Wat is jouw levensmissie? Stel hiervoor eens aan jezelf de vraag:

  • Waarom doe jij de dingen zoals je ze doet?
  • Weet je wat nou echt het doel van je leven is?

Definitie van een levensmissie

Bijna elk bedrijf heeft wel een missie en visie. Als we kijken naar bedrijven is een missie hetgeen de organisatie naar buiten wil uitdragen. Het geeft aan waarvoor de mensen uit de organisatie staan, wat hun identiteit is en hun waarden. Maar ook wat je als organisatie wil betekenen voor je klanten, medewerkers en andere belanghebbenden.

Een missie gaat met name over wat je wil bereiken. Ook maakt de missie vaak duidelijk waarin de organisatie zich onderscheidt ten opzichte van vergelijkbare organisaties. Het is uiteraard wel van belang dat de missie en visie van een bedrijf samen met de werknemers opgesteld wordt en niet alleen door de directie en leidinggevenden.

Wat kan ik in met mijn leven?

Ontevredenheid op de werkvloer

Uit onderzoek blijkt dat het aantal werknemers dat ontevreden is over zijn baan en werkgever, met 14% is gestegen in één jaar tijd. Maar liefst 40% van de werknemers is niet (of niet geheel) tevreden met de huidige werkgever of baan. (De cijfers zijn afkomstig uit de Loonwijzer/Monsterboard Wage index die elk jaar wordt uitgevoerd.) Dat zijn natuurlijk behoorlijke hoge cijfers.

De oorzaken van deze ontevredenheid zijn natuurlijk verschillend. Enkele voorbeelden: Ontevredenheid over salaris, te veel bureaucratie, slecht management, gebrek aan persoonlijke ontwikkeling, geen uitdaging meer, onvoldoende waardering ontvangen.  Maar ook een belangrijke reden kan zijn dat de waarden van de werknemers niet hetzelfde zijn als die van het bedrijf.

Of als blijkt dat de medewerkers niet dezelfde waarden nastreven als hun bedrijf. Het is dus heel belangrijk voor je dat je als werknemer nagaat in hoeverre jouw waarden en jouw missie overeenkomen met die van je werkgever. Door, bijvoorbeeld tijdens je sollicitatie, bewust na te vragen waar het bedrijf voor staat en gaat.

Voor werkgevers geldt dat het belangrijk is om regelmatig terugkoppeling en beoordeling te doen in hoeverre de waarden van de medewerkers overeenkomen met de behoeften en waarden van het bedrijf. Dit kan leiden tot koerswijziging, misschien wel bijstellen of aanpassen van doelen en missies. Maar uiteindelijk zorgt het wel voor meer draagvlak en meer tevredenheid op de werkvloer.

Ontevredenheid op de werkvloer leidt namelijk tot stress bij werknemers, wellicht zelfs tot burn-out situaties. Voor werkgevers leidt dit tot onwenselijk hoog ziekteverzuim.

Gevoel van tekortschieten

Jouw persoonlijke levensmissie

Als je dus weet dat 40 % van de werknemers niet helemaal blij is met het werk waar ze mee bezig zijn, kun je jezelf de vraag stellen of jij misschien ook tot deze groep werknemers behoort. En als blijkt dat je dingen doet die ver van je afstaan is het misschien tijd om hier eens goed over na te denken.

Hoe vind je werk dat je plezier oplevert? Of misschien nog wel veel belangrijker, hoe kun je het plezier vasthouden? Als je weet wie je bent, wat je kan en wat je wil dan weet je ook wat jouw persoonlijke missie is.

Lees ook over: jezelf vaak ongelukkig voelen

Wat, hoe en waarom van een missie in het leven

Sommige organisaties hebben meer succes en meer invloed dan andere, terwijl hun producten misschien wel even goed zijn of zelfs beter zijn. Hoe kun je dat verklaren? En hoe kan het dat sommige sprekers en leiders meer inspireren dan anderen? Volgens Simon Sinek (schrijver en leiderschapsgoeroe) ligt de kracht ligt in de manier van denken, handelen en communiceren.

Hij ontwikkelde de methode ‘Golden Circle’ (oftewel de gouden cirkel). Er zijn bedrijven die geen idee hebben wie voor hun producten kiest, terwijl de succesvolle bedrijven hun producten juist goed afstemmen op de klant. Hierbij laten zij zich leiden door de volgende drie vragen: “WAT, HOE en WAAROM”.

Als voorbeeld noemt Sinek het succesvolle computerbedrijf Apple. Apple profileert zich vanuit de Waaromvraag. Hun moto: ‘Think different’. Dus in plaats van te zeggen wat zij doen en wat zij produceren en hoe zij hun producten maken, vertellen zij hun potentiële klanten wat hun visie is. Apple denkt dus anders dan andere bedrijven en zet daarmee de bestaande, traditionele denkwijzen over marketing op de helling.

Jouw ‘waarom’

De gouden cirkel geldt natuurlijk, niet alleen voor bedrijven. Deze theorie kun je natuurlijk ook vertalen naar jouw eigen situatie. Vaak zijn we bezig met het resultaat, met ons dagelijks werk. Dit noemen we dus het ‘wat’. Het ‘hoe’ gaat over de specifieke acties die nodig zijn om het resultaat te behalen, het proces. Maar het allerbelangrijkste is het ‘waarom’.

Waarom doe je de dingen die je doet? Wat is jouw doel, jouw missie? Wat we natuurlijk het liefst zouden willen is dat we beginnen met het ‘waarom’. Daarom: Wat is jouw motivatie, waar geloof je in, wat is jouw doel in je leven. Als je dit als vertrekpunt neemt in je leven dan volgt het ‘wat’ en ‘hoe’ vanzelf. Dus handelen, communiceren en denken van binnenuit, het ‘waarom’, zal uiteindelijk leiden tot meer (werk)geluk, korter bij jezelf staan en minder stress, zowel zakelijk als privé.

Lees ook: Te veel moeten van jezelf en van anderen

Geen duidelijk doel

Het opstellen van je levensmissie

Als je kijkt naar de gemiddelde leeftijdsverwachting van de mens, dan was die (in 2017) 80,1 jaar voor mannen en 83,3 jaar voor vrouwen. Van die jaren gaan we ongeveer 20 jaar naar school gaan (inclusief volgen cursussen etc.) en dan 1/3 van de beschikbare tijd slapen we. Gemiddeld werken we nu 47 jaar van ons leven. Dan mag je concluderen dat er relatief weinig tijd voor ons zelf overblijft.

Aangezien we steeds meer tijd van ons leven gaan besteden aan werken, doe je dit hopelijk met plezier. Maar hoe vind je werk dat je plezier oplevert? Misschien nog wel belangrijker is hoe je het plezier in je werk kunt vasthouden? Het antwoord op deze vraag ligt bij jezelf: Weet je wie je bent, wat je kan en wat je wil? De antwoorden op deze vragen noemen we jouw persoonlijke missie, jouw levensmissie, jouw zingeving.

Voorbeelden van een levensmissie:

  • Ik voel mij geroepen om organisaties zo vorm te geven dat ze met de minst mogelijke moeite het optimale bereiken;
  • Ik wil liefhebben, genieten, alles uit het leven halen en deze waarden doorgeven aan volgende generaties;
  • Ertoe doen en blij zijn met kleine dingen. Dit wil ik delen met anderen
  • Ik wil bijdragen aan de veiligheid in de wereld, door structuur, kennis en besef over te dragen;

Lees ook: Ongelukkig op het werk? Haal weer voldoening uit je baan!

Gerelateerde artikelen

Hulp bij burn-out en stress

Het verminderen van stress en het herstellen van een burn-out is geen sinecure. Heb je ondersteuning nodig, dan kan je op onze hulp rekenen. Onze coaches zijn allemaal gespecialiseerd in jouw problematiek. Door hun jarenlange ervaring kunnen ze samen met jou werken aan jouw herstel. Van het resultaat van onze 1-op-1 coaching heb jij je leven lang plezier!

Bekijk ons aanbod voor:

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *