Conflicten of ruzie op het werk: Een goede werksfeer zorgt ervoor dat mensen graag hun werk uitoefenen. Dit kan onrechtstreeks leiden tot een hogere productiviteit. Maar vaak zijn er ook meningsverschillen tussen werknemers onderling of met een leidinggevende. In bepaalde gevallen kan de uitkomst positief zijn voor beide partijen en bijgevolg ook voor het bedrijf. Door naar elkaars meningen te luisteren kunnen we nieuwe inzichten krijgen en bepaalde veranderingen doorvoeren. Maar wanneer deze partijen niet meer naar elkaar willen luisteren en we dus niet tot een consensus kunnen komen, spreken we van een conflict.

Zo kan een conflict hanteren knap lastig zijn. In dit artikel helpen we je met het oplossen van een conflict, en hoe je in een conflict rustig bij jezelf kunt blijven.

Veel conflicten op het werk met collega’s of met een leidinggevende, leiden tot een burn-out.

Lees in ons gratis E-book alle symptomen van een burn-out

Wat is een conflict?

Conflicten ontstaan wanneer mensen niet meer naar elkaar luisteren omdat hun ideeën, inzichten, waarden of persoonlijkheden botsen. Vaak willen ze hun mening doordrijven en staan ze niet meer open voor suggesties van anderen. Dit heeft ook een impact op onder andere de werksfeer binnen het team, afdeling ed. Wanneer dit conflict blijft slepen zal het leiden tot demotivatie en bestaat de kans dat je je opdrachten minder grondig gaat uitvoeren.

Conflicten kunnen echter ontstaan op verschillende niveaus binnen een bedrijf. In de volgende alinea’s gaan we dieper in op mogelijke niveaus van conflicten.

Lees ook over boosheid

Ruzie met een collega
White couple having an argument

Ruzie met collega’s

In projectteams kan het soms voorvallen dat teamleden een meningsverschil hebben over bijvoorbeeld de aanpak of strategie. In bepaalde gevallen kan dit escaleren en kunnen emoties de bovenhand nemen. Om deze situaties op te lossen kan je naar jezelf kijken, of een beroep doen op een leidinggevende.

De rol van jezelf in een conflictsituatie

Het erkennen en oplossen van een conflict begint vaak bij jezelf. Het is bijvoorbeeld niet zinvol om het probleem te gaan ontkennen en bijgevolg ook je collega te gaan mijden. Wacht dus zeker niet af en probeer het gesprek met de tegenpartij aan te gaan op een respectvolle en constructieve manier. De eerste stap nemen in dergelijke situaties wordt door velen gezien als een teken van zwakte. Het is echter net het omgekeerde en een teken van volwassenheid en respect dat jij degene bent die de eerste stap durft te nemen.

Allereerst moet je proberen de oorzaak van het conflict te achterhalen, ondanks dat dit soms moeilijk is. Daarnaast moet je eerlijk zijn ten opzichte van jezelf en de tegenpartij. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat jouw gedrag heeft geleidt tot de escalatie van het conflict. Dit toegeven kan voor sommige personen moeilijk zijn, maar is wel een grote stap in de goede richting.

Vervolgens is het belangrijk om de oorzaak van het conflict te achterhalen en hierover te reflecteren. In veel gevallen kan het niet vervullen van opdrachten of opdrachten slecht uitvoeren tot een opéénstapeling van frustraties leiden. Communiceer daarom duidelijk en open met de tegenpartij om eventuele misvattingen te vermijden. In bepaalde gevallen is het echter niet mogelijk een conflict gezamenlijk op te lossen en is er nood aan een tussenpersoon. Veelal zal de leidinggevende zich opstellen als neutrale partij om mee tot een consensus te komen. Hierover wordt er in de volgende alinea’s meer gezegd.

Lees ook over dicht bij jezelf blijven

Heb je veel stress als gevolg van conflicten?

Wil je de stress beheersen en zo dichter bij jezelf blijven?

Lees hier: coaching in stresssituaties

De rol van de leidinggevende in het oplossen van een conflict

Het is de taak van de leidinggevende om ervoor te zorgen dat dergelijke meningsverschillen niet escaleren. Allereerst moet er een gesprek plaatsvinden tussen de verschillende partijen waarbij er wordt gezocht naar een oplossing. De leidinggevende kan hier als een soort onafhankelijke tussenpersoon optreden die veelal als klankbord fungeert en samen met de partijen tot een consensus komt (conflictbemiddeling).

In bepaalde gevallen zal de leidinggevende ervoor kiezen om te beginnen met een individueel gesprek om de situatie te kunnen schetsen. Daarnaast krijgt hij ook het verhaal langs beide kanten te horen en kunnen werknemers eventuele frustraties uiten zonder dat het conflict verergert. Deze individuele gesprekken zijn een goed startpunt van waaruit de leidinggevende ook kritische vragen kan stellen aan de werknemer. Zo is het belangrijk dat een werknemer reflecteert over datgene wat hij fout heeft gedaan in een bepaald conflict. Op die manier kan er een bepaalde bereidheid worden gecreëerd die belangrijk is voor het oplossen van het conflict.

Na de individuele gesprekken en een gezamenlijk gesprek, is het belangrijk om tot een bepaalde consensus te komen. Zo kan de leidinggevende de partijen stimuleren om samen tot een oplossing te komen. Wanneer dit proces is afgerond, is het aangeraden dat er een follow-up gebeurd door de leidinggevende.

Conflicten met je leidinggevende

Daar waar je conflicten kunt hebben met je collega’s, is het ook mogelijk dat je dit ervaart met je leidinggevende. Ook hier is het belangrijk om dit conflict op te lossen zodoende beide partijen met elkaar kunnen blijven werken. Er kunnen een aantal oorzaken zijn dat je in een conflict met je leidinggevende terechtkomt.

Ten eerste kan de leidinggevende zorgen voor een slechte communicatie met zijn medewerkers. Hierdoor kunnen opdrachten verkeerd begrepen worden en kunnen er eventuele frustraties ontstaan. Daarnaast kan de leidinggevende niet voldoende open staan voor feedback en suggesties gegeven door zijn medewerkers. Wanneer in de omgekeerde richting er wel feedback en suggesties worden gegeven, kan er een conflict ontstaan vanuit de medewerkers naar hun leidinggevende toe.

Vervolgens kunnen sommige medewerkers er niet tegen wanneer een leidinggevende persoon geen of onvoldoende aandacht geeft aan zijn directe medewerkers. Wanneer medewerkers hier dan feedback op geven en deze niet aanvaard wordt, bestaat het risico dat dit uitdraait in een conflict. Tot slot kunnen ook meningsverschillen tussen een medewerker en een leidinggevende uitdraaien in een conflict. Wanneer beide partijen sterke karakters hebben en hun eigen belang niet opzij wensen te zetten, kan dit leiden tot een escalatie.

Lees ook: Carriere en burnout

Omgaan met een conflict
Two men with arrows and running in opposite directions

Conflict oplossen

Hoe moet je nu omgaan met conflicten? In de vorige alinea’s zijn er reeds verschillende stappen aangehaald om een conflict op te lossen vanuit de verschillende standpunten. In onderstaande alinea’s wordt er kort in gegaan op bepaalde mogelijke conflictoplossingen met bijbehorend voor- en nadeel.

Aanpassen

Ten eerste moeten we ons aanpassen, waarbij we onze eigen belangen opzij durven te zetten. Hiermee bouw je krediet op en ga je de vrede met de tegenpartij bewaren. Het zegt ook veel over je persoonlijkheid dat je bereidt bent je belangen opzij te zetten. Je moet echter wel opletten dat je niet zomaar akkoord gaat met iets waar je het eigenlijk niet akkoord mee bent. Dit kan leiden tot opgekropte frustratie en ontgoocheling en kan op lange termijn nefast zijn.

Vermijden

Een conflict kan je ook vermijden door de tegenpartij simpelweg geen aandacht te geven. Hierdoor ga je er geen, voor jou, onnodige energie in steken en blijft de relatie met je collega zoals ervoor. Het risico bestaat echter dat frustraties zich opstapelen en in een latere fase wel geuit worden.

Vechten

Wanneer je deze strategie gaat toepassen, zal je jouw belangen vooropstellen en hier niet van willen afwijken. Je zal hardnekkig volhouden om kost wat kost dit conflict te winnen. Je gaat opzoek gaan naar sterke (tegen)argumenten en probeert eventuele zwakheden van de tegenpartij uit te buiten. Bij het toepassen van deze strategie bestaat de kans dat je gelijk krijgt. Daarentegen is het echter nefast voor een latere samenwerking met de tegenpartij.

Samenwerken

Deze oplossing wordt veelal gebruikt bij conflicthanteringen zonder tussenpersoon. Alle partijen durven de hand in eigen boezem te steken en opzoek te gaan naar de beste consensus voor het conflict. Naar elkaar luisteren en begrip tonen voor elkaars mening zijn hierbij belangrijk. Door samen te werken kan je je band met de tegenpartij versterken, wat positief is voor eventuele volgende opdrachten. De tijd die je hierin moet steken kan op lange termijn voor alle partijen rendabel zijn.

Onderhandelen

Een laatste oplossing, deze wordt veelal gebruikt door tussenpersonen, is het onderhandelen met beide partijen. Bij deze strategie houden beide partijen grotendeels wel vast aan hun eigen belangen, maar kunnen ze op een structurele manier toch tot een gedeelde oplossing komen. Wanneer de onderhandelingen gebeuren door een tussenpersoon gaat dit veelal snel vooruit.

Conflicten komen bijna dagelijks voor in het bedrijfsleven, enerzijds tussen collega’s onderling en anderzijds tussen een medewerker en een leidinggevende. Een conflict kan positieve zaken voor je organisatie betekenen, doordat er op een andere en vaak kritische manier, naar zaken wordt gekeken. Maar wanneer conflicten niet worden opgelost kan dit een negatieve impact hebben voor het bedrijf en de werknemers.

Een verslechterende werksfeer zal ertoe leiden dat medewerkers minder gemotiveerd zijn om bepaalde opdrachten uit te voeren. Op termijn kan dit de productiviteit van een organisatie doen dalen. Daarom is het belangrijk om conflicten meteen aan te pakken en deze op een structurele manier op te lossen.

Een burn-out als gevolg van conflicten?

Je bent niet de eerste en ook niet de enige!

Bekijk voor effectieve coaching: Begeleiding bij een burn-out

Gerelateerde artikelen

Hulp bij burn-out en stress

Het verminderen van stress en het herstellen van een burn-out is geen sinecure. Heb je ondersteuning nodig, dan kan je op onze hulp rekenen. Onze coaches zijn allemaal gespecialiseerd in jouw problematiek. Door hun jarenlange ervaring kunnen ze samen met jou werken aan jouw herstel. Van het resultaat van onze 1-op-1 coaching heb jij je leven lang plezier!

Bekijk ons aanbod voor:

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *