Iedereen heeft weleens stress op het werk. Soms is de werkdruk wat hoger of zijn de deadlines wat strakker. Stress op het werk hoeft in principe geen probleem te zijn. Stress wordt pas een probleem als medewerkers er niet goed mee om kunnen gaan of als de stress teveel wordt of te lang aanhoudt. HR-professionals kunnen een belangrijke rol spelen in het verminderen van stress en het voorkomen van een burn-out.

Uitdagingen van HR-professionals

Medewerkers gezond en inzetbaar houden is een hele uitdaging voor HR-professionals. Je bent niet altijd op de hoogte van de problemen waar medewerkers mee te maken hebben. Is het bijvoorbeeld wel of niet goed om je te bemoeien met het privéleven van medewerkers? De situatie is vaak bepalend…

Misschien wil je een gezonde leefstijl aanmoedigen. Maar hoe kun je medewerkers aanmoedigen veranderingen aan te brengen in hun leefstijl? En hoe krijg je het management zover dat ze het gezondheidsbeleid serieus gaan nemen? Hoe leg je uit dat werkgeluk misschien wel net zo belangrijk is als winstgevendheid?

Inspiratiesessie?

In een inspiratiesessie kijken we, op locatie of online, samen naar de behoeften en mogelijkheden binnen het bedrijf. Onze ervaring is dat de combinatie van een frisse blik én onze jarenlange ervaring al veel nuttige inzichten kan geven.

De eerste kennismaking is altijd vrijblijvend.

inspiratie sessie ruudmeulenberg

Daarnaast is werkstress een steeds groter wordend probleem [1]. Als HR-professional kan het een uitdaging zijn om inzicht te krijgen in de werkdruk en om werkstress bij medewerkers te herkennen. Hoe komt het dat werkstress zo’n groot probleem is? Hoe voorkom je werkstress, overspannenheid en burn-out?

Wat kan HR doen om stress terug te dringen?

De HR-afdeling kan tot een gezonde werkomgeving bijdragen door stress zo veel mogelijk terug te dringen. Op die manier kan HR een strategische rol spelen in het stressmanagement van de organisatie.

Stressoorzaken achterhalen

HR-professionals kunnen bijvoorbeeld enquêtes en interviews houden om zoveel mogelijk feedback van medewerkers te verzamelen. Probeer erachter te komen welke factoren stress veroorzaken. Is de werkdruk te hoog? Zijn de deadlines te strak? Is er te weinig communicatie? Zijn er onduidelijkheden of is er onvoldoende ondersteuning? Zodra duidelijk is welke factoren de meeste stress veroorzaken, kan de HR-afdeling daar gericht verbeteringen aanbrengen.

Stressmanagementprogramma’s implementeren

Vervolgens kan de HR-afdeling de medewerkers handvatten aanreiken om beter met stress om te leren gaan. Je kunt bijvoorbeeld een trainings- of coachingprogramma aanbieden waarin medewerkers leren beter met stress om te gaan. Er kunnen bijvoorbeeld workshops georganiseerd worden over autonomie, ontspanningstechnieken, persoonlijke herstel of veerkracht. 

Gezonde werk-privébalans aanmoedigen

Wanneer werk en privé niet gescheiden is en medewerkers moeilijk afstand kunnen nemen van hun werk, kunnen ze daar ongemerkt veel stress van krijgen. De HR-afdeling kan een gezonde werk-privébalans aanmoedigen door meer flexibiliteit aan te bieden. Zouden medewerkers bijvoorbeeld op afstand kunnen werken? Is parttime werken mogelijk? 

Wat kan HR doen om stress terug te dringen?

Prettige werkcultuur creëren

Het is belangrijk dat medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen op het werk. De HR-afdeling kan bijvoorbeeld gelijkheid en rechtvaardigheid binnen de organisatie bevorderen. Daarnaast kunnen HR-professionals meer communicatie en samenwerking tussen werknemers en managers aanmoedigen en activiteiten organiseren voor meer sociale interactie en teambuilding. 

Feedback aan medewerkers vragen

Ten slotte kan de HR-afdeling om feedback vragen over de stressmanagementmaatregelen. Voldoen de maatregelen aan de verwachtingen van medewerkers? Zijn dit de maatregelen die ze nodig hebben of hebben de medewerkers zelf enkele suggesties? Wanneer medewerkers zich meer bewust zijn van stressfactoren en daar beter mee om leren gaan, zal dat hun fysieke en mentale gezondheid ten goede komen.

Wat voor HR-beleid pakt stress het beste aan?

Veel organisaties hechten veel belang aan een goed verzuimbeleid en doen er alles aan om verzuim te voorkomen. Veel minder organisaties voeren daarentegen een proactief beleid om een te hoge werkdruk en stress te voorkomen. Een proactief beleid wil de problemen voor zijn, bespaart veel onnodige kosten en verbetert de gezondheid van medewerkers.

HR-professionals doen hun best om medewerkers tot aan hun pensioen gezond en gelukkig aan het werk te houden. Om dit doel van duurzame inzetbaarheid te bereiken, is het belangrijk dat de HR-afdeling hun medewerkers goed kent en met ze in gesprek gaat. Wanneer ze hun medewerkers goed kennen, kunnen ze alert zijn op de eerste stressklachten. Wordt er bijvoorbeeld geklaagd over de werkdruk? Wordt er ineens minder gepresteerd of is er meer verzuim? Door dergelijke signalen vroeg te herkennen, kunnen ernstige klachten voorkomen worden.

Kan een goed HR-beleid burn-out en langdurig verzuim voorkomen?

Wanneer HR-professionals een proactief beleid voeren en daarmee een te hoge werkdruk en stress voorkomen, is de kans veel kleiner dat medewerkers burn-out raken. Een goed HR-beleid heeft een grote impact op het welzijn van alle medewerkers. En voorkomen is natuurlijk veel beter dan genezen.

Gratis: Praktische toolkit
voor zakelijke professionals!

Deze toolkit bevat 7 praktische tools:

  • 12 fasen waaraan je een burn-out vroegtijdig herkent
  • Een overzicht van letterlijk alle burn-out symptomen
  • Top-10 met meest gemaakte fouten door leidinggevenden
  • Hulp bij het aanspreken van een overbelaste medewerker
  • Noodhulp wanneer een medewerker toch een burn-out heeft
  • Juist omgaan met een medewerker met een burn-out
  • Een effectief opbouwschema na een burn-out
Praktische toolkit

Krijg direct toegang tot deze omgeving,
speciaal opgezet voor leidinggevenden.

Daarnaast kan het personeelsbeleid stressklachten en burn-outklachten vroegtijdig herkennen en dergelijke klachten snel behandelen. Het is normaal dat medewerkers een lichte mate van stress ervaren op het werk. Maar zodra ze een lange tijd met stressklachten blijven rondlopen en daar niet van herstellen, is er een groter risico op overspannenheid en burn-out.

Tips voor HR-professionals bij stressmanagement 

Stress reduceren op de werkvloer blijft een hele uitdaging voor de HR-afdeling. Maar door een open cultuur te creëren, coaching aan te bieden en persoonlijk leiderschap aan te moedigen, kun je al veel bereiken.

Zorg voor een open cultuur

Je kunt een positieve werkomgeving creëren door een cultuur van waardering, erkenning en open communicatie te scheppen. Maak begrippen als werkdruk, balans, stress en burn-out bespreekbaar. En laat medewerkers weten dat hun inbreng gewaardeerd wordt. Op die manier zullen medewerkers zich meer betrokken voelen en dit zal stress verminderen.

Bied coaching aan

Zijn er medewerkers die nog niet goed met stress lijken om te gaan? Kijk dan naar de mogelijkheid om training aan te bieden. Met behulp van een coach kan er bij medewerkers meer bewustwording ontstaan. Daarnaast leren ze praktische tools en technieken om stress aan te pakken en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Moedig persoonlijk leiderschap aan

Het is belangrijk dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen om zichzelf goed te leren kennen en de symptomen van acute en langdurige stress herkennen en daar goed mee omgaan. Moedig daarom persoonlijk leiderschap aan. Wanneer medewerkers zichzelf goed kennen en zich bewust zijn van hun gedrag en emoties en hun sterke en zwakkere kanten, zullen ze beter met stress kunnen omgaan.

Conclusie: wat kan HR doen om stress terug te dringen? 

HR-afdelingen kunnen een strategische rol spelen in het beheren van stress op de werkplek. HR-professionals kunnen een open cultuur creëren waarin medewerkers zich vrij voelen om zich te uiten en stress en burn-out bespreekbare begrippen zijn.

Daarnaast is het belangrijk dat het HR-beleid stress proactief aanpakt. HR-professionals kunnen hierin slagen door onderzoek te doen en de stressoorzaken te achterhalen. Ze kunnen regelmatig feedback aan medewerkers vragen, coaching aanbieden en persoonlijk leiderschap aanmoedigen.

Hulp bij burn-out en stress

Het verminderen van stress en het herstellen van een burn-out is geen sinecure. Heb je ondersteuning nodig, dan kan je op onze hulp rekenen. Onze coaches zijn allemaal gespecialiseerd in jouw problematiek. Door hun jarenlange ervaring kunnen ze samen met jou werken aan jouw herstel. Van het resultaat van onze 1-op-1 coaching heb jij je leven lang plezier!

Bekijk ons aanbod voor:

Veelgestelde vragen

Duurzame inzetbaarheid houdt in dat je mensen tot aan hun pensioen gezond, gemotiveerd, gelukkig en productief aan het werk wilt houden. HR-professionals kunnen bijdragen aan duurzame inzetbaarheid door een open houding te hebben en goed te luisteren naar medewerkers en hun behoeften te begrijpen.

Voelt je medewerkers zich moe en komt hij mat over? Is hij minder productief en klaagt hij vaker over de werkdruk? Dit kunnen signalen zijn van een dreigende burn-out. Neem lichamelijke klachten en een hoger ziekteverzuim bij je medewerkers daarom altijd serieus.

Het is belangrijk dat leidinggevenden een goede relatie met hun medewerkers hebben. Een goede relatie zorgt namelijk voor een veilig werkklimaat waarin medewerkers met hun leidinggevenden in gesprek durven te gaan over een te hoge werkdruk of gezondheidsklachten. 

Wanneer je plezier in je werk hebt, ben je meer gemotiveerd en bevlogen. Je zult dan minder stress hebben en je minder vaak ziek melden. Bovendien zijn medewerkers die plezier in hun werk hebben ook productiever en hebben een sterker verantwoordelijkheidsgevoel. Het is voor een bedrijf dus erg belangrijk dat medewerkers het naar hun zin hebben op het werk.

Referenties

  1. nos.nl – Werkdruk en prestatiedrang: 1,3 miljoen werknemers met burn-outklachten – gevonden op 10/04/2024
    Link naar pagina op nos.nl

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *