Naar de bedrijfsarts met burnout. Gelooft de bedrijfsarts mij wel?
Naar de bedrijfsarts met burnout

Naar de bedrijfsarts met burnout

Naar de bedrijfsarts met burnoutBen je al een tijdje uit de running door overbelasting dan zul je als werknemer op een gegeven moment een oproep krijgen voor een bezoek aan de bedrijfsarts. Die bedrijfsarts heeft de schone taak om je ´belastbaarheid´ te beoordelen. Op grond van die inschatting word jij en de werkgever geadviseerd wanneer en met hoeveel uur je weer kunt gaan werken.

Stress om de bedrijfsarts Naar de bedrijfsarts met burnout

Dit is vaak hetgene wat velen de nodige stress geeft vooraf aan dit bezoek aan de bedrijfsarts. Zeker als je het gevoel hebt dat je nog lang niet voldoende hersteld bent om weer aan het werk te kunnen Je krijgt het al spaans benauwd van alleen al de gedachte ´weer aan het werk te moeten´. Wanneer je ook nog eens in de veronderstelling bent dat de bedrijfsarts degene is die bepaalt wanneer je weer moet werken, dan kun je de nodige spanningen opbouwen richting het bezoek aan de bedrijfsarts. Die extra spanningen komen je nachtrust en je herstel helemaal niet ten goede.

Daarom geven we je hieronder de nodige informatie en tips zodat je jezelf niet onnodig gek maakt vooraf aan het bezoek aan je bedrijfsarts.

Tips voor bij de bedrijfsarts

Jezelf niet beter voor doen

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet er binnen 6 weken na ziekmelding een probleemanalyse worden opgesteld door de bedrijfsarts. In deze probleemanalyse staat “hoe groot de kans is op volledig herstel van de zieke werknemer. Maar ook wanneer de bedrijfsarts verwacht dat de werknemer zijn werk of ander werk kan hervatten en welke structureel functionele mogelijkheden de zieke heeft. Hiervoor heeft de bedrijfsarts dus jouw informatie en jouw verhaal nodig. Het is daarom ook heel belangrijk dat je je niet beter voordoet dan dat je je voelt. Anders krijgt de bedrijfsarts een te rooskleurig beeld van jou en de situatie. Je loopt dan het risico dat hij je te snel weer aan het werk wil laten gaan.

De bedrijfsarts wil je niet gelijk aan het werk zetten

Velen denken dat de bedrijfsarts je gelijk aan het werk wilt zetten. Die veronderstelling geeft dan ook de nodige angst vooraf aan het bezoek aan de bedrijfsarts. Bedenk dan dat de bedrijfsarts er totaal geen belang bij heeft om je te snel aan het werk te laten gaan. Want als jij dan weer binnen de korste keren uitvalt, dan komt dat zijn geloofwaardigheid als deskundig bedrijfsarts met een goed inschattingsvermogen niet ten goede. Ook je werkgever heeft er geen belang bij dat je (veel) te snel weer aan het werk gaat. Als je na verwoede pogingen toch weer uitvalt dan duurt het gehele reintegratieproces nog veel langer en daar wordt niemand blij van. (nog los van de kosten voor van het ziekteverzuim)

De bedrijfsarts bepaalt niet wanneer je weer aan het werk kunt

Een ander misverstandi is dat de bedrijfsarts bepaalt wanneer jij weer moet gaan werken. Gelukkig is dat inderdaad een misverstand. De bedrijfsarts heeft een adviserende rol richting jou en je werkgever. Het zou natuurlijk te gek zijn als een ander bepaalt dat jij weer moet werken. Zeker wanneer je weet dat dit nu echt nog niet kan en helemaal niet goed voor je is. Dus als er iemand moet bepalen of jij nu weer wel of niet kunt werken dan bij jij dat zelf wel.

Wat als de bedrijfsarts de situatie verkeerd inschat? Verkeerde inschatting bedrijfsarts

Maar wat nu als de bedrijfsarts, ondanks jouw oprechte verhaal over je huidige situatie, toch inschat dat je weer met x aantal uren aan de slag kunt. Echter: jij weet dat dit gewoon niet goed is voor je verdere herstel en je het niet eens bent met deze inschatting van je bedrijfsarts?

  • Je kunt er dan voor kiezen om te laten weten dat je het wel wilt proberen maar geen garantie kunt geven dat het gaat lukken en jullie wel zullen zien waar het schip strand. Daarmee laat je uiteraard je goede wil zien, maar of het je herstel ten goede komt?
  • Het kan ook zijn dat je eigenlijk wel heel goed weet dat nu alweer aan het werk gaan, ook al is het maar enkele uurtjes, echt niks gaat worden. Het is simpelweg niet goed voor je verdere herstel. Dan doe je jezelf – en je werkgever uiteindelijk ook – een plezier om gebruik te maken van de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen.

Als een werknemer twijfelt aan het advies van zijn bedrijfsarts of als hij behoefte heeft aan meer informatie, dan kan hij sinds 1 juli 2017 een andere bedrijfsarts raadplegen: een second opinion. Bedrijfsartsen moeten een verzoek om een second opinion altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De werkgever zorgt ervoor dat een second opinion-arts beschikbaar is en hij betaalt het extra consult.

Daarnaast is er overigens ook nog de optie om een deskundigenoordeel aan te vragen van het UWV. Bij het deskundigenoordeel geeft een verzekeringsarts van het UWV een oordeel over de belastbaarheid van de werknemer. Het UWV kijkt dan of de werkgever en werknemer genoeg doen op het gebied van re-integratie.
Bron: Arboportaal

Iemand meenemen naar de bedrijfsarts

Je mag ter ondersteuning van jezelf natuurlijk ook iemand die je vertrouwt meenemen naar het bezoek aan de bedrijfsarts. Dat heeft verschillende voordelen, die je vast zelf wel kunt bedenken.

Zelf het heft in handen nemen bij de afspraak met de bedrijfsarts!

In dan onze laatste en zeker niet onbelangrijkste tip. Bedenk vooraf aan het bezoek aan de bedrijfsarts wat jij zelf een goed plan zou vinden; wanneer schat jij in met hoeveel uur en welke werkzaamheden jij weer wilt en denkt te kunnen starten? Neem dus het heft in eigen handen en kom bij de bedrijfsarts met een eigen plan van aanpak*. Je kunt je voorstellen dat de bedrijfsats al lang blij is dat jij een plan hebt waar je zelf achter staat. De kans van slagen is daarmee groter dan wanneer de bedrijfsarts iets moet bedenken zonder te weten of jij daarachter staat.

*Wist je dat onze plan van aanpakken geschikt zijn voor de Wet Verbetering Poortwachter? Dat de bedrijfsarts en leidinggevende deze zo kunnen meenemen? En dat jijzelf op en aanmerkingen kunt maken voordat we deze opsturen? Kijk voor onze aanpak op: Individuele coaching bij burnout

Naar de bedrijfsarts met burnout

Zie voor meer informatie over de rol en taken van de bedrijfsarts vooral ook de informatie hierover van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  www.arboportaal.nl/onderwerpen/bedrijfsarts

Over de schrijver

Door

Gina

op 23 July 2017

Ik heb een goede ervaring met de bedrijfsarts van mijn werk. Idd voelde ook ik stress, maar heb mijn verhaal vanaf oorzaak (privé) klachten , angst dement te worden ( wat dus nu ik meer lees het werk is van de hersenen die je laten weten het is niet meer te doen is),vergeetachtig ,moe , druk in mijn hoofd , oorzuisen etc. En toen vertelt welke stappen ik heb gemaakt voor mijn ziekmelding tot aan ziekmelding. Dokter, praktijkondersteuner ggz en therapie. De openheid van mij gaf haar een goed beeld. En ook zij gaf aan voorlopig rust. Sterkte voor iedereen, het zijn goede Tips om mee te nemen.

Door

Annemieke Brouwer

op 25 July 2017

Beste Han, nee zeker niet. Onderstaand een ervaring die ik van de week had. Zo kan het ook!!! Ik had vandaag een gesprek met een werknemer. In het vorige gesprek hebben we het gehad of de lange werkdagen die deze mevrouw maakt, 50 tot 60 uur werken was normaal. Maar een keer een uurtje eerder weggaan dat kon niet. De vrouw ging naar huis met een aantal tips om daar verandering in aan te brengen. Door langdurige lichamelijke klachten kwam de werknemer bij de bedrijfsarts terecht en die heeft de stekker er uit getrokken! Ze mocht maar 4 uur per dag gaan werken. Als de vrouw van plan was om het werk van 8 uur in 4 uur te gaan proppen, dan mocht ze maar 2 uur per dag werken, want dan wist de bedrijfsarts zeker dat het niet zou gaan lukken. Een verstandig besluit van de bedrijfsarts en een goede manier om een burn out bij deze werknemer te voorkomen.

Reactie plaatsen

Cookies