Veel leidinggevenden in Nederland zetten zich in om het aantal burn-outgevallen en stressklachten in hun organisatie terug te dringen. Steeds meer werkgevers zien het belang in van burn-outpreventie. Als medewerkers klachten hebben ten gevolge van werkstress wil je zo snel en zo goed mogelijk ingrijpen en je probeert stressklachten te voorkomen.

Maar misschien vraag je je af: Wat kan ik doen voor mijn medewerkers, zodat ze allemaal optimaal functioneren op de werkvloer? In dit artikel lees je meer over wat amplitie voor je organisatie kan betekenen.

toekomst burnout versus amplitie

Curatie, preventie en amplitie

Burnout-preventie komt meestal neer op het voorkomen (preventie) en het behandelen (curatie) van de negatieve gevolgen van werkstress. De wetenschappelijke psychologie heeft namelijk tot op heden vooral aandacht besteed aan de negatieve psychische toestanden wanneer iemand met stress en burn-out te maken heeft. De laatste jaren hebben onderzoekers zich echter meer gericht op de positieve psychologie: op de menselijke kracht en het optimaal functioneren. Dit betekent voor organisaties dat ze zich richten op een positieve werkbeleving en op positieve werkgerelateerde interventies. We gebruiken hier de term ‘amplitie’ voor.

Amplitie is afkomstig van het Latijnse woord ‘amplio’ dat versterken, vergroten en vermeerderen betekent. Het doel van amplitie is het psychisch welbevinden van medewerkers te bevorderen. Je richt je daarbij als leidinggevende op interventies die voorafgaan aan het behandelen en voorkomen van stressklachten. Je bevordert positieve toestanden bij medewerkers, zoals bevlogenheid en je creëert een positieve werksituatie waarin de medewerker zelf kan zorgen voor een goede balans tussen stress en energie.

Het resultaat? Bevlogen, tevreden, productieve en energieke medewerkers. Bovendien zijn deze werkgerelateerde interventies niet alleen gericht op werknemers met een burn-out of stressklachten, maar op alle medewerkers. De reikwijdte van deze positieve benadering is dus veel groter.

Podcast over verzuimpreventie?
Beluister hier de podcast over verzuimpreventie met onze ervaren trainer Roberto.

Bevlogen medewerkers

Een werkgerelateerde interventie waar je aan zou kunnen denken bij amplitie is het bevorderen van het niveau van bevlogenheid van je medewerkers. Een bevlogen medewerker is vitaal, toegewijd en gaat in positieve zin helemaal op in zijn werk. Hij haalt voldoening uit zijn werk en heeft doorzettingsvermogen. Het ziekteverzuimpercentage van bevlogen medewerkers is veel lager dan gemiddeld.

Passie in je werk hebben geeft positieve energie, wat een gunstig effect heeft op je gesteldheid. Het is voor jou als leidinggevende van groot belang dat je medewerkers bevlogen zijn. Als medewerkers gelukkig op de werkvloer zijn, zullen ze zich minder snel ziek melden, bereid zijn extra taken op zich te nemen, sneller voor hun collega’s klaarstaan en productiever zijn. Wat kunnen leidinggevenden en medewerkers doen om meer bevlogen te zijn?

Volgens onderzoek van Else Ouweneel, Wilmar Schaufeli en Pascale Le Blanc zijn er drie manieren om het werkgeluk te vergroten. De interventies zijn onderverdeeld in

  • Gedragsmatige activiteiten
  • Cognitieve activiteiten
  • Motivationele activiteiten
toekomst burnout versus amplitie

Gedragsmatige activiteiten

Gedragsmatige activiteiten beïnvloeden de werkomgeving doordat positief gedrag het sociale en interpersoonlijke klimaat verbetert. Voorbeelden van gedragsmatige activiteiten zijn bijvoorbeeld: vriendelijk zijn, goed nieuws delen en sociale relaties koesteren.

Door vriendelijk te zijn, beïnvloed je je werkomgeving meteen. Jouw positieve gedrag zal het sociale en interpersoonlijke klimaat op de werkvloer verbeteren. Je kunt bijvoorbeeld vriendelijk zin door de deur voor iemand open te houden, positieve feedback te geven of een collega te helpen. Als jij het initiatief neemt in vriendelijk zijn, is de kans groot dat je voorbeeld wordt gevolgd.

Daarnaast kun je goed nieuws delen door behaalde resultaten kenbaar te maken en samen te vieren. Door goed nieuws te delen versterk je de positieve gevoelens en zul je de gebeurtenissen langer herinneren. Met hoe meer mensen je het goede nieuws deelt, des te sterker het positieve effect. Vier het daarom samen als een deadline is gehaald of als er een belangrijke opdracht is binnengehaald. Dat zal niet alleen de bevlogenheid vergroten, maar het komt ook de teamgeest en de werksfeer ten goede.

Ten slotte is het belangrijk om sociale relaties te koesteren. We hebben steun nodig in moeilijke tijden en sociaal contact is ook erg belangrijk om het naar ons zin te hebben op het werk. Maak daarom tijd vrij voor een ander en wees altijd bereid een andere te helpen. Bied een luisterend oor, stel anderen gerust en geef advies en informatie wanneer je dat kunt. Veel studies hebben het belang van sociale relaties voor het welbevinden van medewerkers aangetoond.

toekomst burnout versus amplitie

Cognitieve activiteiten


Bij cognitieve activiteiten kun je denken aan: dankbaarheid uiten, vergeven, zegeningen tellen, optimisme stimuleren en genieten van het leven. Met cognitieve activiteiten beïnvloed je je werkomgeving indirect. Deze activiteiten helpen je een positiever beeld van de werkomgeving te creëren, doordat je je concentreert op de positieve aspecten van het werk.

Dankbaarheid uiten is een manier om een positiever beeld van de werkomgeving te creëren. Bedank daarom altijd je collega’s die je hebben geholpen of schrijf een bedankberichtje per e-mail aan je leidinggevenden die je steun hebben verleent. Als je oprecht je dankbaarheid uit, geef je erkenning aan de bijdragen van anderen en worden negatieve emoties als boosheid, irritatie en cynisme onderdrukt.

Ben je weleens onrechtvaardig behandelt op je werk? Of heeft een collega of leidinggevende je weleens iets gezegd wat je kwetste? Dan komt vergeving om de hoek kijken. Door fouten van een ander door de vingers te zien, kun je negatieve gevoelens omzetten in positieve. Als iemand je iets heeft aangedaan, heb je wellicht de neiging diegene te ontwijken of wraak te nemen. Deze gevoelens kun je omzetten in empathie en toenadering door de persoon in kwestie te vergeven. Vergeven leidt tot minder spanning, stress en vijandigheid. Je zult je beter voelen als je kunt vergeven en je zult de interpersoonlijke relaties versterken.

Wil je dat wij je helpen?

Wij staan voor je klaar met een team van ervaren coaches. Onze coaches zijn actief in heel Nederland. In de afgelopen jaren hebben we duizenden mensen geholpen.

Zegeningen tellen

Een andere manier om je meer op de positieve dingen op het werk te richten, is je zegeningen tellen. Bedenk na iedere werkdag drie positieve ervaringen van de dag en schrijf die op. Je kunt beter negatieve emoties onderdrukken als je je bewust bent van de positieve dingen op het werk. Door je zegeningen te tellen, zul je je dankbaarder voelen, meer zelfvertrouwen krijgen, je eigenwaarde versterken en de relaties op het werk zullen verbeteren.

Zie jij jezelf als een optimistische of een pessimistische medewerker? Optimisme hangt nauw samen met bevlogenheid. Probeer daarom pessimistische gedachten te doorbreken. Je kunt optimisme stimuleren door haalbare doelen te stellen en je ideale zelfbeeld te beschrijven. Als leidinggevende zou je daarnaast je medewerkers kunnen laten nadenken over hun ideale carrièreverloop en een haalbaar plan om daarnaar toe te werken.

En ten slotte: Kun je werken en tegelijkertijd genieten van het leven? Misschien is het tijdens werktijd niet het moment om leuke herinneringen op te halen als je je moet concentreren. Maar er zijn ongetwijfeld wel kleine geluksmomentjes die zich op het werk voordoen waar je van kunt genieten. Geniet je bijvoorbeeld van een lekker kop koffie? Of kun je wellicht tijdens je pauze een kleine wandeling maken of je met je collega’s verheugen op toekomstige positieve gebeurtenissen. En wanneer je een moeilijke klant tevreden hebt gesteld of als je een moeilijke opdracht hebt afgerond, ben je daar dan blij over?

toekomst burnout versus amplitie

Motivationele activiteiten

Motivationele activiteiten zijn activiteiten die bepaalde vaardigheden aanleren, zoals doelen stellen en die nastreven en je weerbaarheid vergroten. Deze activiteiten maken het makkelijker het gewenste levenspad de bewandelen.

Doelen stellen en nastreven is iets dat je kunt leren. Het zal je helpen om beter te functioneren op het werk. Het is daarbij wel belangrijk dat je doelen een weerspiegeling zijn van je eigen motivatie. Bedenk waar je heen wilt en welke stappen je moet nemen om daar te komen. De leidinggevenden binnen een organisatie kunnen hun medewerkers aanmoedigen om concrete doelen te stellen en een bijbehorend stappenplan te maken.

Toon interesse in je medewerkers wanneer je functioneringsgesprekken houdt door naar hun persoonlijke doelen in het werk te vragen. Help je medewerkers hun doelen concreet te formuleren en maak afspraken hoe deze doelen stapsgewijs bereikt kunnen worden.

Je hebt negatieve gebeurtenissen op het werk niet altijd zelf in de hand. Maar je kiest wel zelf hoe je ermee omgaat. Hoe reageer jij? Raak je snel ontmoedigd en zie je het allemaal niet meer zitten? Of lukt het je om je aan te passen en zoek je manieren om ermee om te gaan. Medewerkers kunnen hun weerbaarheid vergroten door bovengenoemde cognitieve activiteiten uit te voeren, zoals optimistischer zijn en het zelfvertrouwen versterken.

Ook de gedragsmatige activiteit, zoals sociale steun bieden, vergroot iemands weerbaarheid. Een leidinggevende kan zijn medewerkers helpen om negatieve situaties te relativeren en oplossingen te bieden.

toekomst burnout versus amplitie

Een interventieprogramma

Veel van de bovengenoemde activiteiten staan met elkaar in verbinding en kunnen elkaars effect versterken. Als je optimistischer bent, ben je ook weerbaarder en je zult optimistischer zijn als je je haalbare doelen stelt. De uitdaging is om de interventies met elkaar te verbinden en een interventieprogramma op te stellen dat gericht is op amplitie.

Met een dergelijk interventieprogramma wordt het psychisch welbevinden van al je medewerkers vergroot. Door je als organisatie in te zetten voor amplitie en daarmee het vergroten van het psychisch welbevinden, zal de noodzaak van interventies rondom curatie en preventie afnemen. Je medewerkers zullen meer bevlogen zijn, het meer naar hun zin hebben op het werk en daardoor minder risico lopen op stressklachten.

Burnoutbegeleiding werkgevers en werknemers

Wie zijn wij?

Meulenberg Training en Coaching ondersteunt, met een team van ervaren trainers, organisaties bij de preventie van stress en het (her)vinden van werkgeluk op de werkvloer. Onze trainingen zijn gericht op leidinggevenden binnen bedrijven. Een burn-out kost de organisatie al snel € 70.000.

Naast het financiële leed is het menselijk leed groot. Niet alleen voor de werknemer maar ook voor naaste collega’s die de klappen op moeten vangen. Voor je het weet zit je in een negatieve vicieuze cirkel.

Wil je een effectieve aanpak voor langdurig verzuim en het vergroten van werkplezier? (in plaats van continue brandjes te blussen). Wil je  je dat we met je meedenken? In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank vind je honderden artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *