Van doelgericht naar procesgericht werken: Wat is er beter, doelgericht werken of procesgericht aan de slag gaan? Met het doel haarscherp voor ogen, alles SMART verwoorden en hard aan de slag gaan worden doelen toch zeker zo snel mogelijk bereikt… De focus leggen op hetgeen dat bereikt moet worden klinkt efficiënt, maar is het dat ook?

Of zouden we meer bereiken met een zo consistent mogelijk proces? Elke dag gestructureerd aan het werk zijn op een creatieve manier. Je niet gek laten maken door het doel dat gesteld is, maar stap voor stap de benodigde werkzaamheden uitvoeren.

Voor beide valt iets te zeggen, laten we de voordelen en risico’s eens naast elkaar leggen.

Doelgericht of procesgericht werken op de werkvloer

Als leidinggevende ben je waarschijnlijk vooral doelgericht ingesteld. Jij weet precies wat je wilt bereiken, en binnen welke tijd. Dit doel bij je werknemers neerleggen is niet altijd een goed idee. Elke werknemer heeft zijn of haar eigen taken. Het doel lijkt voor hen onbereikbaar, omdat ze het individueel niet kunnen realiseren.

Natuurlijk is het goed om het doel duidelijk te maken binnen de organisatie en smart de definiëren. Maar op de werkvloer is een procesgerichte aanpak efficiënter. Elke werknemer of team krijgt een stuk verantwoordelijkheid voor het te bereiken doel. Samen werken ze hier naartoe.

Jij houdt daarbij het uiteindelijke doel in de gaten, zodat er niet teveel zijpaden bewandeld worden om het doel te bereiken.

Van doelgericht naar procesgericht werken

Gevolgen van alleen doelgericht werken

Wanneer het doel niet al te groot is kan er prima doelgericht gewerkt worden. Maar zodra het doel veel, lang en intensieve arbeid vraagt kan dit ontmoedigend werken. De doelen liggen ver weg, waardoor werknemers halverwege de moed kunnen verliezen het ooit te halen. Komt er dan ook nog tijdsdruk bij kijken dan zal het stressniveau snel oplopen.

Een heel strak gesteld doel geeft weinig tot geen ruimte voor creativiteit. En dat is zonde. Want juist de mogelijkheid om een zijpad in te slaan kan onverwacht een veel betere uitkomst geven.

Wanneer het doel exact geformuleerd is wordt het lastiger om het doel naar tevredenheid te halen. Je hebt niet altijd alles in de hand. Als er door (externe) omstandigheden dingen niet mogelijk blijken te zijn dan heeft dit een enorm frustrerend effect.

Gevolgen van alleen procesgericht werken

Alleen procesgericht bezig zijn heeft diverse valkuilen. Natuurlijk worden alle onderdelen van de werkzaamheden tot in de puntjes uitgewerkt. Maar dat kan ook oeverloos doorgaan. Als er geen duidelijke richting wordt aangegeven kan een proces aan alle kanten uitgebreid worden.

Procesgericht werken zonder doel geeft geen houvast. Er is geen focus in het werk, waardoor het niet duidelijk is welke werkzaamheden nodig zijn, en welke niet. Zonder deadlines komt er nooit iets echt af.

Van doelgericht naar procesgericht werken

Doelgericht of procesgericht?

Is alleen doelgericht of procesgericht werken dan fout? Nee, beide zijn nodig om doelen te bereiken. Nieuwe inzichten en vooruitgang worden gestimuleerd door heldere communicatie op de werkvloer.

Sommige medewerkers zijn goed in doelgericht werken. Ze houden het grote geheel in de gaten terwijl ze hun deel van de werkzaamheden uitvoeren. Anderen voelen zich helemaal thuis in het procesgericht bezig zijn. Ze gaan tot in de kleinste details door, waardoor er een perfect stukje werk afgeleverd wordt.

Een doel willen bereiken betekent niet altijd automatisch dat je ook doelgericht bezig bent. Het stellen van een doel kan processen verbeteren. Dan zijn zowel het doel als het proces onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Hoe ga je dan te werk?

De meest succesvolle bedrijven gaan niet alleen doelgericht of procesgericht te werk. Daarom is het waardevol ze eens afzonderlijk te bekijken. Als we ons bewust worden van de effecten die beide werkwijze hebben kunnen we ze efficiënter toepassen.

In de praktijk kan het heel effectief zijn om eerst de afzonderlijke processen te bekijken en benoemen, om er daarna één geheel van te maken. Daarmee kunnen de medewerkers aan de slag. Vergelijk het met leren lezen. Eerst worden de letters geleerd, pas daarna worden er woorden gevormd.

Kenmerk van doelgerichtheid

Doelgerichtheid uit zich vaak in ‘doen zonder denken’. Dit is behoorlijk zwart-wit maar geeft wel aan hoe doelgerichtheid vaak gaat. Het doel is het belangrijkste, hoe het bereikt wordt is bijzaak. Er is weinig aandacht voor hoe iets aangepakt wordt, zolang je maar iets doet.

Doelgerichtheid is meer bezig zijn met een impuls die direct uitgevoerd moet worden. Er wordt weinig tot geen aandacht besteed aan de stappen die gezet worden, en of de stappen wel passend zijn in deze situatie.

Kenmerken van procesgerichtheid

Wanneer procesgerichtheid de boventoon voert wordt er goed nagedacht voordat er iets gedaan wordt. “Niet over één nacht ijs gaan” is een passend gezegde. Beslissingen worden vaak uitgesteld zodat er tijd en ruimte komt om na te denken over een volgende, logische stap in het proces.

Hierdoor is er ook tijd om bij te stellen, als dat nodig is. Het doel wordt niet vergeten maar er komen dingen naar voren die ook de aandacht verdienen. Hierop kan de aanpak en strategie worden aangepast.

Welke stappen er zijn nodig, en in welke volgorde, is een belangrijke vraag bij deze werkwijze. Tussendoor wordt er regelmatig gekeken of het nog goed gaat. Zijn de acties die worden ondernomen wel relevant, of kan het beter?

De voordelen van doelgericht werken

Doelgericht werken heeft zijn voordelen. Vooral met goede begeleiding. De realisatie van het doel kan op een lekker tempo worden uitgevoerd, doordat er snel geschakeld wordt. Elkaar snel opvolgende ontwikkelingen zorgen voor een snelle groei binnen het bedrijf.

Volledige focus op de toekomst laat het doel snel dichterbij komen.

Voordelen van doelgerichtheid

 • Snel beslissingen nemen
 • Recht op het doel af
 • Hoog tempo
 • Snelle ontwikkeling
 • Snelle groei
 • Volledige focus
 • Objectievere kijk op de zaken
 • Gericht op de toekomst
Van doelgericht naar procesgericht werken

Risico’s van te doelgericht werken

Teveel de focus op het doel leggen brengt de nodig risico’s met zich mee. Het is jammer om er achteraf achter te komen dan je betere resultaten had kunnen behalen als je dingen anders had aangepakt. En als het eindresultaat helemaal niet naar wens is moet je weer overnieuw beginnen, wat dubbel zoveel werk betekent. Je bent je doel voorbij geschoten.

Het leerproces verdwijnt naar de achtergrond. Het ‘hoe’ is niet belangrijk. Daardoor zijn er weinig ‘wijze lessen’ die meegenomen kunnen worden in een volgend project. Door het hoge werktempo is er minder ruimte voor feedback, bijstellen waar nodig zal minder snel gebeuren. Werknemers die altijd doelgericht werken zijn minder persoonlijk betrokken. Ze denken op de korte termijn. Zodra het doel behaald is gaan ze door naar het volgende doel. Het grootste risico van doelgerichtheid is kwantiteit voor kwaliteit plaatsen.

Meer van doelgericht naar procesgericht werken?

Is het binnen het bedrijf standaard om van het doel uit te gaan? Wordt elk project puur doelmatig aangestuurd? Door hier ook procesgerichtheid in te betrekken wordt het resultaat beter, de kwaliteit hoger. Dat is een groot voordeel. Dat niet alleen meer winst op kan leveren, maar ook meer voldoening voor je werknemers.

Focus niet alleen op het doel maar stel ook tussendoelen. Is er een mijlpaal bereikt dan sta je daar even bij stil, en kijkt of er bijsturing nodig is. Zo ben je al direct meer procesgericht bezig, zonder dat je hier veel voor om hoeft te gooien. Door meer rekening te houden met wat er onderweg gebeurt krijg je de kans om op tijd de route naar je doel aan te passen.

Doelgericht werken heeft natuurlijk ook voordelen. De besluitvaardigheid en focus zijn groter en je maakt het hele project minder persoonlijk. Dat is vooral fijn als je het lastig vindt om objectief naar situaties te kijken. Maar toch valt er nog meer winst te behalen als je het proces in de werkzaamheden betrekt. Zowel voor jezelf als voor je werknemers.

Van doelgericht naar procesgericht werken

Wat procesgerichtheid je oplevert

Procesgerichtheid voelt misschien als een vertraging van je plannen, als je gewend bent met een doel te werken. Maar het proces is misschien nog wel belangrijker dan het uiteindelijke doel. Een goed proces zit vol leermomenten, waar je ook later weer profijt van hebt.

Een goed proces geeft je ruimte om de plannen tijdig bij te stellen, zodat je het resultaat naar een hoger niveau kunt tillen. Je hebt de ruimte om feedback te geven aan je medewerkers, waar ze beter van worden. Ze voelen zich meer gewaardeerd en betrokken bij het project.

Door impulsen te beheersen worden er meer doordachte beslissingen genomen waardoor je van kwantiteit naar echte kwaliteit gaat. Een procesgericht project is niet alleen nu goed, maar ook in de toekomst pluk je er de vruchten van. Je team groeit door de opgedane kennis. En die kennis nemen ze mee naar een volgend proces.

Wil je dat wij je helpen?

Wij staan voor je klaar met een team van ervaren coaches. Onze coaches zijn actief in heel Nederland. In de afgelopen jaren hebben we duizenden mensen geholpen.

Goede begeleiding in het proces

Als leidinggevende heb je een belangrijke functie binnen het proces. Jij bent degene die het doel voor ogen houdt en de deadlines bewaakt. Wordt er teveel focus op het proces gelegd dan zal het lang duren voordat er knopen doorgehakt worden. Verzaakt het proces in een vergadercultuur dan kan zelfs het uiteindelijke doel ervoor veranderen. Er wordt teveel nagedacht en de tijd wordt uit het oog verloren.

Goede begeleiding is dan cruciaal. Het aantal ideeën kan in een proces explosief groeien. Kies alleen de beste ideeën uit en laat de rest voor wat het is. Wat is werkelijk belangrijk en dient het grotere doel?

Zorg binnen het proces dat medewerkers samenwerken. Plaats bijvoorbeeld zowel doelgerichte als procesgerichte collega’s in één team. Zo voorkom je dat de vaart eruit gaat. Behoud je de kwaliteit en is het project op tijd klaar.

Wat procesgericht werken oplevert voor je werknemers

Procesgericht werken is een fijne ervaring voor je werknemers. Ze kunnen meer van zichzelf in hun werk leggen. Ze krijgen meer mogelijkheden om hun aanpak en gedrag op de werkvloer te ontplooien, en dat is goed voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Door met het proces bezig te zijn zullen hun vaardigheden uitbreiden, vooral als ze voorzien worden van opbouwende feedback.

Werknemers die een project van hoge kwaliteit afronden zijn daar trots op. Ze zullen met meer plezier en motivatie voor het bedrijf werken.

Kan procesgericht en doelgericht werken los van elkaar gezien worden?

Procesgericht werken zonder doel kan uitlopen in een eindeloos verhaal. Een proces heeft geen nut als er geen doel is. Een doel stellen zonder goed proces kan een product van matige kwaliteit opleveren. En dat is zonde van het werk.

Een goede balans van beide levert het beste resultaat. Het is daarom zeker de moeite waard om je te verdiepen in beide manieren van werken. Kies hieruit de beste opties voor jullie project en zet deze vaardigheid bewust in om efficiënter te werken.

Door van alleen maar doelgericht werken ook het proces erin te betrekken zullen je werknemers zich beter voelen en hun werkzaamheden efficiënter en met meer plezier uitvoeren.

Teveel doelgericht werken, werkt burn-out in de hand

Doelgericht werken kan voor sommige medewerkers voelen als “als een kip zonder kop doorbuffelen”. Ze hebben niet langer het gevoel dat zij de regie hebben over hun werkzaamheden. Ze worden overspoeld door het werk, ze hebben het gevoel geleefd te worden.

Dit is één van de belangrijkste oorzaak van een burn-out. Op de voet gevolgd door een te hoge werkdruk.

Onbeperkt doelen stellen zorgt voor een overmatig hoge werkdruk. Er moet zo snel gehandeld worden dat het resultaat heel wat te wensen overlaat. Werknemers zijn niet tevreden het hun werk, maar moeten door. Ze stellen zichzelf tot doel het de volgende keer beter te doen, maar krijgen daar de tijd niet voor door de vele deadlines. Zodra ze de regie over hun werkzaamheden kwijtraken komt een dreigende burn-out opeens heel dichtbij.

Meedenksessie aanvragen

Meedenksessie werkgevers

In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Meedenksessie aanvragen

PS: je bent niks verplicht, de eerste kennismaking is altijd vrijblijvend.

Betrek het proces in je project

Door meer op het proces te richten zal er minder stress ontstaan op de werkvloer. Werknemers weten beter wat er van ze verwacht wordt en ze krijgen de mogelijkheid om onderling te overleggen, doordat de tijdsdruk minder hoog ligt. Daardoor is het gevoel van regiebehoud vele malen groter. Ze hebben zelf invloed op hun werk en hoe ze dat uitvoeren.

Hierdoor zullen zij:

 • Effectiever werken
 • Minder stress ervaren
 • Een hogere efficiëntie bereiken
 • Meer plezier in hun werk hebben
 • Veel meer gemotiveerd worden
 • Meer voldoening uit hun werk halen
Van doelgericht naar procesgericht werken

Als leidinggevende leren procesgericht te werken

Als leidinggevende heb je de taak om het proces in de gaten te houden, dit te benoemen en het doel voor ogen te houden. Daarin zal je autonoom moeten overkomen en je eigen koers varen.

Als je sterk in je schoenen staat zal je minder controle over je medewerkers hoeven uit te oefenen. Je kunt goed delegeren en hen vrijer laten in het oppakken van hun werkzaamheden.

Ben je als leidinggevende teveel gericht op het doel dan sta je vaak te weinig stil bij het proces zelf. De balans kan dan zoek raken. Vooral als je ook nog erg resultaatgericht bent en daardoor werk naar je toe trekt. Dit komt niet ten goede aan je persoonlijke effectiviteit.

Leidinggeven met oog voor je werknemers

Zorg dat je in de omgang met je werknemers altijd to-the-point bent. Zonder daarbij de samenwerking tussen de collega’s uit het oog te verliezen. Want procesgericht bezig zijn betekent vooral aandacht hebben voor de manier waarop het doel bereikt wordt.

Let op de sfeer en interactie tussen collega’s. Benoem wat er speelt zodat je deze interactie kunt verbeteren. Conflicten op de werkvloer worden op deze manier in de kiem gesmoord, waardoor de productiviteit op het project gericht blijft.

Probeer opmerkingen over het proces in één of twee zinnen samen te vatten. Haal alleen aan wat er op dat moment speelt en plaatsvindt. Zo kom je in het overleg dieper tot de kern, en daarmee dichter bij het doel.

Hulp bij meer procesgericht werken?

Als leidinggevende je werknemers goed inzetten kan soms lastig zijn. Ieder heeft zijn eigen talenten, vaardigheden, grenzen en ook onmogelijkheden. Je medewerkers inzetten op de plek waar ze het meest van pas komen levert de hoogste productiviteit. Gebruik maken van hun sterke punten zorgt ook voor de werknemers zelf voor een prettige werkomgeving, waarin ze hun volle potentie kunnen laten zien.

Het geeft een heel ander resultaat dan het continue achterna hollen van doelstellingen die, met wat pech, nooit gehaald worden. De juiste keuzes maken zorgt dat jij de regie houdt, maar ook je werknemers behouden hun authentieke manier van doen. Hierdoor wordt overmatige stress en burn-out voorkomen.

Daarom is procesgericht denken een uitgebreid onderwerp in onze aanpak bij preventie van stress en burn-out. Stop ziekteverzuim binnen de organisatie met onze trainingen:

Burnoutbegeleiding werkgevers en werknemers

Wie zijn wij?

Meulenberg Training en Coaching ondersteunt, met een team van ervaren trainers, organisaties bij de preventie van stress en het (her)vinden van werkgeluk op de werkvloer. Onze trainingen zijn gericht op leidinggevenden binnen bedrijven. Een burn-out kost de organisatie al snel € 70.000.

Naast het financiële leed is het menselijk leed groot. Niet alleen voor de werknemer maar ook voor naaste collega’s die de klappen op moeten vangen. Voor je het weet zit je in een negatieve vicieuze cirkel.

Wil je een effectieve aanpak voor langdurig verzuim en het vergroten van werkplezier? (in plaats van continue brandjes te blussen). Wil je  je dat we met je meedenken? In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank vind je honderden artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *