Psychologische veiligheid is een term die de laatste jaren steeds vaker opduikt in gesprekken over teamdynamiek, leiderschap, en organisatiecultuur. Maar wat betekent het precies, en waarom is het zo cruciaal voor het bouwen van sterke, veerkrachtige teams?

In een psychologisch veilige omgeving voelen teamleden zich comfortabel om risico’s te nemen, vragen te stellen, fouten te maken en hun mening te geven. Dit artikel duikt dieper in op de definitie van psychologische veiligheid, het belang ervan voor teams en organisaties, en hoe je een dergelijke omgeving kunt creëren en onderhouden.

Wat is psychologische veiligheid?

Het concept van psychologische veiligheid werd voor het eerst geïntroduceerd door Amy Edmondson [1], hoogleraar aan de Harvard Business School. Zij definieert het als een klimaat waarin mensen zich veilig voelen om zich uit te spreken en te werken met een hoge mate van interpersoonlijke risico’s.

Wil je dat wij je helpen?

Wij staan voor je klaar met een team van ervaren coaches. Onze coaches zijn actief in heel Nederland. In de afgelopen jaren hebben we duizenden mensen geholpen.

In de kern is psychologische veiligheid het geloof dat men zichzelf kan uiten zonder angst voor negatieve gevolgen op het gebied van zelfbeeld, status of carrière. Dit gaat niet over een ‘aardig zijn’-cultuur waar nooit harde woorden vallen. Integendeel, het gaat om een cultuur waar eerlijkheid, uitdaging en feedback worden gewaardeerd en waar fouten niet worden gezien als falen, maar als kansen om te leren en te groeien.

Kenmerken van psychologisch veilige omgevingen

Een psychologisch veilige omgeving is te herkennen aan enkele sleutelkenmerken:

Kenmerken van psychologisch veilige omgevingen
 • Acceptatie van fouten: Fouten worden beschouwd als kansen om te leren, niet als redenen om te straffen. Dit bevordert een cultuur van voortdurende verbetering.
 • Ondersteuning van innovatie: Creativiteit en innovatie worden aangemoedigd, met een begrip dat niet elk idee zal slagen, maar dat elk idee waarde heeft in het leerproces.
 • Wederzijds respect: Er is een diepgaand respect voor de bijdragen van iedereen, ongeacht positie of status binnen het team of de organisatie.
 • Openheid en eerlijkheid: Teamleden voelen zich vrij om hun gedachten, zorgen en ideeën te delen, wetende dat hun bijdragen worden gewaardeerd.

Het belang van psychologische veiligheid

Het creëren van een psychologisch veilige omgeving is niet alleen belangrijk voor het welzijn van individuele teamleden, maar het heeft ook een directe impact op de prestaties van het team als geheel. De praktijk toont aan dat teams met een hoge mate van psychologische veiligheid:

 • Betere besluitvorming hebben, omdat ze toegang hebben tot meer uiteenlopende perspectieven en informatie.
 • Flexibeler zijn en sneller kunnen reageren op veranderingen en uitdagingen.
 • Een hogere mate van betrokkenheid en tevredenheid onder teamleden ervaren.
 • Meer geneigd zijn om innovatieve ideeën te genereren en te implementeren.

Psychologische veiligheid en burn-out preventie

Psychologische veiligheid is van cruciaal belang bij het voorkomen van burn-out in stressvolle werkomgevingen. Het stelt medewerkers in staat om zonder angst voor negatieve consequenties fouten te maken, vragen te stellen, en nieuwe ideeën te delen. Deze openheid draagt bij aan verlaagde stressniveaus, omdat werknemers zich ondersteund voelen in hun professionele groei en dagelijkse uitdagingen. Bovendien moedigt een psychologisch veilige omgeving de bespreking van zorgen en uitdagingen aan, waardoor problemen vroegtijdig worden aangepakt voordat ze tot burn-out leiden.

Gratis e-book:
zo herken je
een burn-out
(Inclusief checklist)

Voorkom dat je energiereserves definitief leeg raken en je in een ernstige burn-out belandt met alle gevolgen van dien. Met dit e-book leer je de symptomen tijdig herkennen.

e-book-symptomen-burnout

Het verminderen van burn-out door het bevorderen van psychologische veiligheid vereist een actieve inzet van zowel leiders als teamleden. Leiderschap speelt een sleutelrol door het tonen van empathie, het waarderen van individuele bijdragen, en het bieden van ondersteuning en flexibiliteit in werkpraktijken. Deze benaderingen helpen een omgeving te creëren waar werknemers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, wat essentieel is voor het welzijn en de preventie van burn-out.

Het creëren van een psychologisch veilige werkomgeving

Het bevorderen van psychologische veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid die zowel leiderschap als teamleden omvat. Hier zijn enkele stappen om te beginnen:

 • Praktiseer inclusief leiderschap: Moedig participatie van alle teamleden aan en waardeer hun bijdragen.
 • Wees toegankelijk en benaderbaar: Laat zien dat je openstaat voor ideeën, vragen en zorgen.
 • Foster een omgeving van wederzijds respect: Benadruk het belang van respect voor ieders ideeën en meningen.
 • Moedig het nemen van risico’s en het maken van fouten aan: Laat zien dat fouten en mislukkingen deel uitmaken van het leerproces.

Uitdagingen en valkuilen een psychologische veiligheid

Het streven naar een cultuur van psychologische veiligheid kan diverse uitdagingen met zich meebrengen. Hier zijn enkele van de meest voorkomende obstakels en valkuilen, evenals strategieën om deze te overwinnen:

Weerstand tegen verandering

 • Obstakel: Veel organisaties en teams hebben diepgewortelde culturen en praktijken die moeilijk te veranderen zijn. Mensen kunnen sceptisch zijn over nieuwe initiatieven of het belang van psychologische veiligheid niet inzien.
 • Strategie: Begin klein met pilotprojecten of teams om de voordelen van psychologische veiligheid te demonstreren. Gebruik deze successen als voorbeeld om anderen te overtuigen van de waarde ervan.

Vrees voor kwetsbaarheid

 • Obstakel: Teamleden kunnen aarzelen om zich kwetsbaar op te stellen uit vrees voor oordeel of repercussies. Dit kan leiden tot zelfcensuur en het achterhouden van waardevolle inzichten.
 • Strategie: Creëer momenten waarop teamleden successen en mislukkingen kunnen delen in een ondersteunende setting. Moedig leiders aan om hun eigen kwetsbaarheid te tonen als voorbeeld.

Gebrek aan leiderschapsbetrokkenheid

 • Obstakel: Zonder de actieve steun en betrokkenheid van leiders kan het moeilijk zijn een cultuur van psychologische veiligheid te creëren. Leiders spelen een cruciale rol in het modelleren van het gewenste gedrag.
 • Strategie: Betrek leiders bij trainingen en workshops over psychologische veiligheid en het belang ervan voor organisatorisch succes. Zorg dat leiders de praktijken zelf toepassen en uitdragen.

Misverstanden over psychologische veiligheid

 • Obstakel: Sommigen kunnen psychologische veiligheid verwarren met het altijd eens zijn of het vermijden van conflict. Dit kan leiden tot een cultuur waarin moeilijke gesprekken worden vermeden, wat innovatie en groei belemmert.
 • Strategie: Benadruk dat psychologische veiligheid gaat over het kunnen uiten van meningen en het aangaan van constructieve conflicten in een omgeving van wederzijds respect. Bied trainingen aan over effectieve communicatie en conflictoplossing.

Onvoldoende follow-up

 • Obstakel: Zonder voortdurende aandacht en inspanning kan de initiële push voor meer psychologische veiligheid wegebben, waardoor teams terugvallen in oude patronen.
 • Strategie: Implementeer regelmatige check-ins en feedbackloops om de voortgang te monitoren. Vier successen en leer van tegenslagen om continue verbetering te stimuleren.

Door deze uitdagingen actief aan te pakken en bewust te zijn van potentiële valkuilen, kunnen teams en organisaties een sterker fundament van psychologische veiligheid bouwen. Dit leidt tot een cultuur waarin iedereen zich gewaardeerd voelt en waar innovatie en groei kunnen floreren.

Conclusie: Psychologische veiligheid is het onzichtbare fundament van sterke teams

Psychologische veiligheid is het onzichtbare fundament van sterke teams. Het bouwen van een dergelijke cultuur vereist tijd, inzet, en vooral, de bereidheid om te leren van fouten en te groeien. Begin vandaag nog met het beoordelen van de psychologische veiligheid binnen je team of organisatie en zet de eerste stap naar een meer ondersteunende, veerkrachtige en succesvolle toekomst.

Hulp bij burn-out en stress

Het verminderen van stress en het herstellen van een burn-out is geen sinecure. Heb je ondersteuning nodig, dan kan je op onze hulp rekenen. Onze coaches zijn allemaal gespecialiseerd in jouw problematiek. Door hun jarenlange ervaring kunnen ze samen met jou werken aan jouw herstel. Van het resultaat van onze 1-op-1 coaching heb jij je leven lang plezier!

Bekijk ons aanbod voor:

Veelgestelde vragen

Een psychologisch onveilige omgeving is te herkennen aan een aantal tekenen, waaronder het gebrek aan open communicatie, waarbij medewerkers terughoudend zijn om vragen te stellen, ideeën te delen of fouten toe te geven uit angst voor kritiek of repercussies. Er is vaak een merkbare terughoudendheid bij het aangaan van risico’s of het bespreken van problemen, wat kan leiden tot een cultuur van ‘ja-zeggen’ zonder echte betrokkenheid of innovatie. Een hoog verloop, veelvuldige klachten over de werksfeer, en een algemene terughoudendheid in teaminteracties kunnen ook indicatoren zijn van een gebrek aan psychologische veiligheid.

Om vandaag nog te beginnen met het verbeteren van psychologische veiligheid binnen je team of organisatie, start met het actief bevorderen van open dialoog en het uitdrukkelijk waarderen van diversiteit in meningen en ideeën. Moedig teamleden aan om hun gedachten en zorgen te delen zonder angst voor oordeel. Dit kan door het organiseren van regelmatige feedbacksessies, het aanmoedigen van directe communicatie, en het erkennen en vieren van mislukkingen als leerervaringen. Het is ook belangrijk om leiderschapstraining te overwegen die focust op empathie, actief luisteren, en het creëren van een ondersteunende omgeving.

Weerstand tegen veranderingen die psychologische veiligheid bevorderen, kan worden aangepakt door duidelijk te communiceren over het waarom achter de veranderingen en de voordelen die deze zullen opleveren voor het team en de individuele teamleden. Betrek medewerkers actief bij het proces door hun input en feedback te vragen, en wees transparant over de stappen die worden ondernomen. Het is ook nuttig om kleine, meetbare doelen te stellen om de voortgang te tonen en succesverhalen te delen die de positieve impact van deze veranderingen illustreren. Training en ondersteuning bieden aan zowel leiders als medewerkers helpt ook bij het overbruggen van de kloof van weerstand.

Zeker, kleine bedrijven of teams kunnen aanzienlijk profiteren van psychologische veiligheid. In feite kan het in kleinere settings zelfs gemakkelijker zijn om een cultuur van openheid en ondersteuning te cultiveren, gezien de nauwere werkrelaties en communicatielijnen. Psychologische veiligheid in kleinere teams kan leiden tot een snellere innovatie, hogere werktevredenheid en een sterker gevoel van verbondenheid onder teamleden. Door het bevorderen van een veilige omgeving waarin iedereen zich vrij voelt om ideeën te delen en fouten te maken, kunnen kleine bedrijven en teams veerkrachtiger en adaptiever worden.

Referenties

 1. hbs.edu – Any C Edmondson – gevonden op 21/03/2024
  Link naar een pagina op hbs.edu

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *