Hoe houd je werknemers gemotiveerd? Lopen je werknemers er uitgeblust bij en is de positieve werksfeer ver te zoeken? Niet iedere ondernemer is van nature een gangmaker. En dat hoeft ook helemaal niet. Met enkele simpele tips kan ook jij je werknemers weer zin laten krijgen in hun dagelijkse taken. Ze hebben soms even wat meer aandacht nodig. Maar die extra tijd levert je veel op. Gemotiveerde werknemers zijn productiever, werken efficiënter en hebben hart voor de zaak. Hieronder volgen enkele voor de hand liggende tips die toch vaak vergeten worden. Maar waar je personeel enorm door gemotiveerd wordt.

Leer je werknemers kennen

Iedere werknemer binnen je bedrijf is even belangrijk. Alleen samen krijgen ze al het werk gedaan. Besteed daarom aandacht aan al de teamleden afzonderlijk, en niet alleen als groep.

Door tijd te investeren in persoonlijk contact met je medewerkers voelen zij zich meer gewaardeerd. Heb oprecht interesse in wat hun dromen zijn, en ook voor hun obstakels. Krijg helder wat ze verwachten binnen het bedrijf te bereiken.

Een werknemer die droomt van flinke groeimogelijkheden zal niet gemotiveerd aan het werk zijn als hij die mogelijkheden steeds aan zijn neus voorbij ziet gaan. Maar jij weet waarschijnlijk niet eens van deze dromen af.

Nu hoef je geen officiële gesprekken in te plannen met al je medewerkers. Gewoon simpel een praatje bij de koffiemachine of een kort gesprek tijdens een borrel na het werk geeft al veel inzichten in hoe je werknemer erin staat.

Zie ook: Verschillende persoonlijkheden op de werkvloer: Hoe goed ken jij je werknemers?

Spreek je waardering uit

In veel bedrijven wordt er vooral kritiek geuit als er iets fout gaat. Wanneer iets goed gaat wordt dit als normaal gezien. Toch is het goed juist deze momenten aan te grijpen om je waardering uit te spreken tegenover je werknemers.

Natuurlijk willen ze het weten wanneer ze iets fout doen. Maar waardering krijgen als iets goed is gegaan werkt motiverend om met hetzelfde enthousiasme door te gaan. Iedereen heeft behoefte aan erkenning, ook je werknemers.

Als er al waardering wordt uitgesproken is dit vaak naar de opvallend goed presterende werknemers. De positief ingestelde mensen die je graag in je team ziet. Maar hoe zit het met de minder opvallende werknemers? Die werken net zo hard, misschien nog wel harder. Maar ze blazen niet zo hoog van de toren als hun collega, als een project succesvol wordt afgerond.

Zij zien het als een teamprestatie en zullen niet zo snel de eer naar zichzelf toe trekken. Toch is het belangrijk ook deze mensen te laten merken dat je hun inzet waardeert. Prijs juist ook af en toe die medewerker waarvan je nu vindt dat deze middelmatig presteert of niet zo betrokken is als je zou willen. Laten zien dat je ook zijn of haar inzet waardeert zorgt ervoor dat hun prestaties omhoog gaan.

Geef opbouwende kritiek

Soms moet je een medewerker aanspreken op gedrag, of een prestatie die beter kan. Voorkom altijd dat je kritiek geeft in de groep. Dit is voor de aangesproken persoon bijzonder vervelend. Je wilt juist een positieve sfeer. Want daarin groeien mensen.

Neem de medewerker daarom apart en vertel hem of haar persoonlijk wat er aan de hand is. Zorg daarbij dat de kritiek opbouwend is. Je praat niet met kleine kinderen maar met volwassen mensen. Behandel ze als partners zodat jullie er samen uitkomen.

Het is een hele kunst om goed kritiek te uiten. Op een goede manier feedback geven zal je werknemer aanmoedigen om te groeien, zonder dat hij of zij een vervelend gevoel over zal houden aan je opmerking. Opbouwende kritiek zal het gedrag van je medewerker verbeteren.

Voorkom beschuldigingen en persoonlijke aanvallen, daar bereik je niets mee. Je wilt een positieve toon houden en je richten op heldere en bereikbare doelen. Daarmee motiveer je de werknemer om op een positieve manier aan de slag te gaan.

Sterk gemotiveerd team opzetten

Leer goed delegeren

Zijn het altijd dezelfde werknemers die de simpele routineklusjes krijgen? En gaan de uitdagende zaken altijd naar een kleine groep werknemers die op de eerste rij staan?

Leer goed te delegeren.

Geef elke medewerker opdrachten die van belang zijn. Waarvoor ze hun best moeten doen en waarbij ze hun vaardigheden kunnen ontwikkelen. Daardoor blijven ze helder en betrokken. Ze hebben echt het gevoel iets bij te dragen, dat werkt motiverend. Natuurlijk moeten ook de simpele klusjes gedaan worden. Maar door ook deze eerlijk over de werknemers te verdelen blijft de werksfeer goed.

Wees altijd duidelijk wat je van je werknemers verwacht. Dat maakt het makkelijker om een opdracht tot een goed einde te brengen. Met goed delegeren houdt je tevens de controle over de hoeveelheid werk die iedere werknemer op zijn of haar bureau krijgt. Hierdoor heb je meer zich op de werkdruk en kan je ingrijpen wanneer je merkt dat het teveel wordt. Een teveel aan werk brengt stress met zich mee, als de stress te hoog oploopt ligt de burn-out op de loer. Dat wil je natuurlijk voorkomen.

Zie ook: Delegeren en loslaten als leidinggevende. Hoe doe je dat?

Zorg voor een sterk team

Mensen als een team laten samenwerken is niet altijd makkelijk. Ieder heeft zijn eigen ideeën, wensen en grenzen. Alle neuzen dezelfde kant op krijgen kan een flinke uitdaging zijn.

Zorg er in ieder geval voor dat je binnen het team helder krijgt wat er van elk lid verwacht wordt. Welke doelen zij moeten halen en hoe dat bij voorkeur gedaan wordt. Houdt hierbij rekening met elk teamlid en de mogelijkheid voor persoonlijke groei binnen het team.

Als alle teamleden op een gelijkwaardige manier met elkaar samenwerken zullen werknemers een hogere motivatie hebben dan wanneer er een paar teamleden alle leuke klussen inpikken.

Goed samenwerken kan gemotiveerd worden door teambuilding uitjes. Of gebruik de scrum methode, die in de software productie veel wordt toegepast.

Zie ook: Stimuleer teamspirit bij je werknemers voor de perfecte teamprestatie!

Vertrouw je medewerkers

Een groot vertrouwen in je medewerkers laat hun zelfvertrouwen groeien. Jij laat namelijk zien dat je ze deze verantwoordelijkheid toevertrouwt. Het verantwoordelijkheidsgevoel groeit en daarmee ook de motivatie om te laten zien dat ze het echt kunnen.

Laat je geen vertrouwen in je werknemers zien dan zal de motivatie ook verdwijnen. Bevalt het werk ze niet langer dan zijn ze al snel op zoek naar een andere baan. Vooral de hoger opgeleide. Je personeel op een positieve manier stimuleren maakt het verschil.

Een werknemer belonen met bonussen, complimenten en promotie geeft meer vertrouwen.

Maar elke fout afstraffen, alleen de allerbeste voortrekken en onrealistische doelen stellen werkt niet productief. Hiermee verlies je het vertrouwen van je werknemers.

Wanneer er vertrouwen is tussen de directie, het management, de leidinggevenden en de medewerkers zijn de medewerkers tot wel 9 keer zo bevlogen in hun werk en betrokken bij de organisatie, dan wanneer het vertrouwen ontbreekt.

Leer medewerkers kennen en gemotiveerd te houden

Leer moeilijke gesprekken voeren

Binnen elk bedrijf komen ze voor, de moeilijke gesprekken. Als leidinggevende loop je er misschien het liefste voor weg maar ook jij kunt een moeilijk gesprek goed voeren.

Belangrijkste is dat je eerlijk bent. Zowel naar jezelf als naar de ander.

Wees niet bang voor weerstand. Zolang jij bij de waarheid blijft en dit eerlijk vertelt zal je vertrouwen en respect opbouwen. Draai daarom niet om de boodschap heen. Het overbrengen van de boodschap is het belangrijkste doel van het gesprek. Het zou niet voor het eerst zijn dat een medewerker na afloop van het gesprek niet weet of hij promotie heeft gekregen of ontslagen is.

Bij een moeilijk gesprek is het vaak niet te voorkomen dat er emoties meespelen. Toon hier begrip voor. Jij hebt het gesprek al voor kunnen bereiden, je medewerker niet. Geef de emoties de ruimte. Want als je tijdens het gesprek effectief met de emoties omgaat zal dit de ‘schade’ achteraf beperken.

Het laatste doel van je gesprek is dat je gesprekspartner het nieuws heeft geaccepteerd. De ontvanger moet begrijpen dat de boodschap definitief is en niet te onderhandelen.

Leer jij de kunst van een moeilijk gesprek voeren dan zal dit je respect opleveren bij je medewerkers. Een eerlijke en duidelijk communicerende leider zal een team laten groeien.

Meedenksessie aanvragen

Meedenksessie werkgevers

In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Meedenksessie aanvragen

PS: je bent niks verplicht, de eerste kennismaking is altijd vrijblijvend.

Word de beste baas

Een heel team aansturen, daar zijn maar weinig mensen voor in de wieg gelegd. Zeker als je zelf ook nog de nodige taken op je bureau hebt liggen neem je niet altijd evenveel tijd voor het aansturen van je team.

Toch is het belangrijk duidelijk te maken wat je van je team verwacht. Ga ervan uit dat mensen je verkeerd zullen begrijpen. Vaak horen ze wat ze graag willen horen. Breng je boodschap dus zo eenvoudig mogelijk. Herhaal regelmatig en wees consistent.

Wees ook duidelijk over de mogelijkheden voor promoties en bonussen. Dit kan de werknemers extra motiveren hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Hoe duidelijker jij bent over het vereiste resultaat per opdracht, hoe beter de medewerkers dit uit zullen voeren.

Met deze 7 eigenschappen wordt jij een betere baas:

  • Denk positief, daarmee krijg je meer gedaan. Je wordt er vrolijker van en dat werkt aanstekelijk, wat een betere werksfeer ten goede komt.
  • Delegeren, je kunt niet alles zelf. Je werknemers goed inzetten, laten doen waar ze goed in zijn en dit te managen is een sterke eigenschap.
  • Waardeer, geef waardering aan degene die het verdient. Heeft iemand uit het team super goed zijn best gedaan? Laat dat niet ongemerkt voorbij gaan.
  • Prijzen en kritiek leveren, je bent niet bang om kritiek te leveren wanneer nodig maar doet dit op een positieve manier. Maar je ziet het ook wanneer je iemand kan prijzen voor zijn of haar werk. Wanneer je iemand prijst doe je dit in het openbaar, kritiek geef je onder vier ogen.
  • Eerlijk zijn, is een van de belangrijkste eigenschappen. Iemand die eerlijk en oprecht is verdient respect. Als je iets niet weet mag je dat ook gerust zeggen. Dat doet niet af aan je geloofwaardigheid, het versterkt het juist!
  • Stimuleer groei, je wilt niet alleen groeien in omzet maar ook als team. Want alleen dan kunnen ook toekomstige opdrachten goed afgerond worden. Stimuleer je team om te groeien en doe daar zelf ook in mee.
  • Richt je op het goede, alles wat aandacht krijgt groeit. Richt je daarom vooral op de goede dingen binnen je team. Het slechte uitbannen gaat je nooit helemaal lukken, maar zolang het goede de overhand houdt zorgt dat voor motivatie en productiviteit. Stimuleer je medewerkers tot leren, maar vergeet ook beweging en ontspanning niet. Geef daarin zelf het goede voorbeeld!

Heldere communicatie

Communicatie vormt een van de grootste problemen binnen veel bedrijven. Zonder een goede communicatie ontstaat er een gespannen sfeer. Werknemers weten niet goed wat er van ze verwacht wordt. Dit brengt onnodig veel spanning met zich mee. En werknemers die teveel stress ervaren zullen minder goed presteren.

Communiceer daarom liever teveel dan te weinig. En bij communiceren gaat het niet alleen om praten maar ook om luisteren. Je hebt twee oren en één mond, dat is niet voor niets. Luister daarom twee keer zoveel als dat je praat. Medewerkers hebben vaak waardevolle informatie te delen. Zonde als je dat mist!
Door goed te luisteren komt je erachter wat er werkelijk speelt binnen je team en kan je daarop inspelen.

Daarnaast zorgt een heldere communicatie ook voor beter uitgevoerde opdrachten. Want werknemers die weten wat ze moeten doen zullen effectiever aan de slag gaan dan wanneer ze zelf uit moeten vogelen wat er moet gebeuren.

Duidelijke en tijdige communicatie zou veel van de frustraties tussen collega’s, bedrijven en klanten wegnemen. Communiceren voordat er dingen echt fout lopen. Ingrijpen wanneer het fout dreigt te gaan. Het scheelt onnodig werk, ergernis en stress.

Verdien respect

Je hoeft geen vrienden te zijn met je werknemers. Respect is veel belangrijker. Je kunt proberen de populaire leidinggevende de worden. Maar het is duurzamer om het vertrouwen van je medewerkers te winnen. Daar kan je op bouwen.

Een team dat jou respecteert zal veel gemotiveerder aan het werk gaan en graag de handen voor je uit de mouwen steken.

Door eerlijk en fair met je medewerkers om te gaan verdien je hun respect. Vaak wordt er door managers of leidinggevenden op een belerende manier iets meegedeeld. Vaak zonder goede onderbouwing en gebaseerd op waarnemingen van anderen. Hiermee ondermijn je jouw gezag.

Kritiek geven, op de verkeerde manier, kan de relatie verstoren. Een medewerker die zich erg rot voelt onder een mededeling kan zomaar ziek thuis blijven.
Kritiek helemaal uit de weg gaan is ook geen optie. Juist het aanspreken van je medewerkers draagt bij aan het respect en gezag.

Een goede leidinggevende maakt een continue proces van beoordelen, complimenteren en aanspreken. Want zo laat je alle medewerkers binnen je team groeien, op professioneel vlak.

Gemotiveerde werknemers zijn goud waard

Een goede werksfeer is onbetaalbaar. Werknemers die gedemotiveerd werken presteren onder hun kunnen. Krijgen ze een betere baan aangeboden, dan zijn ze weg. Dat wil je niet!

Demotivatie kan door veel aspecten veroorzaakt worden. Maar diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat bepaalde dingen de motivatie van werknemers verhoogt. Hieronder 6 inzichten, nog even kort op een rijtje:

1. Resultaat zien
Wanneer werknemers resultaat zien van hun harde werk is dit enorm motiverend. Ze zullen hun prestaties nog verder verbeteren, om nogmaals zo’n goed resultaat te zien. Hierdoor worden ze productiever en zullen vaak ook collega’s nemen in hun enthousiasme.

2. Waardering
Zoals gezegd is waardering van werk een hele belangrijke pijler. Wanneer mensen het gevoel hebben dat hun werk ondergewaardeerd wordt zullen ze vaak meer salaris willen voor hetzelfde werk. Negeer goed werk dus niet, maar laat je waardering blijken.

3. Ga mee in hun trots
Wanneer medewerkers een lastig of ingewikkeld project succesvol hebben afgerond zijn ze hier super trots op. Ze hebben hier echt moeite voor gedaan en waarderen hun eigen werk. Wil je feedback geven dan is het belangrijk om te weten dat deze werknemer verwacht dat anderen net zoveel waarde toekennen aan dit succes als zijzelf. Houdt hier rekening mee.

4. Help anderen
Anderen helpen blijkt motiverend te werken. Het geeft een goed gevoel, dat heeft onbewust invloed op de prestaties. Stimuleer dus vooral dat collega’s elkaar helpen.

5. Help anderen met je werk
Het doen van werk dat anderen helpt blijkt super motiverend te zijn. Maak bij het volgende project dus vooral duidelijk hoe goed deze dienst of product anderen gaat helpen.

6. Positieve feedback
Veel leidinggevenden denken dat het geven van opslag helpt om medewerkers beter te laten presteren. Niets blijkt minder waar. Het geven van complimenten zorgt dat mensen meer vertrouwen hebben in hun eigen capaciteiten. Daardoor zullen ze beter presteren en gemotiveerd aan de slag gaan met een lastige taak.

Wil jij je medewerkers met volle motivatie op de werkvloer zien? Onnodige stress voorkomen en het ziekteverzuim terugdringen? Kijk dan naar onze stresspreventie training voor een ontspannen werkomgeving.

Burnoutbegeleiding werkgevers en werknemers

Wie zijn wij?

Meulenberg Training en Coaching ondersteunt, met een team van ervaren trainers, organisaties bij de preventie van stress en het (her)vinden van werkgeluk op de werkvloer. Onze trainingen zijn gericht op leidinggevenden binnen bedrijven. Een burn-out kost de organisatie al snel € 70.000.

Naast het financiële leed is het menselijk leed groot. Niet alleen voor de werknemer maar ook voor naaste collega’s die de klappen op moeten vangen. Voor je het weet zit je in een negatieve vicieuze cirkel.

Wil je een effectieve aanpak voor langdurig verzuim en het vergroten van werkplezier? (in plaats van continue brandjes te blussen). Wil je  je dat we met je meedenken? In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank vind je honderden artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *