Duurzame inzetbaarheid personeel: Daar pluk je direct de vruchten van. Maak werk van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van je medewerkers. Niet alleen vergroot je hiermee het werkplezier, het ziekteverzuim zal dalen en de productiviteit gaat omhoog. Een win-win situatie dus.

Personeel dat plezier heeft in het werk dat ze doen zullen langer doorwerken. Ze hebben veel minder last van gezondheidsklachten door stress en een te hoge werkdruk.

Zowel de werkgever als de werknemer zal ervoor moeten zorgen dat ze fit en gezond blijven. Je zult als leidinggevende je personeel up-to-date moeten houden, zodat ze het snel veranderende werk bij kunnen houden.

Dan ben je als bedrijf goed op weg naar een duurzame inzetbaarheid van je personeel.

Wat is duurzaam inzetbaar personeel?

Duurzame inzetbaarheid richt zich op de jonge en de oudere werknemers binnen het bedrijf. Als bedrijf wil je dat al het personeel goed inzetbaar blijft. Want goed inzetbaar personeel kan beter inspelen op aanpassingen binnen de organisatie. Ze zitten niet vast in hun takenpakket, maar pakken er gemakkelijk andere taken bij, waar nodig. Een verandering in hun loopbaan wordt in goed overleg doorlopen.

Om te zorgen dat ook je personeel duurzaam inzetbaar is, zal er zoveel mogelijk rekening moeten worden gehouden met de specifieke omstandigheden en wensen van je personeel. Elke werknemer zit in een andere fase van zijn of haar leven en loopbaan.

Waarom wil je duurzaam inzetbaar personeel?

De maatschappij verandert tegenwoordig razendsnel. Je bent continue bezig je strategie aan te passen om het bedrijf te laten groeien. Een struikelblok in veel bedrijven is het personeel. De strategie is klaar voor de toekomst, maar het personeel wordt er niet in meegenomen.

Vergeet daarom niet om de toekomstvisie voor het bedrijf terug te laten komen in het personeelsbeleid. Een bedrijf komt niet verder als je in volle vaart nieuwe processen doorvoert, maar daarin het personeel in verwarring achterlaat.

De gevolgen van niet duurzaam inzetbaar personeel

Bedrijven waarin de band tussen werkgever en personeel niet optimaal is voelen de gevolgen van niet duurzaam personeel dagelijks. Vooral bij bedrijven waarin het hogere management regelmatig rouleert, veel reorganisaties plaatsvinden of bij groei door overnames zien we dit terug.

Het personeel kan niet goed meekomen in de nieuwe strategieën. De werkdruk stijgt door onduidelijke communicatie. En het ziekteverzuim stijgt net zo hard mee.

Meedenksessie aanvragen

Meedenksessie werkgevers

In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Meedenksessie aanvragen

PS: je bent niks verplicht, de eerste kennismaking is altijd vrijblijvend.

Houd je personeel betrokken

Betrokken personeel vraagt een investering, om de band tussen het bedrijf en de werknemer te versterken. Door je personeel betrokken te houden bij de ontwikkelingen binnen het bedrijf stimuleer je betrokkenheid en flexibiliteit.

Laat merken dat je het belangrijk vindt dat het personeel hun behoeften uit. Luister oprecht geïnteresseerd naar je personeel. Duurzame inzetbaarheid is een combinatie van mensen aan je binden en de ruimte geven om te groeien.

In een modern bedrijf is het nodig dat je snel en flexibel de strategie om kunt gooien. Daarop volgen onvermijdelijk veranderingen. Die moeten wel uitgevoerd worden door je personeel.

Het is dus in je eigen belang dat je personeel betrokken blijft. Een goede communicatie is daarbij de eerste stap, en ook meteen de belangrijkste.

Duurzame inzetbaarheid personeel

Duurzaam inzetbaar is breed inzetbaar

Duurzaam inzetbaar personeel is breed inzetbaar binnen het bedrijf. Tenminste, als je investeert in het bij- of omscholen van je werknemers. Door je personeel doorlopend te scholen, in de richting waar het bedrijf heen groeit, zul je altijd de juiste mensen op de werkvloer hebben rondlopen.

Zorg dat het personeel de bedrijfsstrategie kent en er ook achter staat. Door hun betrokkenheid bij het bedrijf zullen ze uit zichzelf opleidingen kiezen die passen bij deze strategie. Betrokken personeel zal zich willen inzetten om het bedrijf meer waarde te bieden.

Duurzame bezetting op de werkvloer

Soms betekent een strategiewijziging dat er minder personeel nodig is voor het werk dat uitgevoerd moet worden. Wacht niet tot het laatste moment met het bijwerken van je personeelsbestand. Zorg dat je naar deze strategie toe groeit.

Vervang de natuurlijke uitstroom niet door nieuw personeel, maar krimp in tot het benodigde aantal werknemers. Probeer tijdelijke onderbezetting op te vangen met tijdelijke krachten, om overbelasting van je personeel te voorkomen.

Deze methode zorg ervoor dat het personeel dat overblijft duurzaam inzetbaar is. Passen bepaalde werknemers niet binnen de nieuwe strategie? Zoek naar een functie elders binnen het bedrijf of probeer voor hen een functie te regelen bij een zakenpartner.

Zo is goed personeel nooit ver weg en kun je onderling passend personeel duurzaam inzetten voor bepaalde werkzaamheden.

Lees ook over: interne mobiliteit

Stimuleer je personeel om duurzaam inzetbaar te zijn

Zodra je personeel begrijpt waar je met het bedrijf heen wilt, zullen ze veel gerichter en productiever aan de slag gaan. En dat heb je nodig op de huidige markt. Een organisatie die relevant en wendbaar blijft kan sneller en beter inspelen op de vraag van klanten.

Stimuleer je personeel om te blijven leren en zichzelf te ontwikkelen. Investeren in kennis is goed, maar het gaat verder dan opleiden alleen. Alle ervaringen die een werknemer heeft, vergroten zijn waarde. Geef daarom je personeel de kans om uitdagende klussen op te pakken. Het houdt ze scherp en gemotiveerd.

Fitte werknemers zijn gezond en hebben het naar hun zin op het werk. Schrijf als leidinggevende niet de wet voor, maar laat je werknemers groeien.

Gratis e-book:
zo herken je
een burn-out
(Inclusief checklist)

Voorkom dat je energiereserves definitief leeg raken en je in een ernstige burn-out belandt met alle gevolgen van dien. Met dit e-book leer je de symptomen tijdig herkennen.

e-book-symptomen-burnout

Personeel opleiden tot moderne werknemers

Nieuwe technologie en veranderingen binnen het bedrijf kunnen voor onrust zorgen onder je personeel. De angst om hun baan kwijt te raken kan voor weerstand zorgen. En dat wil je nu juist voorkomen.

Weerstand onder werknemers staat de flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie in de weg. Deze weerstand kan op een bepaald moment omslaan in cynisme. Personeel wordt minder betrokken bij het bedrijf, in afwachting van een naderend ontslag.

Goede voorbereiding op veranderingen binnen het bedrijf neemt deze onzekerheid bij werknemers weg. Want automatisering wil niet altijd zeggen dat er banen gaan vervallen. Wellicht worden juist de vervelende klussen hierdoor weggenomen, waardoor je personeel meer toekomt aan de belangrijke taken.

Communiceer goed wat de toekomstige veranderingen inhouden. Hiermee voorkom je dat werknemers hun hakken in het zand zetten, terwijl dit helemaal niet nodig is.

Biedt personeel gepaste controle

De werknemers van nu zijn niet meer te vergelijken met de werknemers van vroeger. Waar de werknemers toen blindelings deden wat de baas hen opdroeg, is dat nu wel anders. Mensen werken niet meer alleen om geld te verdienen voor hun levensonderhoud. Ze werken om zelf te groeien, als persoon.

Bied je personeel daarom een gepaste controle over hun eigen loopbaan. Help ze hun toekomst te schetsen en kijk samen wat een goede strategie is binnen het bedrijf. Willen ze doorgroeien en wat zijn hun ambities?

Schets daarbij een realistisch beeld van wat er mogelijk is binnen het bedrijf. Laat zien welke strategie de organisatie volgt en welke mensen daarvoor nodig zijn. Wil deze werknemer doorgroeien naar de toekomstige functie?

Je personeel laten zien wat opleiding en vitaliteit hen kan brengen zorgt ervoor dat mensen in beweging komen.

Duurzame inzetbaarheid personeel

Duurzaam inzetbaar, minder kans op burn-out

Personeel dat duurzaam inzetbaar is, dat is personeel waar je altijd op kunt vertrouwen. Fitte, gezonde werknemers, daar kun je van op aan. Om je werknemers zo fit en vitaal te houden is het belangrijk ze niet te overvragen. Een te hoge werkdruk kan voor vervelende gezondheidsklachten zorgen en het ziekteverzuim laten stijgen.

Zorg daarom dat je personeel voldoende tijd krijgt om stress te ontladen en energie bij te tanken. De groep jongeren is extra gevoelig voor een burn-out. Ze vinden keuzes maken vaak moeilijk en willen alles perfect doen.

Geef je personeel ruimte en tijd voor zichzelf. Denk bijvoorbeeld aan ongelimiteerde vakantiedagen. Je hoeft niet zo snel bang te zijn dat hier misbruik van gemaakt wordt. Veel werknemers hebben een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en ambitie. Voor deze groep is tijd extra belangrijk om duurzaam inzetbaar te blijven.

De juiste balans vinden tussen ambitie en ontspanning kan voor deze werknemers moeilijk zijn. Door ze ruimte te geven zullen ze effectiever en gerichter te werk gaan.

Voorkom burn-out, vertrouw op het verantwoordelijkheidsgevoel van je personeel

Werknemers de vrijheid bieden om zelf hun werkzaamheden in te vullen biedt ze controle. Zolang er controle is over de dingen die gedaan moeten worden, wordt stress minder heftig ervaren. Ze kunnen zelf hun tijd indelen en bepalen welke werkzaamheden eerst gedaan moeten worden en wat wel even kan wachten.

Als leidinggevende moet je vertrouwen op het verantwoordelijkheidsgevoel van je personeel. Dit is niet altijd even makkelijk en zul je zelf moeten ervaren. Deel het werk in naar de talenten van je werknemers. Breng de competenties, relevante kennis en werkverwachting duidelijk in kaart. Je personeel kan hieruit zelf de conclusie trekken wat er gedaan moet worden om de doelen te bereiken.

Het is wel zaak goed in de gaten te houden dat werknemers hierin niet doorslaan. Vooral de groep jongeren met een te hoog verantwoordelijkheidsgevoel slaat makkelijk door en loopt daarbij kans op een burn-out.

Leer je personeel dat het o.k. is om soms even ‘uit’ te staan. Het altijd online zijn, dat tegenwoordig de norm is, zorgt voor enorm veel prikkels. De overweldigende data aanvoer kan in een drukke periode al snel teveel zijn. Stressgerelateerde klachten komen daardoor steeds meer voor. En niet alleen door een te hoge werkdruk.

Investeren in duurzaam inzetbaar personeel

Vind je investeren in duurzaam inzetbaar personeel te kostbaar? Opleidingen betalen voor personeel dat straks wellicht bij de concurrent aan de slag gaat? Goed omgaan met je personeel verdient zich altijd terug.

Op een eerlijke en oprechte manier met je personeel omgaan geeft je organisatie een goede naam. Niet alleen onder je werknemers. Ook je klanten zullen dit opmerken.

Investeren in duurzaam inzetbaar personeel heeft veel voordelen. Je personeel consumeert minder zorg doordat het stress level vele malen lager is. Dit zorgt voor een aantoonbare verlaging van de kosten.

Een werknemer waarin je geïnvesteerd hebt kan voor een ander bedrijf gaan werken. Die vrijheid hebben ze. Maar als je deze werknemer eerlijk hebt behandeld is de kans groot dat hij of zij op een bepaald moment bij je terugkomt. De heldere toekomst perspectieven zorgen voor rust, want personeel dat voor jou werkt, hoeft zich geen zorgen te maken over de toekomst.

Duurzame inzetbaarheid personeel

Factoren die duurzame inzetbaarheid in de weg staan

Er zijn verschillende factoren op de werkvloer die duurzame inzetbaarheid in de weg kunnen staan. Het verhogen van werkplezier is een belangrijke factor die werknemers langer aan het werk houdt, zonder last te krijgen van een hoge werkdruk.

Een negatieve werksfeer zorgt voor een hoger stressniveau. Dat draagt niet bij aan duurzaam inzetbaar personeel. Andere factoren die het werkgeluk van personeel in de weg kunnen staan:

Pestgedrag is een belangrijke factor die het werkgeluk van je werknemers in de weg kan staan.

Niet alleen voor degene die gepest wordt. Ook voor de werknemers die er omheen staan is dit een gespannen situatie die de werksfeer en productiviteit negatief beïnvloed. Wees daarom scherp op pestgedrag, discriminatie en intimidatie. Extra verzuim en een verhoogde kans op werknemers met een burn-out liggen op de loer.

Agressie op de werkvloer verhoogt stress.

Agressie en geweld op de werkvloer kan komen van collega’s of van klanten en patiënten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ambulance personeel. Geweld en agressie moeten voorkomen worden op de werkvloer. Het verlaagt het werkplezier en leidt uiteindelijk tot ziekteverzuim en burn-out.

Gebrek aan vooruitgang staat duurzame inzetbaarheid in de weg.

Een werknemer die vastgeroest zit in een takenpakket zal niet flexibel mee kunnen bewegen met veranderingen binnen het bedrijf. Investeer in de ontwikkeling en aanvulling van kennis. Niet alleen voor jonger personeel. Ook de ouderen zijn belangrijk. Hier bevindt zich een belangrijk deel van de kennis en ervaring binnen de organisatie.

Een ongezonde levensstijl zorgt voor een hoger verzuim.

Zorg dat je werknemers gezond eten en voldoende bewegen. Daardoor zal het verzuim dalen en er met meer energie gewerkt worden. Stimuleer gezond eten op de werkvloer en geef werknemers de ruimte om aan hun beweging te komen op een werkdag.

Fysieke overbelasting zorgt voor veel uitval.

Zwaar tillen is een duidelijke indicatie van fysieke overbelasting. Maar ook onderbelasting, zoals lang zitten, zorgt voor veel uitval. Zitten is het nieuwe roken, het zorgt voor veel lichamelijke klachten en is slecht voor de algehele gezondheid.

Weinig betrokkenheid binnen het bedrijf staat duurzame inzetbaarheid in de weg.

Zowel betrokkenheid bij het werk als betrokken zijn bij elkaar is belangrijk binnen de organisatie. Werken vanuit de eigen verantwoordelijkheid, maar in samenwerking met anderen, zorgt voor een hecht team dat met plezier de werkzaamheden uitvoert.

Duurzame inzetbaarheid personeel

Laat duurzame inzetbaarheid van twee kanten komen

Als leidinggevende kun je allerlei maatregelen nemen om je werknemers duurzamer te maken. Investeert in hun kennis door in opleidingen te voorzien. Zorg voor duidelijke communicatie over wat er van ze wordt verwacht. Luister naar hun wensen en ondersteunt ze in hun persoonlijke ontwikkeling.

Maar hoe maak je ze zelf verantwoordelijk voor hun eigen inzetbaarheid? Veel hoogopgeleide werknemers beseffen het belang van het op pijl houden van hun kennis en vaardigheden. Daarnaast is er ook een groep dit vindt dat ze prima op hun plek zitten en niet van plan zijn in beweging te komen. Hoe krijg je ook deze werknemers zo ver dat ze zich willen blijven ontwikkelen?

Voorkom vastroesten van personeel

Personeel dat al langere tijd in de organisatie werkt kan op een gegeven moment vast komen te zitten in een takenpakket. Het is moeilijk om deze werknemers hier weer uit te krijgen. Er zijn bedrijven die werken met ‘jobrotatie’. Hierbij is het idee om personeel elke vier tot zeven jaar van functie te laten wisselen.

Op deze manier maak je vastgeroest personeel los en stimuleer je dingen op een andere manier te doen. Wellicht is er voor deze functie een extra opleiding nodig, waardoor je werknemer zich verder ontwikkelt. Dat is weer gunstig voor zijn of haar verdere loopbaan.

Biedt alle werknemers evenveel mogelijkheden

Investeren in jonge werknemers is logisch. Je verwacht dat ze nog jaren meedraaien binnen de organisatie. Maar als je wilt dat oudere werknemers lang inzetbaar blijven zul je ook hen dezelfde mogelijkheden moeten bieden.

Het aanbieden van opleidingen aan oudere werknemers is niet alleen goed om hen langer aan het werk te houden, op het door jou gewenste niveau. Het is ook een goed voorbeeld voor de jongere werknemers binnen het team. Je laat zien dat je een lange loopbaan binnen het bedrijf stimuleert. Zo is de kans groter dat jong personeel niet voor de concurrent kiest. Binnen jouw organisatie wordt de toekomst van werknemers zeker gesteld.

Meedenksessie aanvragen

Meedenksessie werkgevers

In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Meedenksessie aanvragen

PS: je bent niks verplicht, de eerste kennismaking is altijd vrijblijvend.

Stimuleer persoonlijke ontwikkeling en gezondheid

Een duurzaam inzetbare werknemer groeit niet alleen in zijn of haar kennis en vaardigheden. Persoonlijke ontwikkeling is minstens zo belangrijk. Zorg daarom voor een breed cursusaanbod, naast de inhoudelijke trainingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cursussen in time management, assertiviteit of mindfulness.

Stimuleer gezond gedrag door bijvoorbeeld fitnessprogramma’s aan te bieden en de mogelijkheid te geven voor een gezonde lunch. Dit kan in de kantine van het bedrijf of bij een lunchroom even verderop. Beloon hierin goed gedrag, zodat je personeel zelf meer verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun eigen duurzame inzetbaarheid.

Zorg voor meer betrokkenheid binnen de organisatie

Pols regelmatig hoe je personeel in de organisatie staat. Bevlogen personeel die zich weinig betrokken voelen bij het bedrijf zullen eerder een andere baan gaan zoeken. Daardoor raak je talentvolle werknemers kwijt.

Andersom kunnen werknemers de organisatie geweldig vinden, maar in hun werk niet op hun plek zitten. Dit komt de productiviteit niet ten goede. Personeel roest vast in een aantal vaste taken en voelt niet de drang om zelf innovatief aan de slag te gaan.

Bemerk je een van bovenstaande situaties binnen het bedrijf, onderneem dan actie. Zorg voor meer werkplezier, luister naar je personeel en biedt mogelijkheden.

Burnoutbegeleiding werkgevers en werknemers

Wie zijn wij?

Meulenberg Training en Coaching ondersteunt, met een team van ervaren trainers, organisaties bij de preventie van stress en het (her)vinden van werkgeluk op de werkvloer. Onze trainingen zijn gericht op leidinggevenden binnen bedrijven. Een burn-out kost de organisatie al snel € 70.000.

Naast het financiële leed is het menselijk leed groot. Niet alleen voor de werknemer maar ook voor naaste collega’s die de klappen op moeten vangen. Voor je het weet zit je in een negatieve vicieuze cirkel.

Wil je een effectieve aanpak voor langdurig verzuim en het vergroten van werkplezier? (in plaats van continue brandjes te blussen). Wil je  je dat we met je meedenken? In een meedenksessie denken we een uur met je mee. Onze ervaring is dat we de kern op tafel krijgen. De meedenksessie is geheel kosteloos, wij begrijpen ook dat je wilt weten met wie je te maken hebt.

Gerelateerde informatie

In onze kennisbank vind je honderden artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *