Succesvol leiderschap: Wat zijn je doelen als leidinggevende? Een goed voorbeeld? Je wilt dat er veel werk verzet wordt binnen het bedrijf. Je wilt mooie resultaten. Maar je wilt ook gemotiveerd personeel, een goede werksfeer en zo min mogelijk ziekteverzuim.

Een simpele maar krachtige tool die weinig managers optimaal benutten, is hun voorbeeldfunctie. De uitwerking van een goed voorbeeld wordt vaak sterk onderschat. Welk positieve effect kan je voorbeeld hebben op je werknemers en hun productiviteit? En benut je de kracht van je voorbeeld? Lees hieronder zeven tips die je zullen helpen succesvoller te worden als leider.

Quote: Een werkgever krijgt doorgaans de werknemers die hij verdient  Walter Bilby

Voorbeeldfunctie en leiderschap

 Mensen tegen wie wordt opgekeken hebben een voorbeeldfunctie. Van ouders wordt verwacht dat ze een goed voorbeeld zijn voor hun kinderen, zodat kinderen opgroeien tot verstandige volwassenen. Van politici wordt verwacht dat ze een goed voorbeeld zijn voor de burgers die ze vertegenwoordigen. Een politicus die in overtreding is, krijgt dan ook meer media-aandacht dan een gewone burger, vanwege die voorbeeldfunctie.

Als manager of leidinggevende heb je een voorbeeldfunctie binnen een bedrijf. Wat je zegt en doet, wordt door je werknemers onder een vergrootglas gelegd. Er wordt op je gelet! Dat klinkt eng, maar daarin ligt een groot potentieel verscholen, tenminste, als je hier goed gebruik van maakt: Jouw goede voorbeeld is een krachtige tool om nóg meer uit je werknemers te halen. Welke factoren kunnen je helpen een succesvolle leider te zijn?

Quote: Jouw goede voorbeeld is een krachtige tool om nóg meer uit je werknemers te halen.

 1 Voorbeeld in regels

Het is een bekend gezegde: een goed voorbeeld, doet goed volgen. Het omgekeerde is ook waar: een slecht voorbeeld… vul maar in. Elke organisatie kent bepaalde gedragsregels en codes waar iedereen zich aan moet houden. Deze regels zijn bedacht voor orde, eerlijkheid en vrede. Op het moment dat iemand deze regels aan zijn of haar laars lapt, breekt er onvrede uit, wat funest is voor de werkomgeving.

Als je als manager laat zien dat je de regels respecteert, laat je zien dat je die regels belangrijk vindt. Natuurlijk wordt van iemand in een voorbeeldfunctie verwacht dat hij deze regels respecteert. Maar daarnaast zijn je werknemers dan eerder geneigd je goede voorbeeld te volgen. Het resultaat: meer orde en dus meer motivatie en productiviteit binnen je bedrijf.

Succesvol leiderschap bij ziekteverzuim

Aan de andere kant kun je als manager ook laten zien dat je ook de gedachte achter de regels snapt door waar nodig flexibel te zijn in het toepassen van deze regels. Uitzonderingen bevestigen de regel, en als je op cruciale momenten zo’n uitzondering durft te maken, zul je daarmee respect afdwingen.

 2 Voorbeeld in communicatie

Veel problemen worden veroorzaakt door misverstanden en onduidelijke communicatie. Een vergadering waarbij de actiepunten niet duidelijk verwoord zijn, kan leiden tot verkeerde verwachtingen en teleurstellingen. Ruzies zelf. Zonde van de tijd, het geld en de energie.

Helder communiceren zorgt ervoor dat de neuzen dezelfde kant op staan. Duidelijkheid boven alles. Geef daarom bij elke meeting duidelijk antwoord op vragende voornaamwoorden, zoals: wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom. Als iemand weet wat hij of zij moet doen, begrijpt hoe hij het moet doen en waarom, dan zal hij er veel meer voldoening uit halen en minder snel fouten maken. 

3 Voorbeeld in betrokkenheid

Veel managers moeten de stap maken van een afstandelijke bestuurder naar denken vanuit een teamspirit. Je kunt namelijk een groep aansturen terwijl je er deel van uit maakt. Betrokkenheid is de sleutel.

Een werknemer die begrepen wordt, zit beter in zijn vel. Natuurlijk is het onmogelijk om het privéleven van elke werknemer bij te houden. Doorgaans verwacht een werknemer dat ook niet. Maar een kort gesprekje over het weekend of over de zieke hond kan net het verschil maken: het verschil tussen ‘Hij ziet me niet staan’ en ‘Ik doe er toe’. Zulke korte momenten van aandacht kunnen een boost geven aan iemands motivatie waardoor hij hetzelfde werk doet met meer plezier. En meer werkplezier leidt tot meer productiviteit en minder ziekteverzuim.

Het zou natuurlijk heel mooi zijn als je werknemers de betrokkenheid die je laat zien overnemen en naar elkaar gaan tonen. Jouw voorbeeld in betrokkenheid kan een sneeuwbaleffect hebben, waardoor je werknemers meer als een team gaan functioneren.

4 Voorbeeld in delegeren en vertrouwen


Als leidinggevende heb je heel wat taken en verantwoordelijkheden. Het is dan onmogelijk alles perfect te kunnen. Wanneer sta je in je kracht? Je werknemers zijn het antwoord. Het benutten van hun capaciteiten en talenten helpt je succesvol te zijn.

Allereerst zul je als leidinggevende oog moeten hebben voor het talent op je afdeling. Welke werknemer heeft welke specialiteit? Op basis hiervan kun je je werk gaan onderverdelen. Als je het werk en de verantwoordelijkheden delegeert op basis van talent, geeft je je werknemers elk afzonderlijk de kans om te excelleren in wat ze kunnen en leuk vinden.

Maar dan komt het vertrouwen. Als je de gedelegeerde verantwoordelijkheid gaat micro-managen, zal een werknemer zich al gauw betutteld voelen, vooral als hij een expert is op dit gebied. Het is jouw taak om zijn expertise tot bloei te laten komen, niet om elke vorm van initiatief in de kiem te smoren. Goed leiderschap houdt in: de spelers op de juiste plek zetten, zodat ze als team optimaal functioneren. Natuurlijk zal het soms nodig zijn om in te grijpen, maar een team dat op elkaar ingespeeld is, zal meer presteren dan op het eerste gezicht mogelijk lijkt. Met het juiste delegeren en vertrouwen bereik je meer.

Quote: Als je daden anderen inspireren om meer dromen te hebben, meer te leren, meer te doen en meer te worden, dan ben je een leider John Quincy Adams 

5 Voorbeeld in complimenten

Ieder mens heeft complimenten nodig om goed te kunnen functioneren. Geef je werknemers dus regelmatig complimenten. Maar een compliment dat telt is meer dan alleen maar zeggen: goed gedaan! Een goed compliment is een compliment waaruit blijkt dat je oog hebt voor wat er gebeurt, voor wat iemand (goed) gedaan heeft. Het is dus meer dan een beloning voor iemands werk en inzet; het laat zien dat je hebt nagedacht over iemand. Een goed overdacht compliment is een goed compliment.

Hoe kun je complimenten geven? Wees alert in het bijhouden van goede prestaties van je werknemers. Op die manier heb je altijd potentiële complimenten bij de hand als je contact hebt met je werknemer.

Een compliment kan ook nuttig zijn bij het geven van feedback of kritiek. Als je eerst een goed compliment geeft en daarna de nodige feedback, snapt je werknemer dat u niet alleen oog heeft voor zijn fouten, maar ook voor zijn prestaties en capaciteiten. Hij zal de feedback dan eerder sportief oppakken, omdat hij weet dat hij goed werk levert.

Succesvol leiderschap bij ziekteverzuim

Een complimenteuze leidinggevende zorgt dat zijn werknemers hun werk met meer plezier doen. Meer motivatie betekent meer productiviteit en natuurlijk minder verzuim. Jouw goede voorbeeld met complimenten kan ook aanstekelijk werken: een werksfeer waarbij collega’s elkaar complimenten geven en er beter samengewerkt wordt.

6 Voorbeeld in dankbaarheid

In een bedrijf moet iedereen doen waarvoor hij of zij betaald en aangenomen is: werk afleveren, productie draaien. Een dankbare houding zal daarbij een groot verschil maken. Het zal veel effect hebben op individuele werknemers en op de algehele werksfeer.

Dankjewel zeggen is een manier om je waardering te tonen voor iemands inzet, werk en tijd. Waar begint het mee? Heb oog voor wat iemand doet en wat het iemand kost. Daarmee groeit je waardering. Een gevoel van waardering is een goed gevoel. Op het moment dat je je waardering uit, geef je dat gevoel door aan je werknemer. Dankbaarheid uiten leidt tot meer teamspirit en werknemers die zich meer gewaardeerd voelen.

Het zou zonde zijn om je waardering voor je werknemers niet onder woorden te brengen. Je woorden van dankbaarheid zullen een groot effect hebben op de mindset van je werknemers. Het eerder genoemde sneeuwbaleffect geldt zeker ook voor dankbaarheid.

7 Voorbeeld in teamspirit en commitment

Je verwacht van je werknemers commitment en teamspirit. Veel bedrijven investeren hierin door bedrijfsuitjes te organiseren en op andere manieren aan teambuilding te werken. Maar ook jouw goede voorbeeld kan inspirerend werken.

Natuurlijk zal niemand van je werknemers verwachten dat je op alle fronten evenveel inbreng hebt als de andere teamleden. Je hebt een aansturende rol en dat zal iedereen snappen. Maar je kunt wel bijdragen aan het wij-gevoel. Samen werken wij aan dit project, samen zetten wij deze prestatie neer.

De oude Grieken kenden het concept van Primus inter pares, een leider te midden van gelijken. Een leider die samen met de groep streed, maar toch de leider was en hoger in aanzien stond. Hij dwong respect af door samen te werken en leiding te geven. Dezelfde instelling kan respect afdwingen op een afdeling. Het zal ertoe leiden dat je team van werknemers eerder bereid zal zijn om voor elkaar door het vuur te gaan, zoals dat hoort in een echt team.

In een team is iedereen belangrijk in zijn of haar rol. Als iedereen dat gevoel heeft, is iedereen er trots op deel uit te maken van dat team. Zo’n team zal optimaal presteren.

Wil je dat wij je helpen?

Wij staan voor je klaar met een team van ervaren coaches. Onze coaches zijn actief in heel Nederland. In de afgelopen jaren hebben we duizenden mensen geholpen.

De voordelen van een goed voorbeeld

Jouw goede voorbeeld als leidinggevende is een machtig wapen, of liever gezegd, een prachtig instrument om meer uit je organisatie en personeel te halen. Je draagt actief bij aan een betere werksfeer, betere communicatie, hogere productiviteit, meer werkplezier en minder ziekteverzuim. Met jouw goede voorbeeld bouw je aan een structuur die efficiënter en duurzamer is doordat iedereen in zijn kracht staat en met plezier aan het werk is. Een goed voorbeeld, een goed team. Een goed voorbeeld, een goede leider.

Burnoutbegeleiding werkgevers en werknemers

Wie zijn wij?

Meulenberg Training en Coaching ondersteunt, met een team van ervaren trainers, organisaties bij de preventie van stress en het (her)vinden van werkgeluk op de werkvloer. Onze trainingen zijn gericht op leidinggevenden binnen bedrijven. Een burn-out kost de organisatie al snel € 70.000.

Naast het financiële leed is het menselijk leed groot. Niet alleen voor de werknemer maar ook voor naaste collega’s die de klappen op moeten vangen. Voor je het weet zit je in een negatieve vicieuze cirkel.

Wil je een effectieve aanpak voor langdurig verzuim en het vergroten van werkplezier? (in plaats van continue brandjes te blussen). Wil je  je dat we met je meedenken? In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank vind je honderden artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Vergelijkbare berichten

Eén reactie

  1. Richard Voddé schreef:

    mooi stuk over voorbeeldgedrag van leidi ggevenden! daar zouden meer mensen naar moeten kijken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *