Herken je signalen van een burn-out, of ben je al een tijdje overspannen en uit de running? Dan kan het zijn dat je naar de bedrijfsarts wil vanwege een burn-out. Je zult dan als werknemer op een gegeven moment een oproep krijgen voor een bezoek aan de bedrijfsarts. Die bedrijfsarts heeft de schone taak om je ´belastbaarheid´ te beoordelen. Op grond van die inschatting worden jij en de werkgever geadviseerd wanneer en met hoeveel uur jij weer kunt gaan werken.

Met een burn-out naar de bedrijfsarts

Als je je ziek meldt bij je werkgever door stress- of burn-outklachten, kom je vroeg of laat in gesprek met een arboarts of bedrijfsarts voor je burn-out. Deze bedrijfsarts heeft de bevoegdheid en kennis om een beoordeling te maken van je arbeidsongeschiktheid op dat moment (vastgelegd in de probleemanalyse). Hier geeft hij vervolgens advies over aan jou en je werkgever. Als je voor een langere periode ziek bent, zal de burn-out bedrijfsarts je zelfs meerdere malen ontmoeten.

De bedrijfsarts heeft de autoriteit om te beoordelen of je al dan niet in staat bent om je werk (gedeeltelijk) te hervatten. Hoewel je huisarts of behandelend specialist ook een mening kan hebben over je arbeidsongeschiktheid, heeft het oordeel van de bedrijfsarts meer gewicht. Het is belangrijk om te begrijpen dat het oordeel van de bedrijfsarts slechts een advies is. Elke werkgever of werknemer die het niet eens is met dit advies kan bij het UWV een zogenaamd deskundigenoordeel aanvragen.

Stress om de bedrijfsarts

Het vooruitzicht van een bezoek aan de bedrijfsarts kan vaak stressvol zijn, vooral als je voelt dat je nog niet klaar bent om terug te keren naar het werk. De gedachte ‘weer aan het werk te moeten’ kan je al de kriebels geven. De misvatting dat de bedrijfsarts beslist wanneer je weer aan de slag moet, kan ook tot veel spanningen leiden in de aanloop naar het bezoek. Deze extra stress kan een negatieve invloed hebben op je nachtrust en herstel.

Daarom willen we je hier wat essentiële informatie en tips geven om je te helpen jezelf niet onnodig zorgen te maken voor je afspraak met de bedrijfsarts. Denk eraan dat het ook een optie is en volledig acceptabel om iemand die je vertrouwt mee te nemen naar het gesprek met de bedrijfsarts, als ondersteuning voor jezelf.

Een verkeerde inschatting van de bedrijfsarts

Wat als de bedrijfsarts, ondanks jouw eerlijke verslag van je huidige toestand, toch meent dat je weer gedeeltelijk aan het werk kunt? Jij weet echter dat dit niet bevorderlijk is voor je verdere herstel en bent het niet eens met deze beoordeling van de bedrijfsarts. Je zou kunnen overwegen om dan aan te geven dat je bereid bent om het te proberen, maar zonder de zekerheid dat het zal lukken – een ‘laat maar zien waar het eindigt’ houding. Dit toont natuurlijk je goede bedoelingen, maar of het je herstel ten goede komt, is een andere vraag.

Wil je dat wij je helpen?

Wij staan voor je klaar met een team van ervaren coaches. Onze coaches zijn actief in heel Nederland. In de afgelopen jaren hebben we duizenden mensen geholpen.

Het kan ook zo zijn dat je heel goed weet dat teruggaan naar het werk, zelfs voor een paar uur, echt niet gaat werken. Het is simpelweg niet in het belang van je verdere herstel. In dit geval doe je zowel jezelf, als je werkgever, plezier door gebruik te maken van de optie om een second opinion aan te vragen.

Oneens met je bedrijfsarts? Geen stress!

Het is mogelijk dat je het oneens bent met het oordeel en/of advies van de bedrijfsarts met betrekking tot je burn-out. Dit kan extra stress veroorzaken, iets wat je nu zeker niet nodig hebt. In zo’n geval zou je kunnen overwegen om iemand mee te nemen naar de afspraken met de burn-out bedrijfsarts. Deze persoon kan je partner, een vriend(in), een familielid, maar ook een collega of zelfs je leidinggevende zijn. Er zijn verschillende redenen waarom dit nuttig en verstandig kan zijn:

Door chronische stress kan je concentratie en geheugen behoorlijk zijn aangetast. De persoon die met je meegaat naar het gesprek met de bedrijfsarts kan je helpen herinneren aan wat je had willen zeggen (een goede voorbereiding is essentieel) en je later helpen herinneren aan wat precies besproken is.

Assertiviteit kan ook achteruit gaan als gevolg van chronische stress. Als je vindt dat je te snel weer aan het werk wordt gezet door de bedrijfsarts, is het belangrijk om dit goed te communiceren. Als de bedrijfsarts desondanks meent dat je aan het werk moet – hoewel jij inschat dat een vroege re-integratie je herstel in de weg zal staan – dan is het belangrijk om je standpunt vast te houden. De persoon die je hebt meegebracht, kan je hierbij ondersteunen.

Wanneer het gesprek met de overspannen bedrijfsarts je uit balans brengt of emotioneert, heb je meteen iemand bij je voor de noodzakelijke nazorg. Het is belangrijk om te onthouden dat een bedrijfsarts je niet kan verplichten om te gaan werken als dit jouw herstel in gevaar zou brengen.

Deskundigenoordeel

Ondanks een grondige voorbereiding en de aanwezigheid van een vertrouwd persoon tijdens je gesprek, kan er een significant verschil van mening ontstaan tussen jou en de bedrijfsarts over je huidige belastbaarheid, en inzetbaarheid op het werk, het ideale moment om met re-integratie te starten en de beste manier om deze re-integratie vorm te geven. Ook over de meest geschikte ondersteuning voor je herstel kan je mening sterk verschillen met die van de bedrijfsarts over je burn-out.

In dergelijke gevallen heb je als werknemer het recht om een deskundigenoordeel te vragen van een verzekeringsarts of een arbeidsdeskundige van het UWV. Volgens de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heb je sinds 1 juli 2017 als werknemer ook recht op een second opinion als je het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts. Maar wat zijn de verschillen tussen een second opinion en een deskundigenoordeel? Wanneer vraag je om een deskundigenoordeel van het UWV?

Gratis e-book:
zo herken je
een burn-out
(Inclusief checklist)

Voorkom dat je energiereserves definitief leeg raken en je in een ernstige burn-out belandt met alle gevolgen van dien. Met dit e-book leer je de symptomen tijdig herkennen.

e-book-symptomen-burnout

Re-integratie is een kwestie tussen jou en je werkgever. Normaliter speelt het UWV hier geen rol in. Maar als de re-integratie stagneert en je er met je werkgever niet meer uitkomt, kun je het UWV vragen om een onafhankelijk en deskundig oordeel te geven over de situatie. Zowel jij als werknemer als je werkgever kunnen een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Het deskundigenoordeel van het UWV is bedoeld om het re-integratieproces weer op gang te brengen als dit stagneert tijdens de eerste twee ziektejaren. (In een vroegtijdig stadium van verzuim wordt er eerder een second opinion aangevraagd, zie verderop.) Het doel van het deskundigenoordeel van het UWV is om jou en je werkgever te helpen het re-integratietraject weer op te pakken. Dit is cruciaal, want hoe langer je niet werkt, hoe moeilijker het soms wordt om weer aan de slag te gaan. Het oordeel van het UWV is echter niet bindend en is geen formele beslissing. Daarom kun je er geen bezwaarschrift tegen indienen.

Waarom een deskundigenoordeel?

Een deskundigenoordeel kan gegeven worden over:

 • Het al dan niet bestaan van arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk oftewel kun je volledig je eigen werk doen?
 • Het aanwezig zijn van passend werk bij de werkgever; Is het aangepast eigen of ander werk dat je wilt of moet doen, passend voor je?
 • Het nakomen van de re-integratie-inspanningen door de werkgever; heeft je werkgever genoeg gedaan voor je re-integratie?
 • Kan je ziekteverzuim binnen 26 weken verminderen als jouw werk wordt aangepast? Of door herplaatst te worden in een andere passende functie, eventueel door bijscholing?
 • Het nakomen van de re-integratieverplichting door de werknemer; heb jij als werknemer genoeg gedaan aan je re-integratie?

Bij een deskundigenoordeel wordt een verzekeringsarts of een arbeidsdeskundige ingeschakeld, afhankelijk van de exacte vraag. Het UWV kiest een geschikte deskundige. Als er bijvoorbeeld een vraag is over loondoorbetaling, kan de deskundige onderzoeken in hoeverre een werknemer arbeidsgeschikt is en of hij aan zijn verplichtingen voldoet.

Een second opinion bij een bedrijfsarts

Als je het oneens bent met je bedrijfsarts, heb je het recht om een second opinion aan te vragen bij een onafhankelijke bedrijfsarts. Het doel van een second opinion is om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verbeteren en jou als werknemer meer zekerheid te bieden over de juistheid van een advies. Het biedt je de mogelijkheid om in een vroeg stadium en op een laagdrempelige manier je twijfels te bespreken met een andere bedrijfsarts. Dit gaat vaak over arbeidsgezondheidskundige vraagstukken, meestal in de beginfase van het verzuim.

Voor een second opinion wordt er contact gezocht met een bedrijfsarts van een andere arbodienst of instantie dan je gebruikelijke bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts zal een onafhankelijk advies geven. Een second opinion kan gevraagd worden over:

 • de consultatie over gezondheidskundige vraagstukken in verband met de arbeid,
 • de verzuimbegeleiding of
 • een uitgevoerd gezondheidskundig onderzoek (met uitzondering van aanstellingskeuringen).

Bij een second opinion voert de tweede bedrijfsarts een onafhankelijk onderzoek uit en geeft een eigen advies. De oorspronkelijke bedrijfsarts moet alle relevante informatie verstrekken aan de bedrijfsarts die een second opinion uitvoert.

Advies van een tweede bedrijfsarts

Nadat de second opinion is uitgevoerd, bepaal jij of het advies van de tweede bedrijfsarts aan de eerste bedrijfsarts wordt afgegeven. De eerste bedrijfsarts moet dan binnen redelijke termijn gemotiveerd duidelijk maken of hij het advies van zijn onafhankelijke collega niet, gedeeltelijk of geheel overneemt. De second opinion is dus net als de ‘first’ opinion voor partijen niet bindend.

 • Met het aanvragen van een second opinion wordt het advies van de eerste bedrijfsarts overigens niet uitgesteld! Het advies van je eigen bedrijfsarts moet je dus in principe volgen tot er een tweede advies is!!! Dat kan je in een lastig parket brengen, bijvoorbeeld wanneer de bedrijfsarts vindt dat je kunt starten met re-integratiewerkzaamheden en jij echt denkt dat dit veel te vroeg is en je daardoor een terugval zult krijgen.
 • De eerste bedrijfsarts blijft in principe de verzuimbegeleiding uitvoeren.
 • Wanneer je ontevreden bent over het gedrag of de bejegening door je bedrijfsarts, dan moet je geen second opinion aanvragen maar gebruik maken van de klachtenprocedure van de arbodienst of zelfstandige bedrijfsarts.
 • Het aanvragen van een second opinion kost jou geen geld (tenzij je op eigen houtje een andere bedrijfsarts consulteert). Voor de kosten van een second opinion ontvangt jouw werkgever een nota, echter zonder dat het wordt bekendgemaakt welke werknemer deze second opinion heeft aangevraagd.

Tips voor bij de bedrijfsarts

Als je te maken krijgt met een burn-out of andere vormen van werkgerelateerde stress, kan een bezoek aan de bedrijfsarts een uitdaging zijn. Het is niet altijd eenvoudig om je eigen behoeften en beperkingen te communiceren, vooral niet als je je zorgen maakt over hoe je verhaal zal worden ontvangen. Daarom hebben we enkele essentiële tips voor je op een rijtje gezet. Deze tips helpen je om effectief te communiceren met de bedrijfsarts, je eigen behoeften te begrijpen en je eigen re-integratieplan vorm te geven.

Afspraak verzetten bedrijfsarts


Wees eerlijk over je toestand

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet de bedrijfsarts binnen zes weken na de ziekmelding een probleemanalyse opstellen. Hierin staat hoe groot de kans is op volledig herstel van de werknemer, wanneer de bedrijfsarts verwacht dat de werknemer zijn werk of ander werk kan hervatten en welke structureel functionele mogelijkheden de zieke heeft. Veel mensen zijn bang dat de bedrijfsarts hen direct weer aan het werk wil zetten. Deze angst is echter ongegrond: de bedrijfsarts heeft er geen belang bij om je te snel aan het werk te zetten. Het zou de geloofwaardigheid van de deskundige bedrijfsarts immers schaden als je snel weer zou uitvallen.

De bedrijfsarts maakt geen beslissingen voor jou

Er bestaat een misverstand dat de bedrijfsarts bepaalt wanneer jij weer aan het werk gaat. Dit is niet waar: de bedrijfsarts heeft een adviserende rol richting jou en je werkgever. Uiteindelijk ben jij degene die bepaalt wanneer en of je weer aan het werk kunt, rekening houdend met je eigen gezondheid en welzijn.

Neem zelf de leiding tijdens de afspraak met de bedrijfsarts

Tot slot, onze belangrijkste tip: wees proactief. Voordat je je bedrijfsarts bezoekt, bedenk dan wat jij een goed plan vindt. Wanneer denk je dat je weer kunt beginnen met werken? Hoeveel uur per week en welke taken denk je aan te kunnen? Ga naar de bedrijfsarts met je eigen plan van aanpak. De bedrijfsarts zal waarschijnlijk blij zijn dat jij een plan hebt waar je zelf achter staat. Dit vergroot de kans van slagen, in tegenstelling tot een plan waarvan de bedrijfsarts niet zeker weet of jij erachter staat.

Het verminderen van stress en het herstellen van een burn-out is niet zomaar gedaan. Heb je ondersteuning nodig, dan kan je op onze hulp rekenen. Onze coaches zijn allemaal gespecialiseerd in jouw problematiek. Door hun jarenlange ervaring kunnen ze samen met jou werken aan jouw herstel. Van het resultaat van onze 1-op-1 coaching heb jij je leven lang plezier!

Hulp bij burn-out en stress

Het verminderen van stress en het herstellen van een burn-out is geen sinecure. Heb je ondersteuning nodig, dan kan je op onze hulp rekenen. Onze coaches zijn allemaal gespecialiseerd in jouw problematiek. Door hun jarenlange ervaring kunnen ze samen met jou werken aan jouw herstel. Van het resultaat van onze 1-op-1 coaching heb jij je leven lang plezier!

Bekijk ons aanbod voor:

Veelgestelde vragen

Het doel van een bezoek aan de bedrijfsarts is om je gezondheidstoestand in relatie tot je werk te beoordelen, eventuele werkgerelateerde gezondheidsklachten te bespreken en advies te krijgen over werkaanpassingen of verzuimbegeleiding.

Ja, in veel gevallen is een bezoek aan de bedrijfsarts verplicht, bijvoorbeeld bij ziekteverzuim langer dan een bepaalde periode of bij een re-integratietraject na langdurige ziekte.

Ja, het bezoek aan de bedrijfsarts valt onder het medisch beroepsgeheim. De arts zal alleen relevante informatie delen met je werkgever als jij daarvoor toestemming geeft of als het wettelijk verplicht is.

Als je het niet eens bent met de bevindingen van de bedrijfsarts, kun je om een second opinion vragen bij een andere bedrijfsarts. Dit recht is wettelijk vastgelegd.

Referenties

 1. nvab-online.nl – De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde – gevonden op 17/07/2023
  Link naar pagina op nvab-online.nl

Vergelijkbare berichten

5 reacties

 1. Ik heb een goede ervaring met de bedrijfsarts van mijn werk. Idd voelde ook ik stress, maar heb mijn verhaal vanaf oorzaak (privé) klachten , angst dement te worden ( wat dus nu ik meer lees het werk is van de hersenen die je laten weten het is niet meer te doen is),vergeetachtig ,moe , druk in mijn hoofd , oorzuisen etc. En toen vertelt welke stappen ik heb gemaakt voor mijn ziekmelding tot aan ziekmelding. Dokter, praktijkondersteuner ggz en therapie. De openheid van mij gaf haar een goed beeld. En ook zij gaf aan voorlopig rust.
  Sterkte voor iedereen, het zijn goede Tips om mee te nemen.

 2. Annemieke Brouwer schreef:

  Beste Han, nee zeker niet. Onderstaand een ervaring die ik van de week had.

  Zo kan het ook!!! Ik had vandaag een gesprek met een werknemer. In het vorige gesprek hebben we het gehad of de lange werkdagen die deze mevrouw maakt, 50 tot 60 uur werken was normaal. Maar een keer een uurtje eerder weggaan dat kon niet. De vrouw ging naar huis met een aantal tips om daar verandering in aan te brengen. Door langdurige lichamelijke klachten kwam de werknemer bij de bedrijfsarts terecht en die heeft de stekker er uit getrokken! Ze mocht maar 4 uur per dag gaan werken. Als de vrouw van plan was om het werk van 8 uur in 4 uur te gaan proppen, dan mocht ze maar 2 uur per dag werken, want dan wist de bedrijfsarts zeker dat het niet zou gaan lukken. Een verstandig besluit van de bedrijfsarts en een goede manier om een burn out bij deze werknemer te voorkomen.

 3. Jurgen schreef:

  Ik ben ooit te snel aan het werk gezet door een bedrijfsarts. Dat heeft me uiteindelijk inmiddels meer dan 25 jaar niets dan problemen opgeleverd. Zij verdienen hun centen wel! Jouw kost het de rest van je leven alleen maar geld en de samenleving net zo goed. Mensen die ziek worden maar toch heel gemotiveerd zijn om te leven, moet je niet onder druk zetten, als ze een tijd ziek raken. Een ziek lichaam hersteld niet onder druk. Van de negen bedrijfsartsen waar ik mee te maken gehad heb, waren er maar twee die wisten waar ze mee te maken hadden. De rest deugt niet of kan beter achter een vuilniswagen gaan lopen. Zo slecht is het hier gesteld met bedrijfsartsen in dit arrogante kloteland!!!

 4. wieetse schreef:

  hallo even een vraag zit in een herplaatsing 35 maanden voor mn pensioen heb nog 4 maanden herplaatsperiode maar ben overspannen van deze situatie kan of moet ik me ziek melden wat heeft dat voor gevolg salaris herplaats periode zit nu in oudplacement van de baas durf me niet ziek te melden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *