Tegenwoordig is het niet meer weg te denken uit de media: steeds meer mensen krijgen te maken met een burn-out en de serieuze gevolgen ervan. Maar al te vaak wordt gedacht dat dit voornamelijk te wijten is aan (te) hard werken en stress. En dat is ten onrechte. Er zijn namelijk heel wat andere factoren die aanleiding kunnen geven tot een burn-out. Wij willen jou onze begeleiding bieden en bewust maken van de oorzaken en het ontstaan van een burn-out. 

Oorzaken burn-out 

Vandaag de dag zijn er alsmaar meer mensen die worden getroffen door een burn-out. Sommigen krijgen er zelfs meermaals mee te maken. Hoe kan dit? Wat is de oorzaak van een burn-out? Waarom zijn bepaalde mensen hier gevoeliger voor dan anderen?

Er zijn talloze factoren die een burn-out in de hand kunnen werken: je persoonlijkheid en karakter, je normen en waarden, de omstandigheden (privé, werk, school) en ook jouw omgeving (gezin, collega’s, familie en vrienden). Er zijn dan ook verschillende fases die voorafgaan aan een burn-out. Zelfs je genen hebben invloed op hoe gevoelig jij bent om een burn-out te krijgen. Jouw genen zijn uniek en heb je meegekregen bij de geboorte. Deze factor heb je dan ook zelf niet in de hand. Het idee dat hard werken de enige mogelijke oorzaak is van een burn-out is dus foutief. Er zijn namelijk heel wat andere factoren die aanleiding kunnen geven tot een burn-out. 

Hoe ontstaat een burn-out?

Een burn-out wordt ontwikkeld door gedurende lange tijd (stevig) in je reserves te tasten, zonder daarbij te letten op het herstel. De relatie tussen belasting en belastbaarheid wordt op die manier slepend verstoord, waardoor jouw lichaam te lang en te veel overbelast wordt. Je lichaam kan op verschillende vlakken overbelast worden:

 • Fysiek: Door overmatig sporten/trainen
 • Mentaal: Door bijvoorbeeld een drukke baan met veel denkwerk
 • Psychisch: Door stress van deadlines/doelstellingen of relatieproblemen
 • Immunologisch: Door lijden aan een (chronische) ziekte

Onderstaande voorbeelden zijn illustraties van situaties die mogelijk kunnen leiden tot een burn-out. Hierbij worden de mensen steeds onderuit gehaald doordat ze geen weerstand (kunnen) bieden aan de druk die van buitenaf wordt gecreëerd. Het ontbreekt hen vaak aan autonomie.

Geen herstel is schadelijk

Zolang het herstel na de inspanning (werk/ studies/ periode van stress/ ziekte/ sport) gelijk is aan de inspanning zelf, is er geen reden tot ongerustheid. Jouw lichaam en geest hebben de tijd om weer te herstellen. Wanneer tussen het leveren van een of meerdere inspanningen en de herstelperiode echter geen goede balans meer is, schuilt het risico op een burn-out om de hoek. Wanneer gedurende geruime tijd het herstel te kort is om te bekomen van de inspanning, begint er schade op te treden: fysiek en mentaal.

Reserves uitgeput

Vaak gaat het maanden tot zelfs enkele jaren goed en lijken zowel de geest als het lichaam veerkrachtig te zijn. Op een zeker moment houdt dit echter op en wil het lichaam niet meer mee. Bovendien wil het van de ene dag op de andere niet meer: je reserves zijn uitgeput en het ontbreekt je aan mentale kracht en energie. Het voelt alsof je bent opgebrand. Dit staat bekend als een ‘burn-out’.

burnout-begeleiding

Geef op tijd je grenzen aan!

Als je niet op tijd jouw grenzen aangeeft staat jouw agenda voortdurend vol en is er geen tijd over om te ontspannen. Het is echter niet evident om je grenzen af te bakenen, je wilt uiteraard geaccepteerd worden door jouw omgeving. Je staat altijd voor iedereen klaar, maar op den duur loop je jezelf helemaal voorbij. Geen ‘nee’ (durven) zeggen heeft dan ook een belangrijk aandeel in veel burn-out gevallen.

Onzekerheid en weinig zelfvertrouwen

Twijfelen aan je eigen kunnen en je vaardigheden, maakt je onzeker. Ook jouw zelfvertrouwen krijgt dan een fikse deuk. Hierdoor krijg je het gevoel altijd beter te moeten doen en dat de dingen die je doet nooit goed genoeg zijn. Hierin schuilt het gevaar dat je steeds verder en harder gaat om net zo goed of beter te presteren dan anderen. Je moet hierbij echter voor ogen houden dat iedereen anders is, net als de omstandigheden waarin iemand zich bevindt. Omdat naast het aangeven van grenzen ook onzeker zijn een belangrijke aanleiding is tot burn-outs, wordt hier bij een burn-out begeleiding heel veel tijd aan besteed. Dat is (preventief) van grote waarde.

De lat ligt hoog

Het hoeft niet vanzelfsprekend te zijn dat mensen die een burn-out krijgen steeds de lat te hoog leggen, maar het kan wel een kenmerk zijn. Denk aan het voortdurend streven naar het allerbeste op het werk, op school, in de sport- of fitnessclub, binnen de familie of zelfs in een thuissituatie.

Parentificatie

Een ongezonde zorg voor ouders, ook wel parentificatie, kan zich reeds vroeg ontwikkelen. Kinderen krijgen hierbij het gevoel dat ze alles voor hun ouders moeten doen. Deze drang kan op den duur leiden tot een ongezonde relatie tussen ouders en kind. Aanvankelijk kunnen deze kinderen emotioneel sterk lijken, maar als adolescent komt het gebrek aan ‘kind zijn’ weer naar boven. Bij poging om dit recht te trekken kunnen de pijn en de ijver die hiermee gepaard gaan, leiden tot een burn-out.

Narcisme

Er zijn ook heel wat burn-out gevallen waarbij de oorzaak sluimerend, niet altijd zichtbaar is. Narcisme is een voorbeeld van jarenlange overbelasting en is uitputtend. Hier ligt burn-out dan ook op de loer. Narcisme kan op de werkvloer, in een relatie maar ook ouders kunnen aan narcisme lijden.

Omgeving

Jouw omgeving heeft een belangrijke, niet te onderschatten invloed op hoe je jezelf voelt. Zijn je vrienden eerder lui en passief, dan zul je niet bepaald hoge eisen gaan stellen wat betreft beweging op een weekendje weg. Zijn die vrienden juist heel sportief? Dan zul je niet willen onderdoen wanneer zij bijvoorbeeld een mountainbike tocht of avonturen parcours inplannen. In zo’n stimulerende omgeving zul je gepusht worden tot prestatie. Je zult jouw fysieke capaciteiten tot het uiterste drijven of jouw angsten en/of onzekerheden proberen overwinnen. Als jij niet tot het uiterste wilt gaan, ben je in hun ogen anders.

Is anders zijn erg?

Maar is dat ‘anders zijn’ dan jouw omgeving zo erg? Het niet kunnen aanvaarden van dit anders zijn kan aanleiding geven tot een burn-out. Door jezelf voortdurend te spiegelen met de omgeving en jezelf hieraan aan te passen kun je aan jouw omgeving ten onder gaan. Ook hier is het stellen en respecteren van jouw grenzen noodzakelijk.

Aan het einde van je krachten

Er spelen zoveel factoren mee dat het gevaar om in een vicieuze cirkel terecht te komen reëel is. Op het moment dat je aan het eind van je krachten komt, ben je uitgebrand: je lijdt aan burn-out. Van de ene dag op de andere val je in een zwart gat. Wanneer je nu tot rust komt, merk je pas de gevolgen van het altijd maar willen presteren. De regie over jezelf is nu overgenomen door je lichaam en je voelt je uitgeput.

Symptomen en gevolgen van burn-out

Om na te gaan of je te maken hebt met een burn-out, wordt nagegaan welke symptomen zich manifesteren. Bij burn-out zullen de hormonen uiteindelijk de regie van jouw lichaam overnemen in een poging tot herstel. Het lichaam neemt als het ware het roer over en het is de geest die daar de gevolgen van ondervindt.

Gratis e-book:
zo herken je
een burn-out
(Inclusief checklist)

Voorkom dat je energiereserves definitief leeg raken en je in een ernstige burn-out belandt met alle gevolgen van dien. Met dit e-book leer je de symptomen tijdig herkennen.

e-book-symptomen-burnout

De mentale of geestelijke symptomen vallen in eerste instantie niet zo op, maar kunnen wel serieuze problemen met zich meebrengen. Ze geven aan dat jouw energie grens is bereikt en dat jouw systeem bepaalde zaken niet kan bijbenen. Deze mentale problemen resulteren vaak in een negatieve, vicieuze cirkel van andere problemen als je niet oplet. Het is hier van essentieel belang om beroep te doen op professionele hulp om erger te voorkomen. De juiste burn-out begeleiding kan je hierbij helpen. 

Opvallende indicator

De fysieke of lichamelijke klachten zijn meestal een opvallende indicator bij burn-out. Vermoeidheid is er één van: jouw energie is op. Wanneer je voortdurend over die grens blijft gaan, zullen zich ook andere klachten gaan voordoen zoals hoofd- en spierpijn, maar ook klachten aan de nek en elders. Vermoeidheid haalt ook je immuunsysteem onderuit waardoor je minder weerbaar bent tegen ziektes als griep, keelontsteking, bronchitis en verkoudheid.

Wat te doen bij symptomen van burn-out? 

Wat moet je nu doen wanneer je symptomen van deze overmatige stress herkent? Eerst en vooral moet je de huidige situatie accepteren ook al is de verleiding groot deze signalen te minimaliseren of zelfs volledig te negeren. Het accepteren van de situatie zoals deze zich nu voordoet, creëert een rustpunt van waaruit je nu kunt gaan toewerken naar een degelijke oplossing om het probleem aan te pakken.

Na acceptatie volgt actie

Na het accepteren volgt de actie. Hierbij is het essentieel om eerst lichamelijk te herstellen voordat er stappen worden ondernomen om de mentale gevolgen te gaan aanpakken. Deze aanpak is het meest effectief en het meest zinvol om na een burn-out te herstellen. Om de overspannenheid te overwinnen is het van belang uit je fouten te leren. Zo kun je herstellen met oog op jouw verdere leven. Je zult dan in staat zijn jouw leven zo in te richten met aandacht voor het op peil houden van jouw energie en met het ervaren van plezier en geluk. Een actieve aanpak en opvolging is hier aangewezen.

Maatregelen burn-out 

Wanneer een burn-out de kop opsteekt, dien je onmiddellijk de handrem aan te trekken en te stoppen met zaken die veel energie vreten. Het proces om die zaken los te laten is echter niet zo eenvoudig als het lijkt. Integendeel, het wordt vaak als zeer lastig ervaren. Wanneer de serieuze signalen in een vroeg stadium worden opgemerkt, en er ook maatregelen tegen worden genomen, zal het herstel vlotter verlopen. Wanneer er minder snel wordt ingegrepen, zal bij het herstel meer diepgang vereist zijn.

Hoe hard ben je getroffen door de burn-out

Hoe hard je door de burn-out getroffen wordt is afhankelijk van de periode dat je hebt lopen doorzetten en van de inspanning die je al die tijd hebt moeten leveren. Het spreekt voor zich dat de invloed van jaren een grotere impact heeft dan deze van slechts enkele maanden. Hoe dan ook zullen er maatregelen genomen moeten worden om er weer bovenop te raken.

Om de herstelperiode in te korten en garantie op slagen te geven, is het aangewezen te kiezen voor een burn-out begeleiding. Hierbij zal je actief worden bijgestaan om te kunnen herstellen op een manier die je kunt volhouden om weerbaarder te zijn in de toekomst

Burn-out herstel 

Om een goed herstel na een burn-out te garanderen is er geen pasklare oplossing. Er zijn echter wel een aantal basisprincipes die bij iedereen kunnen worden toegepast. Hierop is onze burn-out coaching gebaseerd. Dankzij onze ervaring en wetenschappelijke know-how kunnen we op die manier iedereen begeleiden in het oppikken van de draad na een burn-out. Onze aanpak is een actieve aanpak. Het is namelijk belangrijk om op een bewuste manier de problemen onder ogen te zien om er op een actieve manier mee om te kunnen gaan.

Zuinig omgaan met energie

Een goed herstel bestaat erin veel energie over te houden om oververmoeidheid, depressie en zelfs burn-out tegen te gaan. Het is namelijk door ongecontroleerd energie te steken in minder belangrijke zaken dat de burn-outklachten de kop opsteken. In de sportwereld geldt het supercompensatie principe: na een training is herstel nodig om boven je ‘oude’ niveau uit te gaan stijgen. In principe geldt dit ook voor andere prestaties die burn-out als gevolg kunnen hebben.

Krijg weer meer energie wanneer je een burnout hebt

Na een stressvolle periode vol deadlines op het werk, kun je wel enkele dagen rust gebruiken. Als je dan de tijd neemt om meer te ontspannen is er niets aan de hand. Doe je dit niet en ga je vroeger aan de slag dan wanneer je hersteld bent, dan kan dit zich wreken. Of het nu van jouw omgeving wordt verlangd of door jezelf wordt opgelegd, het haalt jezelf onderuit.

Burn-out begeleiding: weer meer energie 

De gevolgen van een burn-out zijn niet te onderschatten. Ze hebben een grote impact op jouw gevoelens en welzijn. Je voelt je niet goed in je vel en het lijkt alsof je de controle over jezelf bent verloren. Ook jouw lichaam wil niet echt mee. Het lijkt alsof alle energie uit jouw lichaam is gevloeid.

Al deze klachten doen jouw situatie uitzichtloos lijken, maar herstellen is zeker mogelijk! Om er weer bovenop te geraken, is het noodzakelijk nieuwe energie te vinden. Dat is echter niet zo evident wanneer je je futloos voelt. Om opnieuw energie te vinden is het noodzakelijk beroep te doen op professionele hulp voor de juiste burn-out behandeling.

Stel het leven voor als topsport

Je dient jezelf het dagelijks leven voor te stellen als topsport: de kinderen moeten op tijd naar school, boodschappen moeten gedaan worden, werk moet gedaan zijn, sollicitaties en studies vergen voorbereiding en opvolging, is er iets stuk dan moet het gerepareerd worden (auto, fiets, etc.).

Wanneer je dit allemaal op een rijtje zet, heb je dus best wat ballen hoog te houden. Door jezelf te beschouwen als een topsporter die voortdurend nieuwe prestaties moet leveren, is het van belang jouw energie ook zo optimaal mogelijk te benutten (zonder uitgeput te geraken).

Zeven handige tips

Lees 7 onderstaande tips die jou helpen om je energiereserve te behouden.

 1. Doe één ding tegelijkertijd
 2. Geef eens toe aan moeheid
 3. Eet gezond, zonder ermee te overdrijven
 4. Doe regelmatig aan lichaamsbeweging
 5. Luister (op tijd) naar jouw lichaam
 6. Stop, kijk en luister
 7. Leg de lat niet (steeds) te hoog

Deze 7 principes liggen aan de basis in het vinden van energie om het dagelijkse leven weer aan te kunnen. Het omzetten in de praktijk blijkt echter niet zo evident. Ook het volhouden is niet zo eenvoudig als het lijkt. Om die reden is een coachende aanpak bij en na een burn-out aangewezen. Je leert hier namelijk omgaan met tal van situaties waarop je dient te reageren. Je zult hierbij leren welke manier voor jou het beste is om dat overspannen gevoel te kunnen loslaten.

Individuele coaching: je staat er niet alleen voor 

Wij begrijpen uit onze ervaring als coach dat het, in de situatie waarin je je nu bevindt, lastig is voor te stellen dat er verbetering mogelijk is. Echter zien we, met onze professionele ervaring, dat herstellen van een burn-out mogelijk is op voorwaarde dat je de juiste begeleiding krijgt.

Hoe kunnen wij je helpen?

Wij staan voor je klaar met een team van ervaren coaches. Onze coaches zijn actief in heel Nederland en zeer ervaren in het oplossen van stress en burn-out klachten.

Enkel zo kun je op een efficiënte manier herstellen. Het herstel heeft echter tijd nodig, maar ook mentale veerkracht en een stevige dosis doorzettingsvermogen spelen een belangrijke rol in dat proces. Dit gaat namelijk gepaard met meermaals vallen, opstaan en weer doorgaan. Tijdens het proces van herstel staan we jou bij om zo snel als kan van jouw overspannenheid af te komen en dat alles op onze unieke en persoonlijke manier.

Wat doet ons team voor burn-out begeleiding?

Ons team heeft de nodige wetenschappelijke achtergrond en ervaring in het herstel na een burn-out. Het is dan ook onze passie om iedereen die erdoor werd getroffen erbovenop te helpen en een beter leven te geven. Onze aanpak is persoonlijk en op maat. Om die reden zijn wij dan ook pas tevreden als iemand vrede heeft genomen met zijn/haar burn-out.

Deze acceptatiefase is van ontzettend groot belang omdat het gedrag voor het toeslaan van de burn-out niet gezond was en de burn-out moet dan zorgen voor veranderingen die blijvend zijn om op een gezonde manier verder te gaan met het leven.

Een natuurlijke aanpak 

Onze aanpak om te herstellen bestaat erin de natuur op te zoeken. Het is echt onmogelijk iets op te nemen, laat staan aan te leren, met een overvol hoofd. Wij zijn dan ook van mening dat praten in een ruimte niet bepaald bevrijdend werkt. Omdat wij menen dat het jou goed zal doen, begeleiden we jou ook steeds buiten.

Je denkt waarschijnlijk dat het nooit beter zal worden en dat maakt bepaalde negatieve gevoelens in je los. Buiten kun je dan in alle vrijheid jouw angsten en frustraties de vrije loop laten. Ons team staat voor je klaar.

We trekken de natuur in

Wij zijn ervan overtuigd dat de natuur een natuurlijk oplaadpunt is voor ons als mens. Het biedt ons een heerlijke samenloop van gezonde lucht, frisheid, zon [1] en wind. Dit alles, samen met het buiten zijn, stelt jou in staat even te kunnen stoppen met denken. Zeker wanneer jouw burn-out gepaard gaat met paniek, angst of aanvallen van hyperventilatie, is de natuur en dan vooral het bos de geschikte plek om jouw hoofd eens even leeg te kunnen maken.

En daarom trekken we samen het bos in. Lukt het om de een of andere reden niet om naar het bos te komen? Daar hebben we zeker begrip voor. We pikken je dan thuis op en gaan er samen naartoe. Je staat er heus niet alleen voor.

Ontdek de kracht van beweging

Regelmatig bewegen, je wordt er door zoveel dokters en specialisten op gewezen. Beweging is een makkelijke manier om je lichaam en geest aan het werk te zetten om je beter te doen voelen. Een eenvoudige boodschap, maar de omzetting naar de praktijk wordt niet door iedereen volgehouden. Maar ook beweging maakt deel uit van onze aanpak bij het herstellen van een burn-out.

In beweging zijn, zorgt er namelijk voor dat jouw lichaam hormonen produceert die ervoor zorgen dat je minder stress ervaart. Door regelmatig aan beweging te doen bouw je bovendien ook een grotere fysieke conditie op. De fysieke en mentale veerkracht krijgt een boost waardoor je beter zult weten om te gaan met tegenslagen die jouw pad kruisen.

Het is belangrijk niet te overdrijven in deze fysieke ’training’. Daarom wordt de intensiteit van onze beweegsessies in de natuur aangepast aan jouw unieke en persoonlijke situatie. Omdat we best begrijpen dat bewegen voor heel wat mensen toch wel spannend is, wordt tijdens onze sessies op een niet-intensieve manier gewerkt. Het kan namelijk niet de bedoeling zijn hierna uitgeput te zijn.

Echte ondersteuning: garantie op slagen

Zoals net vermeld verkiezen wij een unieke aanpak op maat. Iedereen is namelijk anders en een persoonlijke aanpak is dan ook aangewezen. Bij zo’n aanpak is het belangrijk rekening te houden met jouw situatie en de begeleiding hierop af te stemmen.

Om die reden luisteren wij naar jou om je te kunnen helpen om de dingen nu echt anders te gaan doen (of om er zelfs volledig mee te stoppen). Door inzicht te krijgen in jouw persoonlijke situatie kunnen we jou de hulp bieden om jouw gewoonten wat betreft voeding en slaap te verbeteren. Er wordt ook aandacht besteed aan jouw ademhaling en lichaamshouding om ook deze te verbeteren. De aanpak van deze gewoonten zal leiden tot een verbeterde levensstijl waarbij je je beter in je vel zult voelen.

Praktische handvatten

Daarnaast reiken we je ook praktische handvatten aan die je heel eenvoudig kunt toepassen in je dagelijks leven. Door deze kleine aanpassingen zal jouw dagelijks leven een heel stuk aangenamer zijn en zal je weer grip krijgen op jouw eigen leven.

Tijdens de sessies wordt je begeleid door een coach die jou gedurende het herstelproces zal bijstaan met raad en daad. We begrijpen best dat je ons ook tussen de sessies door eens een keer nodig kunt hebben.

En daarom zijn wij dan ook steeds ter beschikking. Om je zo snel mogelijk te kunnen helpen, reageren we steeds binnen de 24 uur op al jouw vragen! Je bent namelijk niet alleen ziek tijdens de sessies, ook daarbuiten staan we voor jou klaar en sta je er nooit alleen voor.

Burn-out begeleiding in 3 fasen:

 • Accepteren
 • Herstel
 • Doen

Burn-out begeleiding met de BERG-methode:

 • Bewegen
 • Eten
 • Rust
 • Gedrag

Hulp bij burn-out en stress

Het verminderen van stress en het herstellen van een burn-out is geen sinecure. Heb je ondersteuning nodig, dan kan je op onze hulp rekenen. Onze coaches zijn allemaal gespecialiseerd in jouw problematiek. Door hun jarenlange ervaring kunnen ze samen met jou werken aan jouw herstel. Van het resultaat van onze 1-op-1 coaching heb jij je leven lang plezier!

Bekijk ons aanbod voor:

Veelgestelde vragen

Bij de berg-methode werken we aan beweging, eten en rust om het lichaam te laten herstellen en focussen we ons daarna op het gedrag om de oorzaak en triggers van een burn-out boven tafel te krijgen.

De duur van herstel verschilt van persoon tot persoon en hangt ook af van de ernst van de burn-out en welke stappen er gedaan worden om te zorgen voor een actief herstel. Het kan gaan om enkele weken, maar ook een aantal jaar duren voordat een volledig herstel heeft plaatsgevonden.

De natuur helpt ons om tot rust te komen, en alle drukte van ons af te laten zakken. Daarnaast zijn zonlicht en frisse lucht ook van belang om helder te kunnen denken en te herstellen van stress.

Referenties

 1. Celestetic.be – De voordelen van zonlicht – gevonden op 19/07/2023
  Link naar pagina op celestetic.be

Vergelijkbare berichten

4 reacties

 1. Anoniem schreef:

  Hoi

  Doen jullie ook opnames? Mijn partner heeft een burn-out. Na reeds al 7 maand thuis zonder enige verbetering. Enige dat die doet is rusten/slapen. Zelf wilt die graag terug de “oude” persoon worden maar het lukt niet zo goed. Ikzelf als partner weet ook niet meer wat doen en helpen is zeer moeilijk. Eerlijk gezegd begint het ook steeds zwaarder door te wegen bij mezelf…
  Maandelijks gaat hij 1x naar een psycholoog maar heeft er geen baat bij. We weten samen niet meer wat we kunnen doen, en zouden graag een oplossing
  vinden.

 2. Brenda schreef:

  Is jullie hulp verzekerd???
  Ik kan hier niks over vinden..?

  1. Hey Brenda, onze ervaring is dat de AOV of werkgever vaak de meest praktische manier om een traject te vergoeden. Ik hoop dat het helpt en als je hulp wilt met het onderzoeken van de mogelijkheden, stuur dan vooral even een berichtje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *