Is EMDR gevaarlijk: Na een traumatische ervaring, welke dan ook, treedt een verwerkingsproces in gang. Er wordt gezocht naar een manier om de gebeurtenis te verwerken, om ze een plaats te geven en om het leven terug op te nemen zoals ervoor. Afhankelijk van persoon tot persoon en van de ernst van die traumatische gebeurtenis loopt die verwerking niet altijd even vlot en dreigt men soms helemaal vast te lopen.

Men gaat anders naar zaken kijken en erover denken, de omgeving merkt een verandering in gedrag op en de persoon zelf voelt zich niet goed in zijn vel. Om te vermijden dat die toestand zich verder gaat escaleren, is behandeling en begeleiding een noodzaak en daar zij verschillende mogelijkheden toe, waaronder EMDR.

Wat is EMDR en wat doet het?

EMDR, voluit Eye Movement Desensitization and Reprocessing, wordt gebruikt als therapie voor mensen die na het ervaren van een traumatische gebeurtenis blijven kampen met de gevolgen ervan. De therapie werd 25 jaar geleden door de Amerikaanse Francine Shapiro [3] voor het eerst uitgeschreven en werd hierna herhaaldelijk verfijnd en verder uitgediept tot een volwaardige therapievorm die vandaag nog steeds veel gebruikt wordt door psychologen en therapeuten.

EMDR bestaat erin om aan de betreffende gebeurtenis terug te denken en daarbij zowel de beelden als de gevoelens van dat moment terug op te roepen. Een eerste keer heeft dit als doel dat de therapeut voldoende informatie krijgt over de gebeurtenis en wat het met de cliënt doet. Daarna zal de gebeurtenis opnieuw opgeroepen worden, maar deze keer krijgt de cliënt door middel van een koptelefoon afwisselend rechts en links afleidende geluiden te horen. De geluiden zorgen ervoor dat de focus zich verlegt en dat de gebeurtenis naar de achtergrond wordt verschoven.

Wat zijn de nadelen van EMDR

Na EMDR komt een rotgevoel bij cliënten soms voor omdat het is alsof de nare gebeurtenis helemaal opnieuw beleefd wordt, met inbegrip van de gevoelens, beelden en omgevingsfactoren van dat bewuste moment. EMDR zal de herinnering aan de gebeurtenis niet wegnemen, maar zal ervoor zorgen dat de gevoelens en emoties minder sterk aanwezig zijn en dat het dagelijks leven en functioneren terug kan opgenomen worden als voor het gebeuren.

Wanneer kan EMDR worden gebruikt?

EMDR wordt in de eerste plaats gebruikt als therapie voor het verwerken van traumatische gebeurtenissen. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan mishandeling, een gewelddadige overval, een verkrachting of een ernstige ziekte. Het is moeilijk dat hier specifieke omstandigheden te noemen omdat iedereen gebeurtenissen op een andere manier ervaart en wat voor iemand een trauma oplevert, zal dat bij iemand anders misschien niet het geval zijn of veel minder. Er bestaat dus niet zoiets als een lijstje met gebeurtenissen die wel of niet in aanmerking komen voor een EMDR behandeling en begeleiding.

Voor wie is EMDR geschikt?

EMDR is geschikt voor mensen die klachten ondervinden na het meemaken van een traumatische ervaring en helpt om het trauma een plaats te geven en een normaal functioneren te bewerkstelligen.

Hoe kunnen wij je helpen?

Wij staan voor je klaar met een team van ervaren coaches. Onze coaches zijn actief in heel Nederland en zeer ervaren in het oplossen van stress en burn-out klachten.

In bepaalde gevallen echter zal EMDR geen of onvoldoende effect hebben. Als de cliënt er niet voor openstaat om de confrontatie met de gebeurtenis aan te gaan, zal de behandeling weinig succes hebben. Hetzelfde geldt voor cliënten die door de tijd heen het trauma volledig hebben verdrongen en geblokkeerd. Het is een vereiste om de gebeurtenis terug te kunnen oproepen om EMDR een kans op slagen te geven. Bij het gebruik van bepaalde medicijnen die gevoelens onderdrukken tenslotte zal EMDR ook minder effectief blijken.

Wat zijn de nadelen van EMDR?

Er zijn enkele nadelen verbonden aan EMDR, hoewel de behandeling op zich geen risico’s inhoudt. Eén van de grootste nadelen is dat de cliënt, omwille van het intens herbeleven van de gebeurtenis, tijdens de behandeling angstige gevoelens kan ervaren die ook na de behandeling nog een tijd blijven hangen. Gemiddeld genomen kan je stellen dat die nieuwe gevoelens en emoties een drietal dagen aanwezig zijn, waarna minder sterk worden en verdwijnen. Het is dan ook van het grootste belang om een gespecialiseerd en ervaren EMDR-therapeut op te zoeken die ook oog heeft voor wat er zich na de behandeling bij de cliënt afspeelt en voor de nodige nazorg instaat.

Is EMDR gevaarlijk?

Is EMDR gevaarlijk? Echte risico’s zijn er aan EMDR niet verbonden, wel de nadelen die hierboven werden aangehaald.

We kunnen niet genoeg het belang onderstrepen van het zoeken naar een ervaren en onderlegde therapeut. De behandeling is vrij intensief en kan hevige emoties oproepen, waardoor het stipt volgen van de opgestelde EMDR protocollen van het grootste belang is. Worden die protocollen niet nauwkeurig gevolgd, dan zijn er risico’s van het opwekken van nieuwe trauma’s met alle gevolgen van dien natuurlijk. Een ervaren therapeut werd opgeleid om zowel de behandeling als de nazorg met de grootste aandacht voor de cliënt uit te voeren en zal tijdig ingrijpen wanneer het lijkt mis te gaan. Op de vraag is EMDR gevaarlijk, is nee het antwoord mits voldaan wordt aan de voorwaarden.

Waar kan ik op letten voor een goed resultaat?

Voor een goed resultaat is het belangrijk dat de cliënt aan de ene kant openstaat voor de behandeling en aan de andere kant bereid is gevoelens te uiten en de gebeurtenis te herbeleven. De cliënt moet overtuigd zijn van zijn wil om de opgelopen trauma’s aan te pakken om ze zo te kunnen verwerken, of toch minstens de hevigste emoties errond aan te pakken en te verminderen. Ook hier weer geldt dat je er voor het beste resultaat op moet letten dat je bij een goed opgeleide en ervaren therapeut aan klopt met de hulpvraag. EMDR die niet uitgevoerd wordt zoals het hoort, zal meer nadelen en risico’s dan voordelen opleveren.

Hulp bij burn-out en stress

Het verminderen van stress en het herstellen van een burn-out is geen sinecure. Heb je ondersteuning nodig, dan kan je op onze hulp rekenen. Onze coaches zijn allemaal gespecialiseerd in jouw problematiek. Door hun jarenlange ervaring kunnen ze samen met jou werken aan jouw herstel. Van het resultaat van onze 1-op-1 coaching heb jij je leven lang plezier!

Bekijk ons aanbod voor:

Veelgestelde vragen

EMDR betekent Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een therapievorm die erop gericht is hulp te bieden aan cliënten die er niet in slagen een traumatische gebeurtenis uit het verleden te verwerken. Het niet verwerken ervan leidt tot klachten die een belemmering op het dagelijks leven vormen en dus een behandeling vereisen. Hoewel EMDR het trauma niet wegneemt, zal het helpen de hevigste emoties en gevoelens erover weg te nemen.

Zitten er risico’s aan EMDR en is EMDR gevaarlijk zijn vragen die cliënten zich stellen voor ze een behandeling opstarten. Gelukkig is EMDR, indien uitgevoerd door een opgeleid en ervaren therapeut, niet gevaarlijk en zijn er geen risico’s aan verbonden. Als nadeel wordt door sommige cliënten aangehaald dat door het oproepen en herbeleven van de gebeurtenis tijdens de behandeling en gedurende de eerste dagen erna angstgevoelens aanwezig zijn.

Voor een EMDR behandeling kan je terecht bij een psycholoog die hiervoor de nodige opleidingen volgde. Het is een onderdeel van het aanbod aan behandelingen die voornamelijk bedoeld zijn voor mensen die leiden aan PTSS of Post Traumatisch Stress Syndroom.

De nadelen van EMDR zijn hoofdzakelijk dat het gaat om een vrij intensieve behandelvorm en dat er tijdens en de dagen na de behandeling sprake kan zijn van angstgevoelens die de kop opsteken. Toch ervaren cliënten die het behandeltraject doorliepen over het algemeen een snelle vermindering van de klachten te wijten aan de traumatische gebeurtenis. De angstgevoelens die opkomen zijn een deel van het verwerkingsproces en verdwijnen al na enkele dagen, waarna cliënten ondervinden dat de klachten waaronder ze te lijden hadden fel verminderd zijn.

Het meemaken van een traumatische gebeurtenis legt een hele druk op iemand. Angsten en paniek kunnen ervoor zorgen dat klachten, zowel fysiek als mentaal, optreden en dat een normaal functioneren verhinderd wordt. EMDR is niet gevaarlijk indien uitgevoerd door een ervaren therapeut en zorgt ervoor dat de ergste gevoelens die gepaard gaan met de gebeurtenis afgevlakt worden en een plaatsje krijgen. Hulp zoeken en aanvaarden is alvast de eerste stap om het trauma te verwerken en terug een normaal functioneren te kunnen opbouwen. Vergeten zal je het nooit, maar EMDR helpt de wonden wat te verzachten en het draaglijker te maken.

Bronnen

 1. RTLNieuws – ‘EMDR-therapie is geen trucje.’ Brigitte terug bij af door klungelende psycholoog – gevonden op 13-04-2022
  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/57101/emdr-therapie-geen-trucje-brigitte-terug-bij-af-door-klungelende
 2. EMDR.nl – Wat is EMDR – gevonden op 13-04-2022
  https://www.emdr.nl/wat-is-emdr
 3. Wikipedia – Francine Shapiro – gevonden op 13-04-2022
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Francine_Shapiro
 4. emdrcentrumnederland.nl – Wanneer werkt EMDR niet? – gevonden op 13-04-2022
  https://www.emdrcentrumnederland.nl/wanneer-werkt-emdr-niet/

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *