Welkom bij onze verkenning van positieve psychologie, een fascinerende stroming binnen de psychologie die zich richt op het bevorderen van welzijn en geluk. In tegenstelling tot traditionele benaderingen die zich richten op het behandelen van psychische problemen, concentreert positieve psychologie zich op het versterken van positieve emoties, sterke punten en het bereiken van een bevredigend leven.

De grondleggers van positieve psychologie

De grondleggers van de positieve psychologie zijn Martin Seligman en Mihály Csíkszentmihályi, twee vooraanstaande figuren in de wereld van de psychologie. Deze stroming, die zich richt op positieve aspecten van het menselijk bestaan, is geïnitieerd door Martin Seligman [1] in 1999. Seligman, geboren in 1942, wordt vaak de vader van de positieve psychologie genoemd. Zijn benadering legt de nadruk op positieve ervaringen zoals geluk, hoop en liefde, en op positieve eigenschappen zoals vitaliteit, doorzettingsvermogen en wijsheid. Hij heeft de kernaspecten van zijn theorie over positief welzijn samengevat in het PERMA-model [2], wat staat voor Positive Emotion, Engagement, Relations, Meaning en Accomplishment​​.

Mihály Csíkszentmihályi, geboren in 1934, is een andere sleutelfiguur in de ontwikkeling van positieve psychologie. Hij is vooral bekend vanwege zijn werk over het concept van ‘flow’, een staat van volledige absorptie en betrokkenheid bij een activiteit. Seligman en Csíkszentmihályi hebben gezamenlijk de basisprincipes van positieve psychologie geformuleerd, met de nadruk op positieve ervaringen, eigenschappen en omgevingen.

Wil je dat wij je helpen?

Wij staan voor je klaar met een team van ervaren coaches. Onze coaches zijn actief in heel Nederland. In de afgelopen jaren hebben we duizenden mensen geholpen.

Deze benadering van psychologie was een reactie op de traditionele focus op psychische stoornissen en problemen, en vormde een verschuiving naar wat mensen gelukkig maakt en hoe ze kunnen floreren. De nadruk ligt op het versterken van positieve aspecten van het leven, in plaats van enkel het aanpakken van negatieve. 

Kernconcepten van positieve psychologie

De kernconcepten van positieve psychologie zijn essentieel voor het begrijpen van deze stroming binnen de psychologie. Deze concepten omvatten:

 • Positieve Ervaringen: dit zijn de aangename momenten die mensen ervaren in hun dagelijks leven, zoals geluk, hoop en liefde. Deze positieve ervaringen zijn niet alleen prettig op het moment zelf, maar hebben ook een lange-termijneffect op ons welzijn en onze mentale gezondheid.
 • Positieve Eigenschappen: dit aspect richt zich op de sterke punten en deugden van individuen, zoals vitaliteit, doorzettingsvermogen en wijsheid. Het ontwikkelen en benutten van deze positieve eigenschappen helpt mensen om hun volledige potentieel te bereiken en draagt bij aan hun persoonlijke groei en welzijn.
 • Positieve Omgevingen: dit concept benadrukt de rol van instellingen en organisaties in het bevorderen van positieve veranderingen in de maatschappij. Het gaat om het creëren van omgevingen die het welzijn en de positieve ontwikkeling van mensen ondersteunen.

Het PERMA-model, geïntroduceerd door Martin Seligman, is ook een fundamenteel onderdeel van positieve psychologie. Dit model bestaat uit vijf elementen die samen het raamwerk vormen voor een rijk en vervuld leven​​:

 • P (Positieve Emotie): dit element gaat over het ervaren van positieve emoties zoals vreugde, sereniteit en dankbaarheid. Deze emoties fungeren als bouwstenen voor veerkracht en openen de deuren naar nieuwe mogelijkheden en ervaringen.
 • E (Engagement): engagement houdt in dat men volledig opgaat in activiteiten die onze capaciteiten aanspreken en uitdagen, vaak beschreven als ‘flow’.
 • R (Relaties): goede relaties zijn essentieel voor ons welzijn. Ze bieden steun, liefde en verbondenheid.
 • M (Zingeving): zingeving geeft ons leven richting en doel. Het is het besef dat we deel uitmaken van iets dat groter is dan onszelf.
 • A (Prestatie): prestatie gaat niet enkel over het bereiken van gestelde doelen, maar ook over het pad ernaartoe en de persoonlijke groei die we daarin doormaken.

Samen vormen deze concepten en het PERMA-model de basis van positieve psychologie, gericht op het bevorderen van welzijn en het maximaliseren van menselijk potentieel​.

Toepassingen van positieve psychologie

De toepassingen van positieve psychologie zijn divers en veelomvattend, en beïnvloeden meerdere facetten van het menselijk leven:

 • Geestelijke gezondheid: positieve psychologie legt de nadruk op het bevorderen van veerkracht en persoonlijk welbevinden. In plaats van zich enkel te richten op het behandelen van psychische klachten, wordt er gewerkt aan het versterken van positieve eigenschappen en het ontwikkelen van een veerkrachtige mindset. Dit kan bijvoorbeeld door het onderzoeken en inzetten van iemands positieve eigenschappen om doelen te bereiken en beter om te gaan met tegenslagen​​.
 • Onderwijs en scholing: op scholen wordt positieve psychologie gebruikt om een plezierige en betekenisvolle leeromgeving te creëren. Door het bevorderen van positieve emoties en het ontwikkelen van sociale vaardigheden, worden studenten geholpen om optimaal te functioneren en te floreren. Lessen in geluk, ontwikkeld door experts zoals Jacqueline Boerefijn, zijn voorbeelden van hoe positieve psychologie in het onderwijs wordt geïntegreerd​​.
Toepassingen van positieve psychologie in dagelijks leven zoals onderwijs en je werkplek
 • Werkplek en bedrijfsleven: in het bedrijfsleven wordt positieve psychologie toegepast om werknemersbetrokkenheid en welbevinden te bevorderen. Dit draagt bij aan een duurzaam personeelsbeleid en verhoogt de productiviteit. De focus ligt hierbij op het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling, het bevorderen van geluk op de werkplek, en het voorkomen van stress en demotivatie​​.
 • Coaching en persoonlijke ontwikkeling: binnen de coaching en persoonlijke ontwikkeling wordt positieve psychologie gebruikt om individuen te helpen hun sterke punten te identificeren en te benutten. Dit helpt hen bij het bereiken van persoonlijke doelen en het leiden van een zinvol leven.
 • Gezondheidszorg en welzijnsbevordering: in de gezondheidszorg wordt de focus verschoven van het louter behandelen van ziekten naar het bevorderen van algehele gezondheid en welbevinden. Positieve psychologie helpt bij het ontwikkelen van emotionele, cognitieve en sociale vaardigheden, wat bijdraagt aan het verbeteren van de psychische conditie van patiënten en het voorkomen van psychische klachten​​.

Deze toepassingen van positieve psychologie illustreren hoe de focus op het versterken van positieve aspecten van het leven een significante impact kan hebben op verschillende domeinen, van onderwijs tot gezondheidszorg en van persoonlijke ontwikkeling tot het bedrijfsleven.

Positieve psychologie bij stress en burn-out

Positieve psychologie kan een nuttige rol spelen bij het aanpakken van stress en burn-out. Deze benadering richt zich op het versterken van veerkracht en het cultiveren van positieve emoties, waardoor individuen beter uitgerust zijn om om te gaan met stressvolle situaties en tegenslagen. 

Gratis e-book:
zo herken je
een burn-out
(Inclusief checklist)

Voorkom dat je energiereserves definitief leeg raken en je in een ernstige burn-out belandt met alle gevolgen van dien. Met dit e-book leer je de symptomen tijdig herkennen.

e-book-symptomen-burnout

Door het identificeren en benutten van persoonlijke sterke punten, het opbouwen van ondersteunende relaties en het ontwikkelen van copingstrategieën, helpt positieve psychologie mensen niet alleen bij het herstellen van stress en burn-out, maar ook bij het voorkomen ervan. Het trainen van veerkracht, het cultiveren van dankbaarheid en het bevorderen van een positieve mindset zijn essentiële onderdelen van deze aanpak. Deze strategieën dragen bij aan een groter gevoel van welzijn en persoonlijke voldoening, waardoor mensen beter bestand zijn tegen de uitdagingen van het moderne leven.

Praktische technieken en oefeningen

Praktische technieken en oefeningen uit de positieve psychologie zijn ontworpen om individuen te helpen bij het cultiveren van positiviteit, veerkracht en welzijn. Hier zijn enkele effectieve technieken:

 • Positief dagboek bijhouden: dagelijks schrijven over positieve momenten helpt bij het cultiveren van positieve emoties en bewustzijn. Het gaat erom te reflecteren op wat je tevreden stelt, waar je trots op bent, of wat je blij maakt, en waarom deze momenten betekenisvol zijn​​.
 • Visualiseren van een positieve toekomst: door elke dag te visualiseren over een positieve toekomst in persoonlijk leven, relaties, werk of studie, ontwikkel je optimisme en een groeiende mentale gezondheid. Het helpt bij het vinden van nieuwe positieve manieren om in het leven te staan en verbetert de motivatie en het leren​​.
 • Doe iets aardigs voor een ander: het uitvoeren van vriendelijke daden voor anderen kan een positief verschil maken in hun leven en het eigen geluk verhogen. Het idee is om creatief te zijn en na te denken over wat anderen het meest nodig hebben​​.
 • Gebruik ‘ja, en’ in plaats van ‘ja, maar’: deze verandering in taalgebruik kan helpen bij het bevorderen van samenwerking en het opbouwen van veerkracht. Het gaat erom open te staan voor nieuwe mogelijkheden in plaats van ideeën of voorstellen van anderen af te wijzen​​.
 • Ontwerp een mooie dag voor jezelf: deze oefening moedigt aan om een dag of dagdeel te plannen waarbij je je sterke kanten en talenten gebruikt. Het gaat erom activiteiten te kiezen die je leuk vindt en waarbij je je sterke punten kunt inzetten, zoals nieuwsgierigheid of creativiteit​​.

Deze oefeningen zijn niet alleen nuttig voor individuen, maar kunnen ook worden toegepast in werkomgevingen, in onderwijsinstellingen en binnen therapieën, om een algemeen gevoel van welzijn en positiviteit te bevorderen

Positieve psychologie in het dagelijks leven

De integratie van positieve psychologie in het dagelijks leven kan een aanzienlijke impact hebben op ons algemene welzijn en geluk. Door dagelijkse routines en activiteiten te benaderen met een positieve instelling, het waarderen van kleine successen en het koesteren van dankbaarheid, kunnen we een duurzame positieve mindset ontwikkelen. Dit kan variëren van het bewust oefenen van vriendelijkheid en empathie in interacties met anderen tot het vinden van voldoening in de dagelijkse taken en uitdagingen. 

Het gaat om het actief zoeken naar momenten van vreugde en dankbaarheid, het cultiveren van positieve relaties, en het nastreven van doelen die persoonlijke voldoening en zin geven. Door deze positieve benaderingen te omarmen, kunnen individuen een meer bevredigend en veerkrachtig leven leiden.

Conclusie

De positieve psychologie biedt een waardevol pad naar een rijker en meer vervuld leven, waarbij de nadruk ligt op het benutten van onze sterke punten, het koesteren van positieve relaties en het ervaren van zinvolle momenten. Deze stroming binnen de psychologie moedigt ons aan om verder te kijken dan alleen de uitdagingen en problemen van het leven, en ons te richten op wat welzijn en geluk bevordert. 

Door de principes van positieve psychologie toe te passen in ons dagelijks leven, in onze relaties en op ons werk, kunnen we niet alleen beter omgaan met tegenslagen, maar ook daadwerkelijk floreren en een dieper gevoel van tevredenheid en voldoening ervaren.

Hulp bij burn-out en stress

Het verminderen van stress en het herstellen van een burn-out is geen sinecure. Heb je ondersteuning nodig, dan kan je op onze hulp rekenen. Onze coaches zijn allemaal gespecialiseerd in jouw problematiek. Door hun jarenlange ervaring kunnen ze samen met jou werken aan jouw herstel. Van het resultaat van onze 1-op-1 coaching heb jij je leven lang plezier!

Bekijk ons aanbod voor:

Veelgestelde vragen

Positieve psychologie is een stroming binnen de psychologie die zich richt op het versterken van positieve aspecten van het menselijk leven, zoals geluk, welzijn en persoonlijke sterke punten. In plaats van zich te concentreren op psychische stoornissen, focust het op wat mensen helpt floreren en een bevredigend leven te leiden.

In tegenstelling tot traditionele psychologie, die vooral gericht is op het diagnosticeren en behandelen van psychische problemen, focust positieve psychologie op het bevorderen van welzijn, geluk en het benutten van persoonlijke sterke punten. Het legt de nadruk op het floreren in plaats van enkel het genezen van stoornissen.

Ja, positieve psychologie kan aanzienlijk helpen bij het omgaan met stress en burn-out. Door het ontwikkelen van veerkracht, het cultiveren van positieve emoties en het versterken van persoonlijke sterke punten, biedt het strategieën om beter met stress om te gaan en het risico op burn-out te verminderen.

In het bedrijfsleven kan positieve psychologie worden toegepast om werknemersbetrokkenheid, tevredenheid en productiviteit te verhogen. Dit gebeurt door het bevorderen van een positieve werkcultuur, het erkennen van prestaties, het stimuleren van persoonlijke groei en het creëren van een omgeving waarin werknemers hun sterke punten kunnen benutten.

Referenties

 1. Wikipedia.org – Martin Seligman – gevonden op 12/01/2024
  Link naar een pagina op wikipedia.org
 2. Positivepsychology.com – Seligman’s PERMA+ Model Explained: A Theory of Wellbeing – gevonden op 12/01/2024
  Link naar een pagina op positivepsychology.com

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *