Een burn-out kan vele oorzaken hebben. Zo kan een burn-out veroorzaakt worden door verschillende omstandigheden en liggen de oorzaken vaak dieper dan gedacht.

Burn-outs gaan gepaard met gevoelens zoals stress en gevoel van regieverlies (gebrek aan autonomie). Gevoelens zijn uniek en uiterst divers en verschillen daarom erg van werknemer tot werknemer.

Sommige werknemers zijn gevoeliger voor een burn-out dan andere. Met name werknemers met onderstaande kenmerken zijn extra kwetsbaar voor het ervaren van stress en zullen daardoor eerder een burn-out kunnen krijgen.

1 | Verantwoordelijk

Werknemers met een hoog gevoel voor verantwoordelijkheid zullen vaker zaken persoonlijk aantrekken en taken op zich schuiven. Medewerkers met discipline, doorzettingsvermogen en een gevoel van verantwoordelijkheid willen producten en diensten altijd op tijd leveren en ervaren hierbij een druk dit altijd op zich te nemen en correct uit te voeren.

Werknemers met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel zullen taken, gedachten en opdrachten eerder mee naar huis nemen en minder overleggen met collega’s. Daarnaast vinden werknemers met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel het lastig om hun grens aan te geven. Het hebben van een hoog verantwoordelijkheidsgevoel impliceert namelijk dat je alles op elk moment van de dag onder controle hoort te hebben en daar geen hulp bij nodig hoort te hebben.

Probeer werknemers met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel voldoende te steunen. Je kunt ze bijvoorbeeld helpen door ze te leren delegeren. Ook helpt het om deze mensen mee te laten samenwerken. Daarmee ontlast je de werknemer en zorg je ervoor dat hij anderen leert vertrouwen om ook met verantwoordelijkheid om te gaan.

10 eigenschappen van een werknemer die een burn-out krijgt

2 | Loyaal

Loyaliteit is een belangrijke eigenschap van een werknemer en wordt door elke werkgever zeer gewaardeerd. Echter kan het er ook tot toe leiden dat de werknemer zich op bepaalde momenten verplicht of gedwongen voelt langer door te gaan, ten koste van zichzelf. Het gevoel om als maar beter te moeten presteren en meer te doen dan anderen draagt bij aan een hogere werkdruk en stress.

Loyaliteit houdt ook in dat een werknemer ernaar streeft altijd eerlijk en oprecht te zijn naar anderen. Dit is uiteraard erg belangrijk, maar kan ook bijdragen aan een gevoel van stress, openheid en onzekerheid. Zeer loyale werknemers stellen zich eerder bloot en kwetsbaar op om alsmaar eerlijk en loyaal over te komen naar collega’s en werkgevers.

Een werknemer met een hoge loyaliteit gaat verplichtingen nooit uit de weg en zal altijd voor het hoogst mogelijke gaan. In zekere mate kan dit gevolgen hebben voor het stressniveau van de werknemer en zal de werknemer op lange termijn eerder een burn-out kunnen krijgen.

Zorg ervoor dat je loyaliteit altijd blijft belonen, maar niet altijd zult verwachten. Geef dit ook aan bij loyale werknemers. Neem de loyale werknemer af en toe wat werk uit de handen en beloon de persoon voor zijn of haar werk. Probeer regelmatig te overleggen over de juiste werkdruk en zorg ervoor dat de werknemer zich gehoord en gewaardeerd blijft voelen.

3 | Gevoelig

Gevoelige werknemers zijn uiteraard meer geneigd zaken persoonlijk op te nemen en opmerkingen of gebeurtenissen minder makkelijk naast zich te laten. Gevoelige personen zijn minder conflictvaardig en gaan discussies of conflicten eerder uit de weg. Ook gebeurtenissen buiten het werk, zoals in de privésferen kunnen bijdragen bij aan de gemoedstoestand van de werknemer en kunnen ervoor zorgen dat de werknemer minder goed in zijn vel zit en daardoor minder goed presteert.

Gevoelige mensen laten eerder over zich heenlopen en kunnen minder goed hun grens aangeven. Werknemers die erg gevoelig zijn hebben daarnaast eerder last van klachten als vermoeidheid, concentratieproblemen, of hebben eerder last van het gedrag of van opmerkingen van andere collega’s. Gevoelige werknemers zijn daarnaast ook eerder bang om te falen en slechter te presteren dan andere en kunnen zij minder goed omgaan met kritiek. Voor werknemers die gevoeliger zijn kan kritiek leiden tot negativiteit en stress op de werkvloer.

Als werkgever is het van belang om voldoende met gevoelige werknemers te praten. Probeer te achterhalen wanneer zij gevoelig zijn en waarover. Het is onmogelijk om als werkgever altijd mee te gaan, of rekening te houden met een overgevoelige werknemer. Wat je wel kunt doen is de overgevoeligheid relativeren. De belangrijkste stap voor een werkgever is het (h)erkennen van een gevoelige collega

10 eigenschappen van een werknemer die een burn-out krijgt

4 | Perfectionisme

Werknemers die vaak perfectionistisch zijn, zullen niet snel tevreden zijn en hebben een ‘niets is goed genoeg’ mentaliteit. Dit kan handig zijn bij bepaalde opdrachten, maar is echter niet goed voor de langere termijn. Perfectionisten vinden het lastig om taken uit handen te geven en zijn hierdoor vaak minder goede teamspelers. Werknemers die erg perfectionistisch zijn kunnen wellicht minder flexibel te werk gaan en zullen meer tijd nodig hebben met bepaalde opdrachten.

Het hebben van perfectionistische eigenschappen kan daarnaast zorgen voor irritaties. Wanneer andere werknemers bijvoorbeeld taken minder zorgvuldig uitvoeren, of wanneer anderen slordigheidsfouten vertonen, kan de perfectionistische werknemer zich eerder gestresst voelen en meer zaken persoonlijk op zich nemen. Doordat de werknemer altijd perfectionistisch wil zijn, zal dit meer energievragen van de werknemer en is de kans groter dat hij met burn-out klachten te maken krijgt.

Uiteraard is de juiste waardering van uiterst belang bij werknemers die erg perfectionistisch zijn. Vaak willen zij horen dat ze goed hun best gedaan hebben en een stapje verder hebben gezet dan een ander. Anderzijds doe je er goed aan dit de ‘ruwe randjes’ van het perfectionisme te halen bij een werknemer. Werk kan niet altijd perfect zijn, en soms moet het ook gewoon af. Deel dit inzicht met een werknemer om het perfectionisme gezond te houden.

5 | Competitief

Werknemers die graag competitief zijn, streven ernaar om de lat steeds een beetje hoger te leggen dan andere. Zij willen altijd winnen. Dit kan ten koste gaan van een gemoedelijke werksfeer en van het energielevel van de werknemer. Altijd maar de beste willen zijn is namelijk niet gemakkelijk en zal veel energie kosten.

Een hoge neiging tot competitie vraagt ook om veel inzettingsvermogen en doorzettingsvermogen. Bedenk dat werknemers die vaak competitief zijn misschien een negatiever zelfbeeld hebben en minder snel tevreden zijn met het resultaat van zichzelf of van anderen.

Competitiviteit kan ook ten koste gaan van teamspirit. Een werknemer die erg competitief is zal minder vaak overleg plegen en eerder eigen belangen nastreven dan die van de groep.

Als werkgever is het van belang deze werknemer voldoende waardering en ontspanning te geven en af en toe wordt afgeremd wanneer deze persoon te veel op zijn hooivork neemt. Een werknemer hoeft niet altijd te winnen en te presteren. Bovendien is het zo dat je in je eentje snel gaat, maar samen verder komt.

10 eigenschappen van een werknemer die een burn-out krijgt

6 | Doorzettingsvermogen

Doorzettingsvermogen is van belang bij elke werknemer en gaat vaak gepaard met een goede discipline om zaken te willen afronden en ergens volledig voor te gaan. Een werknemer met doorzettingsvermogen zorgt er namelijk voor dat taken worden afgerond en dat zaken op de juiste manier worden uitgevoerd. Het hebben van doorzettingsvermogen kan echter ook bijdragen aan een hoger stresslevel, bijvoorbeeld wanneer de werknemer alsmaar door gaat zonder voldoende rustmomenten te nemen.

Een hoge discipline en doorzettingsvermogen houdt in dat mensen graag in controle zijn. Wanneer ze controle over bepaalde zaken verliezen of minder grip hebben op de situatie, kan dit voor of stress zorgen. Werknemers die veel doorzettingsvermogen hebben kunnen zomaar belangrijke signalen negeren van vermoeidheid, pijn en andere gevoelens. Het negeren van deze klachten kan de persoon geheel opbreken wat er tot toe kan leiden dat de werknemer een burn-out krijgt.

Voor werknemers is het van belang om doorzettingsvermogen altijd positief te belonen maar altijd alert te blijven op de negatieve effecten dat doorzettingsvermogen met zich mee kan brengen.

7 | Betrokkenheid

Een hoge mate van betrokkenheid draagt bij aan een goede sfeer binnen een team en op de werkvloer. Een betrokken collega is namelijk voortdurend met iedereen bezig en staat open voor nieuwe informatie en opdrachten. Echter kan dit er ook voor zorgen dat de persoon met veel te veel zaken te maken krijgt of zichzelf volledig wegcijfert.

Een werknemer met een hoge betrokkenheid hech zich aan het bedrijf of aan collega’s en zal streven naar het beste. Natuurlijk is het belangrijk dat werknemers betrokken zijn bij opdrachten of bij anderen, maar dit moet niet ten koste gaan van de gezondheid of van het werkplezier van de werknemer.

Daarnaast is het niet altijd goed om overal bij betrokken te willen zijn. Door taken en energie te verdelen, creëer je meer overzicht en help je werknemers volledig te focussen op bepaalde zaken.

Het is uiteraard erg belangrijkheid om een hoge betrokkenheid bij werknemers te waarderen. Zorg er echter voor dat dit geen doel op zich wordt en dat werknemers voldoende rustmomenten nemen en afstand kunnen doen wanneer dit mogelijk is.

10 eigenschappen van een werknemer die een burn-out krijgt

8 | Empathisch vermogen

Voelen met andermans gevoelens is een prachtige eigenschap. Hiermee voorkom je namelijk conflicten of ongemakkelijke situaties. Collega’s vinden het prettig om met een werknemer samen te werken die een hoog empathisch vermogen heeft en zullen eerder zaken met elkaar bespreken.

Wanneer werknemers eenvoudig in andermans schoenen stappen en andermans gevoelens goed kunnen begrijpen, zullen zij eerder zichzelf wegcijferen op bepaalde momenten. Bewust of onbewust zullen empathische werknemers dan wellicht minder aandacht hebben voor zichzelf, wat op lange termijn kan bijdragen aan een negatief zelfbeeld of een achter gesteld gevoel.

Als werkgever is het van belang dat je regelmatig met je werknemer praat. Zorg ervoor dat zij ook worden gehoord en dat zij zich bewust worden van zijn of haar belangen. Zie het als een uitdaging om ook uit deze werknemers te leren kennen en te weten hoe zij zich voelen.

9 | Niet assertief genoeg

Werknemers die vaak niet assertief genoeg zijn, vinden het lastig om gevoelens te delen en grenzen aan te geven. Sub assertieve mensen vinden het niet altijd gemakkelijk om van zichzelf te laten horen en om kritiek te aanvaarden. Bescheidenheid siert de mens, zeggen velen, maar zorgt ook voor een moeizame communicatie en wellicht zelfs tot irritaties.

Werknemers die erg sub assertief zijn hebben wellicht minder zelfvertrouwen of durven minder goed initiatief te tonen. Een niet assertieve werknemer stelt zichzelf altijd op de achtergrond en andere werknemers walsen eenvoudig over de persoon heen. De werknemer spreekt minder snel voor zichzelf en zal taken en afspraken meer passief aanpakken dan meer assertieve werknemers.

Doordat de werknemer vaak zichzelf wegcijfert is en zich daardoor minder laat zien, zal de werknemer niet snel aan komen kloppen over hoge werkdruk of klachten, wat op langer termijn kan tot burn-out klachten kan zorgen.

De uitdaging bij verlegen mensen is om ze uiteraard uit hun schulp te krijgen. Probeer ze regelmatig opdrachten te geven waardoor ze beter assertief leren zijn. Forceer echter geen te lastige zaken. Wanneer een sub assertief persoon vaak wordt geconfronteerd met lastige situaties zal de persoon vaker met spanning naar werk komen.

10 eigenschappen van een werknemer die een burn-out krijgt

10 | Sociaal

Sociale werknemers zijn uiteraard van belang op elke werkvloer. Zij maken de sfeer binnen het team en zorgen daarnaast voor een positieve houding van andere. Werknemers die sociaal zijn aangelegd maken sneller contact met andere en gaan conflicten of discussies aan op een prettige manier.

Wanneer een werknemer druk voelt om altijd sociaal te moeten zijn, kan dit echter voor stress zorgen. Altijd sociaal zijn en jezelf zo willen presenteren kost namelijk energie. Ook kost het veel energie wanneer je er altijd bij wilt horen en wilt dat andere jou zien en horen.

Werknemers die sociaal zijn zullen zichzelf eerder op de tweede plek zetten. Aan vrienden, familie en collega’s wordt veel tijd besteed waardoor ze zichzelf achter stellen. Dit kan leiden tot vermoeidheid en zelfs tot eenzaamheid.

Tijd met jezelf besteden is voor iedereen belangrijk om tot rust te komen en biedt je houvast tijdens stressvolle momenten. Wanneer een werknemer te weinig tijd heeft voor persoonlijke momenten, kan dit lijden tot een burn-out.

Rem een sociaal persoon geregeld af. Een werknemer die sociaal is zal wellicht minder snel de grens aangeven en voor iedereen het beste willen. Probeer regelmatig met de persoon te praten en te zorgen voor rustmomenten. Niet iedereen hoeft altijd sociaal aanwezig te zijn, geef werknemers hiervoor de ruimte en zorg ervoor dat zij zich ook af en toe kunnen terugtrekken wanneer dit nodig is.

Burnoutbegeleiding werkgevers en werknemers

Wie zijn wij?

Meulenberg Training en Coaching ondersteunt, met een team van ervaren trainers, organisaties bij de preventie van stress en het (her)vinden van werkgeluk op de werkvloer. Onze trainingen zijn gericht op leidinggevenden binnen bedrijven. Een burn-out kost de organisatie al snel € 70.000.

Naast het financiële leed is het menselijk leed groot. Niet alleen voor de werknemer maar ook voor naaste collega’s die de klappen op moeten vangen. Voor je het weet zit je in een negatieve vicieuze cirkel.

Wil je een effectieve aanpak voor langdurig verzuim en het vergroten van werkplezier? (in plaats van continue brandjes te blussen). Wil je  je dat we met je meedenken? In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank vind je honderden artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *