Oorzaken van werkstress. Wat kun je doen om werkstress te verminderen?
arrow_drop_up arrow_drop_down

Oorzaken van werkstress. Wat kun je doen om werkstress te verminderen?

Oorzaken van werkstress: Om je heen hoor je veel gevallen van werkstress. Mensen die te veel werkdruk ervaren en op de lange termijn opbranden door dit teveel aan werkdruk. De grote vraag die dan reist is: wat veroorzaakt dan deze werkstress? En hoe kun je werkstress verminderen? Voordat je het groeiende aantal burn out gevallen op de werkvloer kunt verminderen, is het goed de oorzaken van werkstress te achterhalen.

Omgaan met werkstress is cruciaal om een burn out te voorkomen.

Wees daarom alert op de symptomen van een burn out!

Download hiervoor gratis ons E-book: symptomen burn out

15 oorzaken van werkstress

In dit artikel zetten we 15 veelvoorkomende oorzaken uiteen:

Persoonlijke visie op werk

De manier waarop je werkt heeft een grote invloed op de hoeveelheid stress die je hebt. Dit ligt voor de hand, maar je persoonlijke drijfveren en jouw visie op hoe je moet werken, bepalen jouw werkstress!

Heb je je werk om de hypotheek van te betalen en de overige basisvoorzieningen en ben je daarna tevreden zolang het werk maar leuk is? Dan is de kans groot dat je weinig werkstress hebt.

Is jouw werk voor jou de plek om je te profileren, een identiteit te verkrijgen en iets te betekenen in het leven? Dan is de kans groot dat je veel stress krijgt.

In het geval van tegenslagen, als een uitgestelde promotie, een ontslag of een dominante leidinggevende maakt jouw persoonlijke visie op het werk hoeveel impact dit heeft op je. Zolang je zelf aan het stuur staat van je leven, zolang jij bepaalt wat je doet zonder dat in grote mate te laten beïnvloeden door anderen, is stress beheersbaar. We noemen dit een autonome levensstijl. Het is niet voor iedereen eenvoudig dit te realiseren. Een geschikte coach kan je hierbij helpen.

Zie ook: Autonoom zijn, autonomie en zelf de regie nemen: wat betekent dit?

Te weinig loon

Eén van de oorzaken van werkstress is loon. Je kunt zeggen dat de beloning gelijk moet zijn aan de prestatie die je levert. Wanneer hier een gat in ontstaat, bijvoorbeeld doordat je (veel) meer werk verzet dan dat je betaalt krijgt, ontstaat hier onvrede over.

Ook andersom is dit het geval: veel meer betaald krijgen dan dat je oplevert, kan ook weer stress opleveren.

Deze oorzaak van werkstress doet zich met name voor wanneer je financiële middelen onder druk staan. Wanneer je financiële tegenslagen hebt bijvoorbeeld, of wanneer je de eindjes maar net aan elkaar weet te knopen aan het einde van de maand. Wanneer de beloning niet gelijk is aan de prestatie, levert dit een gevoel van minderwaardigheid en onzekerheid op. Alsof je harde werk ondergewaardeerd wordt.

Het kan echter ook zo zijn dat er een persoonlijke ontwikkeling verbonden zit aan het groeien in loon. Ook dit kan stress opleveren natuurlijk. Dit geldt met name voor mensen die in de maximale loonschaal zitten. Het laten groeien van loon vraagt dan in een investering in bijvoorbeeld opleiding.

Lees ook over financiële zorgen

Werkstress door weinig loon

Onregelmatige uren en overwerken

Mensen tekenen vooraf voor het aantal uren dat ze werken. Dit kunnen dan fulltime of parttime aantal uren zijn. Helaas is het in de praktijk niet altijd mogelijk om je aan deze uren te houden. Plichtsbesef en discipline zorgen ervoor dat mensen doorwerken of hun werk mee naar huis nemen om het werk toch af te krijgen. De werk-privé balans wordt zodoende verstoord en werkstress ontstaat.

Het verminderen van overwerk blijkt een lastige opgave. In de praktijk zijn er in vele beroepen bepaalde taken die beslist moeten worden afgerond.

Lees ook: Stress symptomen

Slechte werkomstandigheden

Helaas zijn niet alle werkomstandigheden zo ideaal zoals je graag zou willen. Wat ideaal is, verschilt natuurlijk van mens tot mens. Toch kun je zeggen dat kou, tocht, lawaai en geroezemoes niet niemands voordeel leidt. Het is in dit soort omstandigheden moeilijk om te concentreren.

Daarnaast kan je ook te maken hebben met slechte werkomstandigheden in de zin van voorzieningen. De airco of de climate control kan bijvoorbeeld niet naar behoren waardoor je het erg koud hebt of in de zomers juist erg warm. Daarnaast kan de airco ook vies zijn door slecht onderhoud wat ten koste gaat van de luchtkwaliteit. Slechte hygiëne, vieze vloeren en veel stof op de bureaus omdat er niet of nauwelijks schoongemaakt wordt kunnen allemaal een oorzaak zijn van slechte werkomstandigheden.

Omgaan met werkstress is cruciaal om een burn out te voorkomen.

Wees daarom alert op de symptomen van een burn out!

Download hiervoor gratis ons E-book: symptomen burn out

Slechte werksfeer

Collega’s zijn leuk, maar lang niet allemaal. De grootste oorzaak van de werkstress is misschien wel een slechte werksfeer. Er zijn collega’s die altijd voor je klaar staan en andersom. Echter het tegenovergestelde is ook waar. Op menig werkvloer is pesten, geroddel en achterklap en een dubbele agenda aan de orde van de dag. Natuurlijk zorgt dit voor veel onveiligheid, wantrouwen en agressie.

Daarnaast zijn er ook collega’s bij die graag haantje de voorste willen zijn, niet hard genoeg werken of andere eigenschappen hebben waar anderen zich aan kunnen ergeren. Dit soort eigenschappen gaan natuurlijk ten koste van de werksfeer.

Lees ook: Conflicten op het werk

Geen toekomstperspectief

Als je hard werkt, wil je daar graag voor beloond worden. Velen willen graag een stap verder zetten op de maatschappelijke ladder. Een toekomstperspectief op je werk helpt hierbij. Als je weet ‘waarvoor je het doet’ geeft dat een doel, niet alleen in je werk, maar ook in je hele leven. Een toekomstperspectief zorgt voor richting, voor uitdating en voor een positieve stimulans.

Zo zorgt een gebrek aan een toekomstperspectief voor demotivatie, stress en uiteindelijk zelfs burn out. Er bestaat namelijk een directe relatie tussen een gebrek aan persoonlijke ontwikkeling en burn out. Wanneer je je dus geen vooruitzicht hebt om te ontwikkelen (en bijvoorbeeld anderen wel ziet doorgroeien) kan dat tot een hoop frustratie leiden, zeker wanneer je merkt dat je die capaciteiten wel hebt.

Lees ook Hoe zorg je ervoor dat je geduldiger wordt?

Oorzaak van werkstress

Onregelmatig werken / ploegendiensten

Bij sommige banen heb je te maken met ploegendiensten. Er zijn bepaalde tijden waarop groepen mensen werken. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een avondploeg en een dagploeg. Mensen kunnen bepaalde wensen hebben wanneer ze graag willen werken, maar het is niet altijd mogelijk om de werktijden te werken die je graag zou willen.

Het wisselen tussen de ploegen en het aanpassen aan familieleden die een ander schema hebben, leidt tot extra werkstress. In ploegendiensten werken is niet voor iedereen geschikt en kan dus leiden tot stress.

Lees ook: goed slapen

Veel contact met klanten en patiënten

Uit onderzoek blijkt dat mensen die met veel klanten en/ of patiënten te maken hebben, extra last hebben van stress. Deel gaat dit om de gedienstigheid die een dergelijke functie met zich meebrengt. Het altijd aardig moeten zijn, ondanks onredelijkheden en fatsoensnormen, breekt velen op en ontneemt hen de autonomie. Anderzijds is het aanhoren van hevige gebeurtenissen een bron van stress. Ook een dokter, hulpverlener, verpleegkundige (etc.) is een mens dat van tijd tot tijd moet ‘ontladen’.

Geen duidelijke taak of functiebeschrijving

Een factor dat een grote bijdrage heeft in de oorzaak van werkstress is dat de werkbeschrijving niet of nauwelijks aanwezig is. Er zijn allerlei taken die dienen te worden uitgevoerd maar het is lang niet altijd duidelijk wie wat, wanneer doet. Daarnaast kan het ook op persoonlijk vlak veel chaos met zich meebrengen als je niet weet waar je moet beginnen. Wanneer er geen heldere taakomschrijving is, gaan velen zoeken naar duidelijkheid. Velen creëren hun eigen duidelijkheid en komen met eigen regels. Binnen no-time ontstaat er een wir war van regels en onduidelijkheden. Iedereen doet wat anders en een onderneming begint als los zand aan elkaar te hangen.

Daarbij zijn er altijd mensen die de ‘reddersrol’ vervullen. Ze willen de mensen bij elkaar houden en ervoor zorgen dat niemand wat tekortkomt. Juist deze mensen zijn zeer gevoelig voor een burn out.

Lees ook: Situaties willen redden

onduidelijke taakomschrijving werkstress

Saai werk

Werkstress kan ook goed veroorzaakt worden door te saai werk. Dit kan ermee te maken hebben dat je repeterend werk doet: werk dat steeds hetzelfde blijft. Er zijn maak weinig mensen die het leuk vinden om steeds hetzelfde werk te moeten doen. Het zit in de mens om te willen ontwikkelen en dat is ook een eigenschap dat naar voren komt tijdens het werk. Door middel van ontwikkeling zorg je ervoor dat je vooruit kan streven in je werk en dat je een andere functie kan bekleden doordat je leert voor een nieuw vak. Afwisseling en ontwikkelingsmogelijkheden zorgen ervoor dat je veel meer plezier hebt in het werk dat je doet en dat je het langer volhoudt in je huidige functie.

Mensen die saai werk hebben, moeten oppassen voor een bore-out

Strakke deadlines en targets

Het omgaan met deadlines en targets zorgt voor uitdaging bij velen. Echter is de realiteit ook dat een deadline een zekere druk oplevert. Er zijn altijd factoren waar je geen of weinig invloed op hebt. Zo is de conjunctuur, een concurrent of het weer bijvoorbeeld niet te beïnvloeden. Het wel of niet halen van een deadline, hangt dus niet altijd af van een inspanning. Echter, wanneer een target halen binnen de mogelijkheden ligt, wordt er toch een stapje harder gelopen door velen. Zeker wanneer er een extra stimulans als een bonus op deze deadline ligt.

Ook heerst er bij velen een gevoel van minderwaardigheid of onzekerheid wanneer er een deadline niet gehaald wordt. Sommigen vrezen voor hun baan wanneer structureer doelstellingen niet gehaald worden.

Wil je dat wij je helpen?

Wij staan voor je klaar met een team van ervaren coaches. Onze coaches zijn actief in heel Nederland. In de afgelopen jaren hebben we honderden mensen geholpen.

Direct contact

PS: je bent niks verplicht, de eerste kennismaking is altijd vrijblijvend.

Te moeilijk of te makkelijk werk

Werk dient uitdagend te zijn, zo klinkt het wel eens bij de meeste werknemers. Hiermee wordt vaak bedoeld dat het werk niet te makkelijk moet zijn. Als dit het geval is, dan wordt er gezocht naar meer uitdaging zodat er bijvoorbeeld weer nieuwe dingen kunnen worden geleerd. Variatie in de werkzaamheden zorgt er immers voor dat het werken veel leuker is. Daarnaast kan het natuurlijk ook zo zijn dat het werk juist veel te moeilijk is. Dan is het ook niet leuk en kan er ook stress ontstaan omdat het haast niet mogelijk is om aan de moeilijkheidsgraad te voldoen

Lees ook: onder je niveau werken

Reorganisatie

Tijdens een reorganisatie verandert er aardig wat binnen een bedrijf. Functies komen te vervallen en daarnaast kunnen er ook mensen zijn die helaas hun baan verliezen. Ook het solliciteren op je eigen functie, eventueel samen met andere collega’s die boventallig zijn verklaard, is een stressvolle aangelegenheid.

Dit kan ermee te maken hebben omdat een bedrijf fuseert waarbij er functies worden overgedragen of bepaalde functies niet meer nodig zijn. Dit kan veel stress met zich meebrengen omdat mensen de onzekerheid voelen van hun eigen baan, en daarmee ook de hypotheek, maandelijkse lasten etc. Het zou zomaar de laatste werkdag kunnen zijn…

Lees ook: stress door een reorganisatie

reorganisatie en werkstress

Lage baanzekerheid

Binnen de arbeidsmarkt wordt er veelal gewerkt met contracten. Contracten zijn er in allerlei soorten en maten. Je hebt natuurlijk de vaste contracten waarop iedereen hoopt deze te krijgen, maar er zijn ook werkgevers die enkel werken met tijdelijke contracten van een bepaald aantal maanden of een jaar. Bij het naderen van de contracttermijn stijgt de spanning bij de werknemer en dat zorgt voor werkstress. Hierbij spelen ook emoties een belangrijke rol: een gevoel van waardeloosheid, er niet toe doen of onzekerheid is een logisch gevolg.

Lees ook: omgaan met onzekerheid

Geen steun van de leidinggevende

Veel werknemers ervaren te weinig steun van een leidinggevende. Dit kan komen door het karakter van de leidinggevende en soms ook onwil. Echter vaak ontstaat dit uit een overvolle agenda van een manager. Ook het sturen op output als een emotieloze target, leidt tot een gebrek aan persoonlijke steun van een leidinggevende.

Ook leidinggeven, het leider zijn, is mensenwerk. Keer op keer blijkt dat een menselijke aanpak het allerbeste rendement kent.

Lees ook: het goede voorbeeld als leidinggevende

Aan een aantal factoren die werkstress kunnen veroorzaken kun je zelf wat doen, maar aan heel veel factoren kun je niks doen behalve dan tijdig aan de bel trekken. Voorkom dat je thuis komt te zitten door werkstress en trek op tijd aan de bel om dit soort stress te voorkomen.

Hulp bij burn out en stress

Het verminderen van stress en het herstellen van een burn-out is geen sinecure. Wil je om leren gaan met werkstress? Heb je ondersteuning nodig, dan kan je op onze hulp rekenen. Onze coaches zijn allemaal gespecialiseerd in jouw problematiek. Door hun jarenlange ervaring kunnen ze samen met jou werken aan jouw herstel. Van het resultaat van onze 1-op-1 coaching heb jij je leven lang plezier!

Bekijk ons aanbod voor:

Direct contact

angstcultuur werk

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank vind je honderden artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Over de schrijver
Ik ben Ruud Meulenberg. Eigenaar en oprichter van Meulenberg Training & Coaching. Ik begeleid mensen met stress- en burnoutklachten door ze 'letterlijk' in beweging te laten komen (wandelen/ hardlopen) Samen met een krachtig team van professionele coaches, help ik mensen door heel Nederland heen om van stress en burn-out af te komen. Ik probeer het goede voorbeeld te geven: Ik werk maximaal 24 uur per week, ik sport, geniet van mijn gezin en ik heb betekenisvol werk ;).
Reactie plaatsen

Gratis ebook:  zo herken je een burnout

(Inclusief checklist)

Met dit ebook leer je de symptomen van een burnout tijdig te herkennen. Al meer dan 10.000 gelijkgestemden hebben dit ebook gedownload.
Cookies