Heb je weleens de wens om meer vrijheid in je werk te ervaren? Ben je het zat om alles precies zo te moeten doen zoals je wordt opgedragen? Zou je graag later willen beginnen om files te vermijden? Of klinkt de gedachte om een dagje van huis uit te werken je heel aantrekkelijk?

Uit onderzoek blijkt dat een gebrek aan vrijheid leidt tot stress- en burn-outklachten. Veel medewerkers ervaren meer werkdruk bij een gebrek aan vrijheid. In veel bedrijven is er een toename in de hoeveelheid werk of het werk moet sneller worden uitgevoerd en medewerkers ervaren daarbij weinig autonomie en daardoor meer stress.

Dit zou betekenen dat bij meer autonomie of meer regelmogelijkheden de stressklachten aanzienlijk moeten afnemen. Maar is vrijheid op je werk iets wat je als medewerker in de hand hebt? Of is het aan de leidinggevende hier voor te zorgen?

Gratis e-book:
zo herken je
een burn-out
(Inclusief checklist)

Voorkom dat je energiereserves definitief leeg raken en je in een ernstige burn-out belandt met alle gevolgen van dien. Met dit e-book leer je de symptomen tijdig herkennen.

e-book-symptomen-burnout

Wat zijn regelmogelijkheden?

Autonomie in de werksfeer, of makkelijker gezegd ‘regelmogelijkheden’, verwijst naar de mate van vrijheid die medewerkers ervaren als ze aan het werk zijn. Het is de mogelijkheid om zelf je werk in te delen en te organiseren en om zelf problemen op te lossen. Het gaat dus eigenlijk om een stuk regie wat je in je werk hebt.

Heb je invloed op wat je dagelijks doet en hoe je het doet? Of wordt alles voor je bepaald? Je kunt bijvoorbeeld denken aan de keuze voor je eigen werkmethode of je eigen werkvolgorde. Of dat je zelf kunt bepalen wat je werktijden en pauzemomenten zijn. Daarnaast speelt de mate waarin je je eigen werkdoelen kunt bepalen mee.

Ook kun je denken aan het inschakelen van hulp wanneer je die nodig hebt en het deelnemen in de besluitvorming. Of dat je de mogelijkheid hebt om van huis uit te werken.

Ontdek samen wat de regelmogelijkheden zijn

Waarom zijn regelmogelijkheden belangrijk

Als een medewerker een lange tijd zijn werk niet afkrijgt of de gewenste kwaliteit niet kan leveren en hij hier zelf niets aan kan veranderen, ervaart hij werkdruk. Zowel leidinggevenden als medewerkers hebben er last van als het werk niet af komt of als het werk van onvoldoende kwaliteit is.

Maar het is niet alleen vervelend voor beide partijen. Een medewerker die een lange tijd werkdruk ervaart, kan veel stressklachten krijgen en uiteindelijk burn-out raken. Om het niet zover te laten komen en om goed op je werk te kunnen functioneren moet er een balans zijn tussen de eisen die aan de medewerker worden gesteld (taakeisen) en de mogelijkheden die de medewerker heeft om dat werk goed uit te voeren (regelmogelijkheden).

Het is opvallend dat er meer stressklachten voorkomen bij medewerkers met een vaste aanstelling en uitzendkrachten dan bij zelfstandigen en medewerkers met een flexibele of tijdelijke arbeidsovereenkomst. Als iemand voor zichzelf werkt, heeft hij alle regelmogelijkheden ter beschikking.

Hij bepaalt zelf hoe hij zijn werk indeelt en hoe hij het uitvoert. Dat betekent dat wanneer medewerkers met een vaste aanstelling zich ook meer eigen baas voelen, ze minder stressklachten zullen ervaren. Medewerkers die hun inspanningen en tijd zelf mogen indelen, werken efficiënter, krijgen meer gedaan en voelen zich daardoor beter.

Meer regelmogelijkheden op het werk heeft niet alleen voordelen voor de medewerkers, maar ook voor de leidinggevenden. Medewerkers met meer vrijheid krijgen meer gedaan. De productiviteit gaat omhoog. Bovendien hebben ze een groter verantwoordelijkheidsgevoel voor de kwaliteit van het werk dat ze leveren. Denk je dat meer regelmogelijkheden de stress bij jou op het werk zou kunnen terugdringen?

Medewerkers met meer vrijheid krijgen meer gedaan

Hoe kan een leidinggevende regelmogelijkheden vergroten

Regelmogelijkheden op het werk dragen ertoe bij dat medewerkers zich betrokken en verantwoordelijk voelen. Je wilt als leidinggevende niet een werkomgeving creëren waarin medewerkers slecht als robots uitvoeren wat hen opgedragen wordt. Dat is geen prettige werksfeer en zal de resultaten ook niet ten goede komen.

Door je medewerkers meer vrijheid te geven, geef je ze eigenlijk meer ruimte om initiatief te tonen en om creatief te zijn. Bovendien kunnen medewerkers beter met stressvolle situaties op het werk omgaan als ze meer regelmogelijkheden hebben. Maar wat kun je als leidinggevende doen om de regelmogelijkheden te vergroten? En hoeveel vrijheid kun je je medewerkers geven?

Een sfeer van vertrouwen

Ten eerste kun je een sfeer van vertrouwen creëren. Zonder vertrouwen kun je namelijk geen regelmogelijkheden bieden. Als je daarentegen wel vertrouwen in je medewerkers hebt, geef je hen de boodschap dat ze zelf controle hebben over hun tijd, hun inzet en hun beloningen. Het vertrouwen moet van beide kanten komen.

Je verwacht dat je medewerkers in jouw vertrouwen en zij moeten voelen dat je hen vertrouwt. Een manier waarop je je vertrouwen in je medewerkers kunt tonen, is door in hen te investeren. Zorg dat je ze kunt aanbieden wat ze nodig hebben om hun doelen te realiseren en laat het uitvoeren ervan vervolgens aan hen over.

Wil je dat wij je helpen?

Wij staan voor je klaar met een team van ervaren coaches. Onze coaches zijn actief in heel Nederland. In de afgelopen jaren hebben we duizenden mensen geholpen.

Bang om los te laten

Ten tweede ben je misschien bang om meer los te laten en je medewerkers meer vrijheid te geven, omdat ze fouten zullen maken. Als jij erg kritisch bent en geen enkel foutje wilt zien, zullen je medewerkers geen initiatief tonen en niet creatief durven te zijn. Vervolgens zullen de medewerkers zich weinig betrokken voelen.

Dat is natuurlijk niet wat je wilt bereiken. Bedenk dat je niet alleen meer betrokken medewerkers zult hebben, maar je ook de stressklachten in je bedrijf kunt verminderen door meer vrijheid te geven. En hoe minder gestrest je medewerkers zijn, hoe minder fouten ze zullen maken.

Zie ook: Loslaten – hoe doe je dat?

Juiste medewerkers in dienst nemen

Daarnaast is het belangrijk dat je de juiste medewerkers in dienst neemt. Sommige medewerkers bloeien helemaal op als je ze meer vrijheid geeft, terwijl anderen meer begeleiding nodig hebben of wensen. Als je van plan bent de regelmogelijkheden in je bedrijf te vergroten, kun je dit thema tijdens het sollicitatiegesprek al ter sprake brengen.

Evenwichtig zijn in de vrijheid die je geeft

Ten slotte is het aan jou om evenwichtig te zijn in de vrijheid die je geeft. Aan de ene kant heeft het weinig zin om de regelmogelijkheden te vergroten, terwijl jij je medewerkers nog steeds op de vingers blijft kijken en alles tot in details wil blijven controleren.

Je wilt je medewerkers de vrijheid geven opdrachten naar eigen inzicht uit te voeren, maar daarnaast wil je ook ondersteuning bieden waar dat nodig is. Door duidelijke doelen en kaders vast te stellen, zullen medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt en zullen ze binnen de kaders initiatiefrijk en creatief aan de slag kunnen.

Door duidelijke doelen kunnen medewerkers initiatiefrijk en creatief aan de slag

Hoe kan je als medewerker je regelmogelijkheden vergroten

Misschien denk je dat je als medewerker niet in de hand hebt hoeveel vrijheid je wordt gegeven. Het is aan je leidinggevende om regelmogelijkheden te vergroten. Maar weet jouw leidinggevende dat je behoefte hebt aan meer vrijheid en zelfstandigheid in je werk? Waarom zou je er niet eens over in gesprek gaan? Wanneer je in gesprek gaat met je leidinggevende, uit je wensen dan specifiek.

Je zou bijvoorbeeld specifiek kunnen vragen of je meer van huis uit zou mogen werken, of je meer vrijheid in een bepaald project zou kunnen krijgen of dat je graag alleen het gesprek met de klant aan wilt gaan. Leg vervolgens uit waarom die vrijheid je goed zal doen of je werk ten goede zal komen. Denk je dat je op die manier meer vertrouwen bij de klant kunt winnen? Of kun je je werk sneller afkrijgen als je van huis uit werkt?

Probeer ten slotte jouw voorstel door de ogen van je leidinggevende te bezien. Wat zou hem of haar ervan kunnen weerhouden jou die vrijheid te geven? Zou jij die twijfels of zorgen weg kunnen nemen door met oplossingen te komen? Als je meer vrijheid in een project wilt hebben, zou je bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat je in het eerste project je stappenplan gedetailleerd uitschrijft en je je plan bij je leidinggevende voorlegt voordat je het uit gaat werken.

Beetje bij beetje zul je meer het vertrouwen van je leidinggevende winnen en zul je je regelmogelijkheden kunnen vergroten.

Kun je met vrijheid omgaan?

Je leidinggevende zal je sneller meer vrijheid geven als je laat zien dat je goed met vrijheid om kunt gaan. Ben je een verantwoordelijk persoon? Zal je leidinggevende deze vraag hetzelfde beantwoorden als jij? Neem je werk daarom serieus en zet je in om kwaliteit te leveren. Heb je je werk afgekregen en nog geen nieuwe taken ontvangen?

Wees je leidinggevende dan voor en vraag om een nieuwe opdracht. Als je je altijd aan deadlines houdt en zelfstandig bent, zal je leidinggevende sneller geneigd zijn je van huis uit te laten werken. En door je eigen ideeën uit te werken en met oplossingen te komen, laat je zien dat jouw werk niet constant gecontroleerd hoeft te worden.

Denk je dat je veel minder stress op je werk zult ervaren als je meer vrijheid gegeven zou worden? Trek dan niet zelf de conclusie dat je niet meer regelmogelijkheden op jouw werk kunt krijgen. Je kunt je best doen om regelmogelijkheden op je werk te vergroten door te laten zien dat je goed om kunt gaan met meer vrijheid. Bespreek met je leidinggevende dat je de werkdruk beter aankunt als je meer vrijheid in je werk krijgt. Samen zullen jullie een oplossing vinden hoe stress op het werk teruggedrongen kan worden door de regelmogelijkheden te vergroten.

Hulp bij burn out en stress

Het verminderen van stress en het herstellen van een burn-out is geen sinecure. Heb je ondersteuning nodig, dan kan je op onze hulp rekenen. Onze coaches zijn allemaal gespecialiseerd in jouw problematiek. Door hun jarenlange ervaring kunnen ze samen met jou werken aan jouw herstel. Van het resultaat van onze 1-op-1 coaching heb jij je leven lang plezier!

Bekijk ons aanbod voor:

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank vind je honderden artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *