Menselijke maat op de werkvloer: Waar is het verloren gegaan, die menselijke maat. Op de werkvloer lijken de contacten steeds anoniemer te worden. Bedrijven groeien uit tot grote, logge apparaten waarin werknemers nummers zijn, die niet meer bij naam genoemd worden.

Alles draait om cijfers, omzet, doelen en productiviteit. De beslissingen komen van boven in de organisatie naar de werkvloer, zonder hierbij rekening te houden met de oplossingen die de werknemers aandragen.

Waarom is de menselijke maat op de werkvloer zo belangrijk? En hoe krijgen we die weer terug?

Wat is de menselijke maat?

De menselijke maat, er wordt regelmatig over gesproken, maar wat houdt het nu precies in? Volgens de Griekse filosoof Protagoras is de mens de maat van alle dingen. De menselijke maat staat voor wat mensen ergens van vinden of tegenaan kijken. Aangezien iedereen verschillend is, anders waarneemt en beoordeeld is deze menselijke maat subjectief.

Je komt er daardoor alleen achter of de menselijke maat aanwezig is op de werkvloer als je weet hoe je werknemers het beleid waarderen en beleven. Alleen door in contact te blijven met je werknemers kan de menselijke maat worden behouden.

De menselijke maat verdwijnt als een bedrijf of team te groot wordt. Het menselijk contact verminderd, waardoor het team sterk aan effectiviteit verliest. Zolang mensen in contact blijven en zich begrepen voelen zullen ze veel effectiever te werk gaan.

De menselijke maat op de werkvloer

De menselijke maat op de werkvloer is dus niet alleen goed voor de werknemers, maar net zo goed voor de organisatie. Waar het werkelijk om gaat, is het creëren van een veilige werkplek, waar ruimte is voor diverse talenten, gedachten en ideeën. Waardering en respect laat mensen groeien. Gelijke kansen om door te groeien zorgt voor meer betrokkenheid.

Vaak is dit in de praktijk heel anders. Discriminatie, pesten op de werkvloer, roddelen en groepsvorming zorgt voor een negatieve sfeer. Ook een snelle groei binnen een organisatie kan ervoor zorgen dat de menselijke maat verdwijnt. Alles draait om productie draaien. Grote beslissingen worden in de top van de organisatie genomen, zonder de werknemers hierbij te betrekken.

En dat, terwijl juist het betrekken van werknemers in beslissingen en beleid ervoor zorgt dat ze de beslissingen veel meer ondersteunen. Ze zullen zich medeverantwoordelijk voelen, waardoor ze met meer inzet aan het werk gaan.

menselijke maat op de werkvloer terugbrengen

Hoe komt de menselijke maat terug op de werkvloer?

De menselijke maat gaat dus vooral om het rekening houden met de beleving van je werknemers. Het in contact blijven met elkaar en de waardering laten blijken, waardoor mensen zich betrokken voelen.

Ook een vermindering van de werkdruk zorgt voor een positief effect. Er komt ruimte voor creativiteit. Elke werknemer heeft zijn of haar eigen talenten en kwaliteiten. Als leidinggevende heb je al deze verschillende talenten nodig om een project met succes af te ronden.

Er is geen werknemer die alle eigenschappen die een bedrijf nodig heeft beheerst. Je hebt verschillende mensen nodig binnen de organisatie. Met sturen op cijfers, analyses, protocollen en richtlijnen krijg je geen betrokken werknemers.

Maak gebruik van alle verschillende talenten en vorm een ijzersterk team, dat elkaar aanvult en versterkt.

Echte, menselijke aandacht voor elkaar

Het lijkt bij deze tijd te horen. Niet alleen op straat, maar ook op de werkvloer is er steeds minder echte, menselijke aandacht voor elkaar. Zelfs tijdens de pauzes, waarin vroeger een persoonlijk gesprek heel normaal was, zit nu iedereen in zijn of haar eigen wereld op de smartphone.

En deze afstand is er niet alleen tussen collega’s. Ook de afstand tussen het bestuur en de werknemers op de werkvloer wordt steeds groter.

Werknemers met een moeilijk vraagstuk, moeilijkheden of behoeften kunnen bijna nergens terecht.

De menselijke maat terugbrengen betekent juist deze mensen ruimte bieden om hun vragen, problemen en behoeften te uitten. Neem deze serieus en ga samen op zoek naar de oplossing. 

De menselijke maat in de organisatie

Veel organisaties draaien op systemen, structuren en processen. Vanuit de top in de organisatie wordt er soms nagedacht hoe deze systemen kunnen aansluiten bij de menselijke maat. Maar een systeem is niet in staat te anticiperen op de gevoelens van mensen. Alleen andere mensen kunnen deze inschatting goed maken en zich aanpassen.

Een goed voorbeeld hiervan zijn de automatische chat functies in de ‘klantenservice’ van veel bedrijven. Iemand zit met een probleem en wil daar zo snel mogelijk een oplossing voor vinden. De automatische chat zal alleen met vaste procedures aankomen. Dit leidt vaak tot grote frustratie van mensen die graag een aangepaste oplossing zien.

Direct contact met een echt mens had het probleem allang opgelost. Dit is een goed voorbeeld van een voorval waarin de menselijke maat ver te zoeken is.

menselijke maat op de werkvloer terugbrengen

Bevorder contact tussen collega’s

Efficiëntie binnen de organisatie is vaak een doel op zich. Elke overbodige handeling wordt uit het proces gehaald om maar zo doelgericht mogelijk aan het werk te zijn. Daarbij wordt iedere werknemer met zijn of haar taken op pad gestuurd. Er is weinig aandacht meer voor elkaar, want ze hebben hun handen vol aan hun eigen taken.

Breng ruimte in de organisatie voor aandacht. Aandacht van de leidinggevenden voor de werknemers, maar ook voor collega’s onder elkaar. Stimuleer een cultuur waarin collega’s aandacht voor elkaar kunnen en mogen hebben.

Zodra collega’s elkaar helpen, als ze vastlopen in hun werkzaamheden of tegen problemen aanlopen, vormt zich een meer betrokken team. Samen kunnen ze meer werk verzetten en zullen productiever zijn door de positieve sfeer die het met zich meebrengt.

Hiermee werk je echt aan het terugbrengen van de menselijke maat op de werkvloer.

De mens achter het bedrijf

Bedrijven willen duurzaam veranderen en groeien. Duurzaam inzetbare medewerkers zijn een droom voor veel organisaties. Maar om duurzaam te groeien is de menselijke maat de basis onder alle dagelijkse werkzaamheden en omgangsvormen.

Mensen maken een bedrijf. Het gaat niet alleen om het neerzetten van een goed product of het aanbieden van de perfecte dienst. Als bedrijf hoort de focus te liggen op de wensen van de klant. Je werknemers zijn degene die direct contact hebben met je klanten.

Veel belangrijker dan de focus leggen op de productiviteit of financiële winst, is het kort houden van de lijnen met je werknemers. Je hebt niets aan een geweldig product, dat met de grootste efficiëntie geproduceerd is, als het niet aansluit op de wensen van je klanten.

Werknemers die zich gehoord voelen en hun ideeën kunnen delen binnen de organisatie zullen meer betrokken zijn bij het eindresultaat. Dit zullen ze laten merken in het contact met de klanten.

Laat de organisatie groeien, op een menselijke manier

Als leidinggevende in het topmanagement kun je behoorlijk ver van de werkvloer af staan. Je bent dan snel geneigd te gaan sturen op processen, cijfers en financiële winst. Natuurlijk moet je winst maken als bedrijf, maar verlies daarbij de menselijke maat niet uit het oog.

Een gezonde organisatie zorgt goed voor haar werknemers. Een goed product of dienst neerzetten is niet moeilijk. Maar om er een succes van te maken ben je afhankelijk van de professionals die voor je werken. Betrokken werknemers, die goed in hun vel zitten, zullen werk van hogere kwaliteit afleveren en efficiënter te werk gaan.

Een bedrijf waar ruimte is voor mensen die samenwerken, contact maken, samen problemen en uitdagingen oplossen zullen productievere teams en duurzaam inzetbare werknemers hebben.

menselijke maat op de werkvloer terugbrengen

Werkplezier verlaagd ziekteverzuim

Werknemers die onder druk staan door bezuinigingen, reorganisaties, een te hoge werkdruk, digitalisering en andere ingrijpende gebeurtenissen zullen sneller last krijgen van stressgerelateerde klachten. Ze zijn vooral bezig met het behouden van hun baan en doen er alles aan om te presteren. Daarbij wordt de zorg voor zichzelf uitgesteld of vergeten.

Te lang aanhoudende werkdruk zal uiteindelijk leiden tot ziekteverzuim. Een mens kan presteren onder druk, soms is dit nodig om een project voor de deadline af te krijgen. Maar een periode van hoge werkdruk moet altijd afgewisseld worden met een periode van rust.

Werknemers onder voortdurende druk lopen een verhoogd risico op een burn-out. Een compleet opgebrande werknemer is niet zomaar weer terug op de werkvloer. Hier kan een intensief hersteltraject van wel 2 jaar aan vooraf gaan. Daarom is voorkomen beter dan genezen.

Werknemers die werkplezier ervaren zullen minder vatbaar zijn voor een burn-out. Ze behouden zelf de controle over hun werk en halen er voldoening uit. De menselijke maat op de werkvloer is hier een belangrijk onderdeel van.

Gevolgen van het ontbreken van de menselijke maat

Bedrijven die de behoeften van hun werknemers en klanten niet centraal stellen zullen hier vroeg of laat de gevolgen van voelen. Wordt er alleen gekeken naar korte termijn doelen die de omzet verhogen, maar wordt daarbij de lange termijn vergeten? Op den duur zullen werknemers en klanten dit gebrek aan verantwoordelijkheid laten merken.

Deze manier van ondernemen is, vaak onbedoeld, dwingend in plaats van luisterend en aansluitend bij de behoeften en wensen van zowel de klant als werknemer. Hiermee pleeg je roofbouw op je werknemers.

En juist die werknemers zijn zo belangrijk voor je bedrijf. Zorg je goed voor ze dan zijn er geen beter ambassadeurs van je merk en producten en/of diensten.

Meedenksessie aanvragen

Meedenksessie werkgevers

In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Meedenksessie aanvragen

PS: je bent niks verplicht, de eerste kennismaking is altijd vrijblijvend.

Meer fouten op de werkvloer

Het verminderen van de menselijke maat op de werkvloer zul je als eerste merken aan de werknemers en de werkomgeving. Er komt meer irritatie en ontevredenheid. Het ontbreken van zorg en aandacht voor de werknemers beïnvloed de hele bedrijfscultuur op een negatieve manier.

Op de lange termijn zien we dit terug in de producten en diensten, het heeft zijn weerspiegeling op de hele organisatie. Een bedrijfscultuur waarbij geen rekening wordt gehouden met de menselijke maat zal een hoger ziekteverzuim kennen. De efficiëntie en productiviteit op het werk zal veel lager liggen.

Er ontstaan communicatieproblemen tussen management en de werkvloer, en de werkvloer naar de klant. De kans op onzorgvuldigheid en fouten groeit hierdoor.

Zorg voor elkaar

De werkvloer is meer dan de plek waar producten of diensten uitgevoerd worden. Het grootste deel van onze tijd zijn we op het werk aanwezig. Voor het welzijn van mensen zijn een aantal basisbehoeften onmisbaar. Wordt er niet in deze behoeften voorzien dan heeft dit negatieve effecten op het welzijn van je werknemers.

In hoeverre wordt er binnen jullie organisatie zorg gedragen voor de fysieke veiligheid van de medewerkers? Wordt er tegemoet gekomen aan de behoeften en verlangens van de werknemers?

Is er ruimte om emoties, pijn, verlies of trauma te delen?

menselijke maat op de werkvloer terugbrengen

Betere communicatie op een menselijke manier

Een bedrijf is niets zonder goede, betrokken werknemers. Werknemers die goed in hun vel zitten en rekening houden met anderen zullen beter samenwerken. En een goede samenwerking leidt tot een zo goed mogelijk product of dienst.

Door daadwerkelijk te luisteren en je werknemers te observeren herken je sneller waar er behoefte aan is. Je kunt dan efficiënt handelen en helder communiceren.

Ieder mens is anders en zal op een andere manier werken en reageren. De tijd dat een baas enkel bevelen uitdeelde, is allang voorbij. Tegenwoordig hebben we professionals in dienst die stuk voor stuk goed zijn in hun vak.

Door heldere, menselijke communicatie kom je op hetzelfde niveau. Je begrijpt elkaar beter, waardoor het makkelijker wordt elke werknemer te faciliteren, voor optimale resultaten. 

Duurzaam inzetbare werknemers vragen een menselijke aanpak

Wil je als bedrijf op een duurzame manier veranderen en groeien dan is de menselijke maat op de lange termijn richtinggevend. Bied oprechte aandacht en ondersteuning aan alle werknemers, zodat ze zichzelf optimaal kunnen ontplooien en groeien.

Alle werknemers vormen samen het bedrijf. Door alle individuen samen te zien ontdek je waar de sterke en zwakke kanten van het bedrijf liggen. Hier kun je op inspelen door het team aan te vullen met de juiste mensen, die de zwakke kanten versterken. Op die manier werk je gerichter en efficiënter aan een sterk bedrijf met duurzaam inzetbare werknemers.

Door de menselijke maat niet uit het oog te verliezen kun je tijd, aandacht, energie en geld besteden op de plaatsen waar het echt nodig is.

De voordelen van de menselijke maat

Juist in die persoonlijke interactie en de professionele ontwikkeling van de werknemers is voor veel bedrijven een grote winst te behalen.

Aandacht besteden aan de behoeften van werknemers kost extra tijd en geld. Maar deze investering zal zichzelf dubbel en dwars terugverdienen. Denk alleen al aan de kostenbesparing door een lager ziekteverzuim en de grotere efficiëntie op de werkvloer.

Oprechte aandacht en ondersteuning zorgt voor meer betrokkenheid en verbondenheid op de werkvloer. Werknemers zullen beter samenwerken en productiever zijn. Dit komt de kwaliteit van de producten en diensten zeker ten goede.

De menselijke maat terugbrengen op de werkvloer is een win-win situatie. Voor de hele organisatie, de werknemers en ook zeker voor de klanten.

Burnoutbegeleiding werkgevers en werknemers

Wie zijn wij?

Meulenberg Training en Coaching ondersteunt, met een team van ervaren trainers, organisaties bij de preventie van stress en het (her)vinden van werkgeluk op de werkvloer. Onze trainingen zijn gericht op leidinggevenden binnen bedrijven. Een burn-out kost de organisatie al snel € 70.000.

Naast het financiële leed is het menselijk leed groot. Niet alleen voor de werknemer maar ook voor naaste collega’s die de klappen op moeten vangen. Voor je het weet zit je in een negatieve vicieuze cirkel.

Wil je een effectieve aanpak voor langdurig verzuim en het vergroten van werkplezier? (in plaats van continue brandjes te blussen). Wil je  je dat we met je meedenken? In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank vind je honderden artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *