Een burn-out voorkomen vraagt om anders denken, werken en leven. Zolang je jezelf voorbij blijft lopen, hou je de stress in stand. Bewegen, eten, rusten en verandering van gedrag zorgen ervoor dat jij de beste versie van jezelf wordt. Twijfel je of jouw klachten veroorzaakt worden door stress? Download dan gratis ons e-book: ‘Zo herken je een burn-out‘ of doe onze Potter test: een betrouwbare, gratis online burn-out test.

Wanneer stress lang sluimert, bestaat de kans dat je burn-out raakt. Bij Meulenberg Coaching hebben we jarenlange ervaring met burn-out coaching dus we weten wat de klachten kunnen zijn bij een naderende burn-out en hoe je een burn-out kunt voorkomen. 

Hoe voorkom je een burn-out?

Bij Meulenberg horen we vaak de vraag: ‘Hoe voorkom je een burn-out?’ Hierover wordt steeds meer gepubliceerd en dat is logisch gezien de omvang van het “moderne” probleem. Burn-out treft niet alleen werknemers, maar ook de werkgevers die grotendeels opdraaien voor de ziektekosten. De schatting van het aantal mensen dat momenteel een burn-out heeft, loopt in de honderdduizenden.

Voor werkgevers lopen de kosten enorm op, tot – landelijk gemeten – miljarden euro’s per jaar. Om de kosten van ziek personeel te drukken, wordt er bezuinigd op de vervanging van de afwezige werknemers. Dat levert dus weer meer werkdruk op bij het gezonde en nog werkende personeel. Je kunt raden welke risico’s er dan op de loer liggen: hoge werkdruk, dus stress en een nieuwe kans op medewerkers met een burn-out.

Voor werkgevers staat er een preventieve toolbox klaar, vol met handigheden om burn-out te voorkomen.

Meedenksessie aanvragen

Meedenksessie werkgevers

In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Meedenksessie aanvragen

PS: je bent niks verplicht, de eerste kennismaking is altijd vrijblijvend.

Merk jij dat je steeds vaker stress hebt en vrees je dat je richting een burn-out gaat? Of merk je fysieke of psychische klachten op? Een combinatie van dit alles samen? We geven je graag vijf praktische tips die onze coaches altijd aanraden:

Voorkom een burn-out door de regie over je eigen leven te pakken

De regie terugkrijgen vraagt om forse maatregelen. Je doet er goed aan op zoek te gaan naar:

 • Antwoorden op vragen als: Wie ben ik? Wat doe ik? Waarom doe ik dit?
 • Verstilling en rust
 • Je eigen sterke punten

Voor velen is deze reis niet eenvoudig. Toch merken we dagelijks weer de schitterende resultaten die deze zoektocht met zich meebrengt. De regie nemen en een autonoom leven gaan leiden, helpt enorm bij het krijgen van een zinvol leven. Sommigen komen erachter dat ze bijvoorbeeld volledig op de verkeerde plek werken. Als je zelf ook merkt dat er keuzes nodig zijn, maak die dan niet overhaast. Trek daar rustig een jaar voor uit. Het gaat niet om de bestemming, maar om de reis ernaartoe. Je kunt namelijk ook vandaag genieten.

Beweging helpt een burn-out te voorkomen

Dat bewegen gezond voor je is, weet je ongetwijfeld al. Maar in de hectiek van jouw leven is ook die minuten snel weg voordat je er erg in hebt. Bij het voorkomen van burn-out, is bewegen essentieel. Bewegen vermindert stress, en daarmee voorkom je uiteindelijk een burn-out. Ga in je vrije tijd even lekker wandelen. Of plan wat tijd in je agenda voor een sport die je leuk vindt. Bewegen is gezond! 

Wist je dat jouw hersenactiviteit vele malen beter is als je regelmatig beweegt? Het resultaat van bewegen is dat je:

 • Beter kunt plannen
 • Beter prioriteiten kunt stellen
 • Meer kunt relativeren
 • Jouw werk veel effectiever uitvoert
 • Jouw lijf beter meewerkt

Zelfs bij een burn-out situatie is gedoseerd bewegen uiterst effectief in het proces om te herstellen van je burn-out. Bij het bewegen komt het stofje endorfine vrij, wat helpt bij het verminderen van cortisol, het stresshormoon. Wanneer je echter te hard gaat sporten, maak je juist extra cortisol aan. Het rustig bewegen heeft dus de voorkeur. Vergeet ook niet voldoende rust te nemen tussen je sportsessies, je wil je lichaam ook die rust gunnen. 

In onze eigen burn-out trajecten, gaan onze coaches vaak buiten wandelen met de mensen die worden gecoacht. Want frisse lucht en bewegen zijn gewoon heel gezond voor je lichaam én je brein. 

Neem eigen verantwoordelijkheid om zo een burn-out te voorkomen

Als je op je werk niet mag of kan beslissen over de taken die je doet of over de manier waarop jij dat doet, kun je gefrustreerd raken. Dat vervelende gevoel kan leiden tot stress waar jij veel last van kan krijgen. Combineer dat met een hoge werkdruk en burn-out en overspanningssymptomen liggen op de loer. Op termijn kan dat leiden tot een burn-out en een langdurige uitval. Jouw werkgever of baas wil dat zeker voorkomen en dat kan, maar hoe?

Ieder mens wil een zekere verantwoordelijkheid dragen, hoe klein die ook is. Je wilt invloed hebben op je omgeving, op je werk, want je wilt laten zien dat je iets kunt betekenen voor je werkgever, je omgeving of sterker nog: voor de maatschappij.

Als je geen verantwoordelijkheid in je werk mag dragen, kun je een gevoel van nutteloosheid ervaren. Je voelt je niet “voor vol aangezien”. Omdat het werk wel gedaan moet worden ga je – ondanks je frustraties – gewoon door, maar je voelt de stress groeien. Je moet immers geld verdienen en niet zonder werk komen te zitten. Op termijn kan (bijna) niemand het volhouden om langdurig te werken met frustraties en stress. Een burn-out is meestal het gevolg.

Herken jij jezelf in deze situaties? Dan is het belangrijk om een burn-out te voorkomen!

Mensen die in hun werk verantwoordelijkheid mogen dragen die bij hen past, voelen zich vaak beter dan mensen die dat niet of nauwelijks doen. In het geval dat je verantwoordelijk bent, voel je jezelf groeien. Je bent immers van belang binnen jouw werkkring en je leidinggevende heeft vertrouwen in jou en denkt dat je de taken goed kunt doen. Zelf de regie in handen hebben en taken op te nemen die je met jouw eigen kennis en expertise mag uitvoeren geeft voldoening en energie. Het belang van vertrouwen krijgen is dan ook niet te onderschatten. 

Mensen die de verantwoordelijkheid krijgen die bij hen past, maken dan ook minder kans op een burn-out.

Vrijheid vermindert de kans op een burn-out

Ieder mens wil zich vrij voelen en streeft ernaar om zijn manier van leven in alle vrijheid te kunnen waarmaken. Complete volksstammen en deelgebieden op de wereld streven naar vrijheid en onafhankelijkheid vanuit de gedachte dat vrijheid de essentiële voorwaarde is om gelukkig te zijn. Op individueel niveau is dat niet anders. Naast gezondheid willen veel mensen vrijheid in hun leven.

Ook op het werk wil jij graag de vrijheid om zelf te bepalen hoe je zaken aanpakt. Een leidinggevende die zijn personeel vrijheid geeft, draagt tegelijk – in ieder geval een deel van – de verantwoordelijkheid over. In combinatie met vrijheid geeft dat medewerkers een plezierig gevoel: de baas vertrouwt erop dat het goed komt.

Natuurlijk “moeten” er altijd zaken worden gedaan die domweg om uitvoering vragen. Vrijheid in je werk betekent niet vrijblijvendheid. Als er een brand is uitgebroken, dan is de brandweerman verantwoordelijk voor het blussen ervan. Daar past geen vrijheid bij want de situatie is urgent en vraagt om snel en adequaat handelen. De stress die een brandweerman opbouwt tijdens een bluspartij is een logische en natuurlijke reactie. Hij zal hier geen burn-out aan overhouden.

Vrijheid om zelf keuzes te maken

Een leraar die voor de klas staat heeft de taak om kwalitatief goede lessen te geven. Hij of zij heeft hiervoor de verantwoordelijkheid en als het lesgeven in vrijheid uitgevoerd wordt, zal er geen stress bij hem ontstaan. Die ontstaat pas als er verplichtingen komen waar hij niet om heeft gevraagd, zoals het bijhouden van een ingewikkelde en uitvoerige leerling administratie en het verwerken van een batterij toetsen in een leerlingvolgsystemen. Vooral als die taken niet in vrijheid, maar wel in de vrije tijd moeten worden gedaan, kunnen er op termijn een groot ongenoegen en veel stress ontstaan.

Een onderzoeker die lang achter zijn beeldscherm zit, functioneert beter wanneer hij met enige regelmaat een korte pauze neemt, even wandelt in de buitenlucht of praat met een collega. Hersenen hebben rust nodig en hij moet de vrijheid hebben om daarvoor te zorgen.

Als je te veel en te lang moet voldoen aan ongewenste verplichtingen gaat het je tegenwerken en ontstaan er irritaties die zich kunnen voortzetten tot op de werkvloer. Daar openbaart het teveel aan stress zich vaak met geklaag tussen de mensen onderling, boze gezichten en kleine irritaties. Het volgende stadium dat aanbreekt, kenmerkt zich door cynisme, een negatief onderling geklets over de organisatie en de leidinggevende en uiteindelijk een oplopend ziekteverzuim.

Meer vertrouwen verlaagt de kans op een burn-out

Een leidinggevende die vertrouwen heeft in zijn personeel, geeft zijn mensen de vrijheid om verantwoordelijkheid te nemen. Vertrouwen vormt feitelijk de basis van een bedrijf of instelling. Vaak wordt gedacht dat alleen klanten of cliënten vertrouwen in het bedrijf, of de instelling moeten hebben, maar die gedachte is niet compleet. Personeel dat geen vertrouwen heeft in de werkgever of leidinggevende kan een voedingsbodem vormen voor het ontstaan van stress. Werkgevers die hiervoor oog hebben en geregeld met hun personeel goede contacten onderhouden, voorkomen stress en dus burn-out.

Elke werkgever streeft naar een laag ziekteverzuim dus daar ligt een uitdaging. Managers en HRM-functionarissen kunnen niet vaak genoeg aandacht besteden aan het welbevinden van hun personeel, hun eigen mensen. Een personeelsuitje werkt sfeerbevorderend en kan het vertrouwen stimuleren en dus is dat een goede manier om personeel te laten ontspannen. Echter, met enige regelmaat een goed gesprek voeren met het personeel kan de werksfeer nog meer op een positieve manier en structureel beïnvloeden.

In een open bedrijfscultuur, waarin mensen elkaar aanspreken op hun functioneren en niet op hun persoonlijkheid, groeit het vertrouwen. Als mensen van elkaar weten wat hun sterke en zwakke kanten zijn en daar open over zijn, dan kun je spreken van vertrouwen. Werkgevers die zich sterk maken voor openheid zijn zelf vaak ook open en betrouwbare mensen. Als die grondhouding uitstraalt naar het personeel, dan kan dat mensen de ruimte geven om plezierig te functioneren zonder druk “van boven”.

Was je op zoek naar tips om een burn-out te voorkomen? Dan is het belangrijk om te weten dat je écht niet de enige bent! 

Herken burn-out symptomen

Een burn-out voorkomen wil uiteraard iedereen. Niemand wil zich volledig uitgeput voelen, emotionele buien hebben door een burn-out of +/- 8 maanden (of nog veel langer) ziek thuis zitten. Daarnaast is het niet altijd zeker dat iemand volledig uit een burn-out komt. Vaak blijven er ook na een burn-out stressklachten bestaan die een hoop plezier verpesten. Daarom is het extra belangrijk om vroegtijdig een burn-out te herkennen. Zo langzamerhand kent bijna iedereen in zijn of haar omgeving wel iemand die een burn-out heeft of heeft gehad. Onze maatschappij vraagt veel van ons en er zijn steeds meer mensen die het werktempo en de werkdruk niet aankunnen.

Burn-out symptomen - Je bent niet alleen de burn-out is beroepsziekte nr.1

Burn-out signalen van je lichaam

Een groot deel van een burn-out voorkomen is luisteren naar je lichaam. In onze maatschappij is het echter vaak heel normaal om “gewoon door te bijten”. Veel signalen worden door velen lange tijd genegeerd. Pas wanneer iemand tot rust komt, merkt die persoon hoe vermoeid en overspannen hij of zij is. Toch is er duidelijk wel wat aan te doen. Het start met het luisteren naar het eigen lichaam en dat belangrijker vinden dan welke taak maar ook. Dat dit een lang leerproces kan zijn, begrijpen we natuurlijk. Toch zullen deze eerste signalen een teken voor je kunnen zijn dat er echt wat moet gaan gebeuren:

 • Moeite hebben met concentratie
 • Veel vergeten
 • Snel geïrriteerd
 • Sportprestaties gaan achteruit
 • Hongerig
 • Veel vage klachten
 • Hoofdpijn
 • Nek en schouderklachten

Herken jij jezelf in deze situaties? Dan is het belangrijk om een burn-out te voorkomen!

Gratis e-book:
zo herken je
een burn-out
(Inclusief checklist)

Voorkom dat je energiereserves definitief leeg raken en je in een ernstige burn-out belandt met alle gevolgen van dien. Met dit e-book leer je de symptomen tijdig herkennen.

e-book-symptomen-burnout

Van veel cliënten horen we dat ze van het ene op het andere moment voelden dat het niet meer ging. Zonder daar nog controle over te hebben barsten ze in tranen uit en weten niet hoe dat te stoppen. Een gevoel van radeloosheid en machteloosheid overvalt hen dan volkomen.

Als je een burn-out hebt, dan kun je last hebben van extreme vermoeidheid, druk op de borst, hoofdpijn, nekklachten, slapeloosheid, paniekaanvallen , slechte concentratie en snel geprikkeld zijn. 

Waar komen burn-out symptomen vandaan?

Aangezien je deze blogpost leest, is de kans groot dat je burn-out symptomen hebt opgemerkt bij jezelf (of iemand anders heeft ze opgemerkt!) en je wil een burn-out voorkomen. 

Wil je niet te maken krijgen met een burn-out, dan is het belangrijk te weten wat de belangrijkste oorzaken ervan zijn.

Volgens TNO/CBS zijn dit belangrijkste oorzaken van een burn-out [1]

 • 44% Te weinig regie (autonomie)
 • 38% Te hoge taakeisen
 • 23% Slachtoffer van ongewenst gedrag van buiten de organisatie

De crux van burn-out: gebrek aan autonomie

Een burn-out voorkomen start dus eigenlijk bij stap één en dat is de oorzaak op tijd spotten. Een burn-out ontstaat vooral door een gebrek aan autonomie of regie. Te weinig regie wil zeggen dat je het stuur van je eigen leven overdraagt aan iemand anders. Dat kan zowel in een werkomgeving als in een privé-situatie zijn. Je kunt te weinig zelf keuzes maken.

Veel voorkomende oorzaken hiervan zijn:

 • Onzekerheid
 • Anderen naar de zin willen maken
 • Komt niet genoeg voor jezelf op
 • Je persoonlijke lat ligt erg hoog
 • Je voelt je anders door (bijvoorbeeld) ADHD, ADD, of hoogbegaafdheid en je probeert jezelf in een hokje te stoppen waar je niet in past.
 • Je wilt simpelweg gewaardeerd worden door je omgeving en je wringt je in alle posities om dat ook te krijgen

De regie nemen in je werk wil zeggen dat je zelf je eigen leven bepaalt. Al snel verwatert dit bijvoorbeeld wanneer een leidinggevende vraagt om over te werken, wanneer een klant met een uitdagend probleem zit dat alleen jij kunt oplossen, wanneer je de enige lijkt te zijn op de afdeling die iets in goede banen weet te leiden en wanneer je je verantwoordelijk voelt voor de sfeer.

Autonoom leven wil zeggen dat je zelf de regie hebt. Dat wil dus niet zeggen dat je uiterst langzaam werkt, of de hele dag vult met de dingen die je zelf leuk vindt. Het wil zeggen dat je zelf kunt bepalen iets wel of niet te doen, binnen alle kaders die er van je verwacht worden.

Vraag jezelf eens af: Zou je nog steeds stress hebben als je grip hebt op de zaken waar je nu stress van krijgt?

Voorbeeld van te weinig regie

Wanneer een kind leert fietsen, komt er een moment dat de zijwieltjes van het fietsje afgaan en het kind zelf mag proberen het stuur recht te houden. Na veel vallen en opstaan lukt het toch: het kind kan zelf losfietsen. Wat roept een kind dan al heel snel? Inderdaad: Kijk papa (of mama) Ik kan het zelf!

Laten we deze situatie eens beschouwen: Een kind ‘is toe’ aan het losfietsen. Dat wordt bepaald door wat het kind kan en zegt. Het wil graag gaan fietsen: pakt de fiets uit de schuur, zeurt erom en vertelt aan opa en oma dat het een mooie fiets heeft. Hoewel een kind aangemoedigd kan worden om te gaan fietsen, is het uiteindelijk fietsen een keuze van het kind zelf. Wanneer de ouder blijft helpen met sturen of trappen fietst het kind niet zelf.

Zelf dingen kunnen doen en willen bepalen zit er dus al heel vroeg in. Dat het ook heel belangrijk is, laat het voorbeeld zien. Bovendien liegen de cijfers over de oorzaken van burn-out niet!

In een werkomgeving bepalen we al snel wat iemand moet kunnen. Het lijkt op de situatie als met het kind, om vervolgens te vragen of hij/ zij de Alpe ‘d Huez (hoge berg in Frankrijk) wil opfietsen. Dit wordt dan ervaren als te hoge taakeisen. Logisch! Dat is ook zo. Het heeft niks met de vaardigheden van een kind te maken, maar simpelweg met groei en tijd en daarbij het allerbelangrijkste: de wens van het kind.

Zelfsturendheid wil dus zeggen dat je zelf de keuze hebt om iets wel of niet te doen. Natuurlijk zitten daar ook consequenties aan vast. Wanneer je ervoor kiest om niet meer naar je werk te gaan zal je ontslagen worden. Wanneer je kiest om keihard te knokken voor goed werk zal je wellicht promotie krijgen etc. Het gaat erom dat jij zelf de keuze kunt maken en dat niet iemand anders die voor je maakt.

Preventie in het bedrijfsleven

Een andere partij in het voorkomen van burn-out, is de partij van de werkgever. Een werkgever is niet altijd verantwoordelijk voor het verzuim. Toch kan een werkgever wel enorm veel doen aan het terugdringen van ziekteverzuim. Er heerst hierbij een gedeelde verantwoordelijkheid en, belangrijker nog, een groot gedeeld belang. Een werknemer wil niet ziek zijn, een werkgever wil niet opdraaien voor de kosten die ziekteverzuim met zich mee kan brengen.

Wellicht zijn er in de organisatie cijfers bekend die laten zien wat er gebeurt als het ziekteverzuim met 1 procentpunt afneemt. Waarschijnlijk een veelvoud van wat een preventieprogramma kost. De kosten voor ziekteverzuim zijn enorm. Werknemers met een burn-out worden daarmee een steeds groter wordende kostenpost in organisaties en ze hebben professionele hulp nodig voor hun burn-out klachten. 

Vraag je je als manager wel eens af:

 • Hoe krijg ik mijn medewerkers fitter?
 • Wat moet ik doen om het verzuim van mijn medewerkers terug te dringen?
 • Hoe voorkom ik langdurig ziekteverzuim?
 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers effectiever werken?

Bedenk daarnaast als manager dat het voorkomen van een burn-out in het bedrijfsleven vaak vraagt om cultuurveranderingen. Dit is niet eenvoudig, maar begint altijd bij een kleine eerste stap. Een tandwiel in het grote rad vervangen of aanpassen, kan vaak leiden tot grote veranderingen op lange termijn. Niks doen aan stresspreventie is in ieder geval geen optie meer! Heb je steeds meer mensen met een burn-out in jouw organisatie? Dan is het nú tijd om stappen te zetten. 

Zijn zelfsturende teams een oplossing?

Steeds vaker gaan bedrijven en organisatie over op het werken met zelfsturende teams. Zelfsturende teams of eenheden kenmerken zich door onderlinge hechtheid, professionaliteit en openheid. Deze factoren kunnen stress voorkomen. Het sociale aspect in samenwerking wordt vaak enorm onderschat. Eenzaamheid is een belangrijke factor bij burn-out! Het tegenovergestelde van eenzaamheid is saamhorigheid en teamwork.

Bij de stap van een traditionele managementstructuur naar het werken met zelfsturende eenheden moet er rekening worden gehouden met een aantal principes:

Eigen verantwoording

 • Er wordt een expliciet beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van werknemers voor het behalen van resultaten. Werknemers moeten inzicht hebben in hun prestaties om die te kunnen beïnvloeden. Van de leidinggevenden wordt verwacht dat zij vertrouwen uitstralen naar hun personeel.

Menselijke maat

 • Door te werken met kleine zelfsturende eenheden gaan teams zelfstandigen autonoom aan de slag. De menselijke maat komt terug en de bureaucratie wordt de rug. Het personeel zal onderling goed moeten communiceren om de gewenste taken uit te voeren.

Teamprestatie is leidend

 • Een volgend principe is om het (compacte) team te beoordelen op hun bereikte resultaten en niet elk individu apart. De groep zal zich sterk moeten tonen en elkaar moeten ondersteunen en zelf sturen als dat nodig is. Reflecteren op behaalde resultaten is van belang om de groep scherp te houden.

Zelflerend vermogen

 • Sturing in de organisatie blijft nodig. Managers zullen meer moeten sturen op de eindresultaten en de voortgang van werkprocessen en niet meer op individuele werknemers. Dat moet de groep zelf leren, maar wel in alle vrijheid.

De houding van mensen onderling zal zodoende vanzelf veranderen. Het gevoel om samen verantwoordelijk te zijn voor de taak die gedaan moet worden, maakt mensen gemotiveerd en kan stress voorkomen. De stress vanwege de leidinggevende die druk legt op het individu is dan een gepasseerd station. Werken met een eigen verantwoordelijkheid, in alle vrijheid en met het vertrouwen dat de leidinggevende in zijn mensen heeft, kan stress en erger dus voorkomen.

Keerzijde van een zelfsturend team

Zelfsturende teams kunnen een goede inzet zijn om burn-out te voorkomen. Mits dit goed gefaciliteerd wordt! De conclusie na een jaar werken met zelfsturende teams, is vaak dat werknemers het gevoel krijgen dat ze aan hun lot worden overgelaten. Dit zal juist de kans op burn-out vergroten.

Wanneer je dus als bedrijf, of als leidinggevende over wilt gaan op een zelfsturend team met als doel het verzuim te verlagen en de betrokkenheid te vergroten, sta dan goed stil bij de gevolgen. Het is een aanbeveling om dit te testen gedurende bijvoorbeeld een half jaar en de resultaten schep te monitoren. Stel van tevoren een aantal KPI’s vast die hierin leidend zijn en durf de keuze om met zelfsturende teams te gaan werken, in te trekken indien dit nodig is.

Een tweede burn-out voorkomen

Opnieuw klachten na burn-out: Alweer enkele jaren geleden kampte je met zware werkdruk. Mede door diverse tegenslagen, zoals een promotie die aan je neus voorbij ging en een nare situatie in je privésituatie, stortte je volledig in. Een burn-out!

Hoe vrijheid een burn-out kan voorkomen maar ook kan zorgen voor meer stress

Je herkent de symptomen die bij een burn-out horen en je weet dat je zo niet moet doorgaan. Maar toch ga je door, want je hebt tenslotte nog geen vast contract dus je moet goed werk afleveren. Binnenkort zal het vast en zeker weer wat rustiger worden… Je alarmbellen rinkelen! Je beseft dat je weer op dezelfde manier bezig bent als enkele jaren geleden. Alleen het allerbeste is goed genoeg. Je realiseert je dat als je zo doorgaat, je weer zult verzuipen in je werk met dezelfde fasen van stress en een burn-out als gevolg. Het wordt een steeds grotere worsteling om alle ballen hoog houden.

Wees er op tijd bij

Het is mooi dat je de signalen van je lichaam herkent en beseft dat er iets moet gebeuren. Niets doen is geen optie, dan gaat het helemaal mis. Maar hoe pak je dat aan? Deze keer moet het anders, beter dan de vorige keer, want je realiseert je dat je telkens in dezelfde valkuilen valt. Vaak ontstaan er opnieuw klachten wanneer deze factoren niet voldoende aanwezig zijn geweest:

 • Te weinig besef van eigen identiteit (wie ben ik?)
 • Weinig regie over eigen leven
 • Lage fysieke en mentale veerkracht

Goedbedoelde hulp was fijn, maar deze keer wellicht toch professionele hulp inschakelen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij gaan graag samen met jou aan de slag om het tij te keren.

Wees op je hoede

Er is hierboven veel omschreven om burn-out te voorkomen. Als individu kun je hier veel aan doen en als bedrijf kun je hieraan je steentje bijdragen. Zelf het roer over het eigen leven in handen houden is essentieel. Als leidinggevende is het belangrijk een autonome manier van handelen te promoten en aan te moedigen. Dit kan betekenen dat je als leidinggevende zo af en toe een stapje achteruit moet zetten en je medewerkers het vertrouwen moet geven.

Dat dit niet vanzelf gaat snappen we bijzonder goed. We assisteren hier bijzonder graag bij. Wil je graag even sparren over wat je kunt doen als werkgever om burn-outs te voorkomen? Dan kun je contact met ons opnemen om samen de opties hiervoor te bespreken.

Hulp bij burn-out en stress

Het verminderen van stress en het herstellen van een burn-out is geen sinecure. Heb je ondersteuning nodig, dan kan je op onze hulp rekenen. Onze coaches zijn allemaal gespecialiseerd in jouw problematiek. Door hun jarenlange ervaring kunnen ze samen met jou werken aan jouw herstel. Van het resultaat van onze 1-op-1 coaching heb jij je leven lang plezier!

Bekijk ons aanbod voor:

Veelgestelde vragen

Enkele tekenen van een burn-out zijn vermoeidheid, prikkelbaarheid, verminderde concentratie, slaapproblemen, verlies van interesse in werk en het gevoel van machteloosheid. Als u deze symptomen ervaart, is het belangrijk om actie te ondernemen om een burn-out te voorkomen.

U kunt uw werk-privébalans verbeteren door prioriteiten te stellen en grenzen te stellen. Stel realistische doelen voor uw werk en vrije tijd en neem regelmatig pauzes om uit te rusten en te ontspannen.

Om overbelasting op het werk te voorkomen, is het belangrijk om realistische doelen te stellen en je werkdruk te managen. Daarnaast kan het helpen om regelmatig pauzes te nemen en hulp te vragen wanneer nodig.

Het is belangrijk om het onderwerp bespreekbaar te maken en open te communiceren over je gevoelens en ervaringen. Daarnaast kun je suggesties doen voor verbeteringen op de werkvloer en samen met je collega’s en leidinggevende werken aan een gezonde werkcultuur en -omgeving.

Referenties

 1. TNO.nl – Burn-out: oorzaken, gevolgen en risicogroepen – gevonden op 19/07/2023
  Link naar pdf van het TNO [pagina 36]

Vergelijkbare berichten

8 reacties

 1. Ik kreeg geen burnout van mijn werk, waar ik inderdaad autonomie had, maar in mijn huwelijk, waar ik steeds weer moest inleveren. Mijn exman heeft OCD oftewel dwangmatig gedrag met af en toch psychoses (schizofrenie). Ik wist dit niet. Ik schreef alles toe aan stress, traumatische ervaringen etc. Ik ben maar blijven helpen en hoewel ik ook heel veel deed om mezelf te ontzien was dit op den duur niet meer genoeg. Toen ik zware burnout verschijnselen kreeg, nephartaanvallen, hyperventilatie, plotseling niet meer kunnen bewegen en dergelijke begreep ik dat ik weg moest. Ik wilde hem in ieder geval uit huis hebben. Ik stuurde met zijn toestemming aan op een latrelatie. Dit duurde best lang om te regelen en ik knalde voortijdig uit elkaar. Ik werd zo woedend dat het uiteindelijk een scheiding werd. Ik dacht het hiermee te hebben opgelost. Maar de scheiding werd een nachtmerrie. Ik werd door het rechtssysteem in Nederland volledig uitgebuit. Ik raakte al mijn geld kwijt en vertrok naar Spanje. Daar genas ik. Helaas ben ik nu weer in Nederland omdat ik mijn zoon wil helpen. Ik heb intussen de (mantel)zorg gehad voor mijn moeder, die vorig jaar is overleden. Nu zit ik weer in een burnout en ik ben aan de beterende hand, waardoor ik moet aansturen op veranderingen om ellende te voorkomen. Ik probeer een situatie te creëren, waarbij ik weer naar Spanje terug kan. Mijn streefdatum is 1 jan 2019 (ongeveer). In Nederland ga ik iedere keer weer opnieuw kapot door de cultuur hier. In Spanje werk ik veel harder, maar heb ik geen burnout klachten.

  1. Wat een heftig verhaal Anita. Dank dat je het wil delen.

   Het is inderdaad waar dat je van hard werken niet hoeft op te branden. Het is de totale belasting die maakt dat je opbrandt.

   Ik hoop dat je goed herstelt en weer terug kunt naar het vertrouwde Spanje!

 2. Astrid schreef:

  Beste Ruud,ik heb vanaf half juli ook een burnout. Ik heb setraline (antidepressiva) En xanax 2 keer op een dag. Ik heb nog steeds heel veel prikkels en angst. Hoe denk jij over medicatie??

  1. Dag Astrid,
   Als het lukt zonder medicatie, is dat het meest prettige.
   Ik zie zelf medicatie als handig wanneer het echt noodzakelijk is. Wel denk ik dat er vaak te snel naar medicatie gegrepen wordt, maar natuurlijk is iedere situatie uniek

 3. Ik vind in jouw uiteenzetting teveel nadruk op werksitsituatie.
  Dit vind ik jammer. Ik herken wel de signalen maar dan niet gerelateerd aan werk

 4. Ingrid schreef:

  Ik ben met googelen met verschillende klachten op deze site terecht gekomen. Burn out? Ik had mezelf gezworen om nooit meer in die valkuil te lopen. Nooit meer te hervallen. Na lange stres in pubertijd ben ik een eerste gecrasht op lft 25 jaar. Vervolgens maak ik (besef ik nu) de domme zet om extra hooi op de vork te doen. Ik crash een tweede maal 1,5 jaar later. vervolgens nog eens na 2 kinderen een dikke 5 jaar later. En eerlijk Het begon al met een eerste crash in de puberteit op de lft van 14 / 15 jaar. Alleen ik crash niet van de een op de ander. Ik loop leeg als een kaars. Vermoeidheidsklachten strijd ik al mijn hele leven tegen. Ik ben nu bijna 40. Telkens lijkt het of ik mijn werk niet aan kan. Tuurlijk speelt dit mee. Het is een stukje van de puzzel. En ook nu ben ik ziek gemeld op het werk, maar in principe ben ik van het dagelijkse leven al een jaar ziek gemeld. Het liep al weer tijden niet goed. Ik ben eerst thuis gebleven voor mijn maag. Ik kon niets meer verdragen en had vreselijk zuurbranden. Medicatie en dieet ten spijt. Vervolgens besef ik dat de lichamelijke klachten en de zelfreflectie die ik met de coach van het werk doe me te zwaar worden om te kunnen functioneren op het werk. Ik was al 4 maanden met een gemiddelde van om de 2 weken op gesprek om te werken aan de tegenstrijdigheid die in me speelde met als doel terug naar loopbaanadviseur. Mijn plan was nu om tijdelijk ander werk te doen om rust te krijgen en vooral opdat ik niet zou uitvallen. mislukt. Dit haalde ik net niet. Nieuw doel was om in kader re integratie zo snel mogelijk boventallig een simpele taak uit te voeren op het werk in de keuken. Ik ben normaal woon en activiteitenbegeleider. Er moest eerst met een verzuimadministrator een afspraak gemaakt en dan zouden ze me 10 dagen geleden terug bellen. Ik heb al 2 maal willen bellen, maar mijn lichaam deed steeds straffere dingen. Ik googel en kom hier terecht. Ik begin de uitgebreide beschrijving van symptomen te lezen en het is net of ik mijn eigen reflectie lees. Die kwam hard aan. Ik ga nu met jou pagina s aan de slag, want ik wil nu toch echt het verschil maken. Ik wil los van wat me ziek maakt.

  1. Hoi Ingrid,

   Je hebt echt helemaal gelijk.

   WE denken vaak dat we het leven moeten kunnen volhouden, maar zo is het niet. Het leven moet over het algemeen leuk zijn.

   Kunnen we je ergens mee helpen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *