Werkstress is een uitdaging waar elke organisatie mee te maken krijgt. Wanneer hier onvoldoende aandacht aan wordt besteed kan het de productiviteit verlagen, het ziekteverzuim verhogen en de algemene werksfeer negatief beïnvloeden. HR professionals staan vaak in de frontlinie als het gaat om het aanpakken van werkstress, maar hoe groot is hun verantwoordelijkheid echt? In dit artikel duiken we in de rol van HR bij het beheren van werkstress en bieden we praktische tips en inzichten om een gezonde en ondersteunende werkomgeving te creëren.

Wat veroorzaakt werkstress?

Allereerst is het goed om te begrijpen dat werkstress op zich niet altijd negatief is; het kan zelfs motiverend werken en helpen bij het behalen van deadlines. Maar wanneer verschillende factoren samenkomen, kan de druk te hoog worden en schadelijk zijn voor het welzijn van medewerkers.

Werkstress ontstaat niet zomaar; het is meestal het resultaat van een combinatie van factoren die zowel binnen als buiten de werkomgeving kunnen liggen. Door deze factoren te begrijpen, kunnen HR professionals en werkgevers gerichte maatregelen nemen om werkstress te verminderen en het welzijn van medewerkers te bevorderen. Laten we een paar van de belangrijkste oorzaken van werkstress eens nader bekijken.

Interne factoren:

 • Bedrijfsstructuur en cultuur: Een hiërarchische structuur of een competitieve cultuur kan bijdragen aan werkstress.
 • Deadlines: Onrealistische deadlines en een te hoge werklast zijn grote boosdoeners.
 • Gebrek aan ondersteuning: Medewerkers die zich niet gesteund voelen door hun leidinggevenden of collega’s ervaren vaker stress.

Externe factoren:

 • Persoonlijke omstandigheden: Problemen thuis, zoals financiële zorgen of relatieproblemen, kunnen invloed hebben op het werk.
 • Gezondheid: Fysieke of mentale gezondheidsproblemen kunnen bijdragen aan verhoogde werkstress.

Inspiratiesessie?

In een inspiratiesessie kijken we, op locatie of online, samen naar de behoeften en mogelijkheden binnen het bedrijf. Onze ervaring is dat de combinatie van een frisse blik én onze jarenlange ervaring al veel nuttige inzichten kan geven.

De eerste kennismaking is altijd vrijblijvend.

inspiratie sessie ruudmeulenberg

Individuele factoren:

 • Stressbestendigheid: De mate waarin iemand stress kan hanteren, varieert van persoon tot persoon. Medewerkers met een lage stressbestendigheid raken sneller overweldigd door drukke werkomstandigheden.
 • Persoonlijkheidskenmerken: Mensen met perfectionistische neigingen of een hoge mate van verantwoordelijkheid voelen zich sneller gestrest.
 • Copingmechanismen: De manier waarop iemand met stress omgaat, kan het verschil maken. Gebrek aan effectieve stressmanagement kan leiden tot verhoogde stressniveaus

Het identificeren van deze oorzaken is de eerste stap in het effectief beheersen van werkstress. Door deze factoren te adresseren, kunnen HR professionals en werkgevers een proactieve rol spelen in het verbeteren van de werkplek en het welzijn van hun medewerkers.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van een HR professional?

HR professionals hebben een veelzijdige en cruciale rol binnen organisaties [1], vooral als het gaat om het welzijn van medewerkers. Hun verantwoordelijkheden reiken van administratieve taken tot strategische initiatieven die bijdragen aan een gezonde en productieve werkomgeving. Laten we eens dieper ingaan op wat HR professionals precies doen om werkstress te beheersen en welzijn te bevorderen.

Kernverantwoordelijkheden:

 • Welzijn en veiligheid: HR professionals zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving. Dit omvat het naleven van arbeidsomstandigheden en het implementeren van gezondheids- en veiligheidsprogramma’s.
 • Training en ontwikkeling: Het aanbieden van trainingen en professionele ontwikkelingsmogelijkheden helpt medewerkers om vaardigheden te ontwikkelen die hen kunnen helpen beter om te gaan met werkdruk en stress.
 • Ondersteuning: HR moet toegankelijk zijn voor medewerkers die hulp nodig hebben, of het nu gaat om persoonlijke problemen, loopbaanadvies of conflictoplossing.

Specifieke rol in stressmanagement:

 • Monitoring en evaluatie: Het regelmatig monitoren van de werkplek en de werkomstandigheden om mogelijke stressfactoren te identificeren en aan te pakken.
 • Ondersteunende programma’s: Initiatieven zoals welzijnsprogramma’s, mindfulness-sessies en stressmanagementworkshops kunnen medewerkers helpen om beter met stress om te gaan.
 • Beleid en procedures ontwikkelen: HR kan stressreducerende beleidslijnen en procedures opstellen, zoals flexibele werktijden, thuiswerkmogelijkheden en rustperiodes.

Grenzen van de verantwoordelijkheid:

 • Externe factoren: HR professionals kunnen over het algemeen geen tot weinig invloed uitoefenen op externe stressfactoren, zoals persoonlijke problemen thuis. Het is belangrijk om te erkennen dat sommige aspecten van werkstress buiten hun controle liggen.
 • Specialistische hulp inschakelen: Wanneer werkstress leidt tot ernstige mentale gezondheidsproblemen, kan het noodzakelijk zijn om professionele hulp van psychologen of counselors in te schakelen.

HR professionals spelen een vitale rol in het creëren van een ondersteunende en gezonde werkomgeving. Hoewel ze veel kunnen doen om werkstress te verminderen, is het belangrijk dat ze ook hun grenzen kennen en weten wanneer ze externe hulp moeten inschakelen.

Hoe kan HR werkstress voorkomen?

Preventie is een van de belangrijkste aspecten van het omgaan met werkstress. HR professionals kunnen verschillende strategieën en maatregelen implementeren om werkstress te verminderen en een gezondere werkomgeving te creëren.

Een belangrijke stap in de preventie van werkstress is het regelmatig uitvoeren van werkplekonderzoeken en risicobeoordelingen. Door de werkplek en werkprocessen regelmatig te evalueren, kunnen potentiële stressfactoren vroegtijdig worden geïdentificeerd. Het is ook cruciaal om actief te luisteren naar de zorgen en suggesties van medewerkers. Hun feedback kan waardevolle inzichten bieden in de oorzaken van stress en mogelijke oplossingen.

Hoe kan HR werkstress voorkomen?

Training en ondersteuning vormen ook een essentieel onderdeel van preventieve maatregelen. HR kan stressmanagementtrainingen aanbieden die medewerkers leren omgaan met stressvolle situaties. Bovendien is het belangrijk om leidinggevenden te trainen in het herkennen van stresssignalen bij hun teamleden en hen te voorzien van de tools om effectief te reageren. Goed opgeleide leidinggevenden kunnen een groot verschil maken in het vroegtijdig identificeren en aanpakken van werkstress.

Door preventieve maatregelen te integreren in de dagelijkse praktijk, kunnen HR professionals een proactieve rol spelen in het verbeteren van de werkplek en het welzijn van hun medewerkers. Het gaat erom een cultuur te creëren waarin het welzijn van medewerkers een prioriteit is, wat uiteindelijk leidt tot een productievere en positievere werkomgeving.

Hoe kan HR ingrijpen bij werkstress?

Wanneer werkstress zich voordoet, is het belangrijk dat HR snel en effectief ingrijpt om de negatieve gevolgen te beperken en het welzijn van medewerkers te waarborgen.

 • Mediation en conflictbeheer: Wanneer stress voortkomt uit interne conflicten, kan HR als bemiddelaar optreden om deze geschillen op te lossen. Dit helpt niet alleen bij het verlagen van stressniveaus, maar draagt ook bij aan een harmonieuze werkomgeving. Het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving waarin medewerkers hun zorgen kunnen uiten, is hierbij van groot belang.
 • Herkennen van stresssignalen: HR professionals moeten alert zijn op veranderingen in gedrag, zoals verhoogd ziekteverzuim, verminderde productiviteit, prikkelbaarheid of terugtrekking. Een open communicatielijn met medewerkers is hierbij essentieel. Door een open-deurbeleid te hanteren, kunnen medewerkers zich vrij voelen om hun stress te bespreken zonder angst voor repercussies.
 • Persoonlijke begeleiding en ondersteuning: HR kan gestreste medewerkers voorzien van individuele begeleiding om hen door moeilijke periodes heen te helpen. Dit kan variëren van regelmatige check-ins tot het bieden van professionele hulp door bijvoorbeeld een bedrijfspsycholoog. Daarnaast kunnen flexibele werkopties, zoals flexibele werktijden of de mogelijkheid om thuis te werken, helpen om de druk op medewerkers te verlichten en hen de ruimte te geven om een betere werk-privébalans te vinden.

Door deze interventies toe te passen, kan HR niet alleen helpen om werkstress te verminderen, maar ook een ondersteunende cultuur binnen de organisatie bevorderen. Het is een kwestie van empathie tonen, actief luisteren en passende oplossingen bieden die zijn afgestemd op de individuele behoeften van medewerkers. Dit draagt uiteindelijk bij aan een gezondere, productievere en meer betrokken werkomgeving.

De gevaren van te veel verantwoordelijkheid op je nemen

Oververantwoordelijk zijn kan schadelijk zijn voor zowel HR professionals als de organisatie. Wanneer HR professionals te veel hooi op hun vork nemen en proberen alle problemen zelf op te lossen, kunnen ze zelf last krijgen van stress en zelfs burn-out. Het is belangrijk dat HR professionals een balans vinden tussen het dragen van verantwoordelijkheid en het delegeren van taken. Het hebben van een team waarop ze kunnen vertrouwen en waarmee ze kunnen samenwerken, is essentieel om te voorkomen dat ze overweldigd raken.

Gratis: Praktische toolkit
voor zakelijke professionals!

Deze toolkit bevat 7 praktische tools:

 • 12 fasen waaraan je een burn-out vroegtijdig herkent
 • Een overzicht van letterlijk alle burn-out symptomen
 • Top-10 met meest gemaakte fouten door leidinggevenden
 • Hulp bij het aanspreken van een overbelaste medewerker
 • Noodhulp wanneer een medewerker toch een burn-out heeft
 • Juist omgaan met een medewerker met een burn-out
 • Een effectief opbouwschema na een burn-out
Praktische toolkit

Krijg direct toegang tot deze omgeving,
speciaal opgezet voor leidinggevenden.

De gevolgen van oververantwoordelijkheid strekken zich uit tot de hele organisatie. Een gestreste en uitgeputte HR afdeling kan leiden tot slechte ondersteuning van medewerkers, wat de algehele werksfeer en productiviteit negatief beïnvloedt. Het vinden van een gezonde balans in verantwoordelijkheden is niet alleen cruciaal voor het welzijn van HR professionals zelf, maar ook voor het succes en welzijn van de hele organisatie. 

Zelfzorg, tijd nemen voor ontspanning en het inschakelen van externe hulp wanneer nodig, zijn belangrijke stappen om een gezonde balans te behouden.

Samenwerken voor een stressvrije werkplek

Een holistische aanpak is essentieel om werkstress effectief te beheersen. Dit betekent dat het niet alleen de verantwoordelijkheid van HR is, maar dat iedereen binnen de organisatie, van leidinggevenden tot medewerkers, betrokken moet zijn bij het creëren van een gezonde werkomgeving. Door samen te werken en een cultuur van open communicatie en steun te bevorderen, kunnen organisaties een plek worden waar medewerkers zich gewaardeerd en ondersteund voelen. 

Samenwerken met het management

Het succes van een gebalanceerde aanpak hangt sterk af van de samenwerking tussen HR en het management. Regelmatige overleggen zijn cruciaal om stressfactoren in een vroeg stadium te identificeren en aan te pakken. Management speelt een sleutelrol in het ondersteunen van HR-initiatieven en het implementeren van beleid dat het welzijn van medewerkers bevordert.

Door nauw samen te werken met HR, kan het management zorgen voor een samenhangende strategie om werkstress te verminderen en een gezonde werkomgeving te bevorderen. Dit omvat het aanmoedigen van een open communicatie, het bieden van adequate middelen en het tonen van een voorbeeldgedrag dat de prioriteit van welzijn benadrukt.

Samenwerken met medewerkers

De betrokkenheid van medewerkers zelf is ook van groot belang bij het creëren van een stressvrije werkplek. Medewerkers moeten zich bewust zijn van hun eigen rol in het beheersen van stress. Het benutten van open communicatiekanalen om hun zorgen te uiten en feedback te geven is essentieel. HR kan dit faciliteren door een cultuur van vertrouwen en steun te creëren, waar medewerkers zich comfortabel voelen om hun uitdagingen en behoeften te delen. Door actief deel te nemen aan deze initiatieven, dragen medewerkers bij aan een positieve werkomgeving en helpen ze stress op de werkvloer te verminderen.

Conclusie: Is een HR professional verantwoordelijk voor werkstress?

Werkstress is een complexe uitdaging dat een gezamenlijke inspanning vereist. HR professionals spelen een cruciale rol, maar zijn niet alleen verantwoordelijk. Door samen te werken met management en medewerkers, kunnen we een gezondere en productievere werkomgeving creëren.

Hulp bij burn-out en stress

Het verminderen van stress en het herstellen van een burn-out is geen sinecure. Heb je ondersteuning nodig, dan kan je op onze hulp rekenen. Onze coaches zijn allemaal gespecialiseerd in jouw problematiek. Door hun jarenlange ervaring kunnen ze samen met jou werken aan jouw herstel. Van het resultaat van onze 1-op-1 coaching heb jij je leven lang plezier!

Bekijk ons aanbod voor:

Veelgestelde vragen

HR kan een ondersteunende rol spelen door managers te trainen en te begeleiden, zodat zij de primaire verantwoordelijkheid voor hun teams kunnen dragen. HR kan ook beleid en middelen bieden die managers helpen om stress effectief te beheren.

Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar, zoals welzijnsprogramma’s, stressmanagementtrainingen, en software voor het monitoren van medewerkerstevredenheid. HR kan ook externe experts inschakelen voor workshops en trainingen.

Signalen van werkstress kunnen onder andere zijn: verhoogd ziekteverzuim, verminderde productiviteit, veranderingen in gedrag, zoals prikkelbaarheid of terugtrekking, en fysieke klachten zoals hoofdpijn of slaapproblemen. HR moet alert zijn op deze signalen en proactief handelen.

Referenties

 1. Allbusinessschools.com – What Does HR Do? (Roles & Responsibilities) – gevonden op 06/06/2024
  Link naar de pagina op www.allbusinessschools.com

Vergelijkbare berichten

Eén reactie

 1. Niet verantwoordelijk maar hij/zij kan er zeker toe bijdragen.
  Door druk te leggen, zich hard en koud op te stellen (uitstraling)
  Spreek helaas uit ervaring

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *