Een werknemer met een burn-out ontslaan: wat zijn de rechten?
arrow_drop_up arrow_drop_down

Iemand met burnout ontslaan: wat zijn de rechten van een werkgever?

Mag je een werknemer met een burn-out ontslaan?

De laatste jaren is het aantal burn-outs schrikbarend veel gestegen. Steeds meer mensen vallen uit door de stressvolle klachten die met zo’n burn-out gepaard gaan. Soms lijkt het haast een epidemie: iedereen kent wel iemand die thuis zit met burn-out klachten. Een burn-out is niet alleen ontzettend vervelend voor diegenen die hieraan ten prooi vallen, maar als werkgever zit je vaak ook met de handen in het haar, wanneer een van je werknemers uitvalt. Je bent immers plotsklaps een waardevolle kracht kwijt, en het is van tevoren vaak lastig in te schatten hoe lang het herstel zal duren. Iemand met een burn-out zit vaak zes tot acht maanden thuis. Soms kunnen de klachten zelfs oplopen tot meer dan twee jaar. Het is vaak kostbaar om vervangend personeel te regelen, daarom wil je al werkgever graag weten waar je aan toe bent.

Door dit artikel te lezen, kom je te weten hoe je het beste kunt handelen wanneer je een werknemer met een burn-out hebt. Ook vertellen we je hoe het zit met de regels omtrent het ontslag.

ontslag werknemer burnout

Wat moet ik doen als mijn werknemer een burn-out heeft?

Mocht je een werknemer hebben die tegen een burn-out aan zit, dan geldt: voorkomen is beter dan genezen. Je merkt het vaak al aan iemand, doordat hij of zij anders reageert dan eerder het geval was. De productiviteit gaat bijvoorbeeld omlaag, iemand kan afstandelijker of juist emotioneler reageren dan gebruikelijk, of iemand komt steeds vaker te laat. Ook kan het zijn dat iemand steeds klaagt over gezondheidsklachten, zoals alsmaar aanhoudende hoofdpijn.

Bekijk de signalen dat een werknemer opbrandt

Ga, wanneer je deze klachten signaleert, direct met je werknemer in gesprek. Wees daarbij niet verwijtend, maar kijk ook hoe je zelf kunt helpen om de klachten bij je medewerker te verminderen. Wees doortastend en stel goede vragen. Wat vindt de werknemer bijvoorbeeld van zijn werkzaamheden en de heersende cultuur binnen het bedrijf? En wat zou de werknemer zelf voorstellen om de situatie minder belastend te maken? Geef je werknemer het geval dat je naar hem of haar wil luisteren. Bedenk manieren om de werkdruk te verlagen, of de werknemer anderszins te ontlasten. Zo kun je samen oplossingen bedenken en in het beste geval zelfs een burn-out voorkomen.

Bekijk ook maatregelen tegen burn-out

Met burnout ziek thuis

Wanneer er al sprake is van een burn-out, meldt de werknemer zich meestal ziek. Vaak wordt deze ziekmelding gedaan onder het mom van een griepje of wat koorts. Men ziet dan dat het aantal ziekmeldingen oploopt, tot op het moment dat iemand helemaal niet meer naar het werk komt. Als dat punt bereikt is, is het erg belangrijk dat alles zo snel mogelijk geregeld wordt. Zorg er dus altijd voor dat je de werknemer binnen één week na ziekmelding aanmeldt bij de bedrijfsarts of arbodienst. Zo kan er goed in kaart worden gebracht of de werknemer inderdaad burn-outklachten heeft, en kan er uiteindelijk een re-integratieplan worden opgesteld. Het is goed om af en toe te bellen om te vragen hoe het ervoor staat, maar let er wel op dat je je werknemer niet het gevoel geeft dat je zijn of haar privacy schendt.

Bekijk de symptomen die horen bij een burnout

Ontslag burnout

Mag ik iemand met een burn-out ontslaan?

Omdat de kosten van een medewerker met een burn-out fiks op kunnen lopen, lijkt het handig om deze medewerker zo snel mogelijk te ontslaan. Een burn-out is echter geen geldige reden om zomaar een ontslag in te dienen. Wel is het eenvoudiger om afscheid te nemen van een collega met een tijdelijk contract, dan van iemand die een vast contract heeft. In beide gevallen kun je deze persoon niet zomaar op straat zetten. Hieronder geven we hier meer uitleg over.

In de eerste twee jaar van een periode van arbeidsongeschiktheid, wordt een werknemer beschermd tegen ontslag. Gedurende die periode geldt er een zogeheten opzegverbod. Dit verbod houdt in, dat de arbeidsovereenkomst niet mag worden opgezegd, zelfs niet wanneer het UWV akkoord gaat met een opzegvergunning. Na de eerste twee jaar van een ziekmelding veranderen de regels. Dan kan een werknemer wel worden ontslagen op het moment dat pogingen tot re-integratie tot niets hebben geleid, of de verwachting is dat de werknemer niet is hersteld binnen een periode van 26 weken.

Ontslag bij een tijdelijk contract

Op het moment dat er een contract is gesloten met een duidelijke einddatum, loopt het contract in alle gevallen af op die aangegeven einddatum. Dit geldt altijd, tenzij de werkgever besluit om het contract te verlengen. Een burn-out is dus geen reden om het contract van je werknemer te verlengen. Voor het niet verlengen van een tijdelijk contract, is geen toestemming nodig van een rechter of het UWV. Je hoeft als werkgever officieel zelfs niet eens een reden op te geven om niet over te gaan tot verlenging. Wel handig om te weten: op het moment het contract van een zieke werknemer niet verlengd wordt, kan deze een ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV. Deze uitkering bedraagt in de meeste gevallen 70% van verdiende loon van het jaar voorafgaand aan de ziekte.

Het tijdelijke contract zal alsnog aflopen op de afgesproken einddatum. Je dient hierbij wel rekening te houden met de aanzegtermijn. Door de aanzegtermijn in acht te nemen, kun je de werknemer tijdig informeren over het feit dat het contract niet verlengd zal worden. Op deze manier krijgt de werknemer redelijkerwijs genoeg tijd om voor het einde van zijn of haar contract op zoek te gaan naar een andere baan. Deze regel bestaat pas sinds 2015 en houdt in dat je de werknemer, tenzij anders afgesproken, uiterlijk één maand voor de afloop van het contract informeert. Als je als werkgever verzaakt de aanzegtermijn in acht te nemen, dan kun je hiervoor forse boetes krijgen.

Er is maar één uitzondering bij het laten aflopen van het tijdelijke contract van een werknemer met een burn-out. Die uitzondering kan optreden wanneer er sprake is van slecht werkgeverschap. Hiervan is sprake wanneer de werknemer het altijd heel goed heeft gedaan op zijn werk en goede beoordelingen kreeg, maar daarna door een handicap of ziekte een burn-out op heeft gelopen. In dat geval is er namelijk sprake van discriminatie op grond van een ziekte of een beperking.

Ontslag langdurig verzuim

Wat zijn de regels bij een vast contract?

Bij een vast contract is het een stuk lastiger om de samenwerking met iemand met een burn-out te beëindigen. Het is dan namelijk niet toegestaan om een medewerker te ontslaan tijdens een burn-out. Je kunt je werknemer zelfs niet ontslaan tijdens een burn-out, wanneer de reden dat je het ontslag in wilt dienen, niets te maken heeft met de burn-out zelf. Is het bijvoorbeeld zo dat de bedrijfseconomische omstandigheden van het bedrijf enorm verslechteren, dan is dit nog steeds geen geldige reden om een werknemer met een vast contract en een burn-out te ontslaan.
Een werknemer met een burn-out blijft dus gewoon in dienst, tenzij er uitdrukkelijk sprake is van slecht werknemerschap. Dat houdt in dat er spoed bij is om deze werknemer zo snel mogelijk te ontslaan vanwege zwaarwegende redenen. Voorbeelden hiervan zijn het plegen van fraude, of geweld op de werkvloer.

Bekijk onze toolkit voor werkgevers, vol met handigheidjes voor o.a. verzuimgesprekken voeren, re-integratieschema’s en plannen:

Toolkit voor werkgevers

Instemmen met ontslag tijdens burn-out

Het feit dat iemand een vast contract heeft, wil niet zeggen dat het hierdoor onmogelijk is om hem uit dienst te laten gaan. Soms komen werkgever en werknemer samen tot de conclusie dat ze niet meer bij elkaar passen. De burn-out klachten zijn dan bijvoorbeeld ontstaan doordat de organisatie of de werkzaamheden niet meer bij de werknemer passen. In zo’n geval kun je dus met deze werknemer overeen komen dat jullie samenwerking zal stoppen. Dit heeft voor een werknemer het voordeel dat hij of zij sneller aan de slag kan bij een organisatie waar diegene zich wel als een vis in het water voelt.
Let wel op dat je de regels volgt, zodat je werknemer na het ontslag met wederzijds goedvinden wel recht heeft op een eventuele uitkering. Als de vaststellingsovereenkomst bijvoorbeeld wordt gesloten op initiatief van de werknemer zelf, vervalt daarmee het recht op een WW-uitkering.

Wat als mijn werknemer een burn-out verzint?

Een burn-out is een serieuze zaak, maar in sommige gevallen wordt er een burn-out geveinsd. Wat moet je doen wanneer je het vermoeden hebt dat je werknemer net doet alsof hij of zij een burn-out heeft? Soms komt het voor dat een werknemer een act opvoert en doet alsof hij of zij een burn-out heeft. Dit komt vaak voor als er bijvoorbeeld een conflict is geweest op de werkvloer. De werknemer probeert zijn baas dan een hak te zetten, door een burn-out te faken. Je kunt in zo’n geval stappen ondernemen die ervoor kunnen zorgen dat jij hier als werkgever niet de dupe van wordt. Zorg dan wel dat je zeker weet dat de werknemer niet daadwerkelijk een burn-out te pakken heeft.

Mocht je een werknemer hebben die een burn-out veinst, dan kun je als werkgever een herkeuring aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Houd er wel rekening mee dat je als werkgever snel als boeman over kunt komen. Het is immers nogal een beschuldiging die je uit.

Lees ook: Stelt een werknemer met burnout zich aan?

Ontslag met burn-out

Gerelateerde artikelen

Mag je met een werknemer praten over privézaken?

Wat moet je doen als een werknemer uitvalt met burn-out?

Hoe gaat een intakegesprek in zijn werk?

Werknemer met burn-out goed begeleiden

 

Training stresspreventie? 

Wilt u dat uw leidinggevenden daadwerkelijk het open en eerlijke gesprek durven aangaan met de medewerkers ten aanzien van de gewenste bedrijfscultuur, gekoppeld aan de kernwaarden en een preventieve aanpak ter voorkoming van chronische stress en burn-out?

Training stresspreventie

 

Maak kennis met de stresspreventietrainingen van Meulenberg Training en Coaching:

  • Coaching en begeleiding op elk level binnen de organisatie (strategisch, leidinggevenden en medewerkers)
  • Aan de hand van een diepgaande bedrijfscheck een gericht plan van aanpak
  • Leidinggevenden ontdekken hoe om te gaan met medewerkers met burnout
  • Vitalere en fittere medewerkers waardoor een daling van het ziekteverzuim
  • Veilige omgeving met autonome medewerkers die helder communiceren.

 

 

 

 

 

 

Over de schrijver
Ik ben Ruud Meulenberg. Eigenaar en oprichter van Meulenberg Training & Coaching. Ik begeleid mensen met stress- en burnoutklachten door ze 'letterlijk' in beweging te laten komen (wandelen/ hardlopen) Samen met een krachtig team van professionele coaches, help ik mensen door heel Nederland heen om van stress en burn-out af te komen. Ik probeer het goede voorbeeld te geven: Ik werk maximaal 24 uur per week, ik sport, geniet van mijn gezin en ik heb betekenisvol werk ;).
Geda

Door

Geda

op 10 December 2018

De mensen die net doen alsof ze burnout hebben wanneer ze hun gelijk halen vind ik verschrikkelijk. Zij zorgen ervoor dat mensen die wel een burnout hebben niet worden geloofd. Aangezien de meeste arbo artsen niet weten wat een burnout is, is het misschien handiger dat bedrijven jullie inschakelen i.p.v. een arbo arts. Ik denk dat jullie het beste kunnen beoordelen of iemand wel of geen burnout heeft; is dit wel het geval dan weten jullie ook precies welke behandeling iemand nodig heeft. En kunnen jullie ook met de arbo arts overleggen zodat de desbetreffende werknemer zo snel mogelijk weer gezond terugkeert.

Ruud Meulenberg

Door

Ruud Meulenberg

op 10 December 2018

Hoi Geda, Helemaal mee eens: soms heeft iemand wel klachten waar wat aan gedaan moet worden natuurlijk, maar is het geen burnout. Soms kan even thuis uitblazen best een optie zijn, om dan spoedig weer deel te nemen aan het arbeidsproces ;)

Geda

Door

Geda

op 10 December 2018

Precies Ruud, en volgens mij kunnen jullie diegene die dit het beste kunnen inschatten. En slaan jullie daarbij 2 vliegen in één klap. Werknemer weer gezond en een werkgever heeft zo min mogelijk kosten gemaakt.

Reactie plaatsen

Gratis ebook:  zo herken je een burnout

(Inclusief checklist)

Met dit ebook leer je de symptomen van een burnout tijdig te herkennen. Al meer dan 10.000 gelijkgestemden hebben dit ebook gedownload.
Cookies