Drijfveren van werknemers: Bij het zoeken naar manieren om een onderneming doeltreffender en duurzamer te maken, is het analyseren van de drijfveren van elke werknemer afzonderlijk erg belangrijk. Niet alleen om een aangename werkomgeving te creëren, maar ook om problemen als langdurige stress en zelfs burn-out te vermijden. Wat meer info over drijfveren, wat ze zijn en wat ze betekenen, is hier zeker op zijn plaats.

Wat zijn drijfveren?

Drijfveren kunnen kortweg beschreven worden als motieven of motivaties voor het ondernemen van een bepaalde actie. Binnen het kader van bedrijven gaat het dus om de motivaties van werknemers om hun werk te doen én goed te doen.

De meeste drijfveren zijn vanzelfsprekend:

  • Geld verdienen om meer levenskwaliteit te genieten
  • Zich nuttig voelen bij het werk
  • Aanvaarding krijgen van baas, collega’s, etc.
  • Een gevoel van veiligheid en routine creëren

Als men spreekt over drijfveren kan men dus de vraag stellen: waarom doet iemand iets? Al snel wordt duidelijk dat het begrijpen van die drijfveren als ondernemer belangrijk is om een duurzame, gezonde en aangename werkomgeving te creëren voor werknemers.

Naast bovenstaande drijfveren, die eigenlijk voor de meeste werknemers van toepassing zijn, kan men nog een stap verder gaan. Zo doen veel mensen hun werk om een gevoel van zelfstandigheid of autonomie te creëren.

Ook het verkrijgen van macht en invloed (bijvoorbeeld met het oog op een promotie) en het ontwikkelen van zichzelf behoren tot de belangrijkste drijfveren van werknemers. Kortom, de lijst met motivaties voor de werkende mens is lang.

Drijfveren van werknemers die leiden tot stress en burn-out

Hoe begeleid je als manager de drijfveren van werknemers?

Zodra je als beheerder of HR-manager een beeld hebt op wat drijfveren precies zijn en wat deze voor je werknemers inhouden, kan je op die drijfveren inspelen. Ten eerste om het werk voor werknemers aangenamer en lonender te maken en ten tweede om het bedrijf als entiteit succesvoller te maken. Je kan in andere woorden de drijfveren van werknemers begeleiden om tot een bepaald resultaat te komen.

Maar hoe doe je dat nu precies? Er bestaan heel wat verschillende methodes om werknemers te motiveren. Daarvoor is het natuurlijk belangrijk dat naar elke werknemer individueel wordt gekeken. Hieronder vind je een duidelijk overzicht van enkele belangrijke manieren om dat te doen:

1. Maak het werk financieel aantrekkelijk

Hoe graag men een bepaald werk ook doet, uiteindelijk is het belangrijk dat men er geld mee verdient. Een goede manier om werknemers te motiveren om hun best te blijven doen, is door er een financieel voordeel aan vast te maken. Dit kan gaan om een permanente promotie of stijging van de lonen, maar het kan ook veel subtieler zijn: speciale acties, zoals het uitdelen van kortingsbonnen aan presterende werknemers, kunnen je werknemers extra motivatie geven.

Zo halen het bedrijf én de persoon in kwestie er voordeel uit.

2. Maak het contact tussen medewerkers sterker

Vaker dan niet engageren werknemers zich in de werkomgeving om sociaal contact te hebben én de onderhouden met collega’s. Als manager kan je daar op heel wat manieren op inspelen. Zo is het een goed idee om een sociale ruimte in te richten waar werknemers samen kunnen komen tijdens de pauze.

Ook het organiseren van gezamenlijke activiteiten (bijvoorbeeld na de werkuren of in het weekend) kan de sociale band tussen de leden van het bedrijf versterken en uiteindelijk ook leiden tot meer productiviteit.

3. Structuur is erg belangrijk

Niets vervelender dan als werknemer in een bedrijf werken waar er geen goede communicatie, duidelijke routine of transparantie is. Dit maakt het werk niet enkel minder aangenaam maar ook minder efficiënt. Een gestructureerde planning voor de activiteiten, een duidelijke taakverdeling en het hanteren van vaste uren en procedures zal deze problemen verhelpen. Zo hebben werknemers houvast én kan het bedrijf zich ook beter ontplooien.

4. Een persoonlijke benadering is goud waard

Ten slotte kunnen de steun en de inspanning van werknemers voor het bedrijf verbeterd worden, door deze ook daadwerkelijk als individuen te beschouwen. Binnen kleine bedrijven kan bijvoorbeeld een vriendschappelijke sfeer gecreëerd worden waarbij werknemers zich niet louter als een nummer gaan voelen.

Oprechte interesse in het persoonlijke leven van personeel en een individuele beloning of bedanking voor het verzette werk kunnen veel doen om werknemers te motiveren.

Managers besteden maar best veel aandacht aan hoe hun werknemers zijn als persoon, welke waarden en ambities ze hebben, enzovoort. De bovenstaande tips kunnen dat eenvoudiger maken en zullen zo leiden tot een productievere werkomgeving én gelukkigere werknemers.

Drijfveren van werknemers die leiden tot stress en burn-out

Drijfveren die kunnen leiden tot stress en burn-out

Hoewel een goede motivatie natuurlijk belangrijk is voor een succesvol bedrijf én persoonlijke ambitie, kan het ook een risicofactor zijn. Veel werknemers beginnen met een gezonde dosis motivatie aan een bepaald project of een bepaald job maar gaan daarin té ver. Het resultaat van zo’n situatie is in veel gevallen een verhoogd stressniveau of zelfs een burn-out.

Als manager van een bedrijf is het slim om altijd met dit gevaar rekening te houden. Werknemers die niet gemotiveerd zijn verzetten weinig werk, maar een té grote motivatie heeft ook zijn nadelen. Bepaalde drijfveren kunnen leiden tot meer stress en een burn-out:

– De drang naar grotere financieel afhankelijkheid

Wie enkel werkt voor het geld loopt al sneller het risico om in een neerwaartse spiraal te geraken. Een dergelijke ambitie betekent voor velen immers dat de persoonlijke noden (en de grenzen van mentale en lichamelijke capaciteit) worden genegeerd. Vaak met stress of een burn-out als gevolg.

– Het verkrijgen van invloed, macht of status

Meestal gaat het vergaren van meer geld ook samen met het verkrijgen van een hogere status of functie binnen het bedrijf. Ook hierbij is het risico van stress en burn-out reëel. Als de focus te veel ligt op succesvol worden, dan zullen het lichaam en de geest het opgeven als er niet naar ze wordt geluisterd.

– Sociale aanvaarding

Vervolgens kan het ook gebeuren dat stress en burn-out teweeg worden gebracht door de nood aan sociale acceptatie. Vaak is dit het geval bij werknemers die zelf moeilijk grenzen kunnen stellen en daardoor te veel hooi op hun vork nemen.

Ook als dit leidt tot lichamelijke en psychologische overbelasting. De persoon in kwestie zet zijn of haar eigen noden opzij om aan de verwachtingen van anderen te kunnen voldoen.

– Controledrang leidt tot meer stress

Ten slotte kan een werknemer ook bezwijken aan te veel stress door een grote controledrang. Zoals vermeld is structuur erg belangrijk binnen een bedrijf, zowel voor de werknemer als voor de onderneming zelf. Toch kan de aandacht zo sterk op het behouden van structuur (en het uitvoeren van de plicht) liggen dat de belasting te groot is voor de persoon in kwestie. Is er te weinig flexibiliteit binnen de bestaande structuur, dan komt dit geen enkele partij ten goede.

Tal van drijfveren kunnen leiden tot extra stress op het werk. Als die stress te lang aanhoudt, dan is in bepaalde gevallen een burn-out onvermijdelijk. Het is als manager of verantwoordelijke dus belangrijk dat deze negatieve drijfveren worden opgemerkt, zodat ze meteen aangepakt kunnen worden.

Meedenksessie aanvragen

Meedenksessie werkgevers

In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Meedenksessie aanvragen

PS: je bent niks verplicht, de eerste kennismaking is altijd vrijblijvend.

Drijfveren van werknemers die leiden tot stress en burn-out

Verzuim voorkomen met gezonde drijfveren

Als verantwoordelijk van een bedrijf is het essentieel om werknemers te motiveren, te ondersteunen en te helpen om productiever te worden. Maar ook de gezondheid van de werknemers zelf is erg belangrijk en elke goede manager zou daar ook aandacht aan moeten besteden.

Een van de grootste problemen waar bedrijven mee kampen, is verzuim. En dan gaat het niet enkel om verzuim door een gewoon verkoudheid of griep, maar steeds vaker ook ten gevolge van stress en burn-out.

Deze gezondheidsproblemen kunnen natuurlijk niet zomaar met een medicijn of enkele dagen rust opgelost worden (vooral in het geval van een burn-out). Als bedrijfsleider wil je dergelijke situaties gewoon het liefst vermijden. Gelukkig zijn er doeltreffende manieren om dat te doen. Hoe kan je nu als manager ziekteverzuim voorkomen? Door werknemers het belang van gezonde drijfveren te doen inzien:

– De balans tussen werk en rust

De beste manier om gezonde drijfveren te creëren, is door de balans te vinden tussen werk en rust. Het menselijke lichaam is niet gemaakt om de hele dag door, elke dag opnieuw keihard te werken. Als er regelmatig en bewust tijd wordt vrijgehouden voor mentale en fysieke ontspanning, dan is het risico op een burn-out veel kleiner. Maak werknemers bewust van deze balans zodat ze die in hun eigen leven kunnen toepassen.

– Solidariteit onder werknemers

Wat is een van de beste manieren om stress tegen te gaan? Erover praten met anderen. Werknemers die met hun collega’s kunnen delen hoezeer ze stress en werkdruk ervaren, zullen minder snel overbelast geraken. Als manager kan je dus bijvoorbeeld een praatmoment organiseren voor je personeel zodat ze zich gesteund voelen en dus ook de stress op het werk veel beter aan zullen kunnen.

– Geld is niet het belangrijkste in het leven

Als bedrijf wil je natuurlijk winst maken en dan lijkt verkondigen aan je werknemers dat geld niet alles is misschien tegenstrijdig. Toch is het belangrijk om personeel bewust te maken van het feit dat familie, gezondheid en andere zaken eigenlijk belangrijker zijn. Zodra die basis er is voor elk individu, zullen de prestaties op het werk juist verbeteren.

– De juiste training voor managers

Ten slotte kan je als bedrijfsleider je werknemers op weg helpen door zelf een training te volgen waarin je leert hoe je met ziekteverzuim kan omgaan. Stress leidt snel tot burn-out, maar hoe pak je dit probleem als manager op tijd aan? Professionele hulp is hiervoor belangrijk en daar kan preventietraining door Milltain alleen maar bij helpen.

Stress en burn-out het hoofd bieden als manager

Verzuim door een te grote belasting op het werk (en een burn-out als gevolg) zijn erg voor zowel de werknemer als het bedrijf. Beide partijen kunnen alleen maar baten bij een bewustmakende training en begeleiding die hen de symptomen van deze stress leert herkennen en ergere problemen leert voorkomen. Een werknemer die af en toe ziek valt, daar kan je niets aan doen.

Maar zodra er regelmatig ziekteverzuim is door werkbelasting is er sprake van een structureel probleem. Een professionele begeleiding en ondersteuning om zo’n situaties als manager aan te pakken, is dan ook goud waard!

Burnoutbegeleiding werkgevers en werknemers

Wie zijn wij?

Meulenberg Training en Coaching ondersteunt, met een team van ervaren trainers, organisaties bij de preventie van stress en het (her)vinden van werkgeluk op de werkvloer. Onze trainingen zijn gericht op leidinggevenden binnen bedrijven. Een burn-out kost de organisatie al snel € 70.000.

Naast het financiële leed is het menselijk leed groot. Niet alleen voor de werknemer maar ook voor naaste collega’s die de klappen op moeten vangen. Voor je het weet zit je in een negatieve vicieuze cirkel.

Wil je een effectieve aanpak voor langdurig verzuim en het vergroten van werkplezier? (in plaats van continue brandjes te blussen). Wil je  je dat we met je meedenken? In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank vind je honderden artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Gratis e-book:
zo herken je
een burn-out
(Inclusief checklist)

Voorkom dat je energiereserves definitief leeg raken en je in een ernstige burn-out belandt met alle gevolgen van dien. Met dit e-book leer je de symptomen tijdig herkennen.

e-book-symptomen-burnout

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *