Invloed van een eigen bedrijf op het gezin. Een eigen zaak vergt tijd, moeite en het nodige doorzettingsvermogen. Alle succesvolle ondernemers weten dat prima te vertellen, maar de grootste moeilijkheid zit nog steeds verscholen in de moeilijke combinatie met het privéleven. Vooral het eigen gezin blijkt vaak het eerste pijnpunt te zijn.

In dit artikel hebben we extra aandacht voor de stress die een eigen bedrijf oplevert in combinatie met een gezin. We bespreken die moeilijke combinatie, de oorzaken en de manier van aanpak om tot een evenwichtigere balans te komen.

 

Een verstoorde werk-privé balans leidt regelmatig tot een burn out.

Lees in ons gratis E-book alle symptomen van een burn out

 

Werk-prive balans voor ondernemers

Interessant is het proefschrift van promovenda Anne Annink bij (Erasmus Universiteit Rotterdam). Uit haar onderzoek bleek inderdaad dat zelfstandige ondernemers meer dan wie ook spanning ervaren op het spectrum werk-gezin. Vooral bij ondernemers met klantgerichte zaken blijkt stress het hoogst te zijn.

Uit datzelfde onderzoek blijkt trouwens dat wie én kostwinner én succesvolle ondernemer én een goede ouder moet zijn het meest te kampen heeft met stress en het minst succesvol is in het vinden van een evenwichtige balans. We kennen allemaal de gevolgen van een verstoorde balans. Meer dan eens klopt een ondernemer aan bij ons met een stevige burnout.

Een belangrijke conclusie: om een evenwichtige balans te bekomen moet de ondernemer emotionele en praktische steun accepteren, en daarbij bedrijfsmatige keuzes maken om de balans overeind te houden.

Een eerste stap hierin is volgens ons het erkennen van die onbalans en het in kaart brengen van de tekortkomingen. Ondernemers leggen de focus te vaak op het aspect ‘succesvol ondernemen’, waarbij vooral het gezin in de vergeethoek geduwd wordt. Als ondernemer moet je accepteren dat je nooit 100% zal scoren op én een fantastische ouder zijn én de kost winnen én succesvol ondernemen, maar dat je wel een evenwichtige balans kan nastreven. Waarom dat belangrijk is? Omdat een onbalans heel wat nadelige gevolgen met zich mee kan brengen, niet alleen voor de ondernemer zelf:

Lees ook: Stress bij ondernemers

Het bedrijf gaat in alles voor

Nadelige gevolgen voor de relatie

Dat alles inzetten voor het bedrijf nadelige gevolgen heeft op de relatie is een logisch gevolg. Nu heeft ook een Belgisch onderzoek die invloed in kaart gebracht (VDAB). Uit dit onderzoek bleek dat ongeveer 68% van de respondenten aangaf dat het werk een negatieve invloed had op hun relatie, terwijl zelfs 39% de angst voor nadelige gevolgen onder woorden bracht. 77% gaf dan weer aan dat ze het moeilijk vinden om een evenwichtige balans te vinden.

Het blijkt vooral dat vrouwelijke ondernemers de carrière belangrijker vinden dan hun relatie. Vrouwelijke ondernemers lijken dan ook bij een dilemma eerder voor hun carrière te kiezen en een punt te zetten achter hun relatie. Dat stemt overeen met cijfers van het Nationaal Instituut voor de Statistiek: ongeveer 60-70% van dergelijke echtscheidingen worden door vrouwen aangevraagd.

Het zijn heel wat cijfers die de aardig wat verdieping vragen, maar de boodschap is duidelijk: alles zetten op een onderneming zal op lange termijn nadelige gevolgen hebben op je relatie.

Nadelige gevolgen van langdurig voor het bedrijf kiezen in plaats van voor de relatie te zorgen:

  • De andere partner heeft het gevoel dat hij/zij het huishouden alleen draaiende moet houden;
  • De andere partner heeft het gevoel niet meer belangrijk te zijn;
  • Het risico om uit elkaar te groeien omdat er geen tijd is om ’te praten’.
  • De relatie verzandt en liefde wordt buiten de deur gezocht (vreemdgaan)
  • Het is niet meer leuk: Er wordt geleefd om te werken in plaats van andersom

Lees ook: relatieproblemen door stress

Nadelige gevolgen voor de kinderen

Naast het gezin zullen ook de kinderen te kampen krijgen met de nadelige gevolgen van doorgedreven ondernemerschap. In haar scriptie aan de universiteit van Tilburg had Fleur Franken het bijvoorbeeld over de nadelige cognitieve effecten van ouders die op onregelmatige tijdstippen werken.

Puur psychologisch is dat ook logisch, aangezien kinderen nu eenmaal een houvast nodig hebben en veel minder goed om kunnen gaan met voortdurende wijzigingen. Zo ervaren de kinderen ook de druk die jij ervaart en gaan ze daar niet altijd even goed mee om. Naderen ze de tienerjaren?

Dan worden ze extra onzeker. Het feit dat jij dan te weinig tijd voor hen vrijmaakt geeft hen het gevoel dat ze niet gewenst zijn en dat jij, als slimme volwassene, een oprechte keuze hebt gemaakt om geen tijd met hen te besteden. Uiteraard is dat niet het geval en stond je er misschien nooit bij stil, maar weet wel dat in het kinderlijk brein alles gelijktijdig heel stereotiep, simplistisch en complex kan verlopen.

Checklist voor een juiste balans:

  • Telefoons staan uit tijdens het eten
  • Er is ruim de tijd om kinderen naar bed te brengen
  • ‘S avonds op de bank wordt er niet meer over het bedrijf gepraat
  • ‘S ochtends vroeg is er tijd en ruimte om te communiceren
  • De magnetron is er niet om maaltijden op te warmen

 

Ben je een ondernemer die graag hard werkt, maar de balans aardig kwijt is?

In ons speciale ondernemersprogramma, helpen we je hierbij.

Door ondernemers, voor ondernemers

Bekijk hier: ondernemerscoaching

Invloed van een eigen bedrijf op het gezin

Oorzaken van een onevenwichtige balans

Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de stoorzenders die de balans werk-gezin aantasten. Alleen op die manier weet je welke pijnpunten aangepakt moeten worden om de balans te herstellen en opnieuw de tijd te vinden die jouw gezin hoort te krijgen.

Onderstaande oorzaken spelen vaak een belangrijke rol:

Onzekerheid

Onzekerheid over het voortbestaan van de onderneming (faillissement) en risico’s van het ondernemerschap. Het is een belangrijke reden waarom ondernemers hun werk ‘mee naar huis nemen’. Een mentaliteitswijziging, een adequate bedrijfsstrategie en een focus op de eigen kwaliteiten kunnen redding bieden.

Slecht plannen

Weet dat je altijd voor onaangename verrassingen kan komen te staan. Een goede planning houdt hiermee rekening en heeft steeds de nodige tijd opgenomen om die onaangename verrassingen op te stapelen. Die tijd helpt trouwens ook de onzekerheid in te perken.

Lees ook: persoonlijke effectiviteit

Te veel zelf willen doen

Als ondernemer is het soms moeilijk om jouw kindje (het bedrijf) uit handen te geven. Durf dat tóch te doen. Lijst voor jezelf de taken op die je momenteel doet en bedenk: ‘zijn dit wel de taken die ik hoor te doen ?’. Noteer welke taken echte kerntaken zijn en delegeer de bijtaken. De vrijgekomen tijd plan je vanten behoeve van jezelf en jouw gezin.

Lees ook: delegeren en uitbesteden

Geen prioriteiten stellen

Soms is het ook een kwestie van prioriteiten ‘durven’ stellen. Niet alle taken of projecten zijn even belangrijk en soms kan iets echt wel wachten. Neem trouwens niet alleen projecten op in je prioriteitenlijstje maar plaats daar ook het gezin op. Er zijn vaak taken waar je simpelweg mee kunt stoppen.

Lees hier de oorzaken van stress

Geen ‘nee’ durven zeggen

Vergeet niet dat ‘nee’ zeggen soms ook ‘ja’ zeggen inhoudt. Wijs je een bepaald project af, bijvoorbeeld omdat de deadline niet haalbaar is en er ook nog heel wat andere projecten lopen, dan zeg je ook impliciet ‘ja’ tegen jouw gezin.

Lees ook: grenzen aangeven

Invloed van een eigen bedrijf op het gezin verlagen

Geen idee waar jouw pijnpunten zich situeren? Of net wel, maar heb je geen plan van aanpak? Neem dan contact op met Ruud Meulenberg, die jou kan begeleiden bij het vinden van een nieuw evenwicht.

Hulp bij stress en een burn-out

Het verminderen van stress en het herstellen van een burn-out is geen sinecure. Heb je ondersteuning nodig, dan kan je op onze hulp rekenen. Onze coaches zijn allemaal gespecialiseerd in jouw problematiek. Door hun jarenlange ervaring kunnen ze samen met jou werken aan jouw herstel. Van het resultaat van onze 1-op-1 coaching heb jij je leven lang plezier!

Bekijk ons aanbod voor:

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *