Sensibiliseren heeft te maken met gevoeligheid, want een synoniem van het woord ‘sensibel’, is sensitiviteit. Dan reageer je met gevoel op een probleem of uitdaging om een kwartje te laten vallen. Met sensibiliseren kan je gelukkig stress of burn-out klachten voorkomen, behandelen en verminderen. Door in kaart te brengen wat de oorzaken, symptomen en gevolgen van stress en burn-out zijn, kan je met sensibiliseren gedragsverandering creëren. Maar wat is de betekenis van sensibiliseren en wat zijn voorbeelden van sensibiliseringscampagnes om stress de baas te blijven? Dit artikel gaat over de kracht van sensibiliseren voor stressreductie! 

Wat is sensibiliseren?

De betekenis van sensibiliseren is ‘iemand bewust maken van of gevoelig maken voor een specifiek probleem.’ Bij sensibiliseren draait het om belangstelling wekken of aandacht vragen voor een uitdaging. Zo kan je meer bewustzijn ontwikkelen in je omgeving en opkomen voor je normen, waarden, ambities, doelen en dromen. Want waarmee wil je het verschil maken? 

Zo kan sensibiliseren gaan over bijvoorbeeld sociale kwesties, wetgeving, beleidswijzigingen, racisme, seksueel overschrijdend gedrag, milieuproblemen of gezondheidsrisico’s. Met als doel om problemen op te lossen, verminderen of zelfs helemaal te voorkomen voor meer maatschappelijke impact en welzijn. 

Daarnaast kan je ook sensibiliseren op minder grote schaal of maatschappelijk niveau, want je kan ook meer bewustzijn creëren in je familie, vriendenkring of buurt. Zodra je op de werkvloer een probleem of uitdaging aan de kaak wilt stellen, is er ook sprake van sensibilisatie in een bedrijf aangezien je je wilt inzetten voor de bedrijfsgroei.

Waarom is sensibiliseren belangrijk?

Sensibiliseren is noodzakelijk voor meer gedragsverandering, want door het sensibiliseren ontstaat er meer bewustwording over en begrip voor een probleem of onderwerp. Zo kan sensibilisering ervoor zorgen dat je vanuit nieuwe invalshoeken thema’s gaat zien en ervaren. Dit leidt tot meer inzichten, omdat je niet langer vanuit één perspectief denkt, kijkt en handelt in de praktijk. Een beperkt beeld over een onderwerp als gevolg van een tunnelvisie kan het namelijk lastiger maken om een situatie in zijn geheel te begrijpen. 

Onbewustzijn kan leiden tot onbedoeld of ongewenst gedrag met onverantwoorde beslissingen die niet in lijn liggen met je waarden, ambities en doelen. Ook leidt onbewustzijn tot een gebrek aan zelfkennis, waardoor het herprogrammeren van je overtuigingen en het doorbreken van patronen lastig blijft. Simpelweg doordat je niet vanuit holistisch perspectief een probleem, uitdaging of onderwerp waarneemt. 

Met sensibiliseren kan je gelukkig bewust worden van je denk- en gedragspatronen. Zo kan je meer slechte gewoontes afleren en jezelf klaarstomen voor een doorbraak in je persoonlijke ontwikkelingsproces. Dit heeft ook positieve invloed op de verbinding met je sociale relaties. Door sensibiliseren kan je een positiever, gezelliger, vrolijker, empathischer en energieker persoon worden. Dit komt doordat je meer in verbinding leeft met jezelf en je directe omgeving. 

Wat is sensibiliseren?

Wat is de doelstelling van sensibiliseren?

Het doel van sensibiliseren is het inspireren, motiveren en activeren voor meer bewustwording. Zo kan je enerzijds met een sensibiliseringscampagne problemen en uitdagingen aanpakken. Anderzijds kan je maatschappelijke veranderingen aanjagen en doorvoeren, zoals het pro-actief verminderen van stigmatisering en discriminatie in de samenleving. Om een maatschappij te creëren waarbij elke burger zich gezien, gehoord, geaccepteerd, gewaardeerd en gesteund voelt.  

Het verhogen van bewustzijn

Het doel van sensibiliseren is ook het vergroten van bewustzijn, omdat bewustwording een belangrijke stap is om mensen te helpen begrijpen en zich verbonden te voelen met een bepaald onderwerp of probleem. Als mensen zich bewust zijn van het bestaan ​​en de gevolgen van een probleem, zijn ze namelijk meer geneigd om iets aan het probleem te doen. Bewustzijn creëren is daarom de eerste stap in het proces van verandering. Als mensen niet weten dat er een probleem bestaat, weten ze ook niet dat er actie nodig is.

Het veranderen van attitudes en gedrag

Vooral het verschaffen van educatie en informatie is een effectieve methode van sensibilisering om attitudes en gedrag te veranderen. Met transparante en overzichtelijke verhalen kan je mensen bereiken, boeien, binden en behouden om samen stappen te zetten richting meer bewustzijn en gedragsverandering. 

De vraag is vooral: “Hoe ben je van plan om juiste emotionele snaar te raken met je stem en wat is de essentie van je verhaal?” Krachtig sensibiliseren is een kwestie van helder benoemen wat de uitdagingen, oorzaken en aansluitende negatieve gevolgen zijn. Zo creëer je meer noodzaak om mensen aan te zetten tot actie om juist een verschil te maken.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen bij sensibiliseren?

Als je iemand wakker wilt schudden om bewust te worden van risico’s of consequenties van een probleem of uitdaging, dan kan het lastig zijn om emoties te prikkelen om de noodzaak van een situatie helder te benadrukken en onderbouwen. Zo voelt niet iedereen zich direct aangesproken door een sensibiliseringscampagne, want door de grote hoeveelheid prikkels wordt aandacht schaarser. De media is tegenwoordig zo versnipperd dat je je publiek minder makkelijk bereikt. 

Neem een ‘Stoppen met roken’ marketingcampagne als voorbeeld, waarbij je de aandacht wilt trekken van verslavende rokers om ze er bewust van te maken waarom roken ongezond en schadelijk voor je is. Hoewel op rationeel niveau bekend is dat roken slecht voor je longen is en de kans op kanker, hart-en vaatziekten en longaandoeningen vergroot, raken mensen tóch op emotioneel niveau verslaafd aan een sigaret. Door de nicotine komt er in je lichaam dopamine vrij, wat je voor je gevoel meer ontspanning in je hoofd en lichaam geeft. Zodra je dus graag een boodschap wilt verspreiden om rokers te motiveren om te stoppen met roken, heb je er dus rekening mee te houden dat een verslaving als roken nu nog een manier is om met tegenslagen, stress, burn-out klachten of depressiviteit om te gaan. 

Wat is sensibiliseren?

Daarom is sensibiliseren uitdagend als je: 

 • Twijfels en bezwaren van je oplossing moeilijk kan weerleggen en ombuigen met een overtuigend verhaal die tot de verbeelding spreekt.
 • Door apathisch gedrag weinig tot geen interesse, motivatie of enthousiasme ziet, voelt en hoort bij een ander om zich te verdiepen in een probleem of uitdaging.
 • Mensen overspoeld met vakinhoudelijke informatie die voor hen de pet te boven gaat. Daardoor haken ze sneller af en ze onthouden je verhaal niet.
 • Wantrouwen voelt van buitenaf. Dan zijn mensen nog niet direct overtuigd van jouw visie over de oplossing van het probleem.
 • Het lastig vindt om jezelf uit te spreken vanwege conflictvermijdend gedrag. Of je steekt liever niet je kop boven het maaiveld uit angst voor afwijzing of afkeuring
 • Door een gebrek aan middelen niet voldoende tijd, energie en geld kan besteden aan het overbrengen van je boodschap om een probleem aan te pakken.
 • Niet iedereen zich onderdeel voelt van een specifieke groep of gemeenschap. Daardoor zijn ze minder geneigd om zich in te zetten voor het welzijn of de welvaart van het grotere geheel

Sensibiliseren om stress de baas te blijven

Als je inzoomt op de toenemende stress cijfers in Nederland is het belangrijker dan ooit om met sensibiliseren aan de slag te gaan. Door tijd, energie en aandacht te besteden aan hoe je stress klachten kan voorkomen, herkennen of oplossen, kan je vroegtijdig ingrijpen en herstellen van lichamelijke, mentale of emotionele klachten

Dit zijn 9 voorbeelden van sensibiliseren om meer stressbeheersing: 

 • Informatie verschaffen over wat stress is en hoe stress je lichaam en geest beïnvloedt door stresshormonen
 • Stress tools aanreiken om stress te identificeren en beheersen. Denk aan ademhalingstechnieken, yoga, mindfulness, stilte, meditaties, affirmaties, visualisaties en me-time
 • Benadrukken wat het belang van ontspanning en een vitale leefstijl is inclusief gezonde slaap, eet- en beweeggewoonten tegen stress
 • Aanbieden van hulp van professionele stress coaches voor meer persoonlijke ondersteuning en begeleiding 
 • Een open en veilige omgeving creëren waar mensen die je lief hebt kwetsbaar, open en eerlijk over hun stress klachten kunnen praten zonder angst voor oordelen
 • Aanmoedigen om prioriteiten te blijven stellen op basis van SMART-doelstellingen om een gezonde werk-privé balans te creëren en behouden
 • Leren hoe je stress signalen kan herkennen en je stressbestendigheid kan vergroten. Zo kan je met meer draagkracht onverwachte stressvolle situaties managen
 • Ontwikkelen van dagelijkse stress management oefeningen op de werkvloer om stress te verminderen met bewuste aandacht voor het hier en nu
 • Experimenteer met cognitieve gedragstherapie om meer controle te hebben over je gedachten, gevoelens, emoties en gedrag
Wat is sensibiliseren?

Burn-out? Je staat er niet alleen voor!

Een burn-out kan een zware en zelfs overweldigende ervaring zijn. Daarom is het belangrijk om te weten dat je niet alleen bent in je strijd tegen een burn-out. Er is hulp beschikbaar en het is belangrijk om die hulp te zoeken. Sensibilisering, oftewel jezelf uitspreken om bewustwording te creëren, kan ervoor zorgen dat je er niet langer alleen voor staat met een burn-out. 

Collega’s

Vertel aan je collega’s wat je voelt en doormaakt, zodat je onbegrip bij een burn-out voorkomt op de werkvloer. Dit kan je helpen om gevoelens te verduidelijken en verwerken. Tegelijkertijd kan je samen met je collega’s, manager, leidinggevende of werkgever in gesprek gaan. Met als doel om af te stemmen welk werkritme prettig aanvoelt en bij je past om te herstellen van je burn-out. Vergeet ook zeker niet om stil te staan bij vragen als: 

 • Waar kan ik hulp bij gebruiken en vragen om minder werkdruk en werkstress te voelen? 
 • Wat mag je accepteren en loslaten om vanuit meer innerlijke rust en ontspanning te werken? 
 • Wat heb je nodig om een gezonde werk-privé balans te creëren met tijd en ruimte in je agenda voor je burn-out herstel?

Familie en vrienden

Aangezien een burn-out kan gepaard gaan met een gevoel van eenzaamheid en isolatie, is het waardevol om je emotioneel te laten steunen door familie en vrienden. Je hoeft de lasten van een burn-out niet alleen op je schouders te dragen en vertrouw op dat je dierbaren er ook voor je zijn in moeizame vervelende tijden. Zo kan je ook hulp vragen voor dagelijkse taken als het uitlaten van je hond, boodschappen doen, koken, oppassen op de kinderen of het huishouden. Door praktische steun voel je gelukkig direct dat je minder ballen in de lucht hoeft te houden, zodat je ook meer aandacht kan hebben en besteden aan je zelfzorg. 

Hulp van een coach

Met een professionele en ervaren burn-out coach kan je je burn-out behandelen om je draagkracht te vergroten en je draaglast te verminderen. Met als doel om stapsgewijs vanuit innerlijke rust en ontspanning te herstellen van burn-out klachten, want je burn-out herstel bestaat in essentie met de BERG-methode uit drie fases: 

 • Acceptatie
 • Herstel
 • Doen

Zo zetten we bij Ruud Meulenberg Training & Coaching ons dagelijks met ruim 50 stress en burn-out coaches in om burn-out klachten te voorkomen en op te lossen. Wandelen in de natuur draagt bij aan stressvermindering en je burn-out herstel,. Zo activeren we je letterlijk om in beweging te komen om je leven weer op de rit te krijgen. In plaats van symptoombestrijding gaan we dieper in op je overtuigingen en gedragspatronen, want waardoor is je burn-out ontstaan? En wat kan je doen om gedragspatronen te doorbreken met gezonde eet, slaap en sport gewoontes? Zo krijg je regie over je leven en kan je een beter leven leiden dan vóór je burn-out klachten. Met meer tevredenheid, plezier en geluk!

Hoe kunnen wij je helpen?

Wij staan voor je klaar met een team van ervaren coaches. Onze coaches zijn actief in heel Nederland en zeer ervaren in het oplossen van stress en burn-out klachten.

Wat als sensibiliseren niet lukt?

Als sensibiliseren niet lukt, kan je alternatieve methoden overwegen. Denk aan het experimenteren met andere communicatiekanalen of dat je boodschap aanscherpt om in te spelen op andere gevoelige emoties. Zo ontdek je stapje voor stapje welke vorm van communicatie wel aanslaat en werkt voor je. Onthoud wel dat niet elke aanpak per definitie bij je past, dus blijf zoeken naar manieren om je boodschap effectief over de bühne te brengen. 

Gelukkig zijn er nog meer opties als sensibiliseren niet lukt, zoals het: 

 • Betrekken van opinieleiders of invloedrijke personen om je boodschap te verspreiden
 • Organiseren van events of activiteiten om je visie op een interactieve manier over te brengen
 • Gebruiken van verschillende media, zoals televisie, radio, of social media, om met je verhaal de aandacht te trekken
 • Samenwerken met een campagnebureau of een PR-bureau om je boodschap professioneel te communiceren
 • Ontwikkelen van educatieve programma’s of trainingen om mensen meer te leren over het specifieke thema of onderwerp
 • Opzetten van een incentive programma om mensen te motiveren om meer betrokkenheid te tonen, waarvoor ze een beloning ontvangen
 • Creëren van een community of netwerk om mensen te ondersteunen en te inspireren

Conclusie: Sensibiliseren is een belangrijke manier om bewustzijn te verhogen en gedrag te veranderen

Met sensibiliseren kan je je hart laten spreken om voor jezelf of je normen, waarden, ambities, doelen en dromen op te komen. Met als doel om met educatie en informatie meer bewustzijn te creëren over een probleem of uitdaging. Zo kan je een transformatieproces in gang zetten voor meer gedragsverandering om pro-actiever stress of burn-out klachten te voorkomen, behandelen en verminderen.

Hulp bij burn-out en stress

Het verminderen van stress en het herstellen van een burn-out is geen sinecure. Heb je ondersteuning nodig, dan kan je op onze hulp rekenen. Onze coaches zijn allemaal gespecialiseerd in jouw problematiek. Door hun jarenlange ervaring kunnen ze samen met jou werken aan jouw herstel. Van het resultaat van onze 1-op-1 coaching heb jij je leven lang plezier!

Bekijk ons aanbod voor:

Veelgestelde vragen

De betekenis van sensibiliseren is ‘iemand bewust maken van of gevoelig maken voor een specifiek probleem.’ Bij sensibiliseren draait het om belangstelling wekken of aandacht vragen voor een uitdaging, zodat je meer bewustzijn ontwikkelt in je omgeving doordat je opkomt voor je normen, waarden, ambities, doelen en dromen.

Sensibilisering kan ervoor zorgen dat je vanuit nieuwe invalshoeken thema’s gaat zien en ervaren. Dit leidt tot meer inzichten, omdat je niet langer vanuit één perspectief denkt, kijkt en handelt in de praktijk. Een beperkt beeld over een onderwerp als gevolg van een tunnelvisie kan het namelijk lastiger maken om een situatie in zijn geheel te begrijpen.

Sensibiliseren is ideaal voor je als je voor jezelf wilt opkomen. Met een verhaal kan je bewustwording creëren om een probleem of uitdaging aan te stippen. Zo zijn mensen meer geneigd om iets aan de specifieke situatie te doen, want bewustzijn creëren is de eerste stap in het proces van verandering.

Je kan 1-op-1 sensibiliseren, maar ook op grote schaal via allerlei media, zoals televisie, radio of social media, om met je verhaal de aandacht te trekken. Ook met een community, netwerkborrel, event of influencer kan je je boodschap verspreiden. 

Bronnen

 1. Taaladvies – Sensibiliseren / bewustmaken – Gevonden op 18-01-2023
  Link naar de pagina op Taaladvies
 2. Gezond Leven – Sensibiliseren van kinderen en jongeren (educatie) – Gevonden op 18-01-2023
  Link naar de pagina op Gezond Leven

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *