Input of output gestuurd leidinggeven, wat heeft je voorkeur? Leidinggeven aan een team kan een flinke uitdaging zijn. Als leidinggevende kun je precies in je hoofd hebben hoe je een project uitgevoerd wilt zien. Maar je werknemers denken daar vast niet precies hetzelfde over. Je kunt dan geneigd zijn om tot in detail te gaan vertellen hoe je iets gedaan wilt hebben. Oftewel, je gaat over tot inputsturing. Je laat je werknemers weinig tot geen ruimte voor eigen inbreng.

Maar jij bent niet degene die het project gaat uitvoeren. Jouw ideeën zijn misschien niet allemaal haalbaar in de praktijk. Je werknemers zijn gespecialiseerd op dit gebied en komen waarschijnlijk met hele goede ideeën, als je ze die ruimte geeft.

Ga je over op outputsturing dan biedt je de werknemers wel de ruimte die ze nodig hebben om een project goed af te ronden.

Wat is input gestuurd leidinggeven?

Wanneer je als leidinggevende stuurt op input, stuur je op oplossingen. Je hebt het hele proces al klaarliggen, je werknemers hoeven het alleen nog maar uit te voeren. Je geeft de oplossing en de manier waarop je wilt dat dit bereikt wordt. Alle antwoorden op vragen als wie, waar, hoe, wanneer… je hebt ze allemaal al beantwoord.

Deze manier van werken laat geen ruimte voor de creativiteit van je werknemers. Waar een output sturende leidinggevende uitgaat van de competenties van zijn werknemers gaat een inputgestuurde leidinggevende juist uit van de incompetentie. Dit geeft een bepaalde mate van wantrouwen aan, wat geen goede basis is voor een gezonde werkrelatie.

Ben je gefocust op de input, dan ben je meer bezig met het controleren op het ‘hoe’ niveau. Dit kost je onnodig veel tijd. Je hebt je werknemers aangenomen om werkzaamheden voor je uit te voeren en moet ze daarin vertrouwen.

Heb je voldoende vertrouwen in je werknemers dan laat je het ‘hoe’ aan hen over en ga je zaken delegeren.

Meedenksessie aanvragen

Meedenksessie werkgevers

In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Meedenksessie aanvragen

PS: je bent niks verplicht, de eerste kennismaking is altijd vrijblijvend.

Inputsturing in de praktijk

Bij inputsturing laat je jouw werknemers zien dat jij vindt dat je het beter weet dan zij. Dat er alleen een goed resultaat behaald kan worden als ze precies doen wat jij zegt. Dit is voor werknemers geen fijne manier van werken. In feite zeg je: “Ik denk, jij doet.” Er wordt niet gerekend op het kunnen van de werknemers, er is geen basis van vertrouwen. Naast dat je werknemers wellicht onnodige werkzaamheden uit moeten voeren, is de kans groot dat het resultaat van dit project niet past bij de klant.

Je werknemers hebben een korte lijn met de klant. Daardoor weten ze precies wat er in de praktijk nodig is om het product of de dienst goed aan te laten sluiten bij de wensen van de klant. Leidinggevende en directie sturen op cijfers en staan verder van de klant af. Daardoor missen ze deze belangrijke informatie bij het aansturen van een project.

Wat is output gestuurd leidinggeven?

Output gestuurd leidinggeven is sturen op doelen en criteria. Je legt het probleem voor aan je werknemers, daarbij geef je het doel en de resultaten die bereikt moeten worden. Samen met de randvoorwaarden voor de oplossing hebben je werknemers alles wat ze nodig hebben om aan het werk te gaan.

Het klinkt logisch om je werknemers op deze manier aan te sturen. Je werknemers krijgen alle vrijheid en ruimte om hun creativiteit te laten zien en hun sterke kanten te gebruiken. En zijn dat niet juist de punten waarom je deze specifieke werknemer hebt aangenomen? Met outputsturing geef je richting en visie. Je formuleert het perfecte plaatje. De input laat je over aan je werknemers. Zij bepalen de concrete weg die ze moeten volgen om het doel te bereiken.

Outputsturing in de praktijk

Toch gaat het in de praktijk vaak anders. Leidinggevende hebben over het algemeen moeite met outputsturing. Voor outputsturing is veel vertrouwen in de werknemers nodig. Delegeren en loslaten is wat je zult moeten doen.

Maar wat als je er niet zeker van bent dat je werknemers het precies zo oppakken als jij voor ogen hebt? Daar zit vaak de bottleneck. Hoe je werknemers het uit gaan voeren is niet aan jou. Als je duidelijk het resultaat, het doel en de goede criteria geformuleerd hebt zullen de experts, je werknemers, hiermee aan de slag gaan.

Outputsturing beter voor je klanten

Leidinggeven op output heeft grote positieve gevolgen voor de organisatie. Bij outputsturing komt de klant meer centraal te staan. Je werknemers staan dichterbij je klanten. Zij hebben vaak direct contact met de betreffende persoon. Feedback die ze ontvangen kan daardoor meteen toegepast worden. Daardoor sluit het product of de dienst beter aan bij de klant, die meer tevreden zal zijn over het resultaat.

Input of output gestuurd leidinggeven

Output gestuurd leidinggeven maakt gebruik van talenten

Output gestuurd leidinggeven is puur gericht op het doel dat gehaald moet worden en de randvoorwaarden waaraan de oplossingen moeten voldoen. Voor de rest wordt er volledig vertrouwd op de talenten van de werknemers. Er wordt niet voorgeschreven hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Dat deel wordt overgelaten aan de specialisten. Zij mogen komen met de oplossingen en invullen hoe het project wordt uitgevoerd.

Output gestuurd leidinggeven maakt daarom optimaal gebruik van de talenten van de werknemers. Het is een win-win situatie. Je werknemers worden uitgedaagd hun creativiteit te laten werken en hun competenties maximaal in te zetten. En jij krijgt het beste resultaat, dat naadloos aansluit bij de wensen van de klant.

Output gestuurd leidinggeven:

 • Als leidinggevende ben je autoritair als het gaat om het probleem, het doel en de criteria
 • De werknemers krijgen de volledige vrijheid voor het inrichten van de oplossing
 • De leidinggevende geeft geen oplossingen, maar vraagt het aan de specialisten
 • Werknemers zoeken de beste oplossing, die past bij de gestelde criteria
 • De creativiteit en talenten van de werknemers worden optimaal ingezet
 • De werknemers toetsen zelf of het product of de dienst de gewenste doelen behaald heeft

Outputsturing maakt werknemers creatiever

Bij het aansturen van je werknemers heb je te maken met een probleem en een doel. Het probleem is duidelijk te formuleren, omdat het actueel is of recent heeft plaatsgevonden. Hier zijn feiten aan te ontlenen.

Het doel is, in eerste instantie, vager. Je wilt bijvoorbeeld de klantvriendelijkheid verhogen, het gebruikersgemak verbeteren en vooral het probleem vermijden. Hoe dit moet worden bereikt is nog onduidelijk. De criteria die worden gesteld beperken de ruimte die er is om een oplossing te vinden. Maar deze voorwaarden geven ook een duidelijke richting waarin het probleem kan worden opgelost.

Modern leidinggeven is output gestuurd

Vroeger was er een duidelijke scheiding tussen werkgever en werknemers. De werkgever droeg zijn personeel op wat ze moesten doen en ze voerde vervolgens precies uit wat hen opgedragen werd. Dat is tegenwoordig wel anders. Er wordt steeds meer samengewerkt, waarin een goede leider weet welke taken hij moet delegeren.

Een inspirerende leider vertelt zijn werknemers niet hoe ze iets uit moeten voeren, maar waarom.

Toch hebben veel leidinggevende moeite met het loslaten van deze controle. Sturen op output vraagt volledig vertrouwen in je werknemers. Dat betekent loslaten. Je hebt een team samengesteld met specialisten die de kennis in huis hebben om met de beste oplossingen te komen. Veranderingen gaan tegenwoordig te snel om mensen te leren hoe ze iets moeten doen. Door ze het waarom voor te leggen kunnen ze zelf de beste oplossing bedenken. En die is iedere keer anders. Sturen op output biedt de organisatie veel meer toegevoegde waarde. Er wordt meer gericht op het hogere doel en de meerwaarde voor de klant.

Input of output gestuurd leidinggeven

Output gestuurd leidinggeven beter voor werknemers

Werknemers voelen zich fijner als ze in hun werk de ruimte krijgen om zich te ontplooien. Hun werkgeluk zal groter zijn wanneer ze de vrijheid krijgen om zelf te bepalen hoe hun werkdag eruit ziet. Ze zijn meer tevreden met hun werk als ze weten dat het product of de dienst perfect aansluit bij de wensen van de klant. Daarom is output gestuurd leidinggeven beter voor werknemers.

Het is ook een goede manier om te zien of een werknemer in de goede functie zit. Wanneer ze niet zelfstandig een goede oplossing kunnen aanbieden na outputsturing is het wenselijke eens goed te kijken of deze werknemer wellicht in een andere functie beter op zijn of haar plek zit. Een gerichte opleiding kan ook het gewenste resultaat geven.

Outputsturing geeft werknemers meer werkgeluk doordat:

 • Ze energie krijgen van het werk dat ze uitvoeren
 • Werknemers krijgen meer vrijheid
 • Er wordt werk uitgevoerd met passende verantwoordelijkheid
 • De persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd
 • Er is waardering voor wat ze doen
 • Ze zijn een waardevolle toevoeging binnen het bedrijf
 • Ze kunnen hun talenten benutten
 • Er zijn voldoende doorgroeimogelijkheden
 • Ze hebben voldoende uitdaging in het werk

Waarom is output gestuurd leidinggeven zo moeilijk?

Output gestuurd leidinggeven biedt veel voordelen, zowel voor de werknemer als de leidinggevende, die op deze manier veel tijd overhoudt. Toch sturen nog teveel leidinggevende puur op input. Of ze maken een combinatie van input en output, omdat ze de controle niet los willen laten bij gebrek aan vertrouwen in hun personeel.

Zie jij jezelf als leider? Of ben je meer een manager? Als manager ben je vooral bezig met het managen van processen en daar verantwoording over afleggen.

Een leider realiseert zijn visie met behulp van zijn werknemers. Want een visie neerzetten doe je niet alleen. Daarvoor heb je een sterk team nodig. Zet je als leider de visie voor je bedrijf sterk neer dan zullen je werknemers hiernaar gaan leven. Je kunt zelfs een complete revolutie laten ontstaan in de markt.

Meedenksessie aanvragen

Meedenksessie werkgevers

In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Meedenksessie aanvragen

PS: je bent niks verplicht, de eerste kennismaking is altijd vrijblijvend.

Leer loslaten en bereik meer

Als leidinggevende heb je graag invloed. Dat hoort bij je taak. En in zekere zin is dat waar. Als je een team aanstuurt, is daar een bepaalde mate van invloed voor nodig. Maar dat wil niet zeggen dat je de controle moet houden over elke keuze die je werknemers maken.

De meeste werknemers zijn prima in staat deze keuzes zelf te maken. Als ze ondersteuning nodig hebben laten ze je dat heus wel weten.

De drang van leidinggevende om de controle te houden wordt vaak gevoed door een of enkele werknemers die niet de gewenste resultaten behalen zonder deze intensieve controle. Maar daardoor gaat een hele afdeling gebukt onder de bemoeizucht van de leidinggevende.

Kijk daarom kritisch naar de resultaten die de werknemers je aanbieden en focus je alleen op die werknemers die je extra aandacht echt nodig hebben. Geef de anderen meer vrijheid om hun volledige potentieel te laten zien.

Input of output gestuurd leidinggeven

Omschakelen kost tijd

Als er binnen het bedrijf jarenlang gestuurd is op input, dan kan er niet zomaar omgeschakeld worden. Werknemers en ook de leidinggevenden zijn gewend aan deze manier van werken. Een vast patroon van werken biedt zekerheid en geeft een vertrouwd gevoel.

Gooi je opeens de hele werkwijze om dan kan je veel onzekerheid verwachten. Je verwacht andere dingen van je werknemers en je geeft ze meer verantwoordelijkheid. Hier moeten ze aan wennen en jij ook. Voer daarom deze wijziging stap voor stap door. Begin met de meest ervaren werknemers en teams.

Herzie de protocollen

Hoe groter de organisatie, hoe meer protocollen en processen er zijn vastgelegd. Sommige bedrijven kunnen hier zo in vastlopen dat het protocol een doel op zich wordt. Vaak staan deze protocollen verandering in de weg. Ze zullen compleet herzien moeten worden en helemaal gericht worden op output. Niet langer moet het hoe en wat vastgelegd worden, maar het doel moet centraal komen te staan.

Afwijken van de bekende en vertrouwde protocollen vraagt lef en tijd. Veel leidinggevenden durven in het begin niet te vertrouwen dat werknemers het goed oppakken. Daardoor zullen de werknemers er zelf ook aan twijfelen of deze manier van werken het beste resultaat gaat opleveren.

Onderschat niet wat je werknemers kunnen realiseren, als ze maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Houd er rekening mee dat het niet in een keer goed zal gaan. Neem de tijd om hierin de juiste weg te vinden. Fouten maken mag en is een leerproces op zich.

Beter leidinggeven met outputsturing

Dat goed leidinggeven niet makkelijk is, blijkt wel uit de vele leiderschapstrainingen die je kunt volgen. Bij leidinggeven komt meer kijken dan zorgen dat je werknemers hun taken goed uitvoeren. Je hebt de verantwoordelijkheid over een groep mensen. Samen met deze mensen zal je doelen moeten bereiken en de gewenste resultaten moeten behalen.

Daarvoor moeten je werknemers goed in hun vel en achter het juiste bureau zitten. Gezondheid en werkgeluk zijn dingen waar je als leidinggevende misschien niet zoveel over nadenkt. Toch hoort dit ook bij goed leidinggeven. Want als je ervoor zorgt dat je werknemers in goede gezondheid verkeren, niet te veel werkdruk ervaren en gelukkig zijn op hun werk kun je veel betere resultaten verwachten.

Werknemers gestuurd op outputsturing zullen gemotiveerder aan het werk zijn dan mensen die simpelweg verteld wordt wat te doen. Het is dan ook zeker de moeite waard om je hierin te verdiepen. Niet alleen voor de organisatie, maar ook zeker voor je werknemers.

Hoe kunnen wij je helpen?

Wij staan voor je klaar met een team van ervaren coaches. Onze coaches zijn actief in heel Nederland en zeer ervaren in het oplossen van stress en burn-out klachten.

Input of output gericht leidinggeven: krachtige hulp

De switch maken naar nieuw leidinggeven zal niet zonder slag of stoot gaan. Iedereen moet eraan wennen. Maar er valt veel te winnen in de nieuwe situatie. Het is de investering dan ook zeker waard.

Milltain biedt training en coaching aan voor leidinggevenden en werknemers, zodat de overgang een stuk soepeler zal verlopen. Verandering kan stress met zich meebrengen. Nieuwe taken en onzekerheden kunnen sommige werknemers teveel worden. Langdurige spanning kan een burn-out veroorzaken. Dat wil je natuurlijk altijd voorkomen. Onze trainingen zijn erop gericht stress zoveel mogelijk te voorkomen en het werkplezier te vergroten.

Burnoutbegeleiding werkgevers en werknemers

Wie zijn wij?

Meulenberg Training en Coaching ondersteunt, met een team van ervaren trainers, organisaties bij de preventie van stress en het (her)vinden van werkgeluk op de werkvloer. Onze trainingen zijn gericht op leidinggevenden binnen bedrijven. Een burn-out kost de organisatie al snel € 70.000.

Naast het financiële leed is het menselijk leed groot. Niet alleen voor de werknemer maar ook voor naaste collega’s die de klappen op moeten vangen. Voor je het weet zit je in een negatieve vicieuze cirkel.

Wil je een effectieve aanpak voor langdurig verzuim en het vergroten van werkplezier? (in plaats van continue brandjes te blussen). Wil je  je dat we met je meedenken? In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank vind je honderden artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *