Werkgever verantwoordelijk voor burn-out? Je ziet een werknemer steeds meer gebukt gaan onder zijn of haar dagelijkse taken. Terloops vraag je eens of het allemaal lukt. Is het misschien een goed idee om vanavond eens niet over te werken?

Het antwoord is vrij kortaf. Het komt erop neer dat het allemaal wel lukt en dat hij of zij wel vrij neemt als dit project afgerond is.

Op zich een goede instelling, waar je als werkgever best blij mee bent. Maar aan de andere kant zie je ook de hoge werkdruk die op de schouders van je werknemers drukt.

Het stressniveau stijgt op bepaalde momenten wel erg hoog. Deadlines en een gebrek aan personeel zorgt voor extra spanningen op de werkvloer. Op een gegeven moment komt het onvermijdelijke telefoontje, je werknemer zit ziek thuis. Niet zomaar ziek, hij of zij zit thuis met een burn-out. Dat kan wel even gaan duren.

In hoeverre ben je als werkgever verantwoordelijk voor een burn-out bij je werknemers?

Neem je verantwoordelijkheid als werkgever

Een werkgever heeft, naast zijn vele andere taken, ook de verantwoordelijkheid over het welzijn van zijn werknemers. Daar hoort dus ook stresspreventie bij. Hoe gaat het bedrijf om met stresspreventie? Wordt er iets tegen gedaan of rust er een taboe op, waardoor het niet bespreekbaar is.

Stress en burn-out komen steeds meer voor. We kunnen er niet meer omheen. Als een werknemer met een burn-out thuis komt te zitten kost dat een bedrijf veel geld. Het is dan ook belangrijk dat een leidinggevende zich bewust is van zijn rol hierin. Want je kunt veel doen om het stressniveau onder werknemers te verlagen, zodat het niet tot een burn-out komt.

Doordat burn-out zoveel voorkomt, komt er ook steeds duidelijker in beeld waardoor de klachten veroorzaakt worden. Welke triggers er kunnen zijn en hoe klachten voorkomen kunnen worden. Door je werknemers hiermee te helpen kun je voorkomen dat ze in een burn-out belanden.

Gratis e-book:
zo herken je
een burn-out
(Inclusief checklist)

Voorkom dat je energiereserves definitief leeg raken en je in een ernstige burn-out belandt met alle gevolgen van dien. Met dit e-book leer je de symptomen tijdig herkennen.

e-book-symptomen-burnout

Vang de eerste signalen op

Als leidinggevende breng je veel tijd door met je werknemers. Meer tijd dan ze thuis verblijven. Jij hebt dus alle kans om de eerste signalen van een naderende burn-out of stressgerelateerde klachten op te vangen.

Zodra je de eerste signalen opvangt, is het zaak er iets mee te doen. Je werknemers hebben vaak nog niet door hoever ze al in dit proces zitten. Soms zijn het simpele dingen waaraan je merkt dat er iets veranderd is.

Een werknemer die altijd heel stipt is, vergeet opeens een afspraak. Die altijd zo meegaande werknemer valt opeens uit tegen een collega. Leer de stresssignalen herkennen en kom in actie zodra je ze ziet.

Enkele signalen die kunnen wijzen op teveel stress:

  • Vergeetachtigheid
  • Vermoeidheid
  • Prikkelbaar
  • Meer fouten maken dan normaal
  • Conflicten op de werkvloer
Is een werkgever verantwoordelijk voor een burn-out?

Waar leg je de verantwoordelijkheid voor een burn-out?

Wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor een burn-out? Dat is een lastige vraag. Als leidinggevende kun je veel doen om de werkdruk te verlagen. Maar het ligt ook voor een deel aan je werknemers. Oververantwoordelijke werknemers zullen sneller last krijgen van een te hoge werkdruk. Net als mensen die erg perfectionistisch zijn.

Op kantoor worden we de hele dag geprikkeld. De telefoon gaat, er komen e-mails binnen, een collega vraagt iets en je moet je ook nog concentreren op je werk. Maar deze prikkels hoeven niet de enige reden te zijn dat een werknemer burn-out raakt.

Naast het werk hebben je werknemers ook nog allerlei verplichtingen. Wellicht hebben ze relatieproblemen, moeten ze een verlies verwerken, zijn er problemen met de kinderen of zitten ze financieel er niet lekker voor. Al deze dingen veroorzaken stress.

Het is tegenwoordig normaal om altijd ‘aan’ te staan. We moeten altijd bereikbaar zijn. E-mails en WhatsApp moeten direct beantwoord worden en dan moeten we ook nog overal van op de hoogte zijn via nieuwsapps en social media. Dit brengt een enorme druk met zich mee.

Waar ligt dan de verantwoordelijkheid voor een burn-out? Wordt de werknemer op het werk overvraagt of speelt er meer mee?

Word je bewust van stress op de werkvloer

Mentale stress op de werkvloer is van grote invloed op het ziekteverzuim. Zodra je je daarvan bewust bent kun je hier als werkgever goed op inspelen. Zolang je werknemers het gevoel hebben dat ze controle hebben over de situatie, zal de werkdruk geen probleem vormen.

Een bepaalde mate van werkdruk is nodig om opdrachten en projecten op tijd af te ronden. Zolang een stressvolle periode maar gevolgd wordt door een rustige periode zal er voldoende tijd zijn voor werknemers om weer bij te tanken.

De boog kan niet altijd gespannen staan. Zorg dat je werknemers zich daar ook goed van bewust zijn. Geef ruimte voor ontspanning op zijn tijd en zorg dat werknemers die zich makkelijk voorbij lopen op tijd aan de rem trekken.

Iedereen verantwoordelijk voor burn-out

Zoals gezegd is het niet altijd de werkdruk waardoor een werknemer met een burn-out thuis komt te zitten. Het kan ook net zo goed door andere factoren veroorzaakt worden. Dan kan de hoge werkdruk de spreekwoordelijke ‘laatste druppel’ zijn.

We geven altijd graag anderen of externe factoren de schuld. Het is makkelijk om de verantwoordelijkheid af te schuiven, zodat we zelf niets hoeven te doen. Binnen een organisatie werkt dit niet.

Iedereen draagt zijn of haar steentje bij om het bedrijf te laten draaien. Zo ook bij het creëren van een prettige werkomgeving. Als iedereen zich verantwoordelijk voelt voor elkaar, zal dit de productiviteit en de werkdruk ten goede komen.

Houdt als leidinggevende niet alleen toezicht op de werkzaamheden van je werknemers, maar hou je ook bezig met het aanpakken en herkennen van de verschillende stresssignalen.

Maak stresspreventie deel van het beleid

Stresspreventie zou een belangrijk punt op de volgende vergaderagenda moeten zijn. Want binnen veel organisaties is er wel een beleid die zieke werknemers zo snel mogelijk terugkrijgt op de werkvloer. Maar er wordt niet gekeken naar de oorzaak van het ziekteverzuim.

Juist daar valt veel winst te behalen. Want als een werknemer bij voorbaat al niet thuis komt te zitten scheelt dat veel tijd en geld. Goede stresspreventie helpt je om werknemers fit en gezond te houden. Je vangt stresssignalen in een vroeg stadium op, waardoor je op tijd actie kunt ondernemen.

Hoe is dat binnen jullie organisatie geregeld? Is er een vorm van stresspreventie opgenomen in het beleid, of wordt hier geen aandacht aan gegeven? Een gemiste kans, die zowel de organisatie als je werknemers veel winst op zal leveren.

Is een werkgever verantwoordelijk voor een burn-out?

Neem verantwoordelijkheid en maak stress bespreekbaar

Heerst er binnen jullie organisatie een ‘niet zeuren, maar doorwerken’ mentaliteit? Vroeg of laat levert dit problemen op. Werknemers kunnen een tijd lang op hoog tempo doorwerken, maar het is een keer op. Zodra je werknemers merken dat het niet meer gaat zullen ze aan de bel willen trekken. Is daar ruimte voor?

Maak stress op de werkvloer bespreekbaar. Werknemers die klachten ervaren door een te hoge werkdruk zijn niet zwak. Ze zijn te lang sterk geweest. Juist door dit bespreekbaar te maken help je werknemers om hun productiviteit te behouden.

Een goed stresspreventie beleid houdt ook in dat er een aanspreekpunt is voor werknemers om hun verhaal kwijt te kunnen. Vaak lucht dat al zoveel op dat ze weer een tijdje vooruit kunnen. Is de werkdruk echt structureel te hoog dan kan er op tijd ingegrepen worden, zodat je geen werknemer kwijtraakt aan een burn-out.

Als leidinggevende kun je zelf aanspreekbaar zijn voor je werknemers, maar je kunt er ook iemand van de HR op zetten. Hoe het ook geregeld wordt, zorg dat je zelf betrokken blijft. Het is wel de bedoeling dat je zorgt dat er ook echt iets gedaan wordt met de klachten die geuit worden.

Spreek overbelaste werknemers aan

Niet iedereen zal het makkelijk vinden om ervoor uit te komen dat ze de werkdruk niet aankunnen. Zie je dat een werknemer overbelast is, maar komt deze er niet zelf mee? Spreek hem of haar er dan op aan. Doe dit onder vier ogen. Vraag waar ze mee zitten en hoe het beter zou kunnen. Aandacht geven aan je werknemer doet ze goed. Alleen al het meedenken over een oplossing maakt het probleem minder groot.

Het aanspreken van een overbelaste werknemer is niet altijd even makkelijk. Zeker als een werknemer al richting een burn-out gaat komen er veel emoties bij kijken. Dat is voor jou als leidinggevende niet makkelijk. Gelukkig kun je leren hoe je het gesprek aangaat met overbelaste werknemers.

Meedenksessie aanvragen

Meedenksessie werkgevers

In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Meedenksessie aanvragen

PS: je bent niks verplicht, de eerste kennismaking is altijd vrijblijvend.

Jij bent verantwoordelijk voor de werkdruk

Naast alle externe factoren die de werkvloer opkomen, zoals een moeilijke klant aan de telefoon, ben jij als leidinggevende verantwoordelijk voor de werkdruk. Jij deelt tenslotte het werk uit. Verdeel je al het werk evenredig over alle werknemers en geef je ze daarmee meer werk dan ze aankunnen? Of schuif je bepaalde klussen naar specifieke werknemers, omdat die altijd hun werk zo goed en snel afronden?

Natuurlijk is het goed om gebruik te maken van de sterke punten van je werknemers. Benut hun talent, daar worden je werknemers blij van en de productiviteit zal omhoog gaan. Maar je kunt je werknemers gemakkelijk overvragen. Weet je hoeveel ze aankunnen?

De beste manier om hierachter te komen is door het simpelweg te vragen. Hoe ervaren je werknemers de werkdruk in de praktijk? Kunnen ze het net aan of is het eigenlijk teveel? Krijgen ze de tijd om hun werk netjes af te ronden of moeten ze het wel eens afraffelen?

Deze waardevolle informatie stelt je in staat om de verdeling van het werk beter af te stemmen op je werknemers. Hierdoor zal de werkdruk afnemen, wat de gezondheid van je werknemers ten goede komt.

Is een werkgever verantwoordelijk voor een burn-out?

Stress verminderen ter voorkoming van burn-out

Een burn-out voorkomen is makkelijker dan genezen. Een werknemer die eenmaal een burn-out heeft gehad zal er sneller weer eentje ontwikkelen. De beste manier om achter de stressfactoren op de werkvloer te komen is door het aan je werknemers zelf te vragen. Breng deze in kaart en kijk samen hoe het aangepakt kan worden.

Zijn er al werknemers die stressklachten ervaren? Onderneem dan meteen actie, voordat deze klachten zich tot gezondheidsproblemen ontwikkelen. Schakel hiervoor een deskundige in die kan helpen met het ontwikkelen van een goed preventiebeleid. Daardoor wordt langdurig ziekteverzuim door stress voorkomen.

Wie neemt de verantwoordelijkheid voor een burn-out?

Iemand die met een burn-out thuis beland zal misschien graag een verantwoordelijke aanwijzen voor wat hem of haar is overkomen. In de praktijk is het zaak te voorkomen dat deze mensen überhaupt thuis komen te zitten. Want bij goede stresspreventie heeft iedereen baat. Dan zijn er geen verliezers, maar alleen maar winnaars!

Laten we daarom allemaal onze verantwoordelijkheid nemen, ter voorkoming van burn-out. Als leidinggevende zorg je voor een gezonde werkomgeving, waar werkgeluk voorop staat. Je zorgt dat de taken goed verdeeld worden over de werknemers en let daarbij op hun talenten.

Aan de andere kant bewaken je werknemers hun grenzen en geven op tijd aan als de werkdruk te hoog wordt. Dan kan er samen naar een oplossing gezocht worden, voordat de te hoge werkdruk lichamelijke klachten of zelfs een burn-out kan veroorzaken.

Verantwoordelijkheid nemen bij het voorkomen van een burn-out

Een burn-out voorkomen wordt moeilijk als je werknemer niet aangeeft wat er speelt. Je kunt dan ten onrechte denken dat het allemaal goed gaat. Tot het moment komt dat je werknemer instort en thuis komt te zitten.

Dat moment had je graag voorkomen. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je als werkgever je verantwoordelijkheid nemen bij het voorkomen van een burn-out?

Ten eerste is het belangrijk om de signalen, hoe klein ook, te leren herkennen. Daarmee kun je al een groot deel opvangen. Leer je daarnaast hoe je een overbelaste werknemer op de juiste manier aanspreekt dan kun je ook deze mensen helpen voor ze echt compleet opgebrand thuis komen te zitten.

En heb je het toch niet kunnen voorkomen dat je werknemer burn-out raakt dan leren we je graag hoe je op een goede manier omgaat met mensen die opgebrand thuis zitten. Want ook als je werknemer thuis zit is het belangrijk om contact te onderhouden. Juist door je betrokkenheid te laten zien tijdens dit proces, dat zal je werknemer waarderen. Hij of zij blijft zich belangrijk en betrokken voelen bij het bedrijf, waardoor het herstel sneller zal verlopen.

Burnoutbegeleiding werkgevers en werknemers

Wie zijn wij?

Meulenberg Training en Coaching ondersteunt, met een team van ervaren trainers, organisaties bij de preventie van stress en het (her)vinden van werkgeluk op de werkvloer. Onze trainingen zijn gericht op leidinggevenden binnen bedrijven. Een burn-out kost de organisatie al snel € 70.000.

Naast het financiële leed is het menselijk leed groot. Niet alleen voor de werknemer maar ook voor naaste collega’s die de klappen op moeten vangen. Voor je het weet zit je in een negatieve vicieuze cirkel.

Wil je een effectieve aanpak voor langdurig verzuim en het vergroten van werkplezier? (in plaats van continue brandjes te blussen). Wil je  je dat we met je meedenken? In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank vind je honderden artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *