Om de processen in een bedrijf zo soepel mogelijk te laten lopen, is het van belang om meerdere overlegmomenten te hebben. Veel mensen associƫren overlegmomenten gelijk met eindeloos vergaderen, maar er is een duidelijk verschil.

Eindeloos vergaderen over verschillende zaken is doorgaans niet effectief, maar werkt het juist tegen, aangezien het juist tijd gaat verspillen en het zaken vaak alleen nog maar complexer maakt. Vergaderingen lopen dan ook snel uit de hand.

Overlegmomenten moeten daarom altijd praktisch zijn, want op die manier zorg je ervoor je als bedrijf binnen no-time effectief het beleid hebt opgemaakt. Voor jou als werknemer resulteert dit vaak in negatieve gevolgen, waardoor jij minder goed kunt functioneren op de werkvloer.

En deze gevolgen kunnen tegelijkertijd weer psychische problemen met zich meebrengen. In dit artikel meer informatie over deze verstrekkende gevolgen. Vervolgens zullen er ook oplossingen worden geboden, zodat jij elke dag weer tevreden naar je werkt kunt, zonder dat je bang hoeft te zijn voor oplopende frustraties.

Wat is het resultaat van te weinig overlegmomenten

Gevolgen van te weinig overlegmomenten

Zoals in de inleiding is aangehaald, gaan we eerst in op de gevolgen van te weinig overlegmomenten voor jou als werknemer.

– Onduidelijk beleid

Elk bedrijf heeft een beleid waar deze naar moet handelen. Zonder het beleid raak je als bedrijf het overzicht kwijt en dit stagneert de processen en daarmee de gezondheid van het bedrijf. Voor jou als werknemer is het dan ook van groot belang om inzicht te hebben in dit beleid.

Niet alleen krijg je dan een groter beeld van wat het bedrijf precies wil, maar je weet dan ook exact wat je eigen taken zijn. En dit geeft een zekere vorm van autonomie, want dan kun je je precies daarop focussen. Voor een duidelijk beleid zijn overlegmomenten noodzakelijk. Een beleid kan immers veranderen en door de jaren heen krijgen bedrijven met vele veranderingen te maken. Dit zorgt ervoor dat een beleid ook dynamisch is.

Het beleid moet immer aangepast worden aan de actualiteit. Toch is dit iets wat niet altijd gaat gebeuren. Niet alleen zorgt dit ervoor dat bedrijfsprocessen worden vertraagd, maar het zorgt er bovendien voor dat jij als werknemer geen sturing hebt. Dit kan zorgen voor stress, aangezien je de autonomie over je werk kwijt bent. En juist autonomie zorgt voor tevredenheid.

– Andere verwachting dan vereisten

Weinig overlegmomenten zorgen er ook voor dat de verwachtingen anders zullen worden dan de vereisten. Dat wil zeggen: de werkgever heeft bepaalde verwachtingen van jou als werknemer. Maar wat zijn die verwachtingen precies? Het is zeer relevant dat daar duidelijkheid over is. Jij moet weten wat de vereisten van de werkgever zijn.

Heeft deze echter andere verwachtingen, dan zorgt dit voor een kink in de kabel. Misschien denk jij dat je op de goede weg zit, terwijl dit helemaal niet het geval is. Dit is nadelig voor jou als werknemer, aangezien je de taken niet volbrengt volgens de vereisten, maar ook voor de werkgever is dit nadelig. De vereisten zijn namelijk in het leven geroepen om bedrijfsprocessen te versnellen. Maar met miscommunicatie zijn die verwachtingen dus niet altijd helder.

Er is een grote kans dat dit voor fysieke problemen zorgt bij jou als werknemer. Je krijgt misschien kritiek op je functioneren, terwijl je er niets aan kunt doen. Om die reden is er dan een kans dat je je minderwaardig gaat voelen. En minderwaardigheid kan resulteren in stress. Stress kan dan weer resulteren in een burn-out.

Gratis e-book:
zo herken je
een burn-out
(Inclusief checklist)

Voorkom dat je energiereserves definitief leeg raken en je in een ernstige burn-out belandt met alle gevolgen van dien. Met dit e-book leer je de symptomen tijdig herkennen.

e-book-symptomen-burnout

– Gebrek aan structuur

Weinig overlegmomenten kunnen ook resulteren in een gebrek aan structuur. Hoe groter een onderneming is, hoe meer belang er is bij een georganiseerde structuur. Overlegmomenten zorgen ervoor dat er sprake is van meer structuur in een onderneming. Maar dan moeten die overlegmomenten er natuurlijk wel zijn.

Zonder deze structuur is de kans groot op ontevredenheid bij jou als werknemer. Je weet niet precies wat je moet doen. Het kan zijn dat je je ook nutteloos voelt, omdat je niet exact weet welke taken aan jou zijn toebedeeld. Je kunt je werk dan als nutteloos ervaren. Jezelf nutteloos voelen als mens is kan knap vervelend zijn! Dit kan resulteren in extra stress.

Stress heeft negatieve effecten op je lichaam. Het kan resulteren in slaaptekort, maar ook in andere fysieke problemen. Ook zorgt het ervoor dat je niet meer naar behoren kunt functioneren.

– Geen graadmeter

In het kopje over gebrek aan structuur is hier al enigszins aandacht aan besteed. Maar zonder overlegmomenten is er geen graadmeter omtrent het feit of jij wel of niet goed functioneert als werknemer. In de praktijk ziet dit probleem er als volgt uit. Iedereen in een bedrijf heeft een functie. Jij als werknemer ook.

Op basis van je taakeisen weet jij als werknemer wat je te doen staat. Dit geeft je een vorm van autonomie en zekerheid. Je weet namelijk precies wat je te doen staat. Zonder overlegmomenten is de kans echter groot dat deze taakeisen niet geheel duidelijk zijn. Dit zorgt er enerzijds voor dat jij als werknemer niet precies weet wat je te doen staat.

Maar anderzijds heeft de werkgever ook geen graadmeter om jouw functie te beoordelen. Hierdoor ben jij in onzekerheid en bestaat er een kans dat jij je functie niet op een deugdelijke manier kunt uitvoeren. Dit zorgt voor ontevredenheid bij de werkgever, maar natuurlijk ook bij jou als werknemer. Daarom zijn overlegmomenten zo relevant.

Oplossing

Maar hoe zorg je er nu voor dat er meer overlegmomenten komen? Je kunt natuurlijk wel afwachten, maar de kans is groot dat er dan nog niet gelijk heel veel gaat veranderen. Vaak is het gebrek aan overlegmomenten al ingesleten in de cultuur van een bedrijf. Wat kun jij als werknemer allemaal doen om de processen te versnellen?

Samen de oplossing vinden

Zelf de regie nemen

Als werknemer is het belangrijk om zelf de regie te pakken in dit soort situaties. Dat wil zeggen: probeer altijd voor jezelf op te komen en in je eigen behoeftes voorzien. Dit is niet alleen in het belang voor jou, maar ook in het belang voor het bedrijf. Je werkgever zal hier achteraf dan ook tevreden over zijn.

Maar hoe zorg je ervoor dat je de regie in eigen hand hebt? Dit begint allereerst met het nemen van initiatief. Laten we daarvoor even een praktisch voorbeeld nemen. Stel dat je vindt dat je functioneren in het bedrijf niet duidelijk is: Dit kun je dan aankaarten bij je leidinggevende. Leg de situatie dan ook globaal aan hem voor.

Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat het van belang is dat er meer overlegmomenten komen, zodat het functioneren voor jou, en andere werknemers, duidelijk naar voren kan komen. Je kunt ervoor kiezen om zelf een overlegmoment in te plannen. Je kunt dan beloven dat het een praktisch overlegmoment wordt met duidelijkheid voor iedereen.

Hulp bij burn-out en stress

Het verminderen van stress en het herstellen van een burn-out is geen sinecure. Heb je ondersteuning nodig, dan kan je op onze hulp rekenen. Onze coaches zijn allemaal gespecialiseerd in jouw problematiek. Door hun jarenlange ervaring kunnen ze samen met jou werken aan jouw herstel. Van het resultaat van onze 1-op-1 coaching heb jij je leven lang plezier!

Bekijk ons aanbod voor:

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *