Angsten, iedereen krijgt of vroeg of laat mee te maken. Volkomen normaal en in sommige omstandigheden zelfs goed omdat het ons kan behoeden van het nemen van onverantwoorde risico’s. Pas als angsten en piekeren je dagelijks leven beheersen en je functioneren belemmeren, spreken van we van een stoornis en dringt een behandeling en begeleiding zich op. Zonder hulp raak je steeds verder in een vicieuze cirkel verzeild en dreig je helemaal de grip op je eigen leven te verliezen en geïsoleerd te raken. Houden de angstklachten minstens zes maanden aan, dan spreken we van een gegeneraliseerde angststoornis of piekerstoornis. Je leest er hieronder alles over.

Wat is een gegeneraliseerde angststoornis?

Een gegeneraliseerde angststoornis (GAS), ook wel piekerstoornis genoemd, is een stoornis die gekenmerkt wordt door het constant in angst leven en piekeren over alledaagse, en vaak kleine, zaken. Dit kan gaan over de baan, over de financiële toestand, over de gezondheid of over familiezaken bijvoorbeeld. Typisch is dat de mate van angst en piekeren niet in verhouding staat tot de aanleiding ervan en dat er geen controle over mogelijk lijkt. Om van een gegeneraliseerde angststoornis te spreken, gaan we ervan uit dat de klachten minstens zes maanden aanhouden.

Welke symptomen horen bij een gegeneraliseerde angststoornis?

Een gegeneraliseerde angststoornis kan symptomen op zowel fysiek als mentaal vlak veroorzaken. Symptomen die niet alleen voor wie aan de stoornis lijdt van grote invloed zijn maar ook voor zijn of haar naaste omgeving. De persoon zal anders functioneren en reageren en dat kan voor wrevel en ergernissen zorgen.

symptomen die horen bij een gegeneraliseerde angststoornis

Fysieke symptomen

Mensen die aan een gegeneraliseerde angststoornis lijden, kunnen last hebben van pijnlijke en gespannen spieren, kunnen hartkloppingen en ademnood ervaren, kunnen zich misselijk voelen en hoofdpijn hebben of kunnen bij momenten hevig trillen. Niet bij iedereen komen al deze symptomen voor en ook niet bij iedereen zullen die in eenzelfde hevigheid optreden.

Psychische klachten

Op psychisch vlak kan een gegeneraliseerde angststoornis zich onder meer uiten in een constante vermoeidheid, in een constant zenuwachtig gevoel, in slaapproblemen, in een gebrekkige concentratie of in prikkelbaarheid. Ook hier weer verschillen de symptomen en de intensiteit ervan van persoon tot persoon.

Een gegeneraliseerde angststoornis in het dagelijkse leven

Lijden aan een gegeneraliseerde angststoornis kan het dagelijks leven op ernstige wijze verstoren en kan ervoor zorgen dat men door de tijd heen sociaal geïsoleerd raakt. Omwille van de angsten worden vaak bepaalde plaatsen of situaties vermeden waardoor uit werken gaan of het onderhouden van sociale contacten moeilijk wordt. Het is bovendien voor de omgeving niet altijd duidelijk hoe men moet omgaan met iemand met een gegeneraliseerde angststoornis, wat opnieuw zorgt voor een hinder op het sociaal leven.

Gratis e-book:
zo herken je
een burn-out
(Inclusief checklist)

Voorkom dat je energiereserves definitief leeg raken en je in een ernstige burn-out belandt met alle gevolgen van dien. Met dit e-book leer je de symptomen tijdig herkennen.

e-book-symptomen-burnout

We kunnen dus wel met zekerheid stellen dat de stoornis verregaande gevolgen heeft en dat zonder begeleiding en behandeling een normaal functioneren zo goed als uitgesloten is. Gelukkig is er voor wie de nood ziet hulp beschikbaar die ervoor kan zorgen dat de cirkel waarin men verzeild geraakt is terug doorbroken kan worden.

Hoe ontstaat een piekerstoornis?

Bij een gegeneraliseerde angststoornis is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om één specifieke oorzaak aan te duiden. In de praktijk gaat het om zowel psychische, biologische als omgevingsfactoren die het ontstaan ervan in de hand werken. Uit onderzoek blijkt dat mensen waarvan een ouder lijdt aan een gegeneraliseerde angststoornis zelf ook een grotere kans lopen de stoornis te ontwikkelen. Verder kunnen traumatische gebeurtenissen in het leven of lange periodes van extreme spanning en stress aan de oorzaak liggen of kan het gaan om bepaalde stoffen in de hersenen die uit balans zijn geraakt. Naar levenswijze toe zijn overmatig gebruik van koffie, alcohol en drugs geen goed idee voor wie aanleg heeft tot het ontwikkelen van de stoornis.

De link van een gegeneraliseerde angststoornis met stress en burn-out

Mensen die lijden aan een gegeneraliseerde angststoornis of piekerstoornis zijn erg vatbaar voor het ontwikkelen van stress en burn out. Door het steeds weer angstvallig vermijden van bepaalde situaties wordt de druk zo groot dat stress hierover onvermijdelijk is. Op het werk zal de stoornis ervoor zorgen dat men het gevoel heeft niet of niet voldoende aan de eisen te kunnen voldoen, wat op zijn beurt dan weer aanleiding geeft tot het ontwikkelen van burn-out. Slecht slapen, mindere concentratie en de angst dat er vanalles mis zal lopen zijn typische kenmerken voor een gegeneraliseerde angststoornis, maar zijn ook uitlokkende factoren voor stress en burn-out. Behandeling en begeleiding dringen zich dus op om de toestand waarin men zich bevindt niet nog verder te laten escaleren en om een ommekeer teweeg te kunnen brengen in het denkpatroon.

Hoe kan ik van mijn gegeneraliseerde angststoornis genezen?

Genezen van een gegeneraliseerde angststoornis is een lange weg die met de nodige ups en downs zal verlopen, toch zijn er verschillende mogelijkheden voorhanden voor wie de strijd ertegen wil aangaan. Eens de vaststelling van de stoornis door een arts, psychiater of psycholoog een feit is, kan de weg naar genezing beginnen.

Wil je dat wij je helpen?

Wij staan voor je klaar met een team van ervaren coaches. Onze coaches zijn actief in heel Nederland. In de afgelopen jaren hebben we duizenden mensen geholpen.

Gedragstherapie, medicatie of een combinatie van beide zorgen ervoor dat een gegeneraliseerde angststoornis vrij goed te behandelen is en dat de kans op slagen hoog ligt. Bij gedragstherapie zal samen met de therapeut gekeken worden naar de aanwezige angsten en de reden van het piekeren en zal de oorzaak ervan in een juiste en proportionele context geplaatst worden. Medicatie, in hoofdzaak antidepressiva, helpt om de angsten te verminderen.

Genezen van een gegeneraliseerde angststoornis is perfect mogelijk, al vraagt het enige inspanning en de nodige tijd.

Wat kan ik zelf doen om beter om te gaan met mijn angststoornis?

Een eerste belangrijke stap die je zelf kan zetten, is het erkennen van de klachten waar je mee te kampen hebt en het zoeken en aanvaarden van hulp. Er is hulp beschikbaar, maar dan moet je die hulp wel aanvaarden om te kunnen genezen. Ook helpt het je om je omgeving hiervan op de hoogte te brengen en te praten over wat er in je omgaat. Als je omgeving weet wat er aan de hand is, wordt het voor hen ook makkelijker om ermee om te gaan en om begrip op te brengen voor bepaalde reactie.

Koffie, alcohol en drugs hebben de eigenschap angst en onrust te versterken. Als je de strijd wil aangaan tegen je stoornis doe je er dus goed aan dergelijke uitlokkende producten te vermijden of toch minstens het gebruik ervan drastisch te verminderen.

Hulp bij burn-out en stress

Het verminderen van stress en het herstellen van een burn-out is geen sinecure. Heb je ondersteuning nodig, dan kan je op onze hulp rekenen. Onze coaches zijn allemaal gespecialiseerd in jouw problematiek. Door hun jarenlange ervaring kunnen ze samen met jou werken aan jouw herstel. Van het resultaat van onze 1-op-1 coaching heb jij je leven lang plezier!

Bekijk ons aanbod voor:

Veelgestelde vragen

Een gegeneraliseerde angststoornis of piekerstoornis kan verschillende symptomen, zowel psychisch als fysiek, teweeg brengen. Welke wel of niet voorkomen en in welke mate, is voor iedereen verschillend. Fysiek kunnen spierpijnen, hoofdpijn, hartkloppingen, ademnood en hevig trillen duidelijke tekenen zijn dat er iets aan de hand is. Op psychisch vlak zijn vermoeidheid, prikkelbaarheid, nervositeit en slaapproblemen duidelijke tekenen van de stoornis.

Bij het ervaren van één of meerdere van de aangegeven klachten is het steeds een goed idee een arts te raadplegen die verder onderzoek kan uitvoeren en die je op goede weg kan zetten om te genezen.

Genezen van een gegeneraliseerde angststoornis is gelukkig perfect mogelijk. Door een combinatie van gedragstherapie en medicatie kan het patroon van angsten en gepieker doorbroken worden en leer je om de gevoelens die je ervaart in een juiste context te zien. De behandeling is vrij intensief en neemt de nodige tijd in beslag, maar de kans op slagen is dan ook erg groot.

Dat de stoornis leidt tot gevolgen op het werk en op de sociale contacten is zeker. Men raakt steeds meer geïsoleerd door het angstvallig vermijden van plaatsen, personen en situaties. Steeds minder wordt contact onderhouden met de omgeving en ook op het werk zal een goed functioneren al snel erg moeilijk worden. Aangeven aan de omgeving wat er aan de hand is, is een goede stap in de richting van wederzijds begrip en respectvol omgaan met de stoornis.

Artsen, psychiaters, psychologen en therapeuten kunnen hulp bieden aan mensen die leiden aan een gegeneraliseerde angststoornis. Als professionelen werken zij nauw samen aan het uitstippelen van de voor die specifieke persoon beste behandeling met de grootste kans op slagen en genezen. Voor jou zelf is het belangrijk een hulpverlener te vinden waar je het goed kan mee vinden en waarmee je in een open en eerlijke communicatie de behandeling kan opstarten en volgen.

Een gegeneraliseerde angststoornis is een zware dobber voor wie er zelf mee te maken krijgt of voor de omgeving. Echter, eenmaal duidelijk is wat er aan de hand is, zijn de mogelijkheden tot behandeling en genezing voorhanden. Niemand hoeft hier blijvend onder gebukt te gaan en mits een goede en doorgedreven aanpak ligt de weg naar genezen binnen handbereik. Die eerste stap is de moeilijkste, maar wel de belangrijkste.

Bronnen

 1. Hersenstichting.nl – Gegeneraliseerde angst – gevonden op 09-04-2022
  https://www.hersenstichting.nl/hersenaandoeningen/gegeneraliseerde-angst/
 2. Thuisarts.nl – Ik heb een angst- en piekerstoornis – gevonden op 09-04-2022
  https://www.thuisarts.nl/angststoornis/ik-heb-gegeneraliseerde-angststoornis
 3. Wikipedia – Gegeneraliseerde angststoornis – gevonden op 09-04-2022
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Gegeneraliseerde_angststoornis
 4. Tilburguniversity.edu – Ontwikkelingstrajecten van angstsymptomen… – gevonden op 09-04-2022
  https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/ontwikkelingstrajecten-van-angstsymptomen-een-vijfjarig-prospecti

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *