Page content

Wat is compassie?

Compassie is een ander woord voor naastenliefde. Het vermogen om betrokken te zijn bij pijn en verdriet. Je voelt het lijden van een ander aan en je hebt de wens om dit lijden te verlichten.

Compassie is bij ieder mens aanwezig, maar is niet bij iedereen tot bloei gekomen. Omstandigheden als opvoeding, gebeurtenissen, soort van vrienden en omgeving zorgen voor de ontwikkeling van compassie.

Het betekent ook dat je begrip hebt, en vriendelijk blijft. Ook andermans fouten doorziet en iemands gevoel snapt als diegene tegenslagen ondervindt. Als je een compassievol mens bent, begrijp je dat iedereen fouten maakt, iedereen pijn en verdriet ervaart en niemand (inclusief jezelf) niet volmaakt is.

Medelijden?

Er is een verschil tussen medelijden en compassie. Medelijden is ook een gevoel, maar waar compassie aanzet tot handelen, blijft medelijden meer afstandelijk.

Zelfcompassie

Zeker mensen die last hebben van burnout of stress  zijn gebaat bij zelfcompassie. Het houdt in dat je begint bij het begrijpen en inzien van je eigen fouten, emoties en gevoel. Toegeven dat je iets moeilijk vindt, je ergens niet in gaat slagen en sommige dingen gewoon niet kunt.

Je hoort wel eens dat, als je van een ander wilt houden, je eerst van jezelf moet houden. Zo is dat ook met compassie. Als je niet met je eigen tekortkomingen en fouten kunt leven is het lastig om dat wel aan een ander uit te delen. Vaak gaat dat dan op vermogen, wat een hoop energie vreet.

Mensen met burnout en stress zijn gebaat bij hulp bij zelfcompassie 

    Comment Section

    0 reacties op “Wat is compassie?

    Plaats een reactie


    *