Het identificeren van triggers: steeds meer Nederlanders krijgen te maken met een burn-out of ervaren gerelateerde klachten. De huidige situatie is dan ook dat stress een veelvoorkomend probleem is in onze moderne samenleving. Dit ontstaat vaak door een combinatie van factoren, bijvoorbeeld door een hoge werkdruk, financiële problemen, relationele problemen en gezondheidsklachten. Maar soms kan het ook worden veroorzaakt door specifieke situatie die ons doet denken aan een eerder trauma of aan een negatieve ervaring uit het verleden. Dit noem je triggers.

Een trigger, ook wel prikkel, is een gebeurtenissen, situaties of gedachten die een emotionele en lichamelijke reactie oproept. Zo kunnen ze bepaald gedrag bij ons veroorzaken. Deze prikkel kan van persoon tot persoon verschillen en soms zijn we ons er niet eens van bewust dat ze ons stressniveau beïnvloeden. Het identificeren ervan is daarom dan ook een belangrijke stap in het verlagen van jouw stresslevel. Maar wat is een trigger nu precies, hoe herken je deze en wat kan je hier dan vervolgens mee doen? In deze tekst gaan we dieper in op dit onderwerp en bieden we inzicht in hoe ze ons stresslevel beïnvloeden en hoe we hier het beste mee om kunnen gaan.

Wat zijn triggers?

Een trigger laat zich het beste omschrijven als een prikkel die een emotionele reactie uitlokt bij een persoon. Deze prikkel kan sterk variëren. Zo kan een bepaalde plaats of een bepaald persoon een prikkel voor iemand vormen, maar kunnen het bijvoorbeeld ook situaties, geluiden of bepaalde geuren zijn. Deze prikkels veroorzaken vervolgens een stressreactie in jouw lichaam. Zo’n prikkel kan zowel worden veroorzaakt door interne factoren, zoals gedachten en emoties, als door externe factoren, zoals gebeurtenissen en omgevingsfactoren.

Wil je dat wij je helpen?

Wij staan voor je klaar met een team van ervaren coaches. Onze coaches zijn actief in heel Nederland. In de afgelopen jaren hebben we duizenden mensen geholpen.

Hoe ontstaat een trigger?

Triggers ontstaan als gevolg van een associatie tussen een bepaalde gebeurtenis (stimulus) en een eerdere gebeurtenis of ervaring uit het verleden. Dit kan bewust of onbewust gebeuren. Een voorbeeld van een bewuste associatie is wanneer iemand die een auto-ongeluk heeft gehad, angstig en gestrest wordt als ze in de buurt van dezelfde locatie komen waar het ongeluk plaats heeft gevonden. Een voorbeeld van een onbewuste associatie is wanneer iemand die als kind gepest werd, onbewust angstig wordt als ze iemand tegenkomen die op de pestkop lijkt. Naast dit onderscheid tussen bewuste en onbewuste associaties, is er ook een verschil in interne en externe prikkels.

Verschillende soorten triggers: externe en interne prikkels

Er worden twee soorten triggers onderscheiden. Zo zijn er interne en externe prikkels. Interne prikkels zijn gerelateerd aan jouw eigen gedachte, gevoelens en emoties, terwijl externe worden veroorzaakt door gebeurtenissen en omgevingsfactoren van buitenaf.

Interne triggers

Een Interne trigger is een persoonlijke gedachten, een gevoelen of een emotie die angst kan veroorzaken. Vaak zijn dit dingen die je jezelf al zo lang verteld, dat je er volledig van overtuigd bent geraakt. Voorbeelden zijn bepaalde angsten, schuldgevoelens, perfectionisme en negatieve zelfspraak. Interne prikkels kunnen leiden tot hevige paniek en zelfs een burn-out, wanneer we ons niet bewust zijn van onze gedachten en emoties. Gelukkig kan je negatieve gedachten en emoties leren te beheersen om zo de impact van interne triggers op ons welzijn te verminderen. Een goede manier om dit te doen is bijvoorbeeld door middel van mindfulness.

Verschillende soorten triggers externe en interne prikkels

Externe prikkels

Externe prikkels zijn gebeurtenissen en omgevingsfactoren die een emotionele reactie kunnen veroorzaken. In plaats van in ons eigen hoofd, bevinden deze prikkels zich in dit geval dus buiten onszelf. Voorbeelden van externe prikkels kunnen zijn: lawaai, tijdsdruk, of veranderingen in routines. Vaak zijn het echter specifieke situaties of gebeurtenissen, zoals een bepaalde geur die een herinnering oproept, of een specifieke plek waar in het verleden iets vervelends is gebeurd. Net als interne, kunnen ook externe triggers leiden tot hevige angst en een stressreactie.

Hoe beïnvloeden triggers ons stressniveau?

Triggers zijn niet uitsluitend iets emotioneels, ze brengen daadwerkelijk lichamelijke reacties teweeg. Zo kunnen bepaalde prikkels angst veroorzaken en ons stressniveau beïnvloeden doordat ons sympathische zenuwstelsel, dat verantwoordelijk is voor onze vecht- of vluchtreactie, geactiveerd wordt. Wanneer dit deel van ons zenuwstelsel geactiveerd wordt, reageert ons lichaam daarop door adrenaline en cortisol af te scheiden. Dit is eigenlijk een hele handige lichamelijk reactie, bijvoorbeeld wanneer je je in een gevaarlijke situatie bevindt. Maar als dit niet het geval is, dan kan het juist zeer vervelende gevolgen hebben, zoals bijvoorbeeld burn-out klachten.

Het afscheiden van adrenaline en cortisol door ons lichaam, zorgt voor een verhoogde hartslag, een hogere bloeddruk en versnelde ademhaling. Dit kan vervolgens weer leiden tot verschillende fysieke symptomen, zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, spierspanning, vermoeidheid en maag- of darmklachten. Wanneer dit vaak voorkomt of langdurig aanhoudt kan het vervolgens een burn-out tot gevolg hebben. Het is dan ook zeer belangrijk om jouw triggers te leren herkennen.

Herken je negatieve triggers en voorkom een burn-out!

Het leren herkennen van jouw prikkels is een belangrijke eerste stap in het kunnen voorkomen van een burn-out. Deze ontstaat vaak als gevolg van een langdurige blootstelling aan stressvolle situaties, welke op hun beurt vaak weer ontstaan door prikkels. Door het tijdig leren herkennen van de signalen kan je preventieve maatregelen nemen en stressvolle situaties vermijden of er beter mee leren omgaan.

Gratis e-book:
zo herken je
een burn-out
(Inclusief checklist)

Voorkom dat je energiereserves definitief leeg raken en je in een ernstige burn-out belandt met alle gevolgen van dien. Met dit e-book leer je de symptomen tijdig herkennen.

e-book-symptomen-burnout

Enkele handige tips om jouw negatieve prikkels te kunnen leren herkennen zijn:

  • Houd een dagboek bij om op de manier meer inzicht te krijgen in welke situaties negatieve gevoelens bij je opwekken. Ook positieve gevoelens kan je hierbij noteren. Soms kan het op papier zetten of het zien van de dingen op papier enorm verhelderd werken. Daarnaast zorgt het bijhouden bij het leren herkennen van patronen en regelmatigheden.
  • Wees niet alert op emotionele veranderen, maar wees je ook bewust van fysieke symptomen zoals bijvoorbeeld spierspanning, vermoeidheid en hoofdpijn. Lichamelijke reacties voor vaak veroorzaakt door stress en kunnen dus een goede indicator zijn voor het leren identificeren en herkennen van jouw negatieve prikkels.
  • Let op veranderingen in je stemming, zoals bijvoorbeeld prikkelbaarheid, angst of somberheid. Houd je emoties goed in de gaten en wees je bewust van de interne en externe factoren die hierin veranderingen voor jou teweegbrengen.
  • Luister naar feedback van anderen, zoals collega’s, vrienden of familieleden. Soms kan het voor jezelf moeilijk zijn om prikkels te identificeren en emotionele of fysieke veranderen te constateren. De mensen die dicht bij jou staan kunnen hierin hulp bieden en zorgen voor meer inzicht.

Hoe kan het identificeren van triggers bijdragen aan het verminderen van stress?

Als je eenmaal jouw negatieve prikkels hebt geïdentificeerd, wordt het makkelijker om jouw stressniveau te verminderen of zelfs helemaal terug te brengen naar nul. Dit omdat je bewuster wordt van de situaties die een stressreactie bij jouw teweegbrengen. Je kan natuurlijk proberen om prikkels te gaan vermijden, maar nog beter is natuurlijk om er mee om te leren gaan.

Je herkent een trigger, wat nu?

Er verschillende strategieën die je kunt gebruiken om triggers beter te leren beheersen. Bij interne prikkels kunnen mindfulness, meditatie of cognitieve gedragstherapie [1] helpen om negatieve gedachten en emoties te verminderen. Bij externe prikkels kunnen copingmechanismen zoals time-management en assertiviteitstraining helpen om beter om te gaan met stressvolle situaties. Een voorbeeld van een effectieve copingstrategie is het gebruiken van ademhalingsoefeningen om te ontspannen en de fysieke symptomen van angst en paniek te verminderen. Soms kan ook het praten met een vriend, collega of therapeut de grootste spanning al doen laten afnemen.

Hoe kan je je levensstijl aanpassen om triggers en stress te verminderen?

Naast het identificeren van jouw prikkels, zijn er nog andere manieren om het stresslevel te verlagen. Een gezonde levensstijl kan bijvoorbeeld helpen om angsten te verminderen. Hier zijn enkele tips voor het aanpassen van jouw levensstijl naar een gezond niveau:

  • Regelmatige lichaamsbeweging: regelmatig sporten of bewegen kan sterk helpen om stress te verminderen. Zo kan sporten je helpen om je hoofd leeg en even niet te denken aan angsten of onzekerheden. Ook helpt voldoende beweging mee in het laten ontspannen van jouw lichaam, wat positieve gevolgen heeft voor de algehele gezondheid.
  • Gezonde voeding: ook gezonde voeding is zeer belangrijk voor een gezond lichaam en kan op die manier helpen om je stressniveau te verminderen. Zo is het verstandig suikerrijke voedingsmiddelen te vermijden. De pieken en dalen die dit soort voeding veroorzaken in onze bloedsuikerspiegel zijn niet bevorderlijk voor het stressniveau. Kies in plaats daarvan voor voedingsmiddelen die rijk zijn aan goede voedingsstoffen, zoals groenten, fruit, volkoren granen en magere eiwitten. Natuurlijk is een goede balans het allerbelangrijkste en mag je best af en toe genieten van minder gezonde voeding.
  • Voldoende slaap: een goede nachtrust kan bijdragen aan het verminderen van stress. Sterker nog, een goed uitgerust en ontspannen lichaam is essentieel om minder stress te ervaren en om beter met stressvolle situaties om te kunnen gaan. Naast voldoende nachtrust is ook routine van een groot belang. Wanneer je elke avond rond dezelfde tijd naar bed gaat en ’s ochtend even laat opstaat, kan je beter slaap kunnen komen en zul je je meer uitgerust voelen.

Conclusie

Triggers zijn een belangrijke bron van stress en kunnen worden veroorzaakt door interne en externe factoren. Door onze triggers te herkennen en effectieve coping-strategieën toe te passen, kunnen we onze stressniveaus beheersen en zo een burn-out voorkomen. Het is belangrijk om te onthouden dat het beheersen van triggers een proces is dat tijd en toewijding vergt. Door te blijven werken aan het herkennen en beheersen van triggers kunnen we ons welzijn verbeteren en ons leven meer in balans brengen.

Hulp bij burn-out en stress

Het verminderen van stress en het herstellen van een burn-out is geen sinecure. Heb je ondersteuning nodig, dan kan je op onze hulp rekenen. Onze coaches zijn allemaal gespecialiseerd in jouw problematiek. Door hun jarenlange ervaring kunnen ze samen met jou werken aan jouw herstel. Van het resultaat van onze 1-op-1 coaching heb jij je leven lang plezier!

Bekijk ons aanbod voor:

Veelgestelde vragen

Je hebt kunnen lezen dat negatieve prikkels situaties, gebeurtenissen, gedachten of gevoelens zijn die stressreacties veroorzaken. Om je eigen prikkels te herkennen, is het allereerst belangrijk om je bewust te zijn van je eigen emoties en gedachten. Let op wanneer je je gestrest, angstig, boos, of geïrriteerd voelt en probeer te achterhalen wat de oorzaak is van deze emoties. Vraag jezelf af welke situaties, mensen, of gebeurtenissen je stressniveau verhogen.

Het bijhouden van een dagboek kan ook helpen bij het identificeren van prikkels. Schrijf op welke situaties je angsten geven en welke gedachten en gevoelens je hebt op dat moment. Zo kun je patronen herkennen en gerichte stappen ondernemen om met deze triggers om te gaan.

Triggers kunnen zowel positief als negatief zijn. Een positieve prikkel kan bijvoorbeeld een uitdagend project zijn dat je motiveert om hard te werken. Een negatieve prikkel kan bijvoorbeeld een conflict met een collega zijn dat je gestrest en angstig maakt. Het is belangrijk om te beseffen dat triggers niet per se goed of slecht van zichzelf zijn, maar dat het gaat om wat het teweeg brengt en de manier waarop je erop reageert.

Als je een positieve hebt, kan het zijn dat je er enthousiast en gemotiveerd door raakt. Als je een negatieve hebt, kan het zijn dat je stress en angst ervaart. Het is belangrijk om te leren hoe je op een gezonde manier met prikkels kunt omgaan, zodat je er niet door overweldigd raakt.

Als je anderen wilt helpen bij het begrijpen van hun triggers en erop wilt reageren, is het in de eerste plaats belangrijk om een empathische en ondersteunende houding aan te nemen. Luister goed naar het verhaal van de persoon in kwestie en naar hun ervaringen. Probeer je te verplaatsen en probeer te begrijpen hoe ze zich voelen.

Daarnaast is het belangrijk om open vragen te stellen, om zo meer informatie te krijgen over hun triggers en hoe ze erop reageren. Bied praktische tips en tools aan die kunnen helpen bij het omgaan met triggers, zoals mindfulness-oefeningen, ademhalingsoefeningen, of ontspanningstechnieken.

Moedig hen aan om professionele hulp te zoeken als hun triggers ernstige gevolgen hebben voor hun welzijn en functioneren. Het is belangrijk om te onthouden dat iedereen verschillende triggers heeft en dat er dus ook geen ‘one-size-fits-all’ oplossing voor is. Het is daarom zeer belangrijk om individueel maatwerk te bieden en aan te sluiten bij de behoeften van de persoon die je helpt.

Referenties

  1. ggzgroep.nl – Cognitieve gedragstherapie – Gevonden op 28/04/2023
    Link naar pagina op ggzgroep.nl

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *