Iedere werknemer is uniek. Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat ze allemaal unieke sterke punten hebben. Maar de keerzijde is: dat betekent ook dat ze allemaal unieke zwakke punten hebben. Een interessante combinatie van karakters op de werkvloer kan een goede uitwerking hebben op de productiviteit, maar soms ook juist een averechts effect. Hoe goed ken jij jouw personeel? Hoe kan jouw inzicht in je werknemers je helpen om persoonlijkheidsconflicten te voorkomen of op te lossen? Wat moet je doen om de verschillende karakters te benutten om meer te bereiken? Hoe ga je om met verschillende achtergronden? Hoe motiveer je iedereen op jouw werkvloer? Tijd voor een analyse: Hoe goed ken jij je werknemers?

Verschillende persoonlijkheden

Zoveel mensen, zoveel meningen, maar ook: zoveel persoonlijkheden. De managementwereld heeft altijd veel interesse getoond in verschillende typen werknemers. Het idee is namelijk dat hoe beter je weet welke persoonlijkheden er binnen je bedrijft zijn, hoe beter je ze kunt aansturen. Toch is dat vaak niet makkelijk voor veel leidinggevenden.

Welke persoonlijkheden zie je terug op jouw afdeling? Hieronder vind je een beschrijving van vijf veelvoorkomende karakters. Misschien herken je ze wel. Natuurlijk bestaan er meer karakters, maar het gaat er nu even om: hoe goed ken jij je werknemers? Zou je van elk van hen een profielschets kunnen maken? Als dat niet het geval is, is het tijd om aan de slag te gaan. Begrip voor je werknemers  zal je namelijk helpen een betere manager te zijn en veel problemen op de werkvloer te voorkomen

Persoonlijkheid 1: de aanvoerder

Sommige werknemers zouden het liefst de boel overnemen. Zij houden van invloed en controle over anderen en lijken in de wieg gelegd voor leiderschap. Een natuurlijke aanvoerder van het team. Zo’n werknemer zoekt vaak naar verantwoordelijkheid en promotiemogelijkheden. Kortom: erkenning van anderen, vooral van personen tegen wie hij of zij opkijkt.

Benadering

Je wilt natuurlijk de kracht van een werknemer met zulke eigenschappen benutten. Je wilt niet dat iemands drang naar invloed eindigt in een hanengevecht. Daarom kun je er beter voor zorgen dat hij de mogelijkheid krijgt om zijn bekwaamheid te laten zien. Het zou zonde zijn om zo’n werknemer niet te helpen om door te groeien naar meer verantwoordelijkheid. Gebruik zijn natuurlijke leiderschapskwaliteiten in je voordeel: opleiding en coaching zullen hem niet alleen een persoonlijke boost geven; hij zal daardoor ook snel meer werk op zich kunnen nemen.

Verschillende persoonlijkheden en karakters op de werkvloer

Persoonlijkheid 2: de golden retriever

De golden retriever is een allemansvriend. Hij vindt het het fijnst als iedereen van hem houdt. Dat geeft hem een sterke drive op de werkvloer. Hij heeft de wens om samen te werken, te ondersteunen en betrokken te zijn. Hoe socialer, hoe beter.

Benadering

Laat deze werknemer weten dat je hem vertrouwt, bijvoorbeeld door hem af en toe om zijn mening te vragen over een andere werknemer of een situatie. Hij zal zich het meest op zijn gemak voelen bij een persoonlijke aanpak in plaats van een zakelijke, afstandelijke benadering. Als hij voldoening haalt uit zijn relaties op het werk, zal hij ook meer voldoening uit het werk halen.

Persoonlijkheid 3: de huismus

De huismus vindt het fijn als dingen blijven zoals ze waren, tenminste, als de zaken goed georganiseerd zijn. Duidelijkheid is erg belangrijk voor deze werknemer: Wat is zijn rol? Wat is de routine? Hoe zijn dingen geregeld? Hoe kan hij eventueel carrière maken? Het is belangrijk dat hij dit duidelijk voor ogen heeft.

Benadering

De huismus houdt van goede communicatie. Zorg dat je hem goed op de hoogte houdt van veranderingen binnen de organisatie. Dat zal hem motiveren om goed te blijven werken. Dezelfde nauwkeurige communicatie zal hij op prijs stellen als het gaat om werk dat hij moet doen. Laat hem weten wat er van hem verwacht wordt, koppel terug hoe het gaat en beloon zijn trouwe ondersteuning van tijd tot tijd.

Persoonlijkheid 4: de vrije denker

De vrije denker zoekt naar autonomie. Het liefst zou hij zijn eigen tijd indelen en eigen beslissingen nemen. Meestal is hij meer op zichzelf gericht en minder betrokken bij de groep.

Benadering

Laat deze vrije denker zo veel mogelijk autonoom werken. In de meeste gevallen kan hij dat ook het best. Vermijd vooral micromanagen en gesprekken over regeltjes. Als je met hem de missie en doelstellingen van het bedrijf goed duidelijk maakt, zal hij binnen dat gegeven zijn eigen beslissingen nemen. Natuurlijk zal ook de vrije denker moeten weten waar de grenzen liggen.

Persoonlijkheid 5: de sterspeler

De sterspeler wil graag het gevoel hebben dat hij belangrijk is voor het team. Hij leeft op respect en erkenning en staat graag in de spotlights. Natuurlijk vindt hij het belangrijk dat hij vaak wordt gekozen tot ‘man of the match’, met alle egards van dien: bijvoorbeeld een mooie positie met een mooie titel.

Benadering

Geef je sterspeler de erkenning die hij graag wil, als hij die verdient. Betrek hem bijvoorbeeld bij projecten en geef regelmatige positieve feedback. Praat met hem over carrièredoelen en ambities, zodat hij het gevoel heeft dat hij serieus genomen wordt. Zo geef je hem de bevestiging dat hij belangrijk is voor jou en het team.

Culturele diversiteit: rekening houden met achtergrond

Naast persoonlijkheid kan iemands achtergrond ook een rol spelen. Culturele diversiteit op de werkvloer is iets moois én belangrijks. Op de site van de Rijksoverheid staat dat organisaties en bedrijven betere resultaten behalen als ze mensen van verschillende culturen en etnische achtergronden in dienst hebben.

Het is altijd belangrijk om een sfeer te creëren waarbij iedereen zich prettig en op zijn gemak voelt. Jij als manager bekleedt hierin weer een belangrijke rol. Je hebt een voorbeeldfunctie in hoe je met culturele verschillen omgaat. Iedereen moet zich erkend voelen in zijn of haar cultuur. Dat er overeenkomsten zijn, verschillen zijn en dat die verschillen gelden als een verrijking. Je werknemers moeten snappen dat iedereen gelijke kansen krijgt binnen het bedrijf.

Als culturele verschillen niet erkend worden, kunnen er makkelijk conflicten ontstaan. Als er aandacht en erkenning is voor verschillen, zullen jij en je bedrijf daar de voordelen van ervaren.

Meedenksessie aanvragen

Meedenksessie werkgevers

In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Meedenksessie aanvragen

PS: je bent niks verplicht, de eerste kennismaking is altijd vrijblijvend.

Voordelen van mensgericht managen

Minder persoonlijkheidsconflicten

Het is logisch dat verschillende persoonlijkheden kunnen leiden tot conflicten. Zulke ruzies zijn vaak kinderachtig van aard. Het lijken vaak meer zandbakgevechten: kinderen die ruziemaken over een schepje. Of een kinderachtig potje ‘welles – nietes’. De schijnbare, uiterlijke redenen voor ruzie zijn meestal onbeduidend. Maar de achterliggende problematiek is groter en ingewikkelder: botsende persoonlijkheden. Verschillende karakters die zich niet serieus genomen voelen. Werknemer die gefrustreerd of niet gelukkig zijn op de bedrijfsvloer en dat afreageren op elkaar.

Het is de kunst om als leidinggevende te weten welke karakters op jouw afdeling rondlopen en daar rekening mee te houden. Als je dat doet, voorkom je frustraties, jaloezie, te sterke onderlinge competitiegeest en andere potentiële oorzaken van conflicten.

Minder ziekteverzuim

Veel ziekteverzuim is stressgerelateerd. Wat zijn veelvoorkomende stressfactoren op de werkvloer? Onder andere conflicten met collega’s, onduidelijkheid over het werk en te veel werk. Dat zijn allemaal factoren waar jij als manager in hoge mate invloed op hebt. Als het jou lukt om voor een prettige sfeer te zorgen, verlaagt dat de druk en daarmee de kans op ziekteverzuim.

Verschillende persoonlijkheden en karakters op de werkvloer

Meer motivatie

Werknemers die de aandacht en benadering krijgen die ze nodig hebben, zijn gemotiveerder. Motivatie is de sleutel tot duurzame inzetbaarheid. Iemand die gemotiveerd is, werkt met meer plezier. Daardoor is hij productiever en doet hij met liefde een stap extra. Jij als manager hebt veel invloed op iemands motivatie. Soms wordt gedacht dat loon de enige motivatie is. Maar er is meer dan geld. Je hebt als manager heel wat tools om iedereen op je afdeling te motiveren: door een persoonlijke aanpak.

Meer teamspirit

Werknemers die ontevreden zijn, voelen zich om de een of andere reden tekortgedaan of niet begrepen. Die ontevredenheid werkt in de hand dat je werknemers minder hun best doen en onderling elkaar minder gunnen. Het omgekeerde is ook waar: als ze wél tevreden en gemotiveerd zijn, hebben ze meer redenen om samen te werken en elkaars sterke punten te waarderen. Jouw managementstijl kan die teamspirit aanwakkeren.

Leer je werknemers kennen: waar te beginnen?

Er zijn natuurlijk meer soorten werknemers dan in dit artikel besproken zijn. Geen enkele lijst is compleet. Maar dat hoeft ook niet. Het gaat erom dat je ervoor gaat zitten om je werknemers in grote lijnen te definiëren. Dat hoeft niet van een afstand. Dat kan ook door regelmatig gesprekjes met ze te voeren. Bepaal zelf of een formele of informele setting hiervoor het meest geschikt is.

Je kunt er ook voor kiezen wat bedrijfstijd op te offeren voor een gezamenlijke persoonlijkheidstest. Zo’n test kan meerdere voordelen hebben: je werknemers leren zichzelf kennen, ze leren elkaar kennen, jij leert ze kennen en de teamspirit wordt versterkt. Wellicht een goede investering in een productiever, duurzamer team.

Een persoonlijke aanpak werkt

Leidinggevenden klagen vaak dat ze het niet voor elkaar krijgen om de neuzen binnen het bedrijf dezelfde kant op te krijgen. In de meerderheid van de gevallen heeft dit te maken met een te eenzijdige managementstijl. Verdiep je in je werknemers: wie is op jouw afdelingen een aanvoerder, golden retriever, huismus, vrije denker of sterspeler? Personaliseer vervolgens je benadering per werknemer en merk zelf dat deze aanpak echt helpt om meer saamhorigheid en productiviteit te bereiken.

Burnoutbegeleiding werkgevers en werknemers

Wie zijn wij?

Meulenberg Training en Coaching ondersteunt, met een team van ervaren trainers, organisaties bij de preventie van stress en het (her)vinden van werkgeluk op de werkvloer. Onze trainingen zijn gericht op leidinggevenden binnen bedrijven. Een burn-out kost de organisatie al snel € 70.000.

Naast het financiële leed is het menselijk leed groot. Niet alleen voor de werknemer maar ook voor naaste collega’s die de klappen op moeten vangen. Voor je het weet zit je in een negatieve vicieuze cirkel.

Wil je een effectieve aanpak voor langdurig verzuim en het vergroten van werkplezier? (in plaats van continue brandjes te blussen). Wil je  je dat we met je meedenken? In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank vind je honderden artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *