Integriteit is een belangrijk begrip binnen organisaties. Een begrip dat relatief breed is en dat vele effecten heeft. Zowel werknemers als werkgevers worden wel eens geconfronteerd met integriteitskwesties en hebben te maken met stressvolle keuzes of dilemma’s. Hoe vaker dit voorkomt en hoe hoger de integriteitsgevoelige functie, hoe meer kans een werkgever of werknemer heeft op het krijgen van een burn out.

Integriteit op de werkvloer is daarom erg belangrijk en noodzakelijk. Kom meer te weten wat integriteit zoal inhoudt, welke rol een werkgever en een werknemer hierin hebben en hoe je het kunt stimuleren bij je werknemers. Leer daarnaast hoe je integriteit zelf kunt bevorderen en hoe je hier hulp in kunt krijgen via onze leerzame integriteitstraining.

Wat is integriteit?

In de ethiek wordt integriteit gezien als een positief karaktertrek van een persoon. Het is een eigenschap die je mee krijgt vanaf je geboorte, maar ook zeker kunt leren ontwikkelen. Integriteit wordt ook wel omschreven als een kernwaarde, dat uitdagingen heeft en valkuilen. Een eigenschap dat als positief wordt beschouwd, maar ook kan zorgen voor overmatige stress. Hier lees je verder op in het artikel meer over.

Een hoge mate van integriteit komt goed van pas in vele beroepen en in vele organisaties. Echter is het van belang dat er een goed klimaat heerst van vertrouwen en openheid. Een goede omgeving en duidelijke regels dragen namelijk bij aan het verhogen en stimuleren van integriteit. Integriteit houdt in dat je de juiste keuzes maakt en verantwoordelijk omgaat met lastige situaties.

Het komt neer op het handelen tijdens lastige situaties, zoals bijvoorbeeld wanneer er onjuistheden worden geconstateerd, of wanneer er roddels op de werkvloer worden verspreid. Hoe ga je hier mee op en wat zijn de acties die worden ondernomen? Ga je hier discreet mee om, stel je het aan de kaart, of laat je het naast je heen gaan. De acties en reacties presenteren in feite de mate van integriteit.

Integriteit bevorderen bij werknemers

Wat zijn integere werknemers?

Integere werknemers zijn mensen die integriteit als persoonlijke eigenschap bezitten. Ze zijn vaak oprecht en eerlijk en dus niet corrupt en omkoopbaar. Medewerkers die integer zijn houden zich aan de regels en nemen verantwoordelijkheid voor hun doen en laten. Een Integere werknemer heeft geen dubbele agenda en wordt niet beïnvloeden door oneigenlijke zaken.

Een goede integere werknemer zal geen relaties aangaan met een klant, het bedrijf schade aanbrengen of slecht over andere werknemers spreken. Ook zal een integere werknemer geen misbruik maken van zijn of haar machtspositie en zal zich houden aan de normen en waarden binnen de omgeving.

Onder integere beslissingen kunnen allerlei zaken worden verstaan. Het is vaak afhankelijk van de functie en het type onderneming. In integriteitsgevoelige functies zal een werknemer extra integer moeten zijn en rekening houden met wat hij of zij op de werkvloer doet én wat hij of zij buiten de werkvloeren doet.

Zo kan een werknemer in een integriteitsgevoelige functie, zoals een ambtenaar, niet zomaar foto’s van zichzelf plaatsen op het internet of informatie prijsgeven over projecten waar hij of zij aan werkt. Alle beslissingen moeten zorgvuldig worden afgewogen en bekeken worden of deze de organisatie geen schade toebrengen. Een integere werknemer is dus ten alle tijden professioneel en gaat eerlijk te werk.

Zie ook: Pesten op de werkvloer, hoe help je werknemers ermee omgaan

De rol van de werkgever: stel vast wat wel en niet kan

Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit en KPMG Ethics & Integrity Services, blijkt dat het gedrag van een leidinggevende vaak de integriteit van de werknemer bepaalt. Dit wil zeggen, wanneer de werkgever een duidelijke gedragscode schept en helder communiceert, de werkgever het makkelijker maakt voor de werknemer om regels keurig na te streven.

In een gedragscode stel je als werkgever wat je van je werknemers verwacht en hoe jij hieraan kunt bijdragen. In dit verdrag of document stel je dus in wezen vast wat er wel kan en niet kan op de werkvloer. Hiermee neem je een hoop onzekerheid weg onder werknemers.

Niet alleen goede gedrag wordt opgevolgd, ook negatief gedrag van een werkgever wordt vaak opgevolgd door een werknemer. Wanneer je dus als werkgever minder integer bent, afspraken niet nakomt, niet duidelijk communiceert en een dubbele agenda hebt, vergroot je dus de kans dat jouw werknemers dit ook doen. Zorg er daarom voor dat je duidelijk en eerlijk naar jouw werknemers en de buitenwereld communiceert. Wil je dat jouw werknemers discreet omgaan met informatie buiten de werkvloer op, doe dit dan zelf ook.

De rol van de werkgever ligt hem dus in een heldere communicatie. Wanneer je als werkgever helder naar jouw werknemers bent, een open communicatie aanneemt en omgeving van vertrouwen creëert, zorg je ervoor dat werknemers dit van jou over zullen nemen en meer integer zullen zijn.

Wees helder en oprecht. Mogen werknemers bellen tijdens het werk? Mogen werknemers nevenwerkzaamheden verrichten? Weest hier duidelijk in en geef aan wat je verwacht en wat geaccepteerd wordt. Privé is privé, en geef hierin je grens aan. Wanneer je hier als werkgever niet duidelijk in bent, is er voor werknemers geen duidelijke grens kan dit tot verwarring zorgen.

Zie ook: Is een werkgever verantwoordelijk voor een burn-out?

De rol van een werknemer: wees discreet

Een werknemer dient integer te zijn op de werkvloer en discreet. Dit vergt een zekere mate van verantwoordelijkheid en vertrouwen. Een medewerker dient bijvoorbeeld verantwoordelijk om te gaan met bedrijfsinformatie en het imago van een bedrijf. Om integriteit te verhogen is het van belang dat een werknemer goed communiceert, zowel naar de werkgever toe als naar collega’s. Een zekere mate van zelfstandigheid is hierin ook van belang. Dit houdt in dat een werknemer de ruimte heeft om zelf beslissingen te maken en vertrouwen krijgt in de acties die hij of zij onderneemt.

Om de integriteit op de werkvloer te verhogen is het van belang dat een werknemer problemen aankaart, duidelijk aangeeft wanneer hem of haar iets dwars zit en conflicten voorkomt. Door problemen op tijd aan te geven, kan stress voorkomen worden en kan er samen gekeken worden naar een goede oplossing.

Daarnaast geldt er ook een integriteitsplicht voor buiten het werk. Werknemers én werkgevers dienen buiten de werkvloer om op een verstandige manier om te gaan met het werk. Dit wil zeggen, werk en privé gescheiden houden, een voorbeeldrol innemen en geen schade aan brengen aan het imago van de onderneming.

De werknemer dient zich dus buiten de werkomgeving integer te gedragen om op de werkvloer professioneel en betrouwbaar te handelen. Medewerkers horen ten alle tijden bereidt te zijn om integriteit te zijn op de werkvloer en op een betrouwbare manier om te gaan met belangrijke data van het bedrijf, andere collega’s en geldende normen en waarden.

Integriteit bevorderen bij werknemers

Integriteit, stress en burn out

Een gebrek aan integriteit beïnvloedt het stressniveau op de werkvloer in zekere maten. Wanneer een werkgever een medewerker te weinig ruimte geeft, en te veel van een medewerker verwacht, kan een werknemer een druk ervaren om hierin mee te gaan. Een slechte communicatie bijvoorbeeld, kan voor onduidelijke verwachtingen zorgen waardoor zowel de werkgever en de werknemer niet goed van elkaar weten wat ze aan elkaar hebben. Dit zorgt voor beide voor stress.

Een open communicatie en duidelijke afspraken zullen deze onzekerheid wegnemen en zorgen voor minder stress. Ook kan een hogere integriteit bijdragen aan meer vertrouwen waardoor taken beter aan elkaar kunnen worden overgedragen en er meer onderlinge samenwerking plaats gaat vinden.

Met name in integriteitsgevoelige functies kunnen werknemers en werkgevers meer stress ervaren. Een persoon voelt zich vaak ten alle tijden onder druk en voelt zich gedwongen om regels na te streven en zich optimaal te presenteren. Fouten worden niet gewaardeerd en het eist vaak comprimeren, zoals geheimhoudingsplicht of overuren. Het is belangrijk om hier een balans in te vinden en hierin goed begeleid te worden.

Door integriteit zorgvuldig te managen wordt het zowel voor de werknemer als de werkgever minder stressvol op de werkvloer. Het bevorderen van integriteit en een goede begeleiding kan zorgen voor meer vertrouwen en onderlinge samenwerking. Werknemers zullen minder stress ervaren en hierdoor minder snel een burn out krijgen.

Meedenksessie aanvragen

Meedenksessie werkgevers

In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Meedenksessie aanvragen

PS: je bent niks verplicht, de eerste kennismaking is altijd vrijblijvend.

Zorgen voor meer integriteit op de werkvloer

Met name in een integriteitsgevoelige functie, is het van belang om een strak beleid te voeren en medewerkers hierin te ondersteunen. Weet wat wel mag op de werkvloer en wat niet getolereerd wordt en wees hier duidelijk in. Leer je werknemers daarom zorgvuldig na te laten denken over integriteitskwesties en -dilemma’s en bevorder een cultuur van vertrouwen.

Dit kun je als werkgever doen door een gedragscode op te stellen en door regelmatig met je collega’s in gesprek te gaan. Laat elkaar weten wat je van elkaar verwacht.

Het in kaart brengen van integriteitskwesties kan een lastige opgave zijn. Vaak komen er lastige dilemma’s bij te kijken die werknemers en werkgevers lastig te benoemen vinden. Kom daarom meer te weten over het thema integriteit en hoe je integriteit het best kunt bewaken in onze leerzame training. In de training leer je hoe ethisch leiderschap en een hoge mate van integriteit je organisatie drastisch kan bevorderen door een duidelijke visie op communicatie en vertrouwen.

Burnoutbegeleiding werkgevers en werknemers

Wie zijn wij?

Meulenberg Training en Coaching ondersteunt, met een team van ervaren trainers, organisaties bij de preventie van stress en het (her)vinden van werkgeluk op de werkvloer. Onze trainingen zijn gericht op leidinggevenden binnen bedrijven. Een burn-out kost de organisatie al snel € 70.000.

Naast het financiële leed is het menselijk leed groot. Niet alleen voor de werknemer maar ook voor naaste collega’s die de klappen op moeten vangen. Voor je het weet zit je in een negatieve vicieuze cirkel.

Wil je een effectieve aanpak voor langdurig verzuim en het vergroten van werkplezier? (in plaats van continue brandjes te blussen). Wil je  je dat we met je meedenken? In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank vind je honderden artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Gratis e-book:
zo herken je
een burn-out
(Inclusief checklist)

Voorkom dat je energiereserves definitief leeg raken en je in een ernstige burn-out belandt met alle gevolgen van dien. Met dit e-book leer je de symptomen tijdig herkennen.

e-book-symptomen-burnout

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *