Jaloezie op de werkvloer kan je team flink verstoren. Jaloerse collega’s verdelen je team in kampen die niet meer soepel met elkaar samen kunnen werken. Afgunst staat groei in de weg en ook het werkplezier gaat er niet op vooruit.

Jaloezie op de werkvloer komt vaak vanuit onzekerheid. Werknemers proberen zelf beter uit de verf te komen door anderen naar beneden te halen. Voorkom dat jaloezie omslaat in contraproductief gedrag. Gebruik de tips in deze blog om jaloerse collega’s te voorkomen.

Hoe ontstaat jaloezie op de werkvloer?

Om jaloezie op de werkvloer goed aan te pakken is het belangrijk dat je weet waar het vandaan komt. Het zijn niet altijd grote dingen waar het op misloopt. Collega’s onderling vallen vaak over kleine dingen, waar niet altijd even makkelijk de vinger op te leggen is.

Een collega kan vinden dat iemand anders het beter doet, leuker is, altijd de leukere klussen krijgt, de beste ideeën aanbrengt of dat de promoties altijd naar iemand anders gaan, behalve naar hen. Dit kan een reden zijn om aan jezelf te werken. Als een werknemer wordt gemotiveerd om hierdoor zelf te groeien is er niet zoveel aan de hand.

Maar het kan op een gegeven moment gaan steken. Zij willen ook meer verdienen, meer complimentjes of die vaardigheden bezitten die de ander heeft. Ze zien nog maar één uitweg en dat is die ander net zo klein maken als zij zichzelf voelen.

Waar komt die jaloezie vandaan?

Jaloezie gaat eigenlijk niet over die ander. Het wijst er eerder op dat iemand niet tevreden is over zichzelf. Het heeft dus geen nut om de twee collega’s, waartussen het niet botert, bij elkaar te zetten voor een goed gesprek. Het is juist de jaloerse collega waar je op zoek moet gaan naar het probleem.

Wat is het waar hij of zij zich zo druk om maakt? Er is iets wat de ander kan of doet dat ze steekt. Iets wat ze zelf ook graag zouden willen kunnen of doen. Dat geeft ze een onprettig gevoel en dat projecteren ze op de ander. Ze geven eigenlijk de ander de schuld van hun eigen tekortkomingen.

Deze negatieve gevoelens kunnen heel ver gaan. Het kan een echte strijd worden. Er worden roddels rondgestrooid, er ontstaan conflicten, de ander wordt genegeerd of de prestaties worden naar beneden gehaald of zelfs gesaboteerd. Hier schiet natuurlijk niemand iets mee op en de werksfeer wordt erdoor verpest. Samenwerking en groei binnen het team is ver te zoeken. De hoogste tijd dat je hier als leidinggevende ingrijpt.

Jaloezie en afgunst op de werkvloer

Leer je werknemers omgaan met afgunst en jaloezie

Afgunst en jaloezie op de werkvloer kost je op een gegeven moment geld. Een beetje jaloezie af en toe kan zorgen voor onderlinge concurrentie en het verbeteren van prestaties, maar zodra het de resultaten gaat belemmeren is het tijd om in te grijpen. Hoe leer je werknemers om te gaan met afgunst en jaloezie op de werkvloer?

De belangrijkste stap is stoppen met zichzelf met anderen te vergelijken. Jaloezie komt vaak uit onzekerheid en een gebrek aan zelfvertrouwen. Door je als leidinggevende te richten op de talenten en competenties van je werknemers laat je zien dat iedereen een belangrijke taak heeft binnen het bedrijf. Laten zien dat iedereen zijn eigen kwaliteiten en successen heeft. Al is het dan misschien op een ander vlak.

Onderzoeken wijzen uit dat mensen die positief naar zichzelf kunnen kijken ook positiever naar anderen kijken. Door van elkaars kwaliteiten te profiteren kun je samen iets moois neerzetten. Dat is niet alleen goed voor je eigen groei, maar ook voor die van de organisatie.

Gebruik deze 10 tips om beter om te kunnen gaan met jaloezie en afgunst binnen het team:

1. Laat je niet meeslepen in een negatieve sfeer

Jaloerse collega’s komen wellicht bij jou hun beklag doen over de collega waar ze jaloers op zijn. Natuurlijk zeggen ze dit niet met zoveel woorden, maar ze proberen hem of haar naar beneden te halen met roddels, verhalen en andere negativiteit. Laat je hier niet in meeslepen. Let in dit soort gesprekken goed op of je de achterliggende oorzaak kunt vinden bij de klagende werknemers. Wat is het precies dat hem dwarszit?

Het kan ook zijn dat je werknemers achter je rug om negatief over jou praten. Accepteer dat hoge bomen veel wind vangen, het hoort bij je functie. Jij moet ervoor zorgen dat de doelen behaald worden en daarbij kun je niet altijd iedereen te vriend houden. Door erboven te gaan staan laat je zien dat jij geschikt bent voor deze functie en effectief om kunt gaan met negativiteit.

2. Ieder zijn eigen talent

Zoals al eerder gezegd komt jaloezie vaak voort uit een gebrek aan zelfvertrouwen. Werknemers gaan zichzelf vergelijken met anderen en ontdekken daarbij hun eigen minpunten. Ze ergeren zich hieraan en dit veroorzaakt jaloezie en uiteindelijk zelfs afgunst.

Vaak gaat het hier om appels met peren vergelijken, want de collega voert waarschijnlijk hele andere taken uit en krijgt daar ook een heel andere feedback op. Heerst er jaloezie op de werkvloer? Zorg er dan voor dat iedere werknemer zijn of haar eigen takengebieden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgen.

Zo wordt het makkelijker om zichzelf los van de collega te zien, zowel als persoon als qua functie. Leg eventueel uit waarom bepaalde werknemers die specifieke functie hebben. Als iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid heeft, zal de onderlinge concurrentie verdwijnen. Er komt ruimte om kennis uit te wisselen en samen te werken en groeien.

Jaloezie en afgunst op de werkvloer

3. Heldere doelen voorkomen jaloezie

Wil je dat je team samenwerkt? Stel dan heldere doelen voor het team als geheel en per teamlid afzonderlijk. Maak afspraken over wie welk deel van de klus oppakt. Hou je hierbij puur aan de feiten. Ga niet in op meningen of gevoelens over ‘wie iets beter kan’. Zodra je verzandt in meningen zal je team meer bezig zijn met over elkaar praten dan met elkaar.

Als leidinggevende stel je de doelen, op een heldere manier. De uitvoering van de werkzaamheden laat je bij je werknemers. Je meet alleen de voortgang en het resultaat. Je kunt bijsturen waar nodig en geeft je werknemers op deze manier voldoende verantwoordelijkheid, waardoor hun werkplezier verhoogd wordt

4. Verhoog het werkplezier

De ene werknemer is het zonnetje in huis, de ander ziet alles wat zwaarder in. Werkplezier is voor alle werknemers belangrijk. Want hoe beter ze in hun vel zitten, hoe makkelijker en flexibeler ze zich aan allerlei situaties kunnen aanpassen.

Er zijn werknemers die zich oververantwoordelijk gedragen, ze zullen zich al snel ergeren aan collega’s die er in hun ogen de kantjes vanaf lopen. Conflicten kunnen op allerlei manieren ontstaan. Voor jou als leidinggevende is het belangrijk dat je op tijd ingrijpt, voordat frustraties, irritaties en jaloezie de boventoon gaan voeren.

Jaloerse collega’s zullen elkaar nauwlettend in de gaten houden. Wordt alles wel eerlijk verdeeld? Als hij opslag krijgt, moet ik dat ook krijgen. Budget is eindig, maar middelen zoals kennis zijn er in overvloed. Biedt werknemers een cursus aan om zichzelf te ontwikkelen en breder inzetbaar te worden. Ze voelen zich hierdoor waarschijnlijk nog meer gewaardeerd dan met een loonsverhoging.

Wees ook vooral niet zuinig met complimenten geven op de werkvloer. Je kunt voor iedereen complimenten bedenken, ook voor die werknemer met minder in het oog springende kwaliteiten.

5. Neem de tijd voor je werknemers

Alles wat je aandacht geeft groeit, zo ook je werknemers. Persoonlijke aandacht motiveert ze om op een positieve manier aan het werk te gaan. Ieder mens heeft de behoefte om gezien en gehoord te worden. Neem daarom de tijd voor je werknemers.

Vaak worden de meest opvallende werknemers volop geprezen. Ze springen het meest in het oog, omdat ze regelmatig het voortouw nemen. Maar vergeet niet om de harde werkers net zo hard te prijzen. Ze voeren het werk in stilte uit en zouden daardoor gemakkelijk vergeten kunnen worden.

Let erop dat je zelf niet teveel naar bepaalde werknemers toetrekt. Het kan zijn dat je bepaalde eigenschappen erg waardeert, maar iedereen in je team is even belangrijk. Voorkom dus subtiele signalen dat je bepaalde werknemers voortrekt ten opzichte van anderen.

Jaloezie en afgunst op de werkvloer

6. Doe niet mee met roddels

Luisteren naar roddels maakt je net zo zwak als de rommelaar zelf. Begint een werknemers in een gesprek over allerlei collega’s te roddelen, kap dit dan meteen af. Het laatste dat je wilt, is een dubbele agenda en een onveilige en ineffectieve werkcultuur.

In plaats van te roddelen over een ander bedenkt 2 of 3 goede eigenschappen van deze persoon. En wil je tip 4 meteen in de praktijk brengen? Loop dan naar deze werknemer toe en geef hem of haar een compliment.

Als het gesprek gaat over de samenwerking tussen een teamlid en zijn collega’s, stuurt het gesprek dan zo dat het vooral draait om het gedrag van dit teamlid en niet zozeer over zijn of haar collega’s. Door de focus op de werknemer in kwestie te houden kom je sneller tot de kern. Waarom kan hij of zij bepaald gedrag van anderen niet hanteren? En wat zou er moeten veranderen om dit in de toekomst beter te laten verlopen?

7. Maak gebruik van kwaliteiten

Iedere werknemer heeft zijn of haar eigen kwaliteiten. Er is niets zo fijn als doen waar je goed in bent. Door gebruik te maken van de kwaliteiten die bij je werknemers passen zullen ze met een veel positiever gevoel aan het werk zijn.

En positief ingestelde werknemers zullen minder snel jaloers zijn op hun collega’s. Zeker als ze werk doen waarin ze kunnen laten zien waar ze goed in zijn. Het goed afstemmen van de werkzaamheden op je werknemers is dus erg belangrijk. Laat alle teamleden hun sterke punten benutten.

8. Geef zelf het goede voorbeeld

Als leidinggevende heb je een voorbeeldpositie. Laat zien hoe je wilt dat collega’s met elkaar omgaan door het zelf ook zo te doen. Laat iedereen zijn of haar verhaal doen en luister, zonder onderbrekingen, open en eerlijk. Probeer meningen en gevoelens altijd te onderbouwen met feiten, zo praat je over het proces en niet zozeer over een persoon.

Geef iedereen evenveel kansen. Help je werknemers door ze te faciliteren en te helpen zichzelf te ontwikkelen. Pakt een werknemer deze kansen duidelijk aan dan beloon je hem of haar met meer verantwoordelijkheid en vertrouwen. Als je op zo’n duidelijke en heldere manier leidinggeeft zullen andere werknemers gemotiveerder zijn om ook hun kansen te pakken. Je hebt namelijk duidelijk laten zien wat ze moeten doen om hetzelfde succes te bereiken.

9. Vier jullie successen

Zonder de inzet van je werknemers zullen de doelen niet behaald worden. Natuurlijk presteert het team onder jouw leiding, maar zonder hen had je die successen niet behaald. Vier daarom jullie successen samen in plaats van zelf met de eer te gaan strijken.

Betrek het hele team hierbij. Iedereen heeft een grote of kleinere bijdrage geleverd aan het behalen van de doelen. Je kunt sommige werknemers extra aandacht geven en belonen voor hun inzet, maar pas hier wel mee op. Als dit altijd dezelfde werknemers zijn kan het een negatief effect hebben op de rest van het team. Het mooiste is als je steeds een andere werknemer in het zonnetje kunt zetten.

10. Hardnekkige jaloerse collega

Soms zit er een hardnekkige jaloerse collega tussen die niet voor rede vatbaar is. Wat je ook probeert, het lijkt niet te werken. Hem of haar erop aanspreken en de situatie bespreken lijkt niet te helpen. Ondanks dat je deze werknemer meerdere malen met de neus op de feiten hebt gedrukt, de situatie wordt er niet beter op.

Heb je echt al meerdere malen tevergeefs geprobeerd deze werknemer positief in het team te zetten dan is het geen kwestie van niet kunnen, maar van niet willen. En als iemand niet wil, dan kun je daar weinig aan doen. Vraag jezelf af of je deze werknemer nog langer in het team wilt houden. Het is zonde als je hele team beïnvloed wordt door de negativiteit van één persoon.

Wellicht is er binnen het bedrijf een plek waar deze werknemer beter op zijn of haar plek is. Een hardnekkige jaloerse collega is geen aanwinst voor je team en ben je beter kwijt dan rijk. Bepaalde mensen kunnen alle energie uit een team wegzuigen, een jaloers type is er daar één van.

Jaloezie en afgunst op de werkvloer

Stop jaloezie op de werkvloer

Een beetje, gezonde jaloezie op de werkvloer kan geen kwaad, maar het moet niet teveel worden. Heb je er één of meerdere in je team die altijd vinden dat het gras bij de buren groener is, dan wordt het al snel een probleem. Zelfs wanneer ze iets geweldigs overkomt vinden ze nog dat iemand anders het beter voor elkaar heeft.

Hun geluk komt nooit van binnenuit en ze zullen zichzelf altijd met anderen blijven vergelijken. Deze types kunnen de prestaties van je hele team naar beneden halen. Hun negativiteit werkt aanstekelijk en voor je het weet loopt je hele team te klagen. Dat is niet de werksfeer die je wilt zien.

Jaloezie kan verstrekkende gevolgen hebben

De negatieve sfeer die jaloezie op de werkvloer met zich meebrengt kan verstrekkende gevolgen hebben. Het team loopt niet lekker meer, er ontstaat een hogere werkdruk doordat werkzaamheden niet effectief worden opgepakt. In het ergste geval worden prestaties zelfs gesaboteerd door de jaloerse werknemer. Daarom wil je afgunst en jaloezie zo snel mogelijk van de werkvloer verwijderen.

Wil je jouw team weer optimaal laten presteren en kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Kijk dan eens naar onze training “Optimaliseren teams”, om je team weer maximaal te laten presteren. Je leert hier onder andere het optimaal inzetten van de kwaliteiten binnen je team.

Wil je dat wij je helpen?

Wij staan voor je klaar met een team van ervaren coaches. Onze coaches zijn actief in heel Nederland. In de afgelopen jaren hebben we duizenden mensen geholpen.

Burnoutbegeleiding werkgevers en werknemers

Wie zijn wij?

Meulenberg Training en Coaching ondersteunt, met een team van ervaren trainers, organisaties bij de preventie van stress en het (her)vinden van werkgeluk op de werkvloer. Onze trainingen zijn gericht op leidinggevenden binnen bedrijven. Een burn-out kost de organisatie al snel € 70.000.

Naast het financiële leed is het menselijk leed groot. Niet alleen voor de werknemer maar ook voor naaste collega’s die de klappen op moeten vangen. Voor je het weet zit je in een negatieve vicieuze cirkel.

Wil je een effectieve aanpak voor langdurig verzuim en het vergroten van werkplezier? (in plaats van continue brandjes te blussen). Wil je  je dat we met je meedenken? In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank vind je honderden artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *