Vitaliteit op de werkvloer heeft een direct effect op het werkplezier en de productiviteit van de werknemers. Daarom verdient vitaliteit de volledige aandacht van elke organisatie. Maar helaas is dat niet de realiteit. Hoe komt het dat veel werknemers minder vitaal worden? Wat zijn factoren waardoor hun vitaliteit vergroot wordt? En hoe kan een leidinggevende zelf actief bijdragen aan de vitaliteit op de werkvloer?

Definities

Vitaliteit per definitie betekent: de staat van sterk en actief zijn. Het hebben van energie en de kracht die continuïteit van het leven geeft, aanwezig in alle levende dingen.

Toegepast op de werkvloer kan vitaliteit worden omschreven als de wil om te groeien en zich te ontwikkelen. Vitale medewerkers zijn dus mensen die levendig, enthousiast en spontaan zijn. Kortom, vitale mensen zijn mensen die zich goed voelen, zowel fysiek als mentaal. Geestelijke en lichamelijke gezondheid zijn hierbij onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Vitaliteit op de werkvloer

De grens tussen werk en privé is steeds meer aan het vervagen. Hoewel vage grenzen niet direct slecht zijn, is het de snelheid waarmee de grenzen vervagen, waardoor veel werknemers moeite hebben om zich aan te passen en een goed evenwicht te vinden.

Snelle ontwikkelingen maken ons leven grotendeels makkelijk, maar het heeft het ook moeilijker gemaakt voor werknemers om afstand te nemen van het werk en als het ware een time-out te nemen. Altijd online zijn betekent dat werknemers meer tijd besteden aan werk dan ze zich misschien realiseren. Zelfs wanneer ze op vakantie zijn, houden werknemers zichzelf op de hoogte van wat er op het werk gebeurt. Dit vermindert de tijd dat werknemers offline zijn van werk en andere aanverwante stressoren.

Dit wordt een probleem als het de energie en gezondheid van werknemers negatief beïnvloedt. Om vitaliteit te behouden moet er een gezonde balans zijn tussen energie en stress, tussen werk en privé. Wanneer werknemers langdurig weinig vitaal zijn en onvoldoende welzijn ervaren, zijn de gevolgen voor zowel de werknemer als voor de organisatie schadelijk. Symptomen kunnen variëren van verlies van fysieke vitaliteit tot psychologische stress of problemen en zelfs tot burn-outs. Hoewel veel van de situatie afhangt, zijn een slechte vitaliteit en een slecht welzijn de belangrijkste oorzaken van langdurige afwezigheid. Zelfs de kleinere schadelijke effecten kunnen een grote invloed hebben op de productiviteit en motivatie.

Het belang van vitaliteit op de werkvloer hangt nauw samen met de betrokkenheid van medewerkers. Deze betrokkenheid vereist een zekere mate van fysieke en mentale energie, kracht en bereidheid. Als medewerkers uitgeput zijn door het uitvoeren van hun dagelijkse taken, zullen ze niet in staat zijn om de extra mijl te gaan. Het lukt ze niet om bij te dragen aan het succes van de organisatie.

Vitaliteit op de werkvloer en het belang van vitale werknemers

Een vitale werknemer

De vitaliteit op de werkvloer beïnvloedt ook de motivatie van werknemers. De primaire link is eenvoudig. Hoe meer energie medewerkers hebben, hoe meer energie ze kunnen besteden aan hun werk. Daarnaast heeft motivatie, met name intrinsieke motivatie, een positief effect op vitaliteit. Intrinsieke motivatie heeft betrekking op actie en wordt geleid door een gevoel van voldoening. Werknemers die intrinsiek gemotiveerd zijn, genieten van hun werk en zullen over het algemeen minder vaak last hebben van geestelijke en lichamelijk klachten, bijvoorbeeld door een burn-out.

Vitale en gemotiveerde medewerkers vormen de basis voor een gezonde organisatie. Vitale medewerkers zijn minder vaak ziek, productiever, voelen zich betrokken en zijn daarom een belangrijke factor voor het succes van organisaties. Het is voor een werknemer van vitaal belang dat er een goed evenwicht is tussen stress en energie. Een werknemer zal zich goed voelen op het werk en zal ook gezond en vitaal blijven. Als een werknemer zich niet vitaal voelt, kan het gevolg zijn dat hij zich ook niet goed voelt op het werk. Een werknemer heeft immers energie nodig om te kunnen werken. Degenen die zich goed en gezond voelen, kunnen langer en met meer plezier werken.

De vitaliteit van werknemers heeft (door motivatie) een indirecte invloed op de mate van werknemersbetrokkenheid. Als een werknemers thuis problemen heeft, zich fysiek niet goed voelt of mentaal niet in staat is om met bepaalde situaties om te gaan, wordt zijn of haar vitaliteit negatief beïnvloed. De werknemer zal minder energie hebben om zich aan taken te wijden en zal meer moeite hebben om de motivatie te behouden om alle taken uit te voeren zoals vereist.

Vitaliteit door de werkgever

Mensen kunnen creatiever werken wanneer hun vitaliteitsniveau proactief wordt beheerd. Het managen van vitaliteit door de werkgever is het doelgerichte gedrag gericht op het beheren van fysieke en mentale energie om optimaal functioneren op het werk te bevorderen. Dit proces kan worden ontwikkeld door bewust te zijn van de eigen staat van vitaliteit en door de steun van anderen. Wanneer een werkgever proactief bezig is met het managen van vitaliteit, door middel van het uitvoeren van bepaalde taken die vitaliteit stimuleren, heeft dit een positief effect op het welzijn van werknemers.

Daarbij is het cruciaal voor de werkgever te erkennen wanneer er een verlaagde of verslechterde vitaliteit heerst bij een werknemer of meerdere werknemers. Dat is vaak de eerste stap om vervolgens proactief aan de slag te gaan om de vitaliteit op de werkvloer te verbeteren. Hierbij is de correlatie tussen het succes van de organisatie en het succes van de werknemer belangrijk. Immers, een organisatie is enkel een succes wanneer de werknemers succesvol zijn. Zodra blijkt dat het welzijn van werknemers achteruitgaat en hier niet wordt ingegrepen door de werkgever, is het risico groot dat het succes van de organisatie hieronder zal lijden.

Vitaliteit op de werkvloer en het belang van vitale werknemers

De rol van de leidinggevende

Er zijn veel verschillende mogelijkheden die een leidinggevende kan inzetten om de vitaliteit op de werkvloer te stimuleren. Ten eerste is het waardevol om de sterke punten van je collega’s te verdedigen. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat de prestaties van werknemers verbeterd waren, wanneer hun prestaties erkend werden. Probeer sterke punten van werknemers zodoende te promoten in plaats van de focussen op zwakke punten. Of het nu gaat om een e-mail of een erkenning tijdens een vergadering; het gevoel van waarde van de medewerker zal verhogen en, als gevolg daarvan, hun geluk op het werk.

Bovendien is het goed om positieve taal te gebruiken om medewerkers te inspireren. De woorden die je gebruikt op het kantoor kunnen een grote invloed hebben op hoe anderen gemotiveerd en geïnspireerd raken. Gebruik bijvoorbeeld meer ‘jij’ dan ‘ik’, want dit helpt om je luisteraar direct te betrekken en aan te spreken. Spreek daarnaast ook je collega’s direct aan. Dit helpt niet alleen om het gevoel van eigenwaarde te vergroten, maar zo zien ze je ook als attent en zorgzaam.

Verder kan een leidinggevende ervoor kiezen om op te treden als mentor of supervisor. De rol geeft ruimte om intensief samen te werken met medewerkers. Medewerkers krijgen hierdoor een gevoel van waardering. Als mentor ontwikkel je nieuwe vaardigheden en ervaring, terwijl de medewerkers positiever zijn als er iemand zich bekommert om hun welzijn en vooruitgang.

5 punten die onontbeerlijk zijn voor vitaliteit

Om vitaliteit op de werkvloer te stimuleren, kunnen de volgende punten geïmplementeerd worden door het management van de organisatie. Deze zullen de vitaliteit van werknemers waarborgen en helpen met een gezonde werk-privébalans.

1 Regelmatig overleg

Neem regelmatig contact op met medewerkers en creëer een omgeving van vertrouwen. Het klinkt eenvoudig, maar een kleine en informele bijeenkomst biedt managers een perfect platform om een open dialoog over een probleem te vormen. Het vertrouwen biedt ruimte voor werknemers om meer over kwesties te spreken.

2 Houd rekening met een werknemer

Zorg ervoor dat rekening gehouden wordt met de persoonlijke situaties van werknemers. Een goed voorbeeld is werknemers meer vrijheid bieden wanneer hun persoonlijke situatie dit vereist, wat op zijn beurt de nodige flexibiliteit geeft voor het juiste evenwicht.

3 Leid werknemers op

Bied medewerkers specifieke trainingen aan. Hoewel werknemers veel invloed hebben op hun evenwicht tussen werk en privé, hebben ze misschien hulp nodig bij het creëren van een gezond evenwicht tussen werk en privé.

4 Maak werkdruk inzichtelijk

Maak eventueel een werkdrukmeter op het kantoor. Het hebben van een zichtbare graadmeter voor hoe werknemers het doen, helpt om het bewustzijn over het probleem te creëren en bovendien blijft het onderwerp bespreekbaar.

5 Flexibele werktijden

Overweeg werknemers flexibelere werktijden te bieden en de mogelijkheid om van tijd tot tijd thuis te werken (als het werk dit toelaat). Een grotere vrijheid zal werknemers extra mobiliteit geven, zodat onverwachte gebeurtenissen zoals de ziekte van een kind of een tandartsafspraak niet onnodig stressvol worden.

Meedenksessie aanvragen

Meedenksessie werkgevers

In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Meedenksessie aanvragen

PS: je bent niks verplicht, de eerste kennismaking is altijd vrijblijvend.

Wat doet een vitaliteitscoach of trainer?

Een vitaliteitscoach of trainer leert voornamelijk werknemers hoe ze gezonder kunnen leven en hoe ze deze levensstijl kunnen volhouden. De vitaliteitscoach stelt samen met de medewerker persoonlijk doelen op die worden vastgelegd in een vitaliteitsplan. Bovendien helpt een coach de medewerkers meer verantwoordelijk te nemen op basis van hun individuele vaardigheden. Tijdens verschillende interactieve momenten worden werknemers bewust gemaakt van zowel hun gezonde als ongezonde gewoonten, terwijl activiteiten die een goede gezondheid bevorderen samen worden gebracht. Medewerkers krijgen ondersteuning bij het verwerven van gezondere of nieuwe gezonde gewoonten.

Verder zorgt een vitaliteitscoach dat een werknemer door middel van eigen inzicht zijn/haar vitaliteit leert stimuleren. Een coach zorgt ervoor dat de juiste vragen gesteld worden, maar heeft niet altijd de perfecte antwoorden klaar. Tijdens het proces leert een werknemer zelf antwoorden te formuleren die het beste passen bij de persoonlijke doelen die hij wil bereiken. Door middel van de juiste aanpak ontwikkelt een werknemer de kracht om een gezonde balans te creëren. Uiteraard blijft het de synergie van de inspanning van het management, de werkgever en de werknemer of uiteindelijk de vitaliteit wordt verbeterd.

Burnoutbegeleiding werkgevers en werknemers

Wie zijn wij?

Meulenberg Training en Coaching ondersteunt, met een team van ervaren trainers, organisaties bij de preventie van stress en het (her)vinden van werkgeluk op de werkvloer. Onze trainingen zijn gericht op leidinggevenden binnen bedrijven. Een burn-out kost de organisatie al snel € 70.000.

Naast het financiële leed is het menselijk leed groot. Niet alleen voor de werknemer maar ook voor naaste collega’s die de klappen op moeten vangen. Voor je het weet zit je in een negatieve vicieuze cirkel.

Wil je een effectieve aanpak voor langdurig verzuim en het vergroten van werkplezier? (in plaats van continue brandjes te blussen). Wil je  je dat we met je meedenken? In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank vind je honderden artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *