Veel fouten maken door stress: De een doet er een beetje lacherig over. Die noemt stress als oorzaak van het vergeten van zijn broodtrommel – totaal onbelangrijk dus- en trekt dus snel een kroketje uit de muur van het naastgelegen automaat. Voor een ander is stress reden voor het maken van (te) veel cruciale fouten op de werkvloer met alle mogelijke nare gevolgen van dien.

Bewezen is namelijk dat mensen die zeer regelmatig met stress te maken hebben, beduidend minder functioneren en minder goed in staat zijn beslissingen te nemen, te plannen en te leren. Zaken die dus van grote invloed kunnen zijn op het functioneren op je werk. Mensen die te kampen hebben met stress, maken simpelweg veel meer fouten.

Ik maak veel fouten op mijn werk

Wat is stress?

De chemische reactie die we voelen als we met spanning of met druk te maken krijgen, noemen we stress; bedoeld om het lichaam op scherp te zetten of in paraatheid te brengen. Mensen ervaren allemaal wel eens stress.

Veel voorkomende vorm is heel een combinatie van werk en ‘thuis’: een baan met veel verantwoordelijkheid en druk en een ook al drukke thuissituatie en stress ligt nadrukkelijk op de loer.

Vecht of vluchtreacties

Ter verduidelijking: op het moment dat we dreiging voelen, wordt ons lichaam via het zenuwstelsel voorbereid op wat eventueel komen kan: wordt het vechten of vluchten? Bijnieren maken adrenaline aan, je spieren spannen zich aan, je hartslag versnelt nadrukkelijk en ook de bloeddruk gaat behoorlijk omhoog.

Blijft er sprake van een bedreiging, dan gaat de bijnier over tot de aanmaak van cortisol. Dit zogenaamde stresshormoon laat ons emotionele ervaringen veel beter onthouden.

Cortisol

Is er langere periode sprake van dreiging, dan houdt de cortisolproductie aan en wordt de structuur van ons brein zelfs aangetast, krijgt het een wat andere structuur. De neurotoxische stof cortisol beschadigt, mits er sprake is van grote hoeveelheden, de hippocampus. Om het simpel te houden: je raakt in een vicieuze cirkel. De stress leidt tot nóg meer stress door de aanmaak van cortisol.

Chronische stress

De hippocampus werkt minder en dat kan verregaande consequenties hebben. Zo kan er sprake zijn van problemen met het geheugen, depressie en zelfs angststoornissen. Mensen die te kampen krijgen met chronische stress, hebben vaak ook te maken met een veel mindere werking van het geheugen en kunnen zich bovendien veel minder concentreren.

Stress kan dus van grote invloed zijn op de mate waarin je je werk kunt doen en ook een burn-out ligt in ene dergelijke situatie op de loer.

Veel fouten maken door stress

Veel fouten maken op het werk

Minder functioneren op de werkvloer toeschrijven aan stress is dus niet vreemd. Sterker nog; bewezen is dat voortdurende stress tot vermindering van de grijze massa leidt, specifiek in het gebied van de emotionele en cognitieve functie. Ook dat heeft weer verregaande gevolgen, zeker ook op het werk.

Juist met dit deel van de hersenen worden namelijk beslissingen genomen, wordt gepland en komt sociaal gedrag tot stand. Essentiele zaken voor bepaalde werkzaamheden. De prefrontale cortex die door stress wordt aangetast en vermindert, regelt onze cognitieve functies en stuurt bovendien de zogenaamde emotionele responsen aan.

Ook dus de gevoelde dreiging, en het inschatten van die mate van dreiging. Met minder grijze massa zal, zo is wetenschappelijk onderzocht, de angststress minder goed beheersbaar blijken, zoals het ook zorgt voor een minder goed geheugen en het minder goed en snel aanleren van bepaalde zaken.

Maak je veel (onnodige) fouten als je onder druk staat?

Denk dan eens aan stresscoaching!

Veel fouten maken in het dagelijks leven

Stress is dus van behoorlijke invloed op je dagelijks leven en dus ook je werk. Door stress kun je letterlijk hersenmassa verliezen en dat heeft nadrukkelijk invloed op ons verstandelijk- en emotioneel systeem. Het kan in bepaalde gevallen zelfs uiterst nare zaken als stemmingswisselingen en een hoge mate van angstigheid tot gevolg hebben.

Het brein van mensen die lange tijd te maken hebben gehad met een grote mate van stress, raken vaak overgevoelig voor die stress. Kleine, onbeduidende prikkels kunnen dan al heel snel leiden tot behoorlijke angstreacties en dus wederom stress. Het verminderen van het vermogen tot het nemen van de juiste beslissingen, het minder goed aan kunnen leren van bepaalde zaken én het minder goed kunnen plannen door het veelvuldig ervaren van stress, leidt vaak tot het maken van veel meer fouten op de werkvloer.

Met soms zelfs verregaande consequenties, voor werknemer en bedrijf. Fouten maken kan een onderneming heel veel geld kosten, terwijl door die fouten de baan van de werknemer van op de tocht komen te staan.

Over stress wordt nogal eens luchtig gedaan. Volkomen onterecht dus. Veel fouten maken door stress komt heel vaak voor. Het ervaren van stress is namelijk een van de belangrijkste redenen dat er fouten op de werkvloer worden gemaakt.

Fouten maken burnout

Gerelateerde artikelen

Hulp bij burn out en stress

Het verminderen van stress en het herstellen van een burn-out is geen sinecure. Heb je ondersteuning nodig, dan kan je op onze hulp rekenen. Onze coaches zijn allemaal gespecialiseerd in jouw problematiek. Door hun jarenlange ervaring kunnen ze samen met jou werken aan jouw herstel. Van het resultaat van onze 1-op-1 coaching heb jij je leven lang plezier!

Bekijk ons aanbod voor:

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *