De laatste jaren is het aantal burn-outs schrikbarend gestegen. Steeds meer mensen vallen uit door de stressvolle klachten die met zo’n burn-out gepaard gaan. Soms lijkt het haast een epidemie: iedereen kent wel iemand die thuis zit met burn-out klachten. Een burn-out is niet alleen ontzettend vervelend voor diegenen die hieraan ten prooi vallen. Ook als werkgever zit je vaak met de handen in het haar wanneer een van je werknemers uitvalt.

Je bent immers plotsklaps een waardevolle kracht kwijt, en het is van tevoren vaak lastig in te schatten hoe lang het herstel zal duren. Iemand met een burn-out zit vaak zes tot acht maanden thuis. Soms kunnen de klachten zelfs oplopen tot meer dan twee jaar. Bovendien is het vaak kostbaar om vervangend personeel te regelen. Daarom wil je al werkgever graag weten waar je aan toe bent.
In dit artikel kom je te weten hoe je het beste kunt handelen wanneer je een werknemer met een burn-out hebt. Ook vertellen we je hoe het zit met de regels omtrent het ontslag.

Iemand met burnout ontslaan: rechten werkgever

Wat moet ik doen als mijn werknemer een burn-out heeft?

Mocht je een werknemer hebben die tegen een burn-out aan zit, dan geldt natuurlijk: voorkomen is beter dan genezen. Je merkt het vaak al aan iemand, doordat hij of zij anders reageert dan eerder het geval was. De productiviteit gaat bijvoorbeeld omlaag, iemand kan afstandelijker of juist emotioneler reageren dan gebruikelijk, of iemand komt steeds vaker te laat. Ook kan het zijn dat iemand steeds klaagt over gezondheidsklachten, zoals alsmaar aanhoudende hoofdpijn.

Ga, wanneer je deze klachten signaleert, direct met je werknemer in gesprek. Wees daarbij niet verwijtend, maar kijk ook hoe je zelf kunt helpen om de klachten bij je medewerker te verminderen. Wees doortastend en stel goede vragen. Wat vindt de werknemer bijvoorbeeld van zijn werkzaamheden en de heersende cultuur binnen het bedrijf?

Wat zou de werknemer zelf voorstellen om de situatie minder belastend te maken? Geef je werknemer het gevoel dat je naar hem of haar wilt luisteren. Bedenk manieren om de werkdruk te verlagen, of de werknemer anderszins te ontlasten. Zo kun je samen oplossingen bedenken en in het beste geval zelfs een burn-out voorkomen.

Iemand met burnout ontslaan: rechten werkgever

Ziek thuis met een burn-out

Wanneer er al sprake is van een burn-out, meldt de werknemer zich meestal ziek. Vaak wordt deze ziekmelding gedaan onder het mom van een griepje of wat koorts. Je ziet dan het aantal ziekmeldingen oplopen, tot het moment dat iemand helemaal niet meer naar het werk komt. Als dat punt bereikt is, is het erg belangrijk dat alles zo snel mogelijk geregeld wordt. Zorg er dus altijd voor dat je de werknemer zich binnen één week na ziekmelding aanmeldt bij de bedrijfsarts of arbodienst.

Zo kan er goed in kaart worden gebracht of de werknemer inderdaad burn-outklachten heeft, en kan er uiteindelijk een re-integratieplan worden opgesteld. Het is goed om af en toe te bellen om te vragen hoe het ervoor staat, maar let er wel op dat je je werknemer niet het gevoel geeft dat je zijn of haar privacy schendt. Meer informatie over hoe je met iemand omgaat die een burn-out heeft, vind je in ons blog Werknemer met een burn-out. Wat kun je doen?

Iemand met burnout ontslaan: rechten werkgever

Mag ik iemand met een burn-out ontslaan?

Omdat de kosten van een medewerker met een burn-out fiks op kunnen lopen, lijkt het misschien handig om deze medewerker zo snel mogelijk te ontslaan. Een burn-out is echter geen geldige reden om zomaar een ontslag in te dienen. Wel is het eenvoudiger om afscheid te nemen van een collega met een tijdelijk contract, dan van iemand die een vast contract heeft. In beide gevallen kun je deze persoon niet zomaar op straat zetten. Hieronder geven we hier meer uitleg over.

In de eerste twee jaar van een periode van arbeidsongeschiktheid wordt een werknemer beschermd tegen ontslag. Gedurende die periode geldt er een zogeheten opzegverbod. Dit verbod houdt in dat de arbeidsovereenkomst niet mag worden opgezegd, zelfs niet wanneer het UWV akkoord gaat met een opzegvergunning. Na de eerste twee jaar van een ziekmelding veranderen de regels. Dan kan een werknemer wel worden ontslagen op het moment dat pogingen tot re-integratie tot niets hebben geleid, of de verwachting is dat de werknemer niet is hersteld binnen een periode van 26 weken.

Iemand met burnout ontslaan: rechten werkgever

Ontslag bij een tijdelijk contract

Op het moment dat er een contract is gesloten met een duidelijke einddatum, loopt het contract in alle gevallen af op die aangegeven einddatum. Dit geldt altijd, tenzij de werkgever besluit om het contract te verlengen. Een burn-out is dus geen reden om het contract van je werknemer te verlengen. Voor het niet verlengen van een tijdelijk contract is geen toestemming nodig van een rechter of het UWV. Je hoeft als werkgever officieel zelfs niet eens een reden op te geven om niet over te gaan tot verlenging. Wel handig om te weten: op het moment dat het contract van een zieke werknemer niet verlengd wordt, kan deze een ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV. Deze uitkering bedraagt in de meeste gevallen 70% van verdiende loon van het jaar voorafgaand aan de ziekte.

Het tijdelijke contract zal alsnog aflopen op de afgesproken einddatum. Je dient hierbij wel rekening te houden met de aanzegtermijn. Door de aanzegtermijn in acht te nemen, kun je de werknemer tijdig informeren over het feit dat het contract niet verlengd zal worden. Op deze manier krijgt de werknemer redelijkerwijs genoeg tijd om voor het einde van zijn of haar contract op zoek te gaan naar een andere baan. Deze regel bestaat pas sinds 2015 en houdt in dat je de werknemer, tenzij anders afgesproken, uiterlijk één maand voor de afloop van het contract informeert. Als je als werkgever verzaakt de aanzegtermijn in acht te nemen, kun je hiervoor een forse boete krijgen.

Er is maar één uitzondering bij het laten aflopen van het tijdelijke contract van een werknemer met een burn-out. Die uitzondering kan optreden wanneer er sprake is van slecht werkgeverschap. Hiervan is sprake wanneer de werknemer het altijd heel goed heeft gedaan op zijn werk en goede beoordelingen kreeg, maar daarna door een handicap of ziekte een burn-out op heeft gelopen. In dat geval is er namelijk sprake van discriminatie op grond van een ziekte of een beperking.

Iemand met burnout ontslaan: rechten werkgever

Wat zijn de regels bij een vast contract?

Bij een vast contract is het een stuk lastiger om de samenwerking met iemand met een burn-out te beëindigen. Het is bij een vast contract niet toegestaan om een medewerker te ontslaan vanwege een burn-out. Zelfs wanneer de reden dat je het ontslag in wilt dienen, niets te maken heeft met de burn-out, kun je je werknemer niet ontslaan als hij een burn-out heeft. Is het bijvoorbeeld zo dat de bedrijfseconomische omstandigheden van het bedrijf enorm verslechteren, dan is dit nog steeds geen geldige reden om een werknemer met een vast contract en een burn-out te ontslaan.

Een werknemer met een burn-out blijft dus gewoon in dienst, tenzij er uitdrukkelijk sprake is van slecht werknemerschap. Dat houdt in dat er spoed bij is om deze werknemer zo snel mogelijk te ontslaan vanwege zwaarwegende redenen. Voorbeelden hiervan zijn het plegen van fraude, of geweld op de werkvloer.

Iemand met burnout ontslaan: rechten werkgever

Instemmen met ontslag tijdens burn-out

Het feit dat iemand een vast contract heeft, wil niet zeggen dat het hierdoor onmogelijk is om hem uit dienst te laten gaan. Soms komen werkgever en werknemer samen tot de conclusie dat ze niet meer bij elkaar passen. De burn-outklachten zijn dan bijvoorbeeld ontstaan doordat de organisatie of de werkzaamheden niet meer bij de werknemer passen.

In zo’n geval kun je dus met deze werknemer overeenkomen dat jullie samenwerking zal stoppen. Dit heeft voor een werknemer het voordeel dat hij of zij sneller aan de slag kan bij een organisatie waar diegene zich wel als een vis in het water voelt.

Let wel op dat je de regels volgt, zodat je werknemer na het ontslag met wederzijds goedvinden wel recht heeft op een eventuele uitkering. Als de vaststellingsovereenkomst bijvoorbeeld wordt gesloten op initiatief van de werknemer zelf, vervalt daarmee het recht op een WW-uitkering.

Iemand met burnout ontslaan: rechten werkgever

Wat als mijn werknemer een burn-out verzint?

Een burn-out is een serieuze zaak, maar in sommige gevallen wordt er een burn-out geveinsd. Wat moet je doen wanneer je het vermoeden hebt dat je werknemer net doet alsof hij of zij een burn-out heeft? Soms komt het voor dat een werknemer een act opvoert en doet alsof hij of zij een burn-out heeft. Dit komt vaak voor als er bijvoorbeeld een conflict is geweest op de werkvloer. De werknemer probeert zijn baas dan een hak te zetten, door een burn-out te faken. Je kunt in zo’n geval stappen ondernemen die ervoor kunnen zorgen dat jij hier als werkgever niet de dupe van wordt. Zorg dan wel dat je zeker weet dat de werknemer niet daadwerkelijk een burn-out te pakken heeft.

Mocht je een werknemer hebben die een burn-out veinst, dan kun je als werkgever een herkeuring aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Houd er wel rekening mee dat je als werkgever snel als boeman over kunt komen. Het is immers nogal een beschuldiging die je uit.

Stresspreventie en duurzame inzetbaarheid

Steeds meer organisatie lopen aan tegen werknemers met burn-out. Het is een trend die zich door lijkt te zetten. Het kijken naar de mogelijkheden om zulke werknemers te ontslaan, is in essentie niet meer dan symptoombestrijding. Bedrijven zijn het meest gebaat bij een langetermijnstrategie. Duurzame inzetbaarheid en stress- en burn-outpreventie zouden standaard een onderdeel moeten vormen van de bedrijfscultuur. Het is goed om te weten wat je rechten zijn als organisatie, maar het is nog beter om te investeren in een stabiel en zeker bedrijfsklimaat.

Wil je dat wij je helpen?

Wij staan voor je klaar met een team van ervaren coaches. Onze coaches zijn actief in heel Nederland. In de afgelopen jaren hebben we duizenden mensen geholpen.

Burnoutbegeleiding werkgevers en werknemers

Wie zijn wij?

Meulenberg Training en Coaching ondersteunt, met een team van ervaren trainers, organisaties bij de preventie van stress en het (her)vinden van werkgeluk op de werkvloer. Onze trainingen zijn gericht op leidinggevenden binnen bedrijven. Een burn-out kost de organisatie al snel € 70.000.

Naast het financiële leed is het menselijk leed groot. Niet alleen voor de werknemer maar ook voor naaste collega’s die de klappen op moeten vangen. Voor je het weet zit je in een negatieve vicieuze cirkel.

Wil je een effectieve aanpak voor langdurig verzuim en het vergroten van werkplezier? (in plaats van continue brandjes te blussen). Wil je  je dat we met je meedenken? In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank vind je honderden artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *