Een drijfveer kan de motivatie zijn om hard te werken en met een leuke bonus op een verre vakantie te gaan. Of een drijfveer om goed te studeren voor dat tentamen waar je een hoog cijfer voor wil halen. Ook op werkgebied zijn er belangrijke drijfveren die ons leiden tot het maken van beslissingen en acties.

Deze drijfveren zijn natuurlijk essentieel in het nastreven van succes en het behalen van winst. Echter, op (bijvoorbeeld) de werkvloer kunnen er ook ongezonde drijfveren heersen die kunnen leiden tot stress en zelfs een burn-out. Dit kan nadelige effecten hebben op je mentaliteit en zelfs een aanslag doen op je gezondheid.

Wat zijn drijfveren precies, wat is een drijfverentest en hoe kunnen ongezonde drijfveren leiden tot geestelijke en lichamelijke klachten?

Gratis e-book:
zo herken je
een burn-out
(Inclusief checklist)

Voorkom dat je energiereserves definitief leeg raken en je in een ernstige burn-out belandt met alle gevolgen van dien. Met dit e-book leer je de symptomen tijdig herkennen.

e-book-symptomen-burnout

Wat zijn drijfveren precies?

Drijfveren geven een indicatie van jouw houding, motivatie, voorkeuren en waarden over bepaalde zaken. Deze drijfveren kunnen een gevolg zijn van ervaringen of op een andere manier beïnvloed zijn. Ook kunnen ze erop wijzen dat je graag je best doet en bepaalde dingen wilt bereiken, waardoor je je misschien goed op je plek voelt in het navolgen van deze drijfveren en het verwezenlijken van doelen.

Het gaat er dus om wat mensen beweegt, of drijft, in het doen van bepaalde dingen om andere dingen te kunnen bereiken.

Er zijn verschillende drijfveren te onderscheiden:

 • Afwisseling, waarbij veel verschillende soorten activiteiten worden nagestreefd.
 • Altruïsme, waarbij mensen waarde hechten aan het geluk van anderen of het grotere geheel.
 • Arbeidsomstandigheden, waarbij een mooie werkplek, locatie of fijne werkomstandigheden belangrijk zijn.
 • Autonomie, waarbij men onafhankelijk beslissingen wil nemen.
 • Balans tussen werk en privé, waarbij het werkleven goed samen kan gaan met het privéleven en de vrije tijd.
 • Creativiteit, waarbij nieuwe ideeën en producten ontwikkelen voor motivatie zorgt.
 • Financiële beloningen, waarbij je waarde hecht aan een hoog inkomen of het kopen van veel spullen.
 • Invloed, waarbij mensen waarde hechten aan het aansturen van anderen en invloed hebben op de besluitvorming.
 • Macht, waarbij mensen invloed belangrijk vinden en het leiden van gebeurtenissen.
 • Status, waarbij indruk maken en aanzien een motivatie zijn.
 • Structuur, waarbij mensen de voorkeur geven aan werk met vaste routines en activiteiten.
 • Zekerheid, waarbij mensen motivatie kunnen krijgen door het verkrijgen van een zekerheid op lange termijn, zoals het opbouwen van een pensioen, een eigen huis kunnen kopen of het hebben van een vast inkomen.
 • Zelfontwikkeling, waarbij mensen de voorkeur geven aan werk waarbij er ruimte is om jezelf verder te kunnen ontwikkelen.

Voor iedereen verschillen de motivatie en voorkeuren in het kiezen van werk en het nastreven van bepaalde doelen en waarden. Wil je weten wat voor jou van belang is op werkgebied en welke drijfveren voor jou het meest belangrijk zijn? Dan kun je een drijfverentest doen.

Wat zijn drijfveren precies?

Een drijfverentest: Hoe en wat?

Een drijfverentest? Dat is een test waarmee je erachter kunt komen welke drijfveren voor jou het meeste van belang zijn en wat jou het meest aanspreekt op werkgebied. De meeste mensen volgen wel een opleiding, hebben een baan of doen aan allerlei cursussen, zonder er echt bij stil te staan wat de drijfveren zijn voor het volgen van deze opleiding, het hebben van deze baan of het doen van deze cursus.

Dit is echter wel belangrijk in het kiezen van de juiste opleiding, baan of cursus en of die bij jou als persoon past. Als je hier niet genoeg over nadenkt, is er een kans dat je niet gelukkig wordt (en stress krijgt!) door hetgeen wat wel het grootste gedeelte van jouw leven in beslag neemt.

Afwegingen maken op basis van 9 drijfveren

Hoe kom je erachter waar jij de meeste waarde aan hecht? Door de drijfverentest! Hierbij wordt aan de hand van een aantal afwegingen getest wat jouw houding, motivatie, voorkeuren en waarden zijn. Door middel van deze informatie kun je een weloverwogen keuze maken voor jouw toekomst. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 9 drijfveren:

 1. Creativiteit
 2. Ergens goed in zijn
 3. Macht
 4. Normen en waarden
 5. Onafhankelijkheid
 6. Rijkdom
 7. Sociale contacten
 8. Status
 9. Zekerheid

Kiezen wat bij je past

Er worden in de drijfverentest elke keer afwegingen gemaakt, zoals de afweging tussen Anderen helpen en Innoveren, of de afweging tussen Originaliteit en Gezelligheid. Het is de bedoeling dat je tussen deze afweging de stelling kiest die het beste bij jou past.

Als je bijvoorbeeld meer waarde hecht aan sociale contacten en normen en waarden zou je bij de 2 voorbeeld-afwegingen “anderen helpen” en “gezelligheid” kunnen kiezen boven “innoveren” en “originaliteit”. Dit is echter voor iedereen verschillend en het is belangrijk dat je de combinatie kiest die het beste bij jouw karakter past, zelfs als dit soms een stelling is die sociaal gezien niet de beste optie is.

Als dit bij jou past, is dit wel een drijfveer. Ook als beide stellingen minder van toepassing op jou zijn, is het belangrijk de stelling te kiezen die het beste bij jou past.

Doe hier de drijfverentest

De uitslag vertelt je…

Op basis van de antwoorden die jij hebt gegeven, de afwegingen die jij hebt gemaakt, wordt een uitslag gegeven. In deze uitslag staat in hoeverre jouw persoonlijkheid en jouw voorkeuren aansluiten op de 9 drijfveren. De mate waarin dit aansluit, wordt gegeven in een bepaald aantal punten. Het totaal aantal punten is 100 en per drijfveer kunnen er maximaal 25 punten gehaald worden. Vervolgens worden de 2 drijfveren gegeven waar jij het beste op gescoord hebt en die dus het dichtst zitten bij de maximale 25 punten. Onder deze drijfveren wordt uitgelegd waar een persoon met deze drijfveren naar zoekt.

Heb je hoog gescoord op creativiteit? Dan is het produceren van nieuwe producten en ideeën jouw voornaamste doel. Je wilt vernieuwend zijn en zelf initiatief kunnen nemen in een baan. Ook werken creatieve mensen vaak zelfstandig of in vrij kleine teams.

Heb je juist veel punten gehaald bij rijkdom? Dan hecht je veel waarde aan materiële beloningen. Een hoog inkomen is belangrijk in het maken van keuzes over je loopbaan en is tevens een graadmeter voor het hebben van succes.

drijfverentest

Minste aantal punten

Tot slot wordt in de uitslag nog de drijfveer gegeven waar je het minste aantal punten op hebt gescoord. Dit kan een beeld geven van de drijfveer die helemaal niet belangrijk voor jou is in het hebben van een baan. Als je bijvoorbeeld weinig punten hebt gehaald voor zekerheid, dan is zekerheid op de lange termijn voor jou niet echt belangrijk. Je kijkt bijvoorbeeld bij het kiezen van een baan niet echt naar de stabiliteit van de organisatie en of het voor financiële zekerheid kan zorgen.

Voor iemand die zekerheid nastreeft zijn een baan en werken vooral middelen om een pensioen op te kunnen bouwen en een hypotheek veilig te stellen. Zekerheid is in dit geval het minst belangrijk ten opzichte van de andere 8 drijfveren en bij het kiezen van een baan kan dit dus minder meegenomen worden.

De conclusie van de drijfverentest

De drijfverentest is een korte test en hoeft zeker niet meer dan 10 minuten van je tijd in beslag te nemen. De test is tevens gratis. Je maakt een aantal afwegingen aan de hand van de 9 drijfveren:

 • creativiteit
 • ergens goed in zijn
 • macht
 • normen en waarden
 • onafhankelijkheid
 • rijkdom
 • sociale contacten
 • status
 • zekerheid

Er wordt een uitslag gegeven op basis van punten, waarbij elke drijfveer maximaal 25 punten kan krijgen. Hierbij worden de 2 belangrijkste drijfveren en de minst belangrijke drijfveer aan jou voorgelegd met een korte uitleg. Het is uiteraard geen bindende test en je hoeft uit de uitslag geen conclusies te trekken, maar het kan zeker helpen bij het maken van een goede beslissing in jouw loopbaancarrière. Voor uitgebreidere testen moet je een klein bedrag betalen.

Ongezonde drijfveren

Het is goed om te weten wat jou motiveert en aan de hand van welke voorkeuren en waarden jij te werk gaat en wat je zoekt in een baan. Echter, sommige drijfveren doen jou niet ten goede en kunnen een negatief effect hebben op jouw geestelijke (en lichamelijke) gesteldheid.

Wil je dat wij je helpen?

Wij staan voor je klaar met een team van ervaren coaches. Onze coaches zijn actief in heel Nederland. In de afgelopen jaren hebben we duizenden mensen geholpen.

Wat zijn ongezonde drijfveren?

Drijfveren zijn dus de motoren achter het gedrag en de handelingen die jij dagelijks uitdraagt. Dit kunnen goede drijfveren zijn, zoals een rondje gaan hardlopen om jouw persoonlijke doel van een gezondere leefstijl te bereiken. Maar je kunt ook de drijfveer hebben om een sigaretje te roken, omdat je stress voelt en door een sigaret een ontspannen gevoel krijgt. Er zit dus een verschil tussen drijfveren die gezond zijn en drijfveren die ongezond zijn voor jou.

Drijfveren die wel goed zijn voor je zijn reflectief en komen voort uit je bewuste, rationele gedachten. Dit zijn bijvoorbeeld houdingen tegenover doelen, gezond leven en intenties of verwachtingen die je hebt ten opzichte van gedragsverandering.

Drijfveren zijn echter in de meeste gevallen juist automatisch en impulsief. Hierbij kun je denken aan emoties en gewoontes die ineens opkomen en je gedrag aansturen, zonder dat je hier echt bij stilstaat. Deze impulsieve drijfveren kunnen ook een negatief effect hebben en ongezonde drijfveren worden.

Rationele en impulsieve drijfveren kunnen nogal eens botsen in richting en uitkomst. Dit wordt door mensen ook wel ervaren als een dilemma, waarbij je een overweging moet maken. In het voorbeeld van de sigaret is dit een afweging tussen het niet toegeven aan de wil om een sigaret te roken, wellicht omdat je aan je gezondheid wil denken, en de emotie dat de werking van de sigaret een onweerstaanbare drang veroorzaakt.

gezonde en ongezonde drijfveren

Drijfveren worden gedreven door context en competenties

Je hebt natuurlijk niet zomaar een (on)gezonde drijfveer en motivaties en voorkeuren worden dan ook beïnvloed door context en competenties. Je zult bijvoorbeeld meer gedreven zijn een bepaald doel na te streven als je er de juiste vaardigheden of kennis voor hebt en ook nog eens gestimuleerd wordt door je directe omgeving. Zo zal je sneller gaan roken als al jouw vrienden ook roken en zal je sneller voor een sport kiezen als je weet dat je daar goed in bent.

Gedreven door context

Op het gebied van context worden jouw drijfveren beïnvloed door factoren van buitenaf. Dit kan steun zijn bij het hebben van een bepaalde leefstijl, reclame voor ongezonde dranken en voedingsmiddelen of een regel waar je je aan moet houden. Het gaat hierbij om de culturele, economische, fysieke, politieke en sociale context. Sommige invloeden van buitenaf zijn natuurlijk sterker, zoals beïnvloeding door familieleden en vrienden of de organisatie waarin iemand leeft.

Niet alleen de reële context speelt een rol, wat het objectief van iemand is, maar ook het subjectief van iemand is van belang, wat de manier is waarop iemand een bepaalde context ervaart. Iemand kan bijvoorbeeld een onterechte indruk hebben van rokende mensen of van ongezonde dranken en voedingsmiddelen, omdat hier misleidende verpakkingen omheen zitten.

drijfveren: wat zijn het?

Gedreven door competenties

Op het gebied van competenties zijn de individuele vaardigheden, zowel fysiek als psychisch, van belang. Hierbij hoort de kennis die vereist is om gezond gedrag na te kunnen streven en ongezond gedrag juist te kunnen veranderen of af te leren. Competenties zijn belangrijk naar wat het gewenste gedrag is binnen een organisatie.

Psychische competenties zorgen ervoor dat je kritisch om kunt gaan met informatie zodat je je eigen gedrag kunt reguleren en met tegenslagen om kunt gaan. Hieronder valt ook de kennis over het onderscheid tussen wat gezond en ongezond is.

Fysieke competenties zijn nodig voor de lichamelijke gezondheid en iets simpels zoals het kunnen samenstellen van een gezonde maaltijd.

Drijfveren die leiden tot stress en een burn-out

Wanneer er veel impulsieve drijfveren gemaakt worden die een ongezonde uitwerking hebben op je, kan dit leiden tot veel stress en uiteindelijk zelfs to een burn-out, waardoor je lang thuis kunt komen te zitten en allerlei gezondheidsklachten van kunt krijgen. Dit is iets wat natuurlijk voorkomen moet worden.

Ten eerste is het van belang vast te stellen welke drijfveren voor jou van belang zijn en welke jij wil nastreven. Dit kan aan de hand van een drijfverentest, waarbij je inzicht krijgt over wat jou drijft in het zoeken van een baan. Door deze drijfveren na te leven, kun je vermijden dat je een slechte werkervaring krijgt en met tegenzin jouw baan moet onderhouden.

Vervolgens is het belangrijk een goede balans in jouw context en competenties te vinden. Dit zijn de factoren die jouw drijfveren beïnvloeden en voor ongezonde drijfveren kunnen zorgen.

Tot slot is het maken van rationele keuzes een vereiste voor het voorkomen van stress en een burn-out.

Kies een baan die aansluit bij jouw drijfveren en ga met plezier naar je werk

Hulp bij stress en een burn-out

Het verminderen van stress en het herstellen van een burn-out is geen sinecure. Heb je ondersteuning nodig, dan kan je op onze hulp rekenen. Onze coaches zijn allemaal gespecialiseerd in jouw problematiek. Door hun jarenlange ervaring kunnen ze samen met jou werken aan jouw herstel. Van het resultaat van onze 1-op-1 coaching heb jij je leven lang plezier!

Bekijk ons aanbod voor:

Gerelateerde artikelen

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *