Verantwoordelijk voor al je medewerkers: Ben jij zo’n hard werkende leidinggevende, die de verantwoordelijkheid van de hele afdeling op zich neemt? Je bent super gedreven en hebt echt hart voor de zaak. Al jaren lang draai jij mee in de hoogste versnelling, en dat heeft je veel gebracht.

Je voelt je verantwoordelijk voor al je medewerkers. En dat is op zich niet gek. Het resultaat wat zij behalen is afhankelijk van jouw inspanningen. Dagelijks wordt je geleefd door een volstromende mailbox en volle agenda. En dan moet je ook nog alle vragen van je medewerkers beantwoorden.

Jij voelt je verantwoordelijk voor het oplossen van alle problemen die zich op jouw afdeling voordoen. Ze komen er tenslotte mee bij jou, dus jij lost het op.

Dit kan soms echt een dagtaak zijn, waardoor je niet meer toekomt aan de andere, vaak belangrijkere, agendapunten voor die dag.

Waarom neem jij alle verantwoordelijkheid op je?

Leidinggevende zijn betekent veel verantwoordelijkheid. Maar dat wil niet zeggen dat jij al het werk op je schouders hoeft te nemen. Medewerkers zijn nog steeds zelf verantwoordelijk voor hun eigen resultaten.

“Maar mijn medewerkers nemen geen verantwoordelijkheid, dus moet ik het doen.”

Als jij zo naar je medewerkers kijkt is het tijd voor verandering. Jij kunt niet altijd al het werk op je blijven nemen. Daarvoor heb je een heel team aan werknemers onder je. Door te sturen op verantwoordelijkheid geeft je de medewerkers hun eigen verantwoordelijkheden. Je geeft ze de ruimte om hun werk naar eigen inzicht in te richten. Ze zullen er zelf voor moeten zorgen dat er resultaten bereikt worden.

Het voor iedereen goed willen doen is niet vol te houden

Zolang jij alle verantwoordelijkheid bij je werknemers weg blijft halen zal er niets veranderen. Je medewerkers voelen zich niet aansprakelijk en betrokken bij het project, of het bedrijf. Ze zijn het niet gewend, want jij geeft ze er de ruimte niet voor.

Jij lost altijd alle problemen op. Dus waarom zouden ze zelf naar een oplossing gaan zoeken? Als er zich een probleem voordoet hebben ze jou toch.

Je bedoelingen zijn goed. Jij wilt het iedereen naar de zin maken door ze optimaal te faciliteren. Maar juist dit gedrag staat het succes van je werknemers, en jezelf, in de weg.

Daarnaast levert het je onnodig veel stress op. Continue problemen oplossen vergt veel energie. Energie die je beter in andere zaken had kunnen steken. Steeds op een hoog stressniveau blijven presteren is niet vol te houden. En ook niet gezond. Blijf je te lang op deze manier doorgaan dan ligt een burn-out op de loer.

Leidinggevende verantwoordelijk voor medewerkers en werknemers

Leg de verantwoordelijkheid bij je medewerkers

In plaats van je medewerkers afhankelijk te maken van jou, leg je de verantwoordelijkheid bij hen neer. Hiermee krijg je per direct de beschikking over een geweldig potentieel. Iets wat je al jaren onbenut hebt gelaten, door zelf veel uit de handen van je medewerkers te halen.

Je zult ontdekken dat je medewerkers veel meer kunnen dan je had gedacht. Heel veel dingen kunnen ze zelf oplossen, daar hebben ze jou niet meer voor nodig. En dat scheelt je tijd. Waardoor op ook je eigen potentieel optimaal kunt gaan inzetten.

Door je medewerkers aansprakelijk te houden voor hun eigen werkzaamheden stel jij je op als leider. Je kunt nu echt het verschil gaan maken als leidinggevende. Waardoor je iets toe kunt voegen, in plaats van alleen maar brandjes blussen.

Hoe maak je deze omslag?

Leg steeds wat meer verantwoordelijkheid bij je medewerkers neer, in plaats van het zelf te doen. Er komt steeds wat meer ruimte voor jezelf, om te doen waar jij als leidinggevende verantwoordelijk voor bent. Daarmee vergroot je de impact en toegevoegde waarde die jij in deze positie hebt.

En ook niet geheel onbelangrijk. Deze manier van werken is ook voor je medewerkers veel prettiger. Ze worden meer betrokken bij het werk en zullen dit met meer plezier uitvoeren. Ze kunnen groeien, en dat komt hun persoonlijke ontwikkeling ten goede. Je zult zien dat ze beter gaan presteren omdat ze nu hun volle potentieel kunnen benutten.

Medewerkers verantwoordelijk maken, in de praktijk

Je hebt al jaren zo gewerkt. Je wilt wel anders, maar hoe pak je dat aan? Je bent het zelf niet gewend. En ook je medewerkers zullen gek op staan te kijken als ze opeens zelf dingen moeten gaan oplossen.

Het zal stap voor stap moeten groeien.

Geef medewerkers je vertrouwen

Vertrouwen is een belangrijk punt. Een hele belangrijke taak voer je misschien liever zelf uit, omdat je bang bent dat je team het niet doet zoals jij het wilt. Als jij erop kunt vertrouwen dat taken goed uitgevoerd worden laat je ze met een gerust hart over aan je medewerkers.

Maar voor je dit vertrouwen kunt opbouwen zal je eerst taken moeten uitbesteden. Vertrouwen moet groeien, en dat kan alleen door te ervaren wat er gebeurt wanneer je niet alles zelf doet.

Verdeel zoveel mogelijk taken over je medewerkers. Daarbij let je uiteraard goed op het kennis- en ervaringsniveau van elke werknemer. Verdeel niet alleen de taken maar leg ook de problemen en bevoegdheden bij je werknemers. Daarmee vergroot je de betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Ze zullen sneller dingen zelf oppakken, omdat dit bij hun taken hoort.

Leidinggevende verantwoordelijk voor medewerkers en werknemers

Creëer zelfsturende teams

Nu je de taken bij je werknemers hebt neergelegd heb jij vooral een sturende functie. Je houdt ze verantwoordelijk voor de resultaten die behaald worden. Daarmee is je aandacht vooral doelgericht en kijk je naar het resultaat, het uitvoeren van de processen zelf laat je over aan de werknemers.

Ontstaat er een probleem, waar ze niet uitkomen, dan kunnen ze daarmee bij jou terecht. Maar jij lost het niet meer op, want dan zou je de verantwoordelijkheid weer terugnemen.

Door vragen te stellen, en goed door te vragen, kom je er vaak achter dat je medewerkers allang weten wat er nodig is, en hoe ze weer verder moeten.

Als leidinggevende heb je ook een ondersteunende functie. Daarmee zal je werknemers een nog grotere verantwoordelijkheid kunnen geven. Het aanbieden van opleidingen, coaching en andere faciliteiten bieden handvatten om problemen die ontstaan de baas te blijven en werknemers te laten groeien binnen het bedrijf.

Door zelfsturende teams te creëren stimuleer je intensieve samenwerking tussen collega’s. Ze profiteren van elkaars sterke punten, waardoor ze samen betere resultaten behalen. Een team is samen verantwoordelijk voor het resultaat en zal ook met elkaar problemen aanpakken. Door team niet te groot te maken blijven de lijnen kort en alle teamleden persoonlijk betrokken.

Meedenksessie aanvragen

Meedenksessie werkgevers

In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Meedenksessie aanvragen

PS: je bent niks verplicht, de eerste kennismaking is altijd vrijblijvend.

Vind balans in je sturing

Goed sturen op verantwoordelijkheid vraagt een goede balans. Vind de juiste balans tussen kaders, grenzen en resultaten, en het geven van ruimte door delegeren en loslaten.

Sta daarbij vooral open voor je werknemers. Laat je eigen oordeel buiten het gesprek. Anders kan je onbedoeld jouw oplossing erin mengen waardoor je medewerker geen kans meer krijgt met zijn of haar creatieve idee te komen. Dan ben jij weer hard aan het werk in plaats van deze taak bij je medewerker te laten.

Focus op wat je ziet gebeuren op de werkvloer en wat je hoort van je werknemer, en baseer daar je vragen op.

Punten die bij jouw sturing horen:

  • Duidelijke visie overbrengen naar je werknemers
  • Kaders aangeven waarbinnen ze de vrijheid hebben
  • Voortgang en resultaten monitoren
  • Aandacht geven aan wat er in de uitvoering speelt

Punten die bij de zelforganisatie van je medewerkers horen:

  • Ruimte voor eigen initiatieven
  • Eigen verantwoordelijkheid nemen
  • Zicht houden op eigen resultaten
  • Klant- en resultaatgericht werken
Leidinggevende verantwoordelijk voor medewerkers en werknemers

Fouten maken mag

Ieder mens maakt fouten, jij ook. Het is helemaal niet erg als je medewerkers soms fouten maken. Hoe ze het oplossen is veel belangrijker. Als je eenmaal die verantwoordelijkheid bij je werknemers hebt neergelegd, geef ze dan ook de ruimte om fouten te maken. Het zijn leermomenten. Door hun fouten toe te geven en te herstellen leren ze belangrijke lessen die ze meenemen in komende projecten.

Pas op voor de valkuil en denk niet bij een fout “ik los het zelf wel weer op”. Geef je medewerkers de ruimte om het zelf op te pakken en weer recht te zetten. Daardoor groeit het vertrouwen nog verder. En kan jij er gerust op zijn dat eventuele fouten ook weer netjes hersteld worden.

Geef je medewerkers een uitdaging

Elke stap voorkauwen is een manier om je werknemers aan het werk te zetten. Maar denk je dat ze hun werk dan met plezier doen? Elke medewerker heeft zijn of haar persoonlijke kwaliteiten, iedereen is ergens anders goed in en zal taken op een andere manier uitvoeren. Voor jou is vooral het resultaat belangrijk. Geef daarom je medewerkers de ruimte om zelf te bepalen op welke manier zij hun werkzaamheden uitvoeren.

Jij hoeft alleen maar duidelijk te zijn in wat je van ze verwacht en wanneer dit klaar moet zijn. Hoe ze dit resultaat bereiken mogen ze zelf bepalen. Hiermee krijgen je werknemers de verantwoordelijkheid om het resultaat te bereiken op een manier die bij hen past. Daarmee verhoog je de energie op de werkvloer, want ieder individu zal werken op de manier die voor hun effectief is en ze energie geeft.

Het resultaat is meer gemotiveerde werknemers, die betrokken zijn bij hun taken en het bedrijf, en hun werk met veel meer plezier uitvoeren.

Word jij de ideale leidinggevende?

Ben jij klaar om de omslag te maken van alles controlerende ‘baas’ naar waardeverhogende leidinggevende? Door bovenstaande tips toe te passen zal je echt waarde gaan toevoegen aan je teams, en de organisatie als geheel. Je geeft je medewerkers vertrouwen waaroor ze groeien in hun werk. En dat voelt goed. Niet alleen voor jou, maar ook zeker voor je werknemers.

Je stelt voornamelijk vragen in plaats van continue oplossingen te verzinnen. Fouten maken mag en daar ben je open in. Werknemers voelen zich daardoor vrijer om eens iets nieuws te proberen, waardoor de resultaten mogelijk nog beter uitpakken dan verwacht.

Onder jouw leiding zal elke medewerker optimaal bijdragen aan het uiteindelijke doel. Ze maken gebruik van hun eigen sterke punten om zo echt een verschil te maken binnen de organisatie. Het werk blijft leuk en uitdagend. Je medewerkers krijgen er energie van waardoor een (tijdelijk) hogere werkdruk ook beter te dragen is.

Leidinggevende verantwoordelijk voor medewerkers en werknemers

Waarom is sturen op verantwoordelijkheid zo belangrijk?

Je werknemers aansprakelijk stellen voor hun eigen werkzaamheden zorgt voor meer betrokkenheid en motivatie om goede resultaten te leveren. Het zorg voor meer verbondenheid binnen het bedrijf.

Dit is een werkwijze die vroeger niet gewoon was. Toen was leidinggeven vooral gericht op efficiëntie, beheersing en controle. Het werk werd door de leidinggevende opgeknipt in kleine delen, die de werknemers routinematig uitvoerden. Er was weinig tot geen ruimte voor eigen inbreng.

De gedacht in die tijd was dat medewerkers ongedisciplineerd en ongemotiveerd waren. De hoofdtaak van een manager was het controleren van de medewerkers.

Tegenwoordig zijn medewerkers veel meer betrokken bij de organisatie. Ook leven we in een snel veranderende tijd. Organisaties moeten flexibel zijn om zich voortdurend aan te passen aan de wensen van hun klanten. Medewerkers moeten zich daarin wel creatief en probleemoplossend op kunnen stellen.

Zelfsturing, verantwoordelijkheid en initiatiefkracht zijn noodzakelijk in moderne organisaties.

Geef medewerkers verantwoordelijkheid, maar overvraag ze niet

Binnen organisaties wordt op allerlei manieren gezocht naar vormen om medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven. We zijn bijna op zoek naar ondernemerschap op de werkvloer. Medewerkers worden gestimuleerd hun talenten te gebruiken en zich binnen het bedrijf door te ontwikkelen.

Tot op zekere hoogte is dit goed voor je werknemers. Ze voelen zich gewaardeerd, en uitdagend werk houdt ze scherp en gemotiveerd. Maar zodra je ze gaat overvragen gaat het mis. Een te hoge werkdruk zorgt ervoor dat werknemers de grip verliezen. Ze worden overspoeld door werk en zien geen manier meer om alle taken goed uit te voeren.

Lange dagen met energie vretende klussen laten het energieniveau van je werknemers drastisch dalen. Langzaamaan krijgen ze lichamelijke klachten, ze zijn sneller geïrriteerd en kunnen niet veel meer hebben. Dan komt er een duidelijke verhoging in het ziekteverzuim.

En dan ‘opeens’ zit er eentje thuis met een burn-out. De collega’s nemen zijn of haar taken over, en krijgen het daardoor nog drukker. Ook zij krijgen het steeds zwaarder waardoor de kans op meerdere burn-outs met de dag groeit.

En als een werknemers eenmaal thuiszit is deze niet zomaar weer terug op de werkvloer. Een burn-out kan wel een hersteltijd van 2 jaar hebben. Dat wil je natuurlijk voorkomen.

Gratis e-book:
zo herken je
een burn-out
(Inclusief checklist)

Voorkom dat je energiereserves definitief leeg raken en je in een ernstige burn-out belandt met alle gevolgen van dien. Met dit e-book leer je de symptomen tijdig herkennen.

e-book-symptomen-burnout

Sommige medewerkers zijn extra gevoelig voor burn-out

Juist de werknemers met een groot verantwoordelijkheidsgevoel zijn gevoeliger voor een burn-out. Net als wat jij voorheen deed, willen ze zoveel mogelijk taken zelf doen. En doet zich een probleem voor, dan zullen zij er alles aan doen om deze op te lossen.

Bij deze werknemers is het extra belangrijk om ze goed in de gaten te houden. Nemen ze niet teveel hooi op hun vork? Met het vroegtijdig herkennen van burn-out signalen kan je voorkomen dat werknemers langdurig thuis komen te zitten. Maar dat is niet altijd even makkelijk. Leidinggevende verantwoordelijk voor medewerkers en werknemers

Burn-out herkennen en ingrijpen, voor beter leiderschap

Als leidinggevende ben je ook verantwoordelijk voor het welzijn van je medewerkers. Een werknemer die goed in zijn vel zit zal beter presteren, en dat is wat je wilt.

Dus als het gaat om welzijn en werkplezier is het zeker aan te raden “het voor iedereen goed te willen doen”.

Maar hoe doe je dat precies?

Ga preventief aan de slag, voor gezonde medewerkers

Om jou te helpen hebben we een gratis toolkit samengesteld. Hierin ontdek je de 12 fasen waar je een burn-out vroegtijdig aan kunt herkennen. Maar ook een lijst met letterlijk alle burn-out symptomen die je tegen kunt komen. Elk mens is verschillend en zal daardoor stress anders uiten. De symptomen kennen en herkennen geeft je handvatten om sneller in te grijpen, wanneer dat nodig is.

Ook zetten we de 10 meest gemaakte fouten door leidinggevende op een rij. Zodat jij die niet meer hoeft te maken. Jij leert efficiënter in te spelen op nieuw situaties, waardoor je een betere leider wordt.

Het aanspreken van een overbelaste medewerker kan knap lastig zijn. De emoties lopen al snel hoog op, waardoor dingen heel anders aankomen dan jij ze bedoeld. Wij weten waar je mee te maken hebt en geven je tips zodat het aanspreken van een overbelaste medewerker makkelijker wordt.

Heb je al één of meerdere medewerkers die burn-out zijn geraakt? Dan bieden we met deze toolkit noodhulp, voor het juist omgaan met deze persoon.

Zo krijg jij grip op burn-out en kan je het ziekteverzuim verkorten of zelfs voorkomen.

Burnoutbegeleiding werkgevers en werknemers

Wie zijn wij?

Meulenberg Training en Coaching ondersteunt, met een team van ervaren trainers, organisaties bij de preventie van stress en het (her)vinden van werkgeluk op de werkvloer. Onze trainingen zijn gericht op leidinggevenden binnen bedrijven. Een burn-out kost de organisatie al snel € 70.000.

Naast het financiële leed is het menselijk leed groot. Niet alleen voor de werknemer maar ook voor naaste collega’s die de klappen op moeten vangen. Voor je het weet zit je in een negatieve vicieuze cirkel.

Wil je een effectieve aanpak voor langdurig verzuim en het vergroten van werkplezier? (in plaats van continue brandjes te blussen). Wil je  je dat we met je meedenken? In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank vind je honderden artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *