Coachen van een werknemer: Als werkgever ben je ongetwijfeld begaan met het welzijn van jouw werknemers. Je wilt graag dat jouw mensen zich goed voelen in hun job en dat is één van de eigenschappen van een goede leider. Het is echter in de praktijk lang niet altijd even makkelijk om hier op de juiste manier mee om te gaan, hoe goed de bedoelingen ook zijn.

Medewerkers die tijdelijk uitvallen omwille van stress of burn out vormen op verschillende vlakken een hinder op het bedrijf, niet alleen financieel maar ook operationeel. De symptomen tijdig herkennen en ingrijpen is dus de boodschap.

Menselijk kapitaal is één van de drijfveren van een bedrijf en een goede zorg hiervoor zal het bedrijf in alle aspecten ten goede komen.

Omgaan met stress bij een medewerker

Hoewel stress een negatieve bijklank heeft, hoeft dit lang niet altijd het geval te zijn. Een gezonde dosis stress kan geen kwaad, integendeel, het brengt soms de productiviteit naar een hoger niveau en wakkert de creativiteit aan. Pas als stress in overmatige mate aanwezig is en de medewerker er hinder van ondervindt in het functioneren, dient er aandacht aan gegeven te worden om erger te voorkomen.

Een medewerker die gebukt gaat onder stress, het heeft niet alleen een invloed op de medewerker zelf, maar ook op zijn omgeving. De medewerker zal zich niet goed in zijn vel voelen en hoogstwaarschijnlijk tijdelijk uitvallen, de andere medewerkers zullen moeten instaan voor het verdelen van de werklast en jij zal moeten instaan voor de kosten van het ziekteverzuim. Redenen te over dus om niet te aarzelen en onmiddellijk actie te ondernemen op een positieve en constructieve manier.

Stress herkennen

Stress kan zich zowel op fysiek als psychisch vlak uiten. De mate waarin bepaalde klachten wel of niet aanwezig zijn, is heel verschillend van persoon tot persoon.

Fysieke klachten kunnen zijn slaapproblemen, moeite met eten, hartkloppingen, pijn en spanning. Op psychisch vlak worden vaak klachten als prikkelbaar zijn, emotionele buien en een laag zelfvertrouwen genoemd.

De symptomen op zich zullen vaak aanleiding geven tot een verminderde prestatie. Dit omdat men zich minder kan concentreren, omdat men minder makkelijk beslissingen zal kunnen en durven nemen, omdat men constant piekert.

Ervaar je bovenstaande symptomen bij één van jouw medewerkers? Wees waakzaam en ga de dialoog aan. Het zal voor de medewerker in kwestie al een eerste stap zijn als hij begrip en empathie ondervindt van zijn leidinggevende. Hij of zij hoeft er nu immers niet meer alleen voor te staan en weet dat hulp klaarstaat.

Zie ook: Stress herkennen bij werknemers. Waar moet je op letten?

Coaching en begeleiding

Een open dialoog is aangewezen in geval je tekenen van overmatige stress ziet bij een medewerker. En toegegeven, dit is niet eenvoudig. Je moet het juiste moment uitkiezen hiervoor, moet de juiste woorden vinden en moet goed voorbereid zijn. Zijn deze voorwaarden vervuld, zal het voor de medewerker vaak een opluchting betekenen dat jij ziet dat het hem of haar even te veel is en dat je ervoor openstaat om een gesprek aan te gaan. In het andere geval riskeer je op een soort muur te botsen en kan het gesprek helemaal de verkeerde richting uitgaan.

Maak het onderwerp bespreekbaar en peil bij de medewerker naar de aanleiding van zijn overmatig stressgevoel. Samen kunnen jullie dan zoeken naar en werken aan een oplossing die zowel voor het bedrijf als voor de medewerker haalbaar en aanvaardbaar is. Een gevoel van erkenning en waardering zal in de meeste gevallen de medewerker motiveren mee te werken aan een plan van aanpak.

Coachen van een werknemer met stress of burn out

Omgaan met burn out bij een medewerker

Steeds meer mensen hebben te kampen met burn out en vallen hierdoor voor enige tijd uit. Ze hebben te lang de grens van overmatige stress ondergaan tot hun lichaam zelf een halt toeroept aan de situatie. Onterecht wordt vaak gedacht dat burn out voorkomt bij medewerkers die niet gemotiveerd zijn, het tegendeel is echter waar. Burn out is typisch voor medewerkers die van zichzelf het uiterste verlangen binnen hun job en die op een bepaald moment bezwijken onder die druk die ze zichzelf opleggen.

Begrip, empathie, begeleiding en coaching zijn van cruciaal belang om de vicieuze cirkel te doorbreken. Het zal zorgen voor een minder lange uitval en voor een optimalere re-integratie binnen het bedrijf, al dan niet in dezelfde functie.

Burn out herkennen

Burn out mag men zeer letterlijk nemen, de medewerker voelt zich helemaal opgebrand. Het werk wordt als een last ervaren en zij vinden nog moeilijk de motivatie om zich in te zetten. Waar deze medewerker voorheen vaak de eerste was om bepaalde taken op zich te nemen, zal hij of zij die nu eerder aan zich laten voorbijgaan. Wanneer de signalen noch door de medewerker, noch door zijn omgeving tijdig opgemerkt worden, zal een uitval onvermijdelijk zijn. En dit is op zich ook niet verkeerd, het geeft de medewerker in de eerste plaats de kans om terug rust te vinden en biedt ook mogelijkheden om de oorzaken aan te pakken en te werken aan herstel en re-integratie.

Fysieke klachten van burn out kunnen zijn een gebrek een eetlust, slaapproblemen, aanhoudende hoofdpijn, maagklachten en dergelijke meer.

Psychisch kan men een gebrek aan concentratie, een gebrek aan motivatie, negatieve gevoelens en gedachten en een neerslachtig gevoel ervaren.

Zie ook: Collega met burn-out: vroegtijdig herkennen en ermee omgaan

Meedenksessie aanvragen

Meedenksessie werkgevers

In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Meedenksessie aanvragen

PS: je bent niks verplicht, de eerste kennismaking is altijd vrijblijvend.

Coaching en begeleiding

Openheid en empathie zijn hier zeker aan te raden. Niettegenstaande het voor jou als werkgever een moeilijke situatie is als een werknemer uitvalt zal de re-integratie bevorderd worden als de medewerker zich begrepen voelt. Geef jouw medewerker de tijd om tot rust te komen, maar verlies hem daarbij niet uit het oog. Bel eens, stuur een kaartje, ga eens langs, het maakt de medewerker duidelijk dat je begaan bent en bereid bent om naar een passende oplossing te zoeken.

Die oplossing zal in eerste instantie liggen in het opsporen van de oorzaak die tot de burn out geleid heeft. Bespreek dit samen en kijk naar mogelijke alternatieven. Presteert de medewerker beter binnen een andere dienst? Is een aangepaste werkplanning een oplossing? Is een herverdeling van taken aangewezen? Iedere optie die voor beide partijen werkbaar en aanvaardbaar is, kan leiden tot een vlottere en snellere re-integratie die zowel voor jou als voor de medewerker voldoening bieden.

Geef zeker ook aan de medewerker aan dat je begaan bent en tot een oplossing wil komen. Mensen die met burn out kampen hebben een laag zelfbeeld en het gevoel dat zij niet voldoen aan de gestelde eisen. Zij zullen zichzelf en hun prestaties neer beneden halen en daar kan jij een cruciale rol in spelen om die negatieve cirkel te doorbreken.

Re-integratie

Ook wanneer de medewerker terug aan het werk gaat, is het belangrijk de situatie te blijven opvolgen. Dit enerzijds om te vermijden dat er terug een uitval zou zijn en anderzijds om het gevoel van eigenwaarde van de medewerker te bevorderen. Hij of zij zal zich gewaardeerd voelen en weet ook dat jij bereid bent te luisteren. Probeer ook het contact tussen jezelf en de hulpverlener te onderhouden, die heeft een meer duidelijk beeld over de huidige toestand en kan jou hier ook in bijstaan.

Zie ook: Een werknemer met burnout goed laten re-integreren

Coachen van een werknemer met stress of burn out

Vraag raad aan een professional

Als werkgever is het jouw doel om het bedrijf te runnen binnen verschillende domeinen, en hoewel people management en de zorg voor medewerkers die door een mindere periode gaan hier zeker bij horen, is het niet jouw hoofdactiviteit en ben je hiervoor vaak ook niet of niet voldoende opgeleid.

Wanneer je het vermoeden hebt dat een van de medewerkers met stress of burn out te kampen heeft, doe je er goed aan de hulp van een professional op dat gebied in te schakelen. Die heeft de kennis en knowhow in huis om uw medewerker(s) intensief te begeleiden en coachen en hen de tools aan te reiken om het gestelde probleem aan te pakken en hun werkzaamheden te hervatten.

Een eerste stap in een effectieve begeleiding is steeds het opsporen van de oorzaken. Een oorzaak is er altijd, ze is evenwel niet altijd even voor de hand liggend. Van hieruit kan dan verder gewerkt worden aan een oplossing waarbij de coach handvaten aanreikt die de medewerker dan zelf kan gaan inzetten met he oog op de re-integratie binnen het bedrijf. Open communicatie, respect en vertrouwen vormen de rode draad doorheen de coaching.

De medewerker leert signalen te herkennen

Niet alleen het huidig probleem van stress of burn out wordt aangepakt, de medewerker leert ook zelf de signalen herkennen en leert om op een assertieve en open manier erover te communiceren en grenzen aan te geven. Die manier van werken zorgt ervoor dat de huidige situatie geen hinderpaal meer vormt voor een verdere toekomst van de medewerker binnen het bedrijf en dat signalen kunnen opgepikt worden voor een uitval onvermijdelijk is.

Aan de werkgever worden tips en tools aangereikt om te leren omgaan met medewerkers die problemen ondervinden als gevolg van stress en burn out. Alle partijen zijn winnaars bij een goede en professionele begeleiding en zullen er op termijn voordeel uithalen.

Burnoutbegeleiding werkgevers en werknemers

Wie zijn wij?

Meulenberg Training en Coaching ondersteunt, met een team van ervaren trainers, organisaties bij de preventie van stress en het (her)vinden van werkgeluk op de werkvloer. Onze trainingen zijn gericht op leidinggevenden binnen bedrijven. Een burn-out kost de organisatie al snel € 70.000.

Naast het financiële leed is het menselijk leed groot. Niet alleen voor de werknemer maar ook voor naaste collega’s die de klappen op moeten vangen. Voor je het weet zit je in een negatieve vicieuze cirkel.

Wil je een effectieve aanpak voor langdurig verzuim en het vergroten van werkplezier? (in plaats van continue brandjes te blussen). Wil je  je dat we met je meedenken? In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank vind je honderden artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *