Oorzaken van werkstress: Om je heen hoor je veel gevallen van werkstress. Mensen die te veel werkdruk ervaren en op de lange termijn opbranden door dit teveel aan werkdruk. De grote vraag die dan reist is: wat veroorzaakt dan deze werkstress?

In onze hedendaagse maatschappij komt de relatie tussen werk en stress prominent naar voren. Als je er goed over nadenkt, is dit een best apart fenomeen. Wanneer we circa 75 jaar teruggaan in de tijd, was het leven lichamelijk veel zwaarder en zochten we naar mogelijkheden deze letterlijke werklast te verlichten. Als we onze huidige situatie vergelijken met die tijd, zou het theoretisch veel beter moeten gaan met ons, toch?

Daarbij is het ook nog eens zo dat er tegenwoordig zeer veel nieuwe beroepen zijn. Leukere beroepen dan vroeger. Hoe komt het dan toch dat er nog een steeds een nauwe relatie is tussen werk en stress? Misschien wel meer dan ooit tevoren?

Het grote verschil is dat de werkdruk van tegenwoordig met name mentaal veel van werknemers gevraagd. Vroeger was dit meer fysiek. Juist het fysieke bezig zijn helpt stress te verlagen.

In dit artikel zullen verschillende zaken worden behandeld die vaak resulteren in stress op het werk.

Gratis e-book:
zo herken je
een burn-out
(Inclusief checklist)

Voorkom dat je energiereserves definitief leeg raken en je in een ernstige burn-out belandt met alle gevolgen van dien. Met dit e-book leer je de symptomen tijdig herkennen.

e-book-symptomen-burnout

Oorzaken van werkstress

In dit artikel zetten we veelvoorkomende oorzaken uiteen:

 • Onduidelijk beleid
 • Verplichte bij en nascholingen
 • Persoonlijke visie
 • Te weinig loon
 • Onregelmatige uren en overwerk
 • Werkomstandigheden
 • Slechte werksfeer
 • Geen toekomstperspectief
 • Onregelmatig werken en ploegen
 • Wisselende diensten
 • Veel contact met klanten of patiënten
 • Geen duidelijk taakbeschrijving
 • Taken die niet bij je passen
 • Saai werk
 • Strakke deadlines en targets
 • Niet de mogelijkheden hebben om je werk uit te voeren
 • Niet werkende systemen
 • Altijd bereikbaar
 • Te moeilijk werk
 • Reorganisatie
 • Lage baanzekerheid
 • Geen steun van een manager
 • Oneerlijkheid
 • Gebrek aan visie en sturing
 • Koerswijzigingen (onduidelijkheid)
 • Communicatie
 • Solliciteren op je eigen functie
 • Bezuinigingen
 • Verantwoordelijkheden
 • Thuis werken
 • Afhankelijk van collega’s

Onduidelijk beleid

In veel organisaties is er sprake van onduidelijk beleid. Dat wil zeggen dat je praktisch gezien niet weet waar het bedrijf heengaat, en wat er van je verwacht wordt. Het gevolg: iedereen doet maar wat. De oorzaak hiervan kan zeer uiteenlopend zijn.

Misschien is een belangrijke schakel in het bedrijf uitgevallen, waardoor de menselijke machine niet meer werkt. Het is logisch dat hierdoor (tijdelijk) onduidelijkheid op de werkvloer komt.

Ook bezuinigingen of een uitbreiding kunnen een rol spelen bij onduidelijk beleid. Als werknemer kun je veel stress ondervinden door onduidelijk beleid. Velen houden er namelijk van om te weten waar ze aan toe zijn.

Als dan blijkt dat dit niet duidelijk is, dan kan het gevolg zijn dat je je nutteloos voelt en veel stress ervaart. Daarom is een duidelijk beleid in een onderneming ook van groot belang. Niet enkel voor het bedrijf zelf, maar dus ook voor jouzelf als werknemer.

Verplichte scholingen

In ons hedendaagse tijdperk stimuleren veel bedrijven om hun werknemers te laten groeien. Dit komt vanwege de verandering in onze maatschappij. Bovendien zien werkgevers graag multi-inzetbare werknemers wat je waardevol maakt voor een bedrijf.

Om die reden zijn er dan ook verscheidene beroepen waarbij je verplicht bent om extra scholing te volgen. Sommige werknemers vinden dit heel leuk en het kan zodoende erg stressvol zijn.

Een verplichte nascholing is vaak stressvol omdat je het moet doen naast je reguliere baan en werkzaamheden. Daarbovenop heb je dan ook nog de scholing zelf. Niet alleen moet je de lessen volgen bij deze scholing, maar vaak moet je thuis ook nog veel zaken voorbereiden.

Als je in combinatie daarbij ook nog eens fulltime werkt, dan kan dit je agenda behoorlijk onder druk zetten. Een mens heeft broodnodige rust en ontspanning nodig. Je zorgt zo voor een brein en lichaam dat kan herstellen van een stevige inspanning. Bij verplichte scholing komt dit herstel in gevaar.

Werkstress door verplichte scholing

Persoonlijke visie op werk

De manier waarop je werkt heeft een grote invloed op de hoeveelheid stress die je hebt. Dit ligt voor de hand, maar je persoonlijke drijfveren en jouw visie op hoe je moet werken, bepalen jouw werkstress!

Heb je je werk om de hypotheek van te betalen en de overige basisvoorzieningen en ben je daarna tevreden zolang het werk maar leuk is? Dan is de kans groot dat je weinig werkstress hebt.

Is jouw werk voor jou de plek om je te profileren, een identiteit te verkrijgen en iets te betekenen in het leven? Dan is de kans groot dat je veel stress krijgt.

In het geval van tegenslagen, als een uitgestelde promotie, een ontslag of een dominante leidinggevende maakt jouw persoonlijke visie op het werk hoeveel impact dit heeft op je. Zolang je zelf aan het stuur staat van je leven, zolang jij bepaalt wat je doet zonder dat in grote mate te laten beïnvloeden door anderen, is stress beheersbaar. We noemen dit een autonome levensstijl. Het is niet voor iedereen eenvoudig dit te realiseren. Een geschikte coach kan je hierbij helpen.

Zie ook: Autonoom zijn, autonomie en zelf de regie nemen: wat betekent dit?

Te weinig loon

Eén van de oorzaken van werkstress is loon. Je kunt zeggen dat de beloning gelijk moet zijn aan de prestatie die je levert. Wanneer hier een gat in ontstaat, bijvoorbeeld doordat je (veel) meer werk verzet dan dat je betaalt krijgt, ontstaat hier onvrede over.

Ook andersom is dit het geval: veel meer betaald krijgen dan dat je oplevert, kan ook weer stress opleveren.

Deze oorzaak van werkstress doet zich met name voor wanneer je financiële middelen onder druk staan. Wanneer je financiële tegenslagen hebt bijvoorbeeld, of wanneer je de eindjes maar net aan elkaar weet te knopen aan het einde van de maand. Wanneer de beloning niet gelijk is aan de prestatie, levert dit een gevoel van minderwaardigheid en onzekerheid op. Alsof je harde werk ondergewaardeerd wordt.

Het kan echter ook zo zijn dat er een persoonlijke ontwikkeling verbonden zit aan het groeien in loon. Ook dit kan stress opleveren natuurlijk. Dit geldt met name voor mensen die in de maximale loonschaal zitten. Het laten groeien van loon vraagt dan in een investering in bijvoorbeeld opleiding.

Lees ook over financiële zorgen

Werkstress door weinig loon

Onregelmatige uren en overwerken

Mensen tekenen vooraf voor het aantal uren dat ze werken. Dit kunnen dan fulltime of parttime aantal uren zijn. Helaas is het in de praktijk niet altijd mogelijk om je aan deze uren te houden. Plichtsbesef en discipline zorgen ervoor dat mensen doorwerken of hun werk mee naar huis nemen om het werk toch af te krijgen. De werk-privé balans wordt zodoende verstoord en werkstress ontstaat.

Het verminderen van overwerk blijkt een lastige opgave. In de praktijk zijn er in vele beroepen bepaalde taken die beslist moeten worden afgerond.

Lees ook: Stress symptomen

Slechte werkomstandigheden

Helaas zijn niet alle werkomstandigheden zo ideaal zoals je graag zou willen. Wat ideaal is, verschilt natuurlijk van mens tot mens. Toch kun je zeggen dat kou, tocht, lawaai en geroezemoes niet niemands voordeel leidt. Het is in dit soort omstandigheden moeilijk om te concentreren.

Daarnaast kan je ook te maken hebben met slechte werkomstandigheden in de zin van voorzieningen. De airco of de climate control kan bijvoorbeeld niet naar behoren waardoor je het erg koud hebt of in de zomers juist erg warm. Daarnaast kan de airco ook vies zijn door slecht onderhoud wat ten koste gaat van de luchtkwaliteit. Slechte hygiëne, vieze vloeren en veel stof op de bureaus omdat er niet of nauwelijks schoongemaakt wordt kunnen allemaal een oorzaak zijn van slechte werkomstandigheden.

Omgaan met werkstress is cruciaal om een burn-out te voorkomen.

Wees daarom alert op de symptomen van een burn-out!

Download hiervoor gratis ons E-book: symptomen burn-out

Slechte werksfeer

Collega’s zijn leuk, maar lang niet allemaal. De grootste oorzaak van de werkstress is misschien wel een slechte werksfeer. Er zijn collega’s die altijd voor je klaar staan en andersom. Echter het tegenovergestelde is ook waar. Op menig werkvloer is pesten, geroddel en achterklap en een dubbele agenda aan de orde van de dag. Natuurlijk zorgt dit voor veel onveiligheid, wantrouwen en agressie.

Daarnaast zijn er ook collega’s bij die graag haantje de voorste willen zijn, niet hard genoeg werken of andere eigenschappen hebben waar anderen zich aan kunnen ergeren. Dit soort eigenschappen gaan natuurlijk ten koste van de werksfeer.

Lees ook: Conflicten op het werk

Geen toekomstperspectief

Als je hard werkt, wil je daar graag voor beloond worden. Velen willen graag een stap verder zetten op de maatschappelijke ladder. Een toekomstperspectief op je werk helpt hierbij. Als je weet ‘waarvoor je het doet’ geeft dat een doel, niet alleen in je werk, maar ook in je hele leven. Een toekomstperspectief zorgt voor richting, voor uitdating en voor een positieve stimulans.

Zo zorgt een gebrek aan een toekomstperspectief voor demotivatie, stress en uiteindelijk zelfs burn-out. Er bestaat namelijk een directe relatie tussen een gebrek aan persoonlijke ontwikkeling en burn-out. Wanneer je je dus geen vooruitzicht hebt om te ontwikkelen (en bijvoorbeeld anderen wel ziet doorgroeien) kan dat tot een hoop frustratie leiden, zeker wanneer je merkt dat je die capaciteiten wel hebt.

Lees ook Hoe zorg je ervoor dat je geduldiger wordt?

Oorzaak van werkstress

Onregelmatig werken / ploegendiensten

Bij sommige banen heb je te maken met ploegendiensten. Er zijn bepaalde tijden waarop groepen mensen werken. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een avondploeg en een dagploeg. Mensen kunnen bepaalde wensen hebben wanneer ze graag willen werken, maar het is niet altijd mogelijk om de werktijden te werken die je graag zou willen.

Het wisselen tussen de ploegen en het aanpassen aan familieleden die een ander schema hebben, leidt tot extra werkstress. In ploegendiensten werken is niet voor iedereen geschikt en kan dus leiden tot stress.

Wisselende diensten

Er zijn verschillende beroepen waarbij je genoodzaakt bent om wisselende diensten te draaien. Denk bijvoorbeeld aan treinconducteur, in de zorg, beveiliging en je kunt er ongetwijfeld zelf nog wel een paar bedenken. Het voordeel van wisselende diensten is dat je afwisselend werk hebt. Geen dag is hetzelfde en dit maakt het leven zeer avontuurlijk.

Het nadeel is echter dat je geen regelmaat hebt. Een mens heeft vaart wel bij een vast ritme. Heb je geen vast ritme vanwege wisselende diensten? In dat geval kun je bijvoorbeeld slaapproblemen krijgen. Slaapproblemen kunnen vervolgens weer resulteren in extra stress.

Lees ook: goed slapen

Werkstress kan ontstaan door wisselde doelen

Veel contact met klanten en patiënten

Uit onderzoek blijkt dat mensen die met veel klanten en/ of patiënten te maken hebben, extra last hebben van stress. Deel gaat dit om de gedienstigheid die een dergelijke functie met zich meebrengt. Het altijd aardig moeten zijn, ondanks onredelijkheden en fatsoensnormen, breekt velen op en ontneemt hen de autonomie. Anderzijds is het aanhoren van hevige gebeurtenissen een bron van stress. Ook een dokter, hulpverlener, verpleegkundige (etc.) is een mens dat van tijd tot tijd moet ‘ontladen’.

Geen duidelijke taak of functiebeschrijving

Een factor die een grote bijdrage heeft in de oorzaak van werkstress is dat de werkbeschrijving niet of nauwelijks aanwezig is. Er zijn allerlei taken die dienen te worden uitgevoerd maar het is lang niet altijd duidelijk wie wat, wanneer doet. Daarnaast kan het ook op persoonlijk vlak veel chaos met zich meebrengen als je niet weet waar je moet beginnen. Wanneer er geen heldere taakomschrijving is, gaan velen zoeken naar duidelijkheid. Velen creëren hun eigen duidelijkheid en komen met eigen regels. Binnen no-time ontstaat er een wir war van regels en onduidelijkheden. Iedereen doet wat anders en een onderneming begint als los zand aan elkaar te hangen.

Daarbij zijn er altijd mensen die de ‘reddersrol’ vervullen. Ze willen de mensen bij elkaar houden en ervoor zorgen dat niemand wat tekortkomt. Juist deze mensen zijn zeer gevoelig voor een burn-out.

Lees ook: Situaties willen redden

Taken doen die tegen je natuur ingaan

Wanneer je taken moet doen die tegen je natuur ingaan, dan doe je bepaalde werkzaamheden wel, maar het voelt gewoon niet goed dat je ze doet. Het kan zijn dat bepaalde werkzaamheden eerst wel pasten bij je, maar dat persoonlijke ontwikkelingen je hier nu een slecht gevoel bij geven.

Het kan daarbij ook zijn dat een bedrijf ontwikkelingen doormaakt waardoor dit ontstaat. Dit betekent dus dat het kan voorkomen dat je taken moet uitvoeren die eigenlijk tegen je natuur ingaan. Je doet ze misschien wel, omdat je afhankelijk bent van het werk. Zonder werk kun je immers je hypotheek en dergelijke niet betalen. Toch voel je je er niet lekker bij en ga je misschien je emoties onderdrukken.

Werkstress door taken te doen die tegen je natuur ingaan

Saai werk

Werkstress kan ook goed veroorzaakt worden door te saai werk. Dit kan ermee te maken hebben dat je repeterend werk doet: werk dat steeds hetzelfde blijft. Er zijn maak weinig mensen die het leuk vinden om steeds hetzelfde werk te moeten doen. Het zit in de mens om te willen ontwikkelen en dat is ook een eigenschap dat naar voren komt tijdens het werk. Door middel van ontwikkeling zorg je ervoor dat je vooruit kan streven in je werk en dat je een andere functie kan bekleden doordat je leert voor een nieuw vak. Afwisseling en ontwikkelingsmogelijkheden zorgen ervoor dat je veel meer plezier hebt in het werk dat je doet en dat je het langer volhoudt in je huidige functie.

Mensen die saai werk hebben, moeten oppassen voor een bore-out

Strakke deadlines en targets

Het omgaan met deadlines en targets zorgt voor uitdaging bij velen. Echter is de realiteit ook dat een deadline een zekere druk oplevert. Er zijn altijd factoren waar je geen of weinig invloed op hebt. Zo is de conjunctuur, een concurrent of het weer bijvoorbeeld niet te beïnvloeden. Het wel of niet halen van een deadline, hangt dus niet altijd af van een inspanning. Echter, wanneer een target halen binnen de mogelijkheden ligt, wordt er toch een stapje harder gelopen door velen. Zeker wanneer er een extra stimulans als een bonus op deze deadline ligt.

Ook heerst er bij velen een gevoel van minderwaardigheid of onzekerheid wanneer er een deadline niet gehaald wordt. Sommigen vrezen voor hun baan wanneer structureer doelstellingen niet gehaald worden.

Lees ook: Hoge taakeisen; Hoe ga je daarmee om?

Niet de faciliteiten hebben om je werk uit te voeren

Zeker in grote bedrijven zijn de processen aan veel veranderingen onderhevig. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er bepaalde functies wegvallen, of er is sprake van een reorganisatie. In dergelijke gevallen kan het zijn dat je werk moet uitvoeren zonder dat je daar eigenlijk de capaciteiten, of de mogelijkheden voor hebt.

Capaciteiten kun je vaak vergroten, maar wanneer je afhankelijk bent van bepaalde faciliteiten om je werk uit te voeren en die niet krijgt, heb je geen grip meer op je werk en wordt je stress vergroot.

Het geeft werkstress als je niet de faciliteiten hebt om je werk uit te voeren

Niet werkende systemen

Dankzij de digitalisering van ons tijdperk, is er sprake van veel systemen die bedrijfsprocessen versnellen. Hierdoor kan er tegenwoordig veel efficiënter gewerkt worden dan vroeger. Het nadeel is echter dat deze systemen ook storingen kunnen bewerkstelligen.

Daarnaast komt het regelmatig voor dat systemen niet goed werken. Hierdoor kan de stress aardig hoog oplopen, want het kan ervoor zorgen dat jij je taken als werknemer naar behoren kunt uitvoeren. Je staat erbij en je kijkt ernaar, en je kunt er niks aan doen.

Het feit dat je weinig grip op dit soort situaties hebt, maakt dat je veel stress kun hebben hierdoor.

Altijd bereikbaar moeten zijn

Er zijn verschillende banen waarbij je vaak bereikbaar moet zijn, of waarbij je jezelf deze druk eenvoudig op kunt leggen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan werk in de zorg, salesfuncties, of zelfstandig ondernemer zijn. Het probleem van oproepbaar moeten zijn is tweeledig. Allereerst krijg je vaak geen volledige vergoeding voor de tijd dat je bereikbaar bent.

Ten tweede ben je dus eigenlijk nooit vrij. Je kunt nooit echt ontspannen, een glas alcohol drinken of wat dan ook. Het kan immers altijd zo zijn dat je wordt opgeroepen en mentaal ben je daar constant mee bezig. Om die reden kan dit dus ook tot een stressvol leven leiden, omdat je nooit echt tot rust komt.

Hoe kunnen wij je helpen?

Wij staan voor je klaar met een team van ervaren coaches. Onze coaches zijn actief in heel Nederland en zeer ervaren in het oplossen van stress en burn-out klachten.

Te moeilijk of te makkelijk werk

Werk dient uitdagend te zijn, zo klinkt het wel eens bij de meeste werknemers. Hiermee wordt vaak bedoeld dat het werk niet te makkelijk moet zijn. Als dit het geval is, dan wordt er gezocht naar meer uitdaging zodat er bijvoorbeeld weer nieuwe dingen kunnen worden geleerd. Variatie in de werkzaamheden zorgt er immers voor dat het werken veel leuker is. Daarnaast kan het natuurlijk ook zo zijn dat het werk juist veel te moeilijk is. Dan is het ook niet leuk en kan er ook stress ontstaan omdat het haast niet mogelijk is om aan de moeilijkheidsgraad te voldoen

Lees ook: onder je niveau werken

Reorganisatie

Tijdens een reorganisatie verandert er aardig wat binnen een bedrijf. Functies komen te vervallen en daarnaast kunnen er ook mensen zijn die helaas hun baan verliezen. Ook het solliciteren op je eigen functie, eventueel samen met andere collega’s die boventallig zijn verklaard, is een stressvolle aangelegenheid.

Dit kan ermee te maken hebben omdat een bedrijf fuseert waarbij er functies worden overgedragen of bepaalde functies niet meer nodig zijn. Dit kan veel stress met zich meebrengen omdat mensen de onzekerheid voelen van hun eigen baan, en daarmee ook de hypotheek, maandelijkse lasten etc. Het zou zomaar de laatste werkdag kunnen zijn…

Oorzaken van werkstress: wat kun je doen om werkstress te verminderen?

Lage baanzekerheid

Binnen de arbeidsmarkt wordt er veelal gewerkt met contracten. Contracten zijn er in allerlei soorten en maten. Je hebt natuurlijk de vaste contracten waarop iedereen hoopt deze te krijgen, maar er zijn ook werkgevers die enkel werken met tijdelijke contracten van een bepaald aantal maanden of een jaar. Bij het naderen van de contracttermijn stijgt de spanning bij de werknemer en dat zorgt voor werkstress. Hierbij spelen ook emoties een belangrijke rol: een gevoel van waardeloosheid, er niet toe doen of onzekerheid is een logisch gevolg.

Geen steun van de leidinggevende

Veel werknemers ervaren te weinig steun van een leidinggevende. Dit kan komen door het karakter van de leidinggevende en soms ook onwil. Echter vaak ontstaat dit uit een overvolle agenda van een manager. Ook het sturen op output als een emotieloze target, leidt tot een gebrek aan persoonlijke steun van een leidinggevende.

Ook leidinggeven, het leider zijn, is mensenwerk. Keer op keer blijkt dat een menselijke aanpak het allerbeste rendement kent.

Aan een aantal factoren die werkstress kunnen veroorzaken kun je zelf wat doen, maar aan heel veel factoren kun je niks doen behalve dan tijdig aan de bel trekken. Voorkom dat je thuis komt te zitten door werkstress en trek op tijd aan de bel om dit soort stress te voorkomen.

Oneerlijkheid van collega’s en leidinggevende

Gelukkig zijn veel mensen op deze wereld van goede wil en ook betrouwbaar. Maar er zijn ook genoeg oneerlijke mensen die van je proberen te profiteren. Het kan zodoende zijn dat je te maken hebt met oneerlijke collega’s en leidinggevenden. Misschien beloven ze van alles, maar komen ze vervolgens het niet na.

Of ze geven je foutieve informatie, waardoor jij je taken niet goed kunt uitvoeren. Wat het ook is: oneerlijkheid is nooit goed en het zorgt ervoor dat je je onzeker voelt, of juist gefrustreerd raakt. Natuurlijk kan dit weer leiden tot een vervelende vorm van (extra) stress.

gebrek aan visie

Gebrek aan visie en sturing

Een gezond bedrijf heeft een duidelijke visie voor ogen. Er zijn bepaalde aspecten die het bedrijf bijvoorbeeld binnen enkele jaren wil bereiken. Het kan zijn dat een bedrijf bijvoorbeeld met 10% wil groeien binnen het komende jaar. Dat is dan de ruime visie die het bedrijf voor ogen heeft. Om deze visie waar te maken, is het dan noodzakelijk om te sturen.

Wat gaan we als bedrijf doen om deze visie te bewerkstelligen? Het nadeel is dat de praktijk en theorie soms ver van elkaar af kunnen liggen. Misschien is niet gelijk duidelijk hoe de visie kan worden bewerkstelligd en is er gebrek aan sturing. Als werknemer is het daardoor onduidelijk wat je precies te doen staat.

Elk bedrijf moet een visie hebben. Dit is het theoretische pad dat het bedrijf moet gaan bewandelen. De missie is het praktische gedeelte en deze moet uitgevoerd worden door de werknemers. Is deze missie echter niet duidelijk? Dan kan dit voor stress zorgen.

Onverwachte koerswijzigingen management

Als werknemer vind je het leuk om nieuwe uitdagingen aan te gaan, maar altijd uit je comfortzone zorgt voor stress. In de comfortzone vind je een vorm van rust en de comfortzone is niet zo slecht als veel mensen denken.

Het leidt ook tot minder stress, aangezien je je niet telkens met vernieuwingen hoeft bezig te houden. Toch kan er in een bedrijf onverwacht een wijziging van de koers zijn. Hier ben je als werknemer niet op berekend en dat kan zeer inspannend zijn.

Miscommunicatie

In een bedrijf moet er altijd goed gecommuniceerd worden. Dit zorgt ervoor dat voor iedereen duidelijk is wat zijn taken zijn, maar kan er ook snel opgetreden worden bij eventuele problemen. Toch komt het regelmatig voor dat er sprake is van een miscommunicatie binnen een bedrijf. Hier zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen.

Het kan bijvoorbeeld door onverschilligheid komen. Iedereen voert zijn taken uit, maar heeft geen behoefte aan verdere communicatie. Maar naast onverschilligheid, kan het ook zijn dat het erg druk is. Dan is het vaak lastiger communiceren, omdat alle werknemers met veel andere zaken bezig zijn. De communicatie wordt dan achtergesteld en dit kan problemen veroorzaken.

Moeten solliciteren op je eigen functie

Zeker in tijden van crisis, overnames en fusies bij bedrijven, is er vaak sprake van noodzakelijke reorganisaties. Het probleem met reorganisaties is dat zaken er heel anders uit gaan zien.

Het kan dan zelfs zijn dat je genoodzaakt bent om op je oude functie te solliciteren omdat er opeens meerderen geschikt zijn voor jouw functie. Voor jou als werknemer kan dit zeer frustrerend zijn. Je voelt je niet gewaardeerd en je eigenwaarde kan flink in het geding komen.

verantwoordelijkheden die niet passen

Bezuinigingen

Noodzakelijke bezuinigingen in een bedrijf staat synoniem voor stress bij de werknemers. Bezuinigen betekent altijd dat er risico’s zijn voor de werknemer en er meer onzekerheid gaat spelen. Een bezuiniging kan bijvoorbeeld resulteren in meerdere ontslagrondes.

Dit zorgt ervoor dat jij als werknemer een bepaalde druk voelt. Je gaat je ineens ander gedragen en hebt constant het gevoel dat het zwaard van Damocles boven je hangt. Hierdoor kun je nooit even ontspannen, met als resultaat dat je er stressvol door kunt worden.

Verantwoordelijkheden die niet bij je functie passen

Als werknemer heb je bepaalde verantwoordelijkheden die min of meer worden vastgelegd bij het begin van je baan. Je hebt een bepaalde verantwoordelijkheden, voert die uit en krijgt daar ook naar betaald. Dit is voor een werknemer zeer overzichtelijk, want je weet dan precies waar je aan moet voldoen.

Je kunt je erop voorbereiden en er constant voor zorgen dat je je functie meer eigen maakt. Toch kan het zijn dat je geleidelijk steeds meer verantwoordelijkheden krijgt. Misschien wordt een collega van je ziek, is er sprake van bezuinigingen of vindt er een groei plaats. In al die gevallen bestaat er een kans dat je als werknemer nieuwe verantwoordelijkheden krijgt die totaal niet bij je functie passen of dat je hiervoor niet betaald krijgt.

Niet thuis kunnen werken?

Tegenwoordig bieden veel bedrijven de mogelijkheid aan om hun werknemers af en toe thuis te laten werken. Dit kan dan in het contract worden opgesteld. Vaak gaat het dan om enkele werkdagen in de week. Dit is voor veel werknemers voordelig, omdat je dan even los kunt komen van de stress op de werkvloer.

In de praktijk blijkt echter dat het thuiswerken nog wel eens te kust en te keur wordt ingezet. Feitelijk valt dit ook onder een onduidelijk beleid. Zo kan het gebeuren dat een de ene collega wel thuis kan werken en de ander niet. Of dat een leidinggevende zelf wel thuis werkt, en een werknemer niet.

verplichte scholing en werk

Afhankelijk van anderen

Autonomie is voor een werknemer een groot goed. Het zorgt ervoor dat je zelf aan het stuur staat van je eigen leven. Dit zorgt voor een rustige geest. Bij veel functies ben je noodzakelijkerwijs echter afhankelijk van anderen.

Daarmee heb jij als werknemer geen autonomie meer en dat kan zeer frustrerend zijn. Bovendien bestaat er een kans dat de collega’s, waarvan jij afhankelijk bent, hun werk niet goed uitvoeren. Dan kun jij daar verantwoordelijk voor worden gesteld.

Hulp bij burn-out en stress

Het verminderen van stress en het herstellen van een burn-out is geen sinecure. Heb je ondersteuning nodig, dan kan je op onze hulp rekenen. Onze coaches zijn allemaal gespecialiseerd in jouw problematiek. Door hun jarenlange ervaring kunnen ze samen met jou werken aan jouw herstel. Van het resultaat van onze 1-op-1 coaching heb jij je leven lang plezier!

Bekijk ons aanbod voor:

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *