Zeg je bevlogenheid, dan denk je misschien aan een ondernemer die passie heeft voor zijn vak. Hij is trots op zijn product en weet er alles over te vertellen. Bevlogenheid geeft hem een drive waardoor hij meer bereikt. Diezelfde drive zie je het liefst ook bij je medewerkers.

Toch is slechts 25% van de werknemers in Nederland bevlogen. Waarom is bevlogenheid belangrijk voor je werknemers en hoe creëer je als organisatie een klimaat waarbinnen bevlogenheid ruimte krijgt?

Wat is bevlogenheid?

Volgens van Dale is bevlogen: geestdriftig, geïnspireerd of bezield. Een bevlogen werknemer is een werknemer die zich emotioneel betrokken en verbonden voelt bij de organisatie en haar doelen. Sterker nog, hij voelt toewijding.

Hij werkt met inspiratie, bezieling, motivatie en inzet. Hij is intrinsiek gemotiveerd om het beste te geven en is ervan overtuigd dat hij dat ook kan leveren. Dat geeft hem een tevreden gevoel, juist omdat hij plezier ervaart in zijn werk.

Wat is bevlogenheid niet?

Bevlogenheid is niet synoniem aan bijvoorbeeld betrokkenheid. Het is ook niet hetzelfde als tevredenheid, geluk, inspiratie en hard werken. Bevlogenheid brengt al die begrippen samen.

Een voorbeeld: Laurens werkt als vertegenwoordiger voor een groot installatiebedrijf. Hij voelt zich verantwoordelijk voor zijn afdeling. Hij heeft een lange staat van dienst, en als er iemand betrokken is bij zijn bedrijf, dan is hij het. Hij haalt ook de grootste orders binnen en heeft de meeste inhoudelijke kennis.

Maar hoe hard hij ook werkt, loopt achter de feiten aan. Hij voelt zich niet begrepen door zijn leidinggevende, hij heeft het idee dat er niet naar hem geluisterd wordt en hij ziet dat er fouten gemaakt worden in de afwikkeling van grote orders. Laurens raakt overbelast en uiteindelijk zit hij thuis met een burn-out.

Laurens zet zich volledig in. Hij heeft passie voor zijn vak. Maar dat betekent niet automatisch dat hij bevlogen is. Het voorbeeld van Laurens laat zien dat bevlogenheid alleen kan bestaan in een klimaat waarbinnen deze eigenschap kan floreren.

Bevlogenheid als middel tegen stress en burn-out van werknemers?

Onbenut potentieel

Het heeft veel voordelen om bevlogen medewerkers te hebben: voor zowel de werkgever als de werknemer. Toch is slecht 25% van de werknemers in Nederland bevlogen. Dat betekent dat bedrijven heel wat potentieel laten liggen. En dat is natuurlijk zonde, want dat is potentieel dat voor het grijpen ligt.

Wat zijn een paar voordelen van bevlogen medewerkers? We zetten 10 voordelen op een rij.

Voordeel 1: Meer inzet

Een bevlogen medewerker is intrinsiek gemotiveerd. Dat draagt bij tot meer inzet. Natuurlijk heeft ook een bevlogen medewerker een aansporing nodig, maar je hoeft hem niet de hele tijd achter de broek te zitten.

Voordeel 2: Meer zelfstandigheid

Een bevlogen medewerker zal zelfstandiger kunnen opereren. Hij weet wat hij doet en hij heeft niet doorlopend sturing nodig. Hij denkt niet binnen de lijntjes, maar handelt naar inzicht.

Voordeel 3: Meer toewijding

Een medewerker die ergens achterstaat, handelt uit overtuiging en zelfs uit liefde. Hij is niet alleen betrokken bij wat het bedrijf doet, hij is toegewijd aan wat hij doet.

Voordeel 4: Effectiever

Een medewerker die weet wat hij doet, is effectiever. Anders dan een werknemer die taken uitvoert omdat het zo moet, zal een bevlogen medewerker werken vanuit begrip. Zijn kunde helpt hem om goede inschattingen te maken en zo effectiever te werken.

Voordeel 5: Klantgerichter

Je kunt alleen iets goed uitleggen als je weet hoe het zit. En je kunt alleen goed iets aanprijzen als je  zelf overtuigd bent van het nut van het product. Een bevlogen medewerker kan klanten beter bedienen en ze precies geven wat ze zoeken.

Voordeel 6: Hogere kwaliteit

Hoe beter je medewerker iets snapt, hoe kleiner de kans dat hij fouten maakt. Dat ga je terugzien in het werk zelf, maar ook in het afhandelen van problemen. De kwaliteit gaat omhoog!

Voordeel 7: Meedenken

Een bevlogen medewerker voelt zich betrokken bij het bedrijf en zal dus willen meedenken. Hij denkt niet: ‘Zij zullen het wel weten, dus ik doe gewoon wat ze vragen.’ Hij heeft kostbare kennis in huis die hij graag inzet voor het bedrijf.

Voordeel 8: Meer werkplezier

Niets is frustrerender dan niet snappen waar je mee bezig bent. Als je precies weet wat je doet en waarom je het doet, geeft dat voldoening en dus werkplezier.

Voordeel 9: Minder langdurig ziekteverzuim

Uit onderzoek blijkt dat niet-bevlogen werknemers eerder thuis blijven als ze zich minder betrokken voelen bij hun werk. Als je met plezier werkt, kost het minder moeite om naar je werk te gaan. Langdurig ziekteverzuim zoals door burn-out kan hiermee in veel gevallen voorkomen worden.

Voordeel 10: Meer voldoening

Als je ‘s avonds thuis bent, wil je natuurlijk het gevoel hebben dat je de dag goed besteed hebt. Een bevlogen medewerker zal eerder dat gevoel hebben. Hij heeft zich namelijk goed ingezet, hij heeft effectief gewerkt, hij heeft kwaliteit geleverd en met plezier gewerkt voor een bedrijf dat hij een warm hart toedraagt. Dat geeft voldoening!

Bevlogenheid als middel tegen stress en burn-out van werknemers?

Bevlogenheid op de agenda van organisaties

Bevlogenheid zou een vast onderdeel moeten zijn van het beleid van elk bedrijf. Deze eigenschap is immers afhankelijk van heel wat factoren, zowel intern als extern. Een medewerker die goed is in zijn werk en houdt van zijn werk, kan namelijk door de organisatie beperkt worden in zijn bevlogenheid.

Hoe? Bijvoorbeeld door een gebrek aan autonomie, door bureaucratie en een verkeerde managementstijl.

Gebrek aan autonomie

Het is belangrijk dat werknemers het gevoel hebben dat ze zelfstandig kunnen werken en niet gemicromanaged worden. Gebrek aan autonomie leidt tot frustraties en is dodelijk voor iemands bevlogenheid. Inzet en inspiratie slaan dan al snel om in ‘ze zoeken het maar uit; ik doe wat ik doe’.

Denk nog eens terug aan het voorbeeld van Laurens. Hij hield van zijn werk, hij wist alles wat er te weten viel over zijn werk. Toch was hij niet bevlogen. Waarom niet? Hij voelde zich niet begrepen en hij had de indruk dat de kwaliteit van de organisatie te wensen over liet.

Dat beperkte hem in zijn vrijheid en plezier. Hij moest zich schikken naar de beslissingen die van bovenaf opgelegd werden en naar de manier waarop andere afdelingen zijn werk verder op zouden pakken. De waardevolle input van je werknemers gaat verloren als ze niet meer meedenken.

Bureaucratie

Veel grote organisaties zijn log en star geworden door een sterke bureaucratische inslag. Deze structuur maakt dat een bedrijf moeilijk kan anticiperen op veranderingen. Dat is niet alleen slecht voor het bedrijf zelf, maar ook voor de medewerkers.

Medewerkers voelen zich niet meer gehoord in een bureaucratisch bedrijf. Elke suggestie belandt ergens in een lijstje en niemand weet of er ooit iets mee gedaan wordt. Dat is ontmoedigend voor het personeel. Maar het is ook funest voor een bedrijf, vooral in een tijd waarin snel schakelen essentieel is om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen.

Verkeerde managementstijl

We zien bij bedrijven een verschuiving in de taakbeschrijving van managers. Voorheen moesten ze vooral coördineren, instrueren en delegeren. Deze ouderwetse invulling van de taak van managers heeft een beperkende uitwerking op de inbreng van werknemers.

Nu is het belangrijker dat managers zelfsturende teams motiveren. Dat geeft medewerkers de ruimte om zelf te bepalen wat nodig is om hun doel als team te bereiken. Elk teamlid benut zijn eigen expertise en specialisme om met elkaar het project tot een succes te maken. Deze benadering is succesvol omdat een manager op deze manier optimaal gebruikmaakt van de kwaliteiten van elk teamlid.

Meedenksessie aanvragen

Meedenksessie werkgevers

In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Meedenksessie aanvragen

PS: je bent niks verplicht, de eerste kennismaking is altijd vrijblijvend.

Cirkel van bevlogenheid

In de onderstaande infographic zie je duidelijk waarom het zinvol is te investeren in bevlogen medewerkers: Minder ziekteverzuim, minder bedrijfsongevallen, meer productiviteit, meer werkgeluk, meer winst, meer creativiteit, minder vertrekkend personeel, meer efficiëntie.

Bevlogenheid als middel tegen stress en burn-out van werknemers?

bron (arbonet)

Bedrijven die inzetten op bevlogenheid

Bedrijven die investeren in bevlogenheid, worden gezien als bedrijven waar je graag voor werkt. Dat heeft positieve effecten voor werknemers en werkgever. Het voordeel voor zulke bedrijven? Het is makkelijker om goed personeel aan te trekken en om betere resultaten te behalen. Twee voorbeelden van zulke bedrijven:

Voorbeeld 1: Google

Volgens Intermediair is Google het beste bedrijf om voor te werken in de categorie ICT. Google zet in op welzijn en ontwikkeling van hun werknemers. Sommige werknemers voelen het bijna als een eer om voor Google te mogen werken: samen met de beste ICT-ers die er zijn. De werknemers van Google worden ambassadeurs waardoor anderen het als een droom zien om bij Google aan de slag te gaan.

Voorbeeld 2: Coolblue

Voor veel online-bedrijven is Coolblue een inspirerend voorbeeld. Coolblue straalt een gelukkig familiegevoel uit. Je wilt er daarom niet alleen je spulletjes kopen, maar je wilt er als jonge volwassene ook graag werken. Wat doet Coolblue om bevlogenheid te bevorderen? ‘Alles voor een glimlach’: niet alleen bij klanten, maar ook bij het personeel.

Bevlogenheid als middel tegen stress en burn-out van werknemers?

Bevlogenheid bevorderen

De vraag die zich opdringt is dan ook: hoe bevorder je bevlogenheid binnen jouw organisatie? Hieronder vind je een aantal punten waar je aan kunt denken.

Groeimogelijkheden

Investeer in de groeimogelijkheden van je werknemers. De meeste werknemers willen zich ontwikkelen, in de richting die ze zelf voor ogen hebben. Dat houdt mensen gemotiveerd en betrokken. Ga dus met je werknemers in gesprek over hun wensen en verwachtingen en stem daar het groeitraject op af.

Geluk

Een werknemer brengt een groot deel van zijn tijd/leven door op zijn werk. Het is daarom belangrijk dat hij zich in die tijd prettig voelt. Dingen als autonomie, het vertrouwen van de leidinggevende, een evenwichtige arbeidsbelasting en een goede werksfeer zijn daarbij cruciaal.

Ambassadeurs

Zorg dat je werknemers ambassadeurs worden voor jouw bedrijf. Maken jouw werknemers uit zichzelf reclame voor hun bedrijf? Praten ze positief over jou als werkgever? Dan zijn ze ambassadeurs. Ze voelen zich onderdeel van een prettige kring mensen. Ze staan achter het bedrijf met zijn visie. Zulke ambassadeurs maken het makkelijker om goed personeel te vinden.

Collegialiteit

Investeer in saamhorigheid en collegialiteit. Goede verstandhoudingen op de werkvloer zorgen voor meer productiviteit. Een stapje extra doen voor elkaar doe je alleen als je elkaar iets gunt en elkaar vertrouwt. Vooral als de druk oploopt, bijvoorbeeld als er een deadline gehaald moet worden, kan een goede band zorgen dat er een topprestatie geleverd wordt.

Band met de manager

Zorg dat je een goede band hebt met je werknemers. Als manager heb je allang niet meer de taak om alles voor je werknemers voor te kauwen. Je zult meer willen inzetten op het motiveren en aansporen van je personeel. Een goede (vertrouwens)band is daarbij essentieel.

Erkenning

Een compliment en erkenning zijn als water en zon voor een plant. Mensen kunnen niet zonder. Een werknemer zei een keer tegen me: ‘Ik had met het team keihard gewerkt om alles af te krijgen. Dat gaf echt een kick. Maar het feit dat de manager ons bedankte en een compliment gaf, betekende het meest voor me. Hij had gezien wat we hadden bereikt.’

Feedback

Geef altijd feedback naar aanleiding van geleverd werk door regelmatig tijd in te plannen om projecten te evalueren. Niets is zo leerzaam als praten over dingen die goed gegaan zijn. Open en positieve gesprekken helpen werknemers om kritisch naar zichzelf te kijken en naar verbetering te zoeken. Het is in zulke sessie makkelijker om een coach te zijn en ook verbeterpunten aan te stippen.

Welzijn

Als je werknemer weet dat zijn welzijn en gezondheid belangrijk zijn voor het bedrijf, voelt hij dat hij als persoon belangrijk is. Inzetten op welzijn brengt ook werkplezier met zich mee. Denk maar aan de kantoren van Google waar je ook kunt fitnessen of gamen. Natuurlijk is dat niet haalbaar voor de meeste bedrijven, maar je kunt altijd het signaal geven dat het welzijn voorop staat.

Selectie nieuwe werknemers

Bevlogenheid wordt makkelijker op het moment dat je werknemer achter de visie van je bedrijf kan staan. Wat motiveert hem? Wat vindt hij belangrijk? Hoe is hij als persoon? Dit soort vragen zijn belangrijk bij de selectie van nieuw personeel. Op die manier is vanaf het begin duidelijk of hij bij de bedrijfscultuur past.

Beloning

Natuurlijk willen werknemers ook erkenning voor hun werk in de vorm van beloning: een marktconform salaris of een bonus. Soms kan het ook gaan om flexibiliteit in hun werktijden of werkplek.

Meedenksessie aanvragen

Meedenksessie werkgevers

In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Meedenksessie aanvragen

PS: je bent niks verplicht, de eerste kennismaking is altijd vrijblijvend.

Inzetten op bevlogenheid

Bevlogenheid is niet iets wat een werknemer toevallig heeft of niet heeft. Er zijn heel veel aspecten die bijdragen tot iemands bevlogenheid. Een organisatie heeft hierin veel invloed en moet dus bekijken wat ze kan doen. Het zou jammer zijn om de het grote potentieel dat veel organisaties hebben, onbenut te laten. Bouw met elkaar aan een klimaat waarin bevlogenheid kan opbloeien!

Burnoutbegeleiding werkgevers en werknemers

Wie zijn wij?

Meulenberg Training en Coaching ondersteunt, met een team van ervaren trainers, organisaties bij de preventie van stress en het (her)vinden van werkgeluk op de werkvloer. Onze trainingen zijn gericht op leidinggevenden binnen bedrijven. Een burn-out kost de organisatie al snel € 70.000.

Naast het financiële leed is het menselijk leed groot. Niet alleen voor de werknemer maar ook voor naaste collega’s die de klappen op moeten vangen. Voor je het weet zit je in een negatieve vicieuze cirkel.

Wil je een effectieve aanpak voor langdurig verzuim en het vergroten van werkplezier? (in plaats van continue brandjes te blussen). Wil je  je dat we met je meedenken? In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank vind je honderden artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Gratis e-book:
zo herken je
een burn-out
(Inclusief checklist)

Voorkom dat je energiereserves definitief leeg raken en je in een ernstige burn-out belandt met alle gevolgen van dien. Met dit e-book leer je de symptomen tijdig herkennen.

e-book-symptomen-burnout

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *