Perfectionistische medewerker. Perfectionisme en de lat te hoog leggen
Een perfectionistische medewerker fit houden

Een perfectionistische medewerker fit houden

De perfectionistische medewerker: Als je werk ontvangt van een perfectionist, zul je daar vast tevreden over zijn. Hij wil zijn werk zo goed mogelijk doen. In onze maatschappij wordt perfectionisme vaak als een goede eigenschap bezien. Een perfectionistische medewerker legt de lat voor zichzelf hoger dan een gemiddelde medewerker. Hij wil echt het beste uit zichzelf halen en wil zich volledig inzetten voor het bedrijf. Maar ervaart de medewerker het zelf ook als een positieve eigenschap? Hoe ga je als leidinggevende goed om met perfectionisme op de werkvloer?

Bij een perfectionistische medewerker is het goed te realiseren dat minder vaak meer is. Lees hiervoor het artikel: Meer presteren met minder stress

Positief of negatief perfectionistische medewerker

Perfectionisme is positief voor jou als leidinggevende, omdat een perfectionist zich graag met hart en ziel inzet voor je bedrijf. Er is niets mis met iemand die graag het beste uit zichzelf wil halen, maar diegene moet wel realistisch blijven en zich haalbare doelen stellen. Het kost de medewerker veel tijd en energie als hij hierin te ver gaat en niet tevreden kan zijn. Het is nooit goed genoeg. Hij vindt zichzelf niet succesvol genoeg en de ander doet het altijd beter dan hij. Perfectionisme dat in eerste instantie positief leek, kan dan omslaan in een negatieve eigenschap.

Verwant aan een perfectionistische medewerker, zijn de onzekere medewerker en de overbetrokken medewerker

Perfectionistische medewerker herkennen

Als een medewerker in zijn werk perfectionistisch is, wil hij altijd – en dan echt altijd – het beste resultaat, ook al heeft hij weinig tijd. Hij wil alles haast dwangmatig goed doen. Of misschien gaat het hem niet eens per se om goed te presteren, maar beschermt hij zichzelf op deze manier tegen het gevoel niet goed genoeg te zijn. Hij probeert zichzelf tegen kritiek en schaamte te beschermen door alles perfect te doen. Zo kan perfectionisme doorslaan naar faalangst.

Een perfectionistische medewerker durft niet tot actie over te gaan, omdat hij bang is voor de mening van de ander. Je zult dit bij hem herkennen als uitstelgedrag. Ook veroorzaakt perfectionisme angst om fouten te maken. Daardoor durft hij geen nieuwe dingen te doen en zal hij niets bijleren. Daarnaast vat hij kritiek persoonlijk op. Hij is snel teleurgesteld als iets anders gaat dan gedacht. Hij heeft moeite om tevreden te zijn en blijft te lang bezig met details die er misschien helemaal niet toe doen. Perfectionistisch zijn kost hem teveel energie en stress en op den duur zal hij geen plezier meer hebben in zijn werk.

Een perfectionistische medewerker:  Perfectionisme bij medewerker

 • Heeft moeite om beslissingen te nemen
 • Komt moeilijk op gang
 • Heeft veel bedenktijd nodig
 • Heeft moeite met sommige beslissingen van zijn leidinggevende (niet goed genoeg)
 • Rond vrij weinig taken af
 • Vind het lastig om samen te werken

Een perfectionist helpen

Als leidinggevende kun je een perfectionistische medewerker helpen om los te laten en te relativeren. Je wenst natuurlijk wel het beste resultaat van je medewerkers, maar geef ze niet het gevoel dat het altijd maar beter moet en het nooit goed genoeg is. Laat het je medewerkers in plaats daarvan weten als je tevreden bent over hun werk. Uit je vertrouwen en geef ze ruimte om fouten te maken. Als je negatieve feedback moet geven, leidt die dan goed in, zodat hij het niet als persoonlijke kritiek opvat. Ook is het goed om duidelijk te vertellen wat de eisen en verwachtingen zijn. Benoem wat hoofdzaken en details zijn zodat hij zich niet in details zal gaan verliezen en hij beter balans leert houden tussen kwaliteit en kwantiteit.

Tips voor een leidinggevende: Medewerker te perfectionistisch

 • Laat een perfectionistische leidinggevende gedoseerd fouten maken
 • Geef het goede voorbeeld in balans
 • Laat de perfectionistische medewerker het grote geheel zien
 • Zorg voor een afgekaderde structuur waarbinnen gewerkt kan worden
 • Wees helder en duidelijk in de verwachtingen

Aan de slag om medewerkers fit en gezond te houden? Is stress en burnout preventie geen speerpunt in de organisatie? Bekijk hiervoor onze effectieve preventieve trainingen

Over de schrijver
Ik ben Ruud Meulenberg. Eigenaar en oprichter van Meulenberg Training & Coaching. Ik begeleid mensen met stress- en burnoutklachten door ze 'letterlijk' in beweging te laten komen (wandelen/ hardlopen) Samen met een krachtig team van professionele coaches, help ik mensen door heel Nederland heen om van stress en burn-out af te komen. Ik probeer het goede voorbeeld te geven: Ik werk maximaal 24 uur per week, ik sport, geniet van mijn gezin en ik heb betekenisvol werk ;).
Reactie plaatsen

Cookies