Conflicten op de werkvloer ontstaan vaak om iets onbenulligs. Iets kleins tussen collega’s groeit uit tot een groot probleem. Een probleem dat effect kan krijgen op de hele afdeling, of organisatie. Conflicten voorkomen is natuurlijk het mooiste. Is het probleem er al? Dan is het zaak dit zo snel mogelijk op te lossen.

Onenigheid en wrijving op de werkvloer komen de productiviteit niet ten goede. Voor een goede samenwerking zullen meningsverschillen overwonnen moeten worden. Een fijne werksfeer laat alle werknemers beter presteren.

Maar hoe los je conflicten op de werkvloer effectief op?

Conflicten tussen collega’s horen erbij

Zoveel mensen, zoveel meningen. Wanneer collega’s intensief met elkaar omgaan is het niet te voorkomen dat er meningsverschillen en ergernissen ontstaan.Laat je meerdere mensen, vaak onder druk, met elkaar samenwerken dan is het heel normaal dat er zich zo hier en daar een aanvaring voordoet.

Blijft het hierbij en wordt de onenigheid uitgesproken dan is er verder geen vuiltje aan de lucht. Maar zodra de ergernissen zich opstapelen is er een voedingsbodem voor conflicten. Dat wil je voorkomen. Want een conflict op de werkvloer zal het succes van de samenwerking dusdanig beïnvloeden dat het werk eronder lijdt.

Maar veel collega’s zullen niet zo assertief reageren. Conflict vermijdend gedrag komt veel voor onder teamleden. Kleine wrijvingen en meningsverschillen blijven onuitgesproken en gaan een eigen leven leiden. Roddels, slechte samenwerking en miscommunicatie zorgt voor tweedeling in het team. Collega’s gaan elkaar ontlopen.

Een uitbarsting is onvermijdelijk. Vroeg of laat lopen de emoties zo hoog op dat de bom barst. En dat gebeurt altijd op een moment dat het niet uitkomt. Net voor een belangrijke deadline bijvoorbeeld. Een succesvol team durft elkaar aan te spreken op gedrag, zodat conflicten in de kiem gesmoord worden. Ergernissen worden uitgesproken voordat er een echt probleem ontstaat.

Hoe ga je om met conflicten op de werkvloer?

Hoe ga je om met conflicten op de werkvloer?

Het is niet altijd makkelijk om goed met conflicten om te gaan. Hoe eerder je erbij bent hoe makkelijker en sneller het opgelost kan worden. Maar een conflict is niet altijd even herkenbaar.

Natuurlijk weet je dat je met een conflict te maken hebt wanneer collega’s oververhit tegen elkaar beginnen te schreeuwen. Maar dat moment wil je graag voor zijn. Wanneer wordt de wrijving binnen een team zo heftig dat je in moet grijpen?

Vaak sluimeren de problemen al een tijd voordat ze aan het licht komen. Collega’s lijken beleefd tegenover elkaar. De negatieve gevoelens; irritaties, het verdriet, de boosheid en onmacht worden goed verborgen gehouden.

Maar als je oplet zie je dat sommige collega’s niet (meer) graag samenwerken. Ze vallen elkaar op een persoonlijke manier aan en staan niet meer open voor elkaars menig. Dit gedrag heeft effect op het hele team. Die onderlinge spanning brengt stress met zich mee. En roddels zorgen er nu niet bepaald voor dat de teamleden nader tot elkaar komen.

Zodra je als leidinggevende vermoed dat er onderlinge spanningen zijn is het goed hiermee aan te slag te gaan. Beter teveel dan te weinig. Wanneer je laat merken dat je gedrag scherp in de gaten houdt stimuleert dit je werknemers ook om zelf conflicten op te lossen. Hierdoor zullen situaties minder snel escaleren.

Je wilt kosten wat het kost voorkomen dat het gedrag van sommige werknemers het werkplezier, en daarmee de productiviteit, van anderen in de weg staat. Het succes van een compleet team kan onderuitgehaald worden door één of enkele medewerkers. Dus heb je het vermoeden dat er een conflict dreigt, grijp in en voorkom erger.

Meedenksessie aanvragen

Meedenksessie werkgevers

In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Meedenksessie aanvragen

PS: je bent niks verplicht, de eerste kennismaking is altijd vrijblijvend.

Conflicten zijn er, accepteren helpt

Negeren dat er conflicten op de werkvloer zijn is in dit geval het ergste wat je als leidinggevende kunt doen. Je ondermijnt hiermee het werkgeluk van je werknemers. Conflicten op de werkvloer worden als zeer vervelend ervaren. Blijft de situatie lang voortslepen dan kan het zelfs een reden voor een burn-out zijn.

Alle negatieve gevoelens die samengaan met de irritaties rond een conflict geven extra stress. En werknemers die teveel stress ervaren zullen minder goed presteren.

Erkennen dat conflictsituaties erbij horen is al een stap in de goede richting. Zodra een groep verschillende mensen samenwerken zullen deze situaties ontstaan. Verschillende manieren van communiceren, verschillende meningen en de karakters van personen kunnen botsen. Daar kan je als leidinggevende niets aan veranderen.

Waar je wel iets aan kunt doen is hoe je met de situatie omgaat. Door niet weg te lopen voor conflicten tussen collega’s, maar hier opbouwend mee om te gaan, komt het team er sterker uit.

Waar is het conflict mee begonnen?

Een conflict op de werkvloer komt niet uit de lucht vallen. Er is over het algemeen een heel verhaal aan vooraf gegaan. Natuurlijk kunnen collega’s op zijn tijd een pittige discussie voeren. Maar zolang ze daar beiden hun ei in kwijt kunnen is dit geen reden voor actie.

Merk je dat de sfeer steeds slechter wordt, de spanningen oplopen en er zonder reden op elkaar afgegeven wordt. Dan is het tijd om het probleem aan te pakken. Zoals gezegd is een conflict er niet van het ene op het andere moment. Er is iets aan vooraf gegaan, wat deze strijd heeft aangewakkerd.

Is er een verkeerd verwachtingspatroon, is de communicatie niet helder, worden afspraken niet nagekomen, is er een flink meningsverschil of zelfs een onderlinge machtsstrijd gaande?

Let ook op het effect binnen het team. Wie heeft er last van deze situatie? Zijn dat alleen de personen in kwestie of lijdt het hele team eronder?

Het kan zelfs zo ver gaan dat je klanten last krijgen van de onderlinge onenigheid tussen je werknemers. Dat is natuurlijk het laatste dat je wilt.

Hoe omgaan met conflicten tussen collega’s?

De meeste conflicten worden, grotendeels, stilzwijgend uitgevochten. De irritaties worden gefocust op kleine incidenten. Opmerkingen als “kijk dan, hij gaat alweer als eerste naar huis” of “zij schuift mooi al haar werk weer door naar een collega” laten vaak niet zien waar het werkelijk om draait.

Ergeren ze zich echt aan het feit dat iemand als eerste naar huis gaat? Misschien was deze collega wel een uur eerder op kantoor dan de rest. Vaak zit het probleem heel ergens anders en wordt dit op de persoon geprojecteerd.

Zodra je erachter bent wat het werkelijke probleem is maak je het conflict bespreekbaar. Je bepaalt zelf of je alleen de betrokken personen hierop aanspreekt of het team als geheel.

Zeker wanneer het hele team duidelijk last heeft van de situatie is het goed dit in je plan mee te nemenMaak een plan van aanpak en bedenk welke setting de grootste kans van slagen heeft. Iemand in het bijzijn van het hele team aanspreken heeft niet altijd het gewenste effect.

Conflict op de werkvloer

Effectief communiceren in conflictsituaties

Hoe je communiceert bij conflictsituaties is van groot belang. Door de hoog oplopende emoties kunnen opmerkingen helemaal verkeerd aankomen. Voelt iemand zich aangevallen dan komen er nog meer emoties vrij. Een constructief gesprek zit er dan niet meer in.

Assertieve communicatie is de sleutel tot een goed eindresultaat. Je wilt het conflict oplossen, de neuzen weer dezelfde kant op hebben. Dat is het doel. Houdt dit tijdens het hele gesprek voor ogen. Dwaal niet af in kleine details maar hou je aan de grote lijnen.

Wat is er aan de hand en hoe gaan we vanuit deze situatie op een positieve manier verder. Je mag hierbij duidelijk maken hoe jij de situatie graag opgelost wilt zien. Maar sta altijd open voor het standpunt van je medewerkers.

Zelfs als je het er niet mee eens bent is het belangrijk om te luisteren. Ze geven je een belangrijke boodschap. Wellicht kan je hiermee een nieuw plan van aanpak maken waarin iedereen zich thuis voelt.

Hoe moeilijk het tijdens een emotioneel gesprek ook kan zijn, hou je aan de feiten en blijf altijd beleefd. Zolang jij rustig en beleefd blijft praten laat je merken dat jij de situatie onder controle hebt. Ga niet in op gemene opmerkingen of persoonlijke aanvallen.

Los het conflict voor iedereen op

Als leidinggevende ben je misschien al snel geneigd een probleem op te lossen in je eigen voordeel. Jij wilt het op deze manier, de rest schikt zich er maar in. Maar daarmee los je het probleem hooguit voor korte tijd op. De irritaties blijven, en groeien uit tot een nieuw conflict.

Door te luisteren naar je werknemers en hun grenzen, normen en waarden mee te nemen in je beslissing kom je tot een oplossing die voor iedereen werkt.

Maak duidelijk hoe je graag wilt dat er met elkaar wordt omgegaan. Stimuleer een positieve werksfeer. Betrek iedereen in het vinden van een oplossing. Zo worden conflicten in de toekomst grotendeels voorkomen.

Wanneer je het hele team betrekt in het overleg, op zoek naar de beste oplossing voor het probleem, kan je iedereen verantwoordelijk houden voor de naleving hiervan. Een beslissing waar iedereen achter staat zal langer standhouden, en in de toekomst tot een betere samenwerking leiden.

Kom je er als team niet uit dan is de beslissing aan jou. Ga altijd voor het teambelang en kies de oplossing die leidt tot een succesvol team dat productief kan samenwerken.

Is een conflict op de werkvloer niet jouw probleem?

Tussen collega’s op de werkvloer ontstaat een conflict. De één staat lijnrecht tegenover de ander. Jij als leidinggevende kijkt het eens aan. Besluit je dat het jouw probleem niet is? Ga je de confrontatie liever niet aan en verwacht je dat ze het onderling wel op kunnen lossen? Het zijn tenslotte volwassen mensen…

Hier gaat het vaak mis. Want ook al heb jij niets met het conflict te maken, een conflict in je omgeving is net zo goed jouw probleem. Een onafhankelijke partij kan een conflictsituatie sussen en vredevol oplossen.

Natuurlijk kunnen ook collega’s de rol van onafhankelijke partij op zich nemen. Maar jij als leidinggevende hebt meer overwicht. Het feit dat jij je ermee bemoeit laat zien dat deze situatie niet gewenst is en in de toekomst ook beter niet meer voor kan komen. Laat jij zien dat deze onenigheid op een goede en bevredigende manier kan worden opgelost, voor beide partijen, dan zullen je medewerkers in de toekomst soepeler omgaan met soortgelijke situaties.

Een goed gesprek werkt verhelderend. Met de feiten op tafel wordt vaak al snel duidelijk dat het niet zo ver had hoeven komen. Met een assertieve aanpak zullen beide partijen inzien dat ze eigenlijk niet eens zover van elkaar af staan als ze dachten. En dat een goede, productieve samenwerking geen probleem is.

Meedenksessie aanvragen

Meedenksessie werkgevers

In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Meedenksessie aanvragen

PS: je bent niks verplicht, de eerste kennismaking is altijd vrijblijvend.

Wil je de rust op de werkvloer terug laten keren? Stap er dan op af

Wegkijken bij een conflict is geen optie. Juist jij bent degene die deze situatie goed op kunt lossen. Het inmengen van meer personen zorgt er niet voor dat het vuurtje verder wordt opgestookt. Bij een goede, assertieve aanpak wordt het vuur juist gedoofd, waardoor er ruimte komt voor een effectief gesprek.

Op de werkvloer vormen zich vaak groepjes. Elke groep heeft zijn eigen cultuur en grenzen. Binnen de groep zorgt dit voor verbondenheid. Maar het zorgt er ook voor dat er botsingen kunnen ontstaan met andere groepen, die net een andere kijk op de zaak hebben.

Ontstaan er conflicten tussen twee groepjes, kijk dan altijd naar het overkoepelende doel. Door hier de focus op de leggen worden hun eigen ‘regels’ ondergeschikt aan het grotere doel. Zodra ze inzien dat ze beide dit doel nastreven zien ze de mogelijkheden om dit samen te doen, in plaats van elkaar tegen te werken.

Ga op zoek naar een overkoepelend doel om zo de partijen weer samen te brengen.

Conflict op de werkvloer oplossen

Conflicten op lange termijn voorkomen

Sommige collega’s blijven botsen. Dit kan komen door verschillende karakters of meningsverschillen. Maar vaak komt het ook doordat collega’s elkaar niet heel goed kennen. Hun mening over elkaar is vooral gebaseerd op aannames. Gaat er iets niet naar je zin, dan is het makkelijk om de ander daarvan de schuld te geven.

Collega’s die elkaar beter kennen hebben meer voor elkaar over en zullen productiever met elkaar samenwerken. Laat collega’s op een ongedwongen manier elkaar beter leren kennen. Dit kan tijdens een vrijdagmiddag borrel. Maar ook een teambuilding dag is hiervoor zeer geschikt.

Zijn er werknemers die niet vrijwillig op elkaar afstappen, maar die wel regelmatig met elkaar overhoop liggen? Zet dan een derde partij in.

Laat deze twee werknemers samen aan een opdracht werken. “Deze opdracht is heel belangrijk en het is niet de makkelijkste klant, alleen met goede samenwerking wordt het een succes.” Nu hebben ze een gezamenlijke missie waarbij de derde partij alle aandacht opeist. Dit haalt de focus weg bij hun probleem. Ze hebben samen een nieuw ‘probleem’, een nieuw doel.

Uiteraard houdt je als leidinggevende de samenwerking in de gaten. Met wat geluk ontdekken deze collega’s kanten van elkaar die ze kunnen waarderen, en die een langdurige, conflictvrije samenwerking mogelijk maakt. 

Meedenksessie aanvragen

Meedenksessie werkgevers

In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Meedenksessie aanvragen

PS: je bent niks verplicht, de eerste kennismaking is altijd vrijblijvend.

Effectief conflicten oplossen op de werkvloer

Als leidinggevende kan je sturen. Word vooral niet manipulatief. Het is niet de bedoeling dat je medewerkers op een onnatuurlijke manier probeert samen te brengen.

Gebruik bestaande situaties of problemen en zet ze daar op. Vervolgens is het aan hun om het te laten werken. Zij zijn nu samen de probleemoplossers.

Hou vanaf nu je ogen en oren open en luister goed naar onenigheid op de werkvloer. Zoek geschikte ‘problemen’ die je deze partijen op kunt laten lossen en voorkom hiermee dat een compleet team lamgelegd wordt door bekvechtende collega’s. Let op dat je zelf echt de leiderschapsrol inneemt, inclusief de krachtige lichaamstaal en de heldere, assertieve communicatie.

Gevolgen van conflicten op de werkvloer

Veelvuldige conflicten op de werkvloer hebben verstrekkende gevolgen. De goede werksfeer is ver te zoeken. En daar hebben niet alleen de bekvechtende collega’s last van. Spanningen in een team hebben effect op alle leden. Langdurige spanningen brengen veel stress met zich mee.

Het ziekteverzuim stijgt en de situatie kan zelfs burn-out klachten veroorzaken. Langdurige uitval van een medewerker is voor een bedrijf nooit goed. Werk blijft liggen, of andere collega’s krijgen meer op hun bureau waardoor ook zij overwerkt dreigen te raken.

Werkgeluk bepaald voor een groot deel hoe productief een afdeling is. Blije werknemers zetten er samen de schouders onder. En er is niets fijner voor een leidinggevende dan een gemotiveerd team die de neuzen dezelfde kant op hebben staan.

Burnoutbegeleiding werkgevers en werknemers

Wie zijn wij?

Meulenberg Training en Coaching ondersteunt, met een team van ervaren trainers, organisaties bij de preventie van stress en het (her)vinden van werkgeluk op de werkvloer. Onze trainingen zijn gericht op leidinggevenden binnen bedrijven. Een burn-out kost de organisatie al snel € 70.000.

Naast het financiële leed is het menselijk leed groot. Niet alleen voor de werknemer maar ook voor naaste collega’s die de klappen op moeten vangen. Voor je het weet zit je in een negatieve vicieuze cirkel.

Wil je een effectieve aanpak voor langdurig verzuim en het vergroten van werkplezier? (in plaats van continue brandjes te blussen). Wil je  je dat we met je meedenken? In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank vind je honderden artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *