnout

(Inclusief checklist)

Met dit ebook leer je de symptomen van een burnout tijdig te herkennen. Al meer dan 10.000 gelijkgestemden hebben dit ebook gedownload.
Cookies