Als je weet dat zowat 17% van de bevolking tijdens de actieve carrière vroeg of laat af te rekenen krijgt met een burn-out, dan weet je ook dat die kans voor niemand uit te sluiten valt. We leven een steeds drukker leven op alle vlakken en dat kan zijn tol eisen. Tal van verplichtingen, zowel op het werk als in de privésfeer, willen we allemaal nakomen en dan nog liefst met hart en ziel en volledige toewijding.

Spanningen, zorgen en stress bouwen zich op die manier dag na dag op tot het lichaam uiteindelijk aangeeft dat de grens bereikt is en dat de reserves volledig uitgeput zijn. De grenzen kunnen niet meer verder verlegd worden en iedere opdracht, zelfs de kleinste, wordt een onmogelijke opgave. Een burn-out, die zich al een hele tijd onbewust aan het ontwikkelen was, komt aan de oppervlakte en professionele hulp, begeleiding en behandeling dringt zich op.

Hoe ontstaat een burn-out?

Als je lange tijd gebukt gaat onder spanning en stress, komt er een moment waarop je hier niet meer mee om kunt gaan. Je voelt je helemaal leeg, uitgeput en opgebrand. Hoewel er wordt aangenomen dat de oorzaak van een burn-out op het werk gezocht moet worden, moet hier ook wel bij gezegd worden dat het vaak om een combinatie van verschillende factoren gaat die uiteindelijk de emmer doen overlopen. Stress op het werk, problemen in de privésituatie en traumatische of ingrijpende gebeurtenissen zijn de grootste triggers voor het ontwikkelen van burn-out.

Stress op het werk

Stress op het werk kan verschillende oorzaken hebben, het ligt er voornamelijk aan hoe je hiermee kan omgaan en of er voldoende tijd is voor herstel ervan. Zaken die aanleiding kunnen geven tot stress zijn bijvoorbeeld doelen die je van hogerhand opgelegd worden die niet haalbaar blijken, het ontbreken van gezonde en goede werkomstandigheden en de mentaliteit onder de collega’s. Je kan echter jezelf ook stress bezorgen door meer taken op je te nemen dan je eigenlijk aankan, er is trouwens niets mis met dit toegeven.

Hoe ontstaat een burn-out

Problemen in de privésfeer

Niet alleen op het werk, maar ook thuis kan stress optreden en dit om verschillende redenen. Kijk je tegen een overmatige schuldenlast aan, loopt je relatie niet zoals verwacht of zijn er problemen met de kinderen, dan zorgt dit vanzelfsprekend ook voor zorgen, spanningen en stress. Als deze zaken blijven aanhouden, bestaat ook hier het risico dat je na verloop van tijd geen manieren meer vindt om hiermee om te gaan en tot rust te komen.

Traumatische of ingrijpende gebeurtenissen

Bij traumatisch gebeurtenissen die het ontstaan van een burn-out kunnen uitlokken omwille van de stress die ermee gepaard gaat, kan je denken aan een scheiding of relatiebreuk, het overlijden van een dierbare of het slachtoffer worden van een overval of aanranding bijvoorbeeld. In tegenstelling waar je misschien van zou uitgaan, kunnen ook positieve ingrijpende gebeurtenissen, zoals een huwelijk of een geboorte, een uitlokkende factor zijn.

De link tussen stress en burn-out

Iedereen kent wel eens periodes van stress en daar is helemaal niets verkeerd aan. Een gezonde dosis stress kan je helpen om je aandacht en focus te behouden om zo je doelen te halen. Kan je lichaam niet meer herstellen van de stressperiodes en begin je klachten te ondervinden, dan kunnen we spreken van chronische stress. Je lichaam kan niet in voldoende mate herstellen en geeft signalen dat het zo niet langer kan. Blijf je toch verder doorgaan zoals je bezig bent, dan volgt het overspannen zijn.

Gratis e-book:
zo herken je
een burn-out
(Inclusief checklist)

Voorkom dat je energiereserves definitief leeg raken en je in een ernstige burn-out belandt met alle gevolgen van dien. Met dit e-book leer je de symptomen tijdig herkennen.

e-book-symptomen-burnout

Opnieuw blijft je lichaam in de vorm van klachten en ongemakken uitschreeuwen dat de uitputting nabij is en dat rust een noodzaak is. Tijdens deze periode van overspannen zijn, kan je er inderdaad voor kiezen om de nodige rust te nemen en zo een burn-out nog te vermijden. Naarmate de tijd vordert en je blijft overspannen, zal je lichaam helemaal uitgeput raken en niet meer herstellen, hier spreken we dan van burn-out.

Het verschil tussen burn-out, overspannen en depressie

De termen burn-out, overspannen en depressie komen vaak in één en dezelfde zin voor, terwijl er toch grote verschillen tussen de drie bestaan. Nadat burn-out al uitgebreid aan bod kwam, kan je hier meer lezen over overspannen zijn en lijden aan depressie.

Overspannen

Overspannen zijn is een voorbode en een alarmsignaal voor het ontwikkelen van burn-out. In deze fase staat je lichaam al permanent onder druk, spanning en stress en geeft het in de vorm van klachten signalen die je tot nadenken zouden moeten aanzetten. Je zou kunnen stellen dat je hier twee kanten op kan. Of je luistert naar je lichaam en neemt de rust die nodig is om te herstellen of je blijft gewoon je grenzen nog verder verleggen en strandt zo uiteindelijk in een burn-out.

Depressie

Burn-out en depressief zijn, worden vaak door elkaar heen gebruikt en dat is te verklaren aan de hand van de symptomen die grotendeels dezelfde zijn. Het grote verschil zit er hem in dat mensen die depressief zijn af te rekenen krijgen met erg donkere gedachten en een overwegend somber gevoel. Wie depressief is verliest het plezier in alles, zelfs in alledaagse dingen die vroeger als aangenaam ervaren werden.

De impact van burn-out op het dagelijks leven

De impact op het dagelijkse leven wordt nog steeds erg onderschat. Je voelt je niet in staat om ook maar iets te doen en dat uit zich op verschillende vlakken.

Op het werk kan je je nog maar moeilijk concentreren en je taken voltooien waardoor een langdurige uitval vaak onvermijdelijk is. Ook naar sociale contacten toe is de kans groot dat je mensen eerder zal ontlopen dan ze te gaan opzoeken, wat dan weer een risico vormt om je helemaal te isoleren en zo nog verder in die spiraal terecht te komen. Voor wie er zelf mee te maken krijgt en voor de omgeving is de impact enorm.

Wil je dat wij je helpen?

Wij staan voor je klaar met een team van ervaren coaches. Onze coaches zijn actief in heel Nederland. In de afgelopen jaren hebben we duizenden mensen geholpen.

Hoe kan ik mijn burn-out overwinnen?

Voor een goed en duurzaam herstel zijn behandeling en begeleiding van groot belang. In de eerste plaats is een afspraak bij de huisarts of de bedrijfsarts een goed idee. Hij kan nagaan in hoeverre de door jou aangehaalde klachten inderdaad door burn-out veroorzaakt worden en kan op basis daarvan doorverwijzen naar de juiste hulpverleners voor een aan jouw situatie aangepaste therapie. Je arts kan je eventueel wel kalmerings- of slaappillen voorschrijven als ondersteuning om de klachten te onderdrukken. Tijdens de therapie zal samen met jou gezocht worden naar de effectieve oorzaken, naar manieren om die oorzaken het hoofd te bieden en naar manieren om in de toekomst met zorgen en stress om te gaan.

Zelf kan je natuurlijk ook enkele zaken ondernemen om je herstel te bespoedigen. Het helpt je als je in de mate van het mogelijk je activiteiten blijft verderzetten, maar dan wel op een manier dat er voldoende tijd voor rust en ontspanning wordt voorzien. Luisteren naar je lichaam is hier meer dan ooit de boodschap.

Burn-out, het beste dat me ooit overkomen is?

Hoe vreemd het ook mag klinken, voor sommige mensen zet een burn-out aan tot nadenken en tot het nemen van beslissingen om het leven anders aan te pakken en te vertragen. Tijd nemen voor jezelf waar je dat vroeger nooit deed, eens sneller nee durven zeggen en de grenzen van je lichaam respecteren. De kwaliteit van het leven kan hier aanzienlijk door verbeteren, evenals de relatie met de omgeving. Niet onbelangrijk natuurlijk als je iemand bent die al een leven lang zichzelf voorbij holt.

Hulp bij burn-out en stress

Het verminderen van stress en het herstellen van een burn-out is geen sinecure. Heb je ondersteuning nodig, dan kan je op onze hulp rekenen. Onze coaches zijn allemaal gespecialiseerd in jouw problematiek. Door hun jarenlange ervaring kunnen ze samen met jou werken aan jouw herstel. Van het resultaat van onze 1-op-1 coaching heb jij je leven lang plezier!

Bekijk ons aanbod voor:

Veelgestelde vragen

Het zal in de eerste plaats je arts zijn die door middel van gesprekken met jou zal achterhalen of er sprake is van burn-out. Die gesprekken kunnen samen gaan met het invullen van een vragenlijst, wat je als een test kan zien. Ook online zijn deze vragenlijsten te vinden. Aan de hand van vragen die vooral peilen naar bijvoorbeeld de mate van vermoeidheid, de manier waarop je tegen taken en dagelijkse activiteiten aankijkt en je omgang met je omgeving, kan aangegeven worden hoe groot de kans is dat je effectief van burn-out kan spreken.

In je herstel zijn een aantal spelers belangrijk. Je arts of bedrijfsarts, een psycholoog of coach en je omgeving. Elk op hun eigen manier kunnen zij jou helpen op weg naar herstel. Bij een arts zal dit zijn door het stellen van een diagnose en eventueel voorschrijven van medicatie, bij een psycholoog of coach zal therapie en begeleiding centraal staan en je omgeving is je steun en toeverlaat in een moeilijke periode.

Hoe jammer ook, het antwoord op deze vraag is ja. Als je na het terug opnemen van het normale leven gewoon weer doorgaat als voorheen, is de kans groot dat je ook opnieuw naar een burn-out toewerkt. Je zult altijd aandacht moeten blijven hebben voor de zaken die je in de therapie en begeleiding aangereikt kreeg en je zal altijd moeten blijven luisteren naar de signalen die je lichaam je geeft.

Helpen kan je het beste doen door er gewoon te zijn voor die persoon. Een luisterend oor en een troostende schouder kunnen al een wereld van verschil maken. Begrip en empathie zorgen ervoor dat die persoon zich begrepen voelt en dat hij weet dat hij altijd iemand heeft waarbij hij terecht kan. Probeer geen hulpverlener te zijn, maar in de eerste plaats een goede en trouwe vriend.

Als je ook maar het minste vermoeden hebt dat je met een burn-out te maken hebt, doe je er goed aan zo snel mogelijk duidelijkheid, behandeling en begeleiding te gaan opzoeken. Hoe minder ver je de situatie laat komen, hoe beter dit is om je herstel te bespoedigen. Wacht dus niet tot je lichaam echt helemaal uitgeput is, maar zet de stap naar professionele hulp vanaf het eerste signaal.

Bronnen

  1. Thuisarts.nl – Ik heb een burn-out – gevonden op 02-05-2022
    Link naar pagina van thuisarts
  2. Zorgwijzer.nl – Zorgwijzer: Burn-out – gevonden op 02-05-2022
    Link naar pagina van zorgwijzer.nl
  3. Huisarts.nl – Wanneer heb je een burn-out? – gevonden op 02-05-2022
    Link naar pagina van huisarts.nl

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *