Ontwikkelpunten voor leidinggevenden om verzuim te verlagen: Als leidinggevende heb je meer invloed op het ziekteverzuim van je werknemers dan je denkt. Zonder personeel kun je niet draaien. Eén zieke op de werkvloer is nog op te vangen, maar worden het er meer dan stijgt de werkdruk en daarmee de stress onder werknemers. Dat wil je natuurlijk voorkomen.

Het verzuim stijgt de laatste jaren gestaag. Vaak heeft het ziektebeeld te maken met stressgerelateerde klachten die kunnen wijzen op een naderende burn-out.

Als leidinggevende wil je bepaalde doelen of resultaten behalen. Hiervoor ben je afhankelijk van je werknemers. Je wilt op ze kunnen rekenen. Daarvoor heb je als leidinggevende meer kwaliteiten nodig, zoals samenwerking stimuleren, motiveren, ondersteunen en faciliteren om het gewenste resultaat te kunnen bereiken.

10 ontwikkelpunten voor leidinggevenden om verzuim terug te dringen

Om, samen met je werknemers, de doelen te halen geven we je hier de ontwikkelpunten om verzuim op de werkvloer te verlagen:

 • Delegeren
 • Opleiden van personeel
 • Goede begeleiding
 • Goede gesprekken met werknemers
 • Luisteren ipv adviseren
 • Heldere communicatie
 • Duidelijkheid in verzuimbeleid
 • Goede werksfeer
 • Talenten benutten van werknemers
 • Manager als rolmodel

Ontwikkelpunt 1: Leer delegeren

Als leidinggevende ben jij de spil binnen het bedrijf. Je stuurt de werknemers aan en zorgt dat de werkzaamheden goed uitgevoerd worden. Goed delegeren is niet altijd even makkelijk. Je zult taken aan je werknemers moeten overlaten, met het vertrouwen dat het werk goed gedaan wordt.

Door taken aan je werknemers te delegeren verbeter je hun functioneren en productiviteit. Door werknemers meer verantwoordelijkheid te geven kunnen ze zich ontwikkelen en groeien binnen het bedrijf.

Je werknemers zijn je waardevolste investering. Ze zijn een onmisbare factor, zeker als je ze op de juiste manier aanstuurt leveren ze je veel sneller geld op dan dat je alles alleen zou doen.

Gedemotiveerde werknemers kosten een bedrijf geld. Er wordt slechter gewerkt en dat slaat ook over op andere werknemers en de klanten. Dat zie je terug in je omzet. Door werknemers meer vrijheid en verantwoordelijkheid te geven breng je de motivatie terug op de werkvloer. Door slim te delegeren laat je werknemers doen waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Daardoor zullen ze optimaal presteren.

Meedenksessie aanvragen

Meedenksessie werkgevers

In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Meedenksessie aanvragen

PS: je bent niks verplicht, de eerste kennismaking is altijd vrijblijvend.

Ontwikkelpunt 2: Investeer in opleidingen

De vaste werknemers binnen je bedrijf vormen de kern waar je op kunt bouwen. Voorkom dat deze mensen vastroesten in een takenpakket waar ze nog maar weinig leren. Het is verstandig om deze mensen te blijven opleiden. Hoe kan een bedrijf groeien als de werknemers niet meegroeien?

Zelfs een vaste baan biedt tegenwoordig geen volledige zekerheid meer. Voor veel werknemers is dit een bron van stress. Ze willen graag hun baan houden, maar zien anderen met een vaste aanstelling zonder werk komen te zitten. Door je werknemers met enige regelmaat een opleiding of cursus aan te bieden laat je zien dat ze waardevol zijn binnen het bedrijf.

Ze krijgen meer plezier in hun werk en brengen het geleerde graag in praktijk. Ze zullen hierdoor minder stress ervaren en betere resultaten leveren. Daarnaast zorg je op deze manier voor een groep betrouwbare werknemers binnen het bedrijf die steeds hogerop zullen komen.

Uiteindelijk groeien hieruit sterke en bovenal betrouwbare leidinggevende die een positieve invloed uitoefenen op het personeel.

Ontwikkelpunt 3: Bied goede begeleiding

Werknemers die precies weten wat ze moeten doen zullen efficiënter werken en productiever zijn. Zorg er daarom voor dat je alle werknemers goed begeleid in de taken die je overdraagt.

Wanneer er duidelijke stappen en doelen worden gesteld kan je werknemer hier vol mee aan de slag. Laat hierin wel voldoende ruimte voor de werknemer om zelf zijn of haar werkzaamheden in te plannen.

Ontwikkelpunt 4: Leer goede gesprekken voeren met je werknemers

Een goed gesprek aangaan met je werknemers kan best moeilijk zijn. Open en effectief communiceren is een uitdaging in arbeidsrelaties. Vaak zijn jouw belangen en die van je werknemers totaal verschillend.

Zorg dat je werknemers zich vrij voelen het gesprek met je aan te gaan. Biedt ze de ruimte om hun menig te geven en luister zonder oordeel naar verbeterpunten die ze aandragen. Een werknemer die zich gehoord voelt, zal meer betrokken zijn bij de organisatie.

Blijf ook vooral in gesprek tijdens veranderingen op de werkvloer. Nederlandse werknemers hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Worden er, zonder overleg, veranderingen doorgevoerd dan voelt dit als oneerlijk. Werknemers kunnen hierdoor de hakken in het zand zetten. Van een effectief gesprek is dan geen sprake meer.

Zorg dat je elkaars belangen kent en begrijpt, dan wordt het makkelijker om elkaar tegemoet te komen en samen te groeien binnen het bedrijf.

Ontwikkelpunten voor leidinggevenden inzake ziekteverzuim

Ontwikkelpunt 5: Leer luisteren in plaats van adviseren

Als leidinggevende is het soms een uitdaging om echt goed te luisteren naar je werknemers. Je bent druk en wilt zo snel mogelijk weer door. Een lang verhaal van je werknemer kan dan enige irritaties oproepen.

Toch is het belangrijk hier aandacht aan te besteden. Vaak denk je al snel de hulpvraag te horen en gooit er een advies tegenaan. Zo, nu kunnen we weer verder. Maar regelmatig zit er meer achter het verhaal van je werknemers. Door goed te luisteren ontdek je dat er hele andere dingen aan de hand zijn. Problemen die je niet met een goedbedoeld advies kunt oplossen.

Door goed te leren luisteren, in plaats van direct met adviezen op de proppen te komen, leer je meer over en van je medewerkers die van grote waarde kunnen zijn op de werkvloer.

Ontwikkelpunt 6: Heldere communicatie

Helder communiceren is een van de belangrijkste punten op de werkvloer. Een verhaal gaat al snel zijn eigen leven leiden en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Omdat de belangen van je werknemers totaal anders kunnen zijn als die van jou, kan je boodschap heel anders aankomen bij je werknemer dan je eigenlijk bedoeld had.

Door goed naar je werknemers te luisteren kom je erachter wat ze bezighoudt. Daar kun je dan handig op inspelen en je communicatie op afstemmen. Zo kun je op een voor hen heldere manier communiceren.

Ontwikkelpunt 7: Duidelijkheid verschaffen over het verzuimbeleid

Weten je werknemers welke gevolgen het heeft als ze zich (vaak) ziek melden? Als er geen duidelijk verzuimbeleid is gecommuniceerd zullen werknemers zich makkelijker ziek melden. Ze hebben het gevoel dat het geen verschil maakt.

Zorg dus dat het voor alle werknemers duidelijk is wat er gebeurt bij veelvuldige afwezigheid. Zo voorkom je dat werknemers zich om het minste of geringste ziek melden.

Aan de andere kant zullen werknemers met burn-out klachten eerder aan de bel trekken. Doordat ze zich bewust zijn van het aantal verzuimdagen realiseren ze zich eerder dat ze de werkdruk niet aankunnen.

Door in een vroegtijdig stadium met burn-out klachten aan de slag te gaan wordt langdurige uitval voorkomen. Dat scheelt de organisatie veel geld.

Wil je dat wij je helpen?

Wij staan voor je klaar met een team van ervaren coaches. Onze coaches zijn actief in heel Nederland. In de afgelopen jaren hebben we duizenden mensen geholpen.

Ontwikkelpunt 8: Een goede werksfeer

De werksfeer is van grote invloed op stress en burn-out klachten. Heerst er op de afdeling een goede sfeer en een “met z’n alle de schouders eronder” mentaliteit dan zal de werkdruk als lager worden ervaren. Je hoeft al het werk tenslotte niet alleen te doen.

Maar heerst er een hoge werkdruk met veel deadlines en collega’s die niet goed met elkaar door één deur kunnen? Dan ligt het stressniveau veel hoger. De werkdruk wordt als te hoog ervaren en beginnende burn-out klachten zijn de oorzaak van een hoger ziekteverzuim.

Een goede werksfeer is van groot belang voor het werkgeluk en de productiviteit. De kans op burn-out klachten neemt aanzienlijk af en de werkdruk wordt als veel lager ervaren, terwijl er evenveel werk verzet wordt.

Een team dat goed met elkaar op kan schieten is de basis onder een goede werksfeer. Teambuilding uitjes of een borrel zijn een goede manier om werknemers elkaar beter te leren kennen, ook buiten de werkvloer. Dit versterkt de band tussen collega’s waardoor ze met meer plezier zullen samenwerken.

Focus binnen het bedrijf vooral op team prestaties. Mensen zijn al snel geneigd om alleen naar eigen prestaties te kijken. Door te benadrukken dat je als team het project met goed gevolg hebt afgerond zal de productiviteit nog verder verhogen. Werknemers zullen met deze instelling eerder elkaar gaan helpen als er zich problemen voordoen. Er ontstaat een sfeer waarin werknemers elkaar motiveren, zodat ze samen de target kunnen halen.

Ontwikkelpunt 9: Benut de talenten van je werknemers

Iedere werknemer heeft zijn of haar talenten. Een mens kan niet overal goed in zijn, maar je kunt er wel vanuit gaan dat je werknemers hun uiterste best doen om hun werk zo goed mogelijk te doen.

Ieder evaluatiegesprek je werknemer op de verbeterpunten wijzen zorgt voor veel onzekerheid. In plaats dat de focus komt te liggen op de positieve punten gaat de aandacht naar de dingen die niet goed gaan. Alles wat je aandacht geeft groeit. Daarom is het beter je te richten op de talenten van je werknemers. Door deze goed te benutten groeien je werknemers op een positieve manier.

Door je werknemers geregeld opleidingen en cursussen aan te bieden kunnen ze ook hun minder sterke punten verbeteren. Je werknemers hun talenten laten benutten zorgt ervoor dat ze hun werk met meer plezier doen. Ze hebben het gevoel dat ze echt een toevoeging zijn binnen het team met hun talenten.

Deze positieve gevoelens verminderen stress en de kans op een burn-out.

Ontwikkelpunten voor leidinggevenden inzake ziekteverzuim

Ontwikkelpunt 10: Geef het goede voorbeeld

Goed voorbeeld doet goed volgen. Als je zelf het goede voorbeeld geeft zullen je werknemers je sneller volgen. Dit geldt net zo goed voor een gezonde werkplek. Blijf zelf niet achter je bureau zitten in de pauze, maar loop een blokje om. Frisse lucht en beweging zijn goed voor de gezondheid.

Je werknemers zullen fitter, gelukkiger en vitaler worden op een gezonde werkplek. Stress gerelateerd klachten komen minder voor. Door op de werkplek gezonde voeding aan te bieden stimuleer je werknemers gezonde keuzes te maken. Neem zelf de trap in plaats van de lift, verwijder rookkantines en zorg voor voldoende frisse lucht op de werkvloer.

Als leidinggevende kun je werknemers vertellen dat ze gezonder moeten leven, maar dat zullen er maar weinig uit zichzelf doen. Geef zelf het goede voorbeeld en steeds meer werknemers zullen je volgen, tot een gezonde levensstijl op kantoor een gewoonte is geworden.

Blijf in contact met je werknemers

Ook als een werknemer regelmatig uitvalt, is het belangrijk in contact te blijven. Een scheiding, overlijden of andere persoonlijke problemen kunnen ervoor zorgen dat de werknemer zich vaker ziek meldt. Blijf op deze momenten betrokken bij je werknemer en vraag hem of haar oprecht hoe het gaat.

Steun je jouw werknemers in moeilijke tijden dan zullen ze hun werkplek als veilig gaan zien. Werk kan een mooie afleiding zijn. Voelt een werknemer zich gesteund door zijn leidinggevende en/of collega’s dan zal hij of zij eerder terugkomen naar het werk.

Bied werknemers een veilige werkplek

Door van de werkplek een veilige omgeving te maken zal het verzuim dalen. In veel bedrijven heerst een ‘niet zeuren, maar doorwerken’ mentaliteit. Daardoor zullen werknemers met stress en burn-out klachten dit niet laten merken. Ze schamen zich voor hun klachten.

De gevolgen zijn groot. Waar een werknemer met beginnende burn-out klachten er na een kort verlof weer tegenaan gaat, zal een volledige burn-out maanden in beslag nemen. Maak burn-out klachten ook op de werkvloer bespreekbaar. Stel hier zo nodig iemand voor aan, bijvoorbeeld bij personeelszaken.

Je verder ontwikkelen als leidinggevende

Als leidinggevende blijf je jezelf ontwikkelen op je vakgebied. Maar het is net zo belangrijk om je te ontwikkelen als het gaat om het begeleiden van je personeel. We bieden speciale trainingen aan voor leidinggevenden. Hierin leer je een open en eerlijk gesprek aan te gaan met je werknemers. Je ontdekt hoe je omgaat met werknemers met een burn-out. Hoe je fitte en vitale werknemers krijgt, zodat het ziekteverzuim daalt.

We bieden coaching en begeleiding op elk level binnen de organisatie.

Hou je werknemers in de gaten en voorkom langdurig verzuim

Als je weet op welke burn-out signalen je moet letten kun je werknemers met klachten eerder helpen en langdurig verzuim voorkomen. Hard werkende werknemers zijn geweldig, totdat ze zichzelf voorbij lopen en ziek thuis komen te zitten. Werknemers die kampen met een burn-out zijn niet zomaar weer terug op de werkvloer. Het kan een hele dure grap worden.

Enkele symptomen waaraan je een burn-out kunt herkennen:

 • Vermoeidheid
 • Slechte eetlust
 • Snel geïrriteerd
 • Verminderde prestaties
 • Minder sociaal contact

Natuurlijk kunnen deze symptomen ook andere oorzaken hebben. Maar op tijd aan de bel trekken is, zeker als het gaat om een naderende burn-out, erg belangrijk.

Ga op tijd in gesprek met je werknemer. Voorkom dat deze te lang doorloopt en volledig opbrandt.

Maak stress op de werkvloer bespreekbaar. Het is een veelvoorkomend probleem dat niet meer weg te denken is in deze tijd. Mochten de klachten niet door overmatige stress veroorzaakt worden dan is het voor je werknemer alsnog fijn dat zijn of haar situatie voor jou belangrijk is. Je werknemer zal zich gehoord en gewaardeerd voelen. En dat is goed voor het werkgeluk.

Gratis e-book:
zo herken je
een burn-out
(Inclusief checklist)

Voorkom dat je energiereserves definitief leeg raken en je in een ernstige burn-out belandt met alle gevolgen van dien. Met dit e-book leer je de symptomen tijdig herkennen.

e-book-symptomen-burnout

Pas de ontwikkelpunten toe en verlaag het verzuim!

Krijg grip op het verzuim binnen je organisatie. Herken alle burn-out symptomen en voorkom dat werknemers langdurig thuis komen te zitten. Met onze gratis toolkit leer je alle fasen van een burn-out vroegtijdig herkennen en ingrijpen waar nodig.

We geven je tips hoe je een overbelaste werknemer op de goede manier aanspreekt. En we bespreken de 10 meest gemaakte fouten door leidinggevenden, zodat jij die niet meer hoeft te maken.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank vind je honderden artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *