Burnout preventie: Voorkom langdurig ziekteverzuim
Burnout preventie training

Grip krijgen op langdurig ziekteverzuim?

Teamtraining: Voorkom burnout, verban stress

Coaching teams burnout en stress

Actief in heel Nederland

Meulenberg Training en Coaching verzorgt teamtraining en coaching in heel Nederland

Coaching teams burnout en stress

+ 15 coaches

Wij zijn actief met een team van meer dan 15 coaches, elk met een eigen expertise

Coaching teams burnout en stress

Naar buiten (in beweging)

De natuur als oplaadpunt, weg van dagelijkse beslommeringen, past bij onze werkwijze

Herken naderend ziekteverzuim

Teamtraining stress

Geen plezier

Teamleden hebben geen plezier en werken extra hard om het werk af te krijgen. Toch raken ze minder betrokken bij de dagelijkse dingen.

Training teams stress

Kritisch

Teamleden met stress zijn kritisch, cynisch en ontevreden. Dit uit zich in meer onvrede, afstand, geroddel en een gesloten communicatie

Medewerkers training stress en burnout

'Er is wat'

'Er is wat' met een medewerker maar je kunt de vinger niet op de zere plek leggen. Hij/zij wil er ook niet over wil praten.

Training teams stress

Ander gedrag

Een teamlid gedraagt zich de laatste tijd anders. Hij /zij is niet meer vrolijk, krijgt taken niet af en is snel geirriteerd. 

Duurzame inzetbaarheid medewerkers

Meulenberg Training en Coaching verzorgt teamcoaching

De omgeving is een zeer belangrijke factor als het gaat om het aanleren van nieuw gedrag. Daarbij zien we veel strubbelingen in teams waardoor veel stress en uiteindelijk burnout ontstaat. Om een stevig draagvlak te creëren vinden we het belangrijk dat een groep mensen een team wordt waar een ieder zijn eigen rol heeft en communicatie de verbindende factor is.


Duurzaam inzetten van mensen houdt in dat er vaardigheden aanwezig moeten zijn die een sterke mentale en fysieke veerkracht bewerkstelligen. 

De pijlers van duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid medewerkers - Autonomie

Autonoom

Ieder lid is zelfsturend. Neemt de regie over eigen leven en is in staat de juiste keuzes te maken die passen bij het individu/

Duurzame inzetbaarheid medewerkers - Talent

Talent

Ieder lid benut eigen talenten en zet deze in ten gunste van het gehele team om als collectief te groeien.

Duurzame inzetbaarheid medewerkers - Uniek

Uniek

Een ieder teamlid is uniek en durft zijn eigen plek in het team in te nemen. Ieder individu maakt het team.

Duurzame inzetbaarheid medewerkers - Duidelijk

Duidelijk

Medewerkers weten wat ze moeten doen en wat er van ze verwacht wordt. Leidinggevenden weten dit te monitoren.

Wat betekent dit voor een team?

Stress werknemers

Autonoom

Autonomie in een team kenmerkt zich door teamleden die het roer over hun eigen leven stevig in handen hebben. Uit onderzoek (TNO) blijkt dat een gebrek aan autonomie de belangrijkste factor is bij het krijgen van een burn-out. Hier komt dus een hoop persoonlijke ontwikkeling bij kijken. Autonoom leven betekent de regie hebben over de dagelijkse gang van zaken. Teamleden krijgen de regie over eigen geluk en plezier. Werkplezier verhoogt resultaten, verlaagt stress en verlaagt ziekteverzuim.

Stress van een werknemer

Talent

Een ieder is 9 maal zo effectief wanneer hij gebruik maakt van eigen sterke punten (Ben Tiggelaar) 


Wat zou het voor het gehele team betekenen wanneer een ieder zich hoofdzakelijk bezighoudt met de zaken waar hij / zij goed in is? 

Stress door personeel

Uniek

Geen mens is gelijk, maar toch proberen we mensen massaal in hokjes te stoppen. Het gevolg? Eenheidsworst! Terwijl een team juis een unieke verzameling is van samenwerkende individuen. 

De unieke verzamling van ieder individu maakt het team sterk. Teamleden hebben elkaar zodoende zeker nodig. 

tegenvallende resultaten stress

Duidelijk

Medewerkers weten wat ze moeten doen en wat er van ze verwacht wordt en leidinggevenden weten dit te monitoren.


Als leidinggevende heb je een aantal petten op: Die van opleider, begeleider en natuurlijk als leider. Is een leidinggevende ertoe in staat een team zo aan te sturen dat iedereen echt weet wat er van hem of haar verwacht wordt?

Meer weten over onze aanpak

Teamwork als ziektepreventie

Wanneer de 4 items die hierboven beschreven staan ontbreken zijn het de belangrijkste oorzaken van van stress en zelfs burnout. Wanneer deze wel bestaan maar in onvoldoende mate heeft het een direct gevolg voor het werkplezier en de productiviteit.

Welke zaken komen aan de orde?

Teams coaching burnout

Van doel naar proces

Feedback geven

Teams coaching burnout

Feedback ontvangen

Teams coaching burnout en stress

Werken vanuit eigen kracht

Teams coaching burnout en stress

Grenzen aangeven

Teams coaching burnout en stress

Leren escaleren

Eén dag heeft echt geen zin!

Het is onmogelijk om in 1 dag van stress of burnout af te komen. Waarom verwachten we dan wel dat een team in 1 dag kan leren samenwerken? Een goed functionerend team, met een laag ziekteverzuim, vraagt om actieve training en begeleiding. 

Onze aanpak

Onze aanpak bestaat uit:


 • een training van 3 separate dagdelen plus 3 herhalingssessies van 2 uur. 
 • Idealiter vinden de 3 eerste delen wekelijks plaats. 
 • De eerste herhalingssessie is dan twee weken later
 • De tweede 3 weken later en de laatste herhaling vindt een maand na de tweede sessie plaats.

Uiteraard is hier in overleg een ander schema van te maken.
Aanpak stress binnen organisaties

Waarom kiezen voor Meulenberg Training en Coaching

Stresscoaching teams

Altijd in de natuur

De natuur als oplaadpunt, weg van de dagelijkse beslommeringen. 

Je bent op elkaar aangewezen.

Duurzame inzetbaarheid medewerkers

Leren door ervaring

Je kunt 100x iets roepen zonder dat het zin heeft. Onze werkvormen geven inzichten die leiden tot veranderingen

Stress voorkomen teams

Super praktisch

Praktijkvoorbeelden worden van te voren geinventariseerd en als cases gebruikt tijdens de teamcoaching

Preventie burnout

Borging

Training is herhalen. Zonder herhaling is iedere investering weggegooid geld. Herhaling biedt borging

Welke training is geschikt?

Basistraject

 • - 3 losse dagdelen

  3 herhalingssessies van 2 uur

  - Borging gegarandeerd

  - Gericht op de ontwikkeling van het team

  - Bewezen succesvol programma

  - Unieke borging

  - Zeer toegankelijk


  € 4685,-

  Extra

 • Extra terugkomdagen om de borging te vergroten? 

  Voor slechts €450,- per terugkomsessie wordt de investering vele malen beter gebruikt!


  € op maat

  Een vrijblijvend adviesgesprek aangaan?